• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи

Наука

Дослідницька інфраструктура

Дослідницьку інфраструктуру НаУКМА забезпечують існуючі на кафедрах та при наукових центрах лабораторії, наукова бібліотека та музей університету, приміщення для проведення наукових заходів тощо. Подано на реєстрацію в МОН заснування Ключової лабораторії та Центру наукового користування в галузі раціонального природокористування, розпочато оснащення сучасної  наукової конференц-зали в 7 корп.

 

Наукове товариство аспірантів і докторантів НаУКМА

fb f logo blue 50

 

Наукове товариство аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія» є частиною системи громадського самоврядування університету і ставить за мету сприяння розвитку наукової діяльності в НаУКМА.

 

Наукове товариство:

 

 • забезпечує захист прав та інтересів аспірантів та докторантів НаУКМА щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями;
 • сприяє організації та проведенню організаційних, наукових та освітніх заходів, у яких беруть участь аспіранти та докторанти НаУКМА;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси аспірантів і докторантів перед адміністрацією НаУКМА та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • сприяє підготовці публікацій до друку в наукових виданнях;
 • взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • здійснює координацію та об’єднання зусиль аспірантів і докторантів а також студентів і молодих вчених задля організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку їх інноваційної діяльності та популяризації науки;
 • проводить роботу з інформування аспірантів і докторантів, а також студентів і молодих вчених НаУКМА про наукові дослідження та заходи, що проводяться українськими і зарубіжними організаціями, можливості фінансування досліджень;
 • сприяє створенню та функціонуванню міждисциплінарних ініціативних груп аспірантів і докторантів з метою реалізації науково-дослідного потенціалу;
 • сприяє залученню аспірантів і докторантів до культурно-мистецької діяльності в НаУКМА;
 • бере участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття дослідницьких ґрантів для аспірантів, докторантів а також студентів і молодих вчених НаУКМА, у залученні вітчизняних та міжнародних грантів для проведення наукової діяльності, організації отримання фінансової підтримки в рамках вітчизняних та міжнародних наукових програм;
 • сприяє дотриманню аспірантами, докторантами, а також студентами і молодими вченими, етичних норм та принципів академічної доброчесності у проведенні наукової діяльності, забезпечує збереження прав інтелектуальної власності та протидії порушенню цих прав у НаУКМА;
 • виконує інші функції, передбачені законами України, Положенням про Наукове товариство та Статутом НаУКМА.

 

Членом Наукового товариства може стати будь-який аспірант і докторант НаУКМА на підставі власного бажання висловленого відповідною заявою. Заява щодо вступу до Наукового товариства за покликанням: https://cutt.ly/WgPObXf

 

Члени Наукового товариства мають право:

 

 • обирати та бути обраним до керівних органів Наукового товариства;
 • брати участь в обговоренні питань діяльності Наукового товариства, вносити пропозиції щодо їхнього вирішення;
 • брати участь у підготовці та проведенні заходів, що організовує Наукове товариство, бути учасником цих заходів;
 • бути рекомендованими Науковим товариством щодо нагородження їх преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту НаУКМА;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства.

 

У роботі Наукового товариства на добровільних засадах можуть брати участь усі студенти, аспіранти, докторанти та співробітники НаУКМА, які займаються науковою діяльністю.

 

Контактні особи Наукового товариства:

 

 • Голова – Скрипнікова Олена ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • Заступники – Іванов Микита ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ), Ходаківський Олександр ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • Секретар – Голота Олена ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

 

Також звертайтеся з пропозиціями до Наукового товариства за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Етика наукових досліджень

 

Науково-педагогічні та наукові співробітники, аспіранти, здобувачі, студенти НаУКМА у своїй дослідницькій діяльності керуються етичними нормами та принципами у відповідності до оголошеної політики університету, дотримуючись  найвищих стандартів планування,  проведення  та поширення результатів наукових досліджень, норм академічної доброчесності, дотримання принципів біоетики тощо.

 

 

КОНТАКТИ СПІВРОБІТНИКІВ

 

Полюхович Ольга Павлівна, віцепрезидент з науково-навчальних студій канд.філолог.наук, доцент Кафедри літературознавства ім. В. Моренця

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наукова частина: корпус 5, кімната 307-308, тел.: +38 (044) 463-69-74, 463-58-66

Е-пошта загальна:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.н., доцент, засл. працівник культури України, начальник Науково-дослідної частини (НДЧ), керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Ткачук Надія Володимирівна, керівник Навчально-наукового центру

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наймушина Ярослава Володимирівна, помічник віцепрезидента з науково-навчальних студій, координація грантової діяльності
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Костенко Тетяна Анатоліївна, провідний спеціаліст ННЦ, фінансовий супровід наукової роботи
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наукові проєкти, що виконуються в НаУКМА за грантами

Поточні наукові проєкти НаУКМА, що виконуються за грантами міжнародних і вітчизняних донорів та договорами на виконання НДР (КПКВК 2201040: 25020100, 25010100)

 

Назва проєкту

Керівник проєкту

Період виконання

1 «Впровадження науково-обґрунтованого лікування поширених психічних розладів у ВІЛ-клініках в Україні» у співпраці з Гарвардською школою громадського здоров’я за фінансування Національного інституту психічного здоров’я Національного інституту охорони здоров’я США (NIH).

С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

1 вересня 2023 –

31 серпня 2028
2 «REUNIR – Стійкість, розширення, союз, сусідство, міжнародні відносини. Зміцнення безпекової політики ЄС, політик розширення ЄС та східного сусідства в новій ері міжнародних відносин» в рамках консорціумної угоди на виконання науково-дослідного проєкту Horizon Europe за підтримки Європейської дослідницької виконавчої агенції (REA). А. Осипчук, наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА 

1 січня 2024 –

31 грудня 2026
3 «Профілактика психічних розладів серед жінок, внутрішньо переміщених через війну в Україні: дослідження SHAWL» у співпраці з Бостонським медичним центром, Гарвардською школою громадського здоров’я та Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я» за фінансування Національного інституту психічного здоров’я Національного інституту охорони здоров’я США (NIH).  С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

16 cерпня 2023 –

15 серпня 2026

4

«Дослідження знань, ставлень, практик та контексту впровадження лікування розладів психічного здоров’я серед лікарів первинної ланки в Україні» у співпраці з Університетом Джона Гопкінса та за фінансування Міжнародного центру Фогарті і Національного інституту психічного здоров’я Національного інституту охорони здоров’я США (NIH) в рамках Міжнародного гранту сприяння розвитку наукової кар’єри.

А. Мажная, старший викладач

Школи охорони здоров’я

25 cерпня 2021 -

31 травня 2026

5

«Переосмислення та переформатування підтримки Європейським Союзом демократії у країнах східного та південного сусідства» в рамках консорціумної угоди на виконання науково-дослідного проєкту Horizon 2020 за підтримки Дослідницького виконавчого департаменту Європейської Комісії.

А. Осипчук, наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА

1 жовтня 2022 –

30 серпня 2025

6

«Вживання алкоголю в умовах гуманітарної кризи: програма дій з подолання розладів, що спричинені вживанням алкоголю та інших пов’язаних викликів серед населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Уганді та Україні (ЗМІНА)» у партнерстві із Лондонською школою гігієни та тропічної медицини за фінансування Wellcome/ Національного інституту медичних досліджень (Великобританія).

С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

1 липня 2020 –

30 червня 2025

7 «Прогнозування сталого розвитку територій та вод суші в умовах техногенезу» за рахунок коштів державного бюджету, програма КПКВК 2201040. Л. Горошкова, професорка Кафедри екології, Факультет природничих наук НаУКМА 

1 січня 2022 –

31 грудня 2024 
8 «Міжвідомча співпраця у сфері охорони здоров'я» у співпраці з Регіональним Центром профілактики насильства, травми та суїцидів (РЦПНТС-Схід) та Університетською клінікою Акерсхус (УКА) в рамках сприяння і фінансової підтримки Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Норвегії. С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

1 грудня 2023 –

30 вересня 2024 
9 «Документування воєнного часу: література, спогади та свідчення/Wartime Documentation: Literature, Memoirs, and Testimonies» у рамках Програми підтримки українських студій ім. Лисяка-Рудницького Українського інституту та Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Р. Веретельник, завідувач кафедри літературознавства ім. В. Моренця 

15 березня 2024 –

1 серпня 2024 
10 «Підготовка до видання та редагування книги Януша Корчака «Правила життя» на замовлення та за фінансування ТОВ «Часопис «Дух і Літера». Л. Фінберг, Директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства 

1 вересня 2023 –

31 червня 2024 

11

«Розуміння та зміцнення зовнішньої політики та політики безпеки ЄС у складному та суперечливому світі» (HORIZON 2020) у співпраці з Istituto Affari Internazionali (IAI ) та за фінансування Дослідницького виконавчого департаменту Європейської Комісії.

А. Осипчук, наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА

1 березня 2021 –

28 лютого 2024

12

«Побратимство Києва і Глазго задля впливу: зміцнення наукового потенціалу через стратегічне партнерство» з Університетом Глазго за фінансування Universities UK International’s (UUKi) в рамках Ініціативи побратимств Великобританії-України Twinning R&I, яку координує Cormack Consultancy Group (CCG).

М. Винницький, екс-віцепрезидент з науково-навчальних студій (квітень-травень);

 

Л. Човнюк, керівник Відділу міжнародного співробітництва (травень-лютий) 

квітень 2023 –

лютий 2024

13

«Посилення освітніх спроможностей психосоціальної підтримки та розбудова потенціалу служб психосоціальної підтримки в громадах у постраждалих внаслідок конфлікту областях Східної України» за грантом із Німецькою федеральною компанією GIZ в рамках сприяння та фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку.

С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

10 грудня 2021 -

31 січня 2024  

14 «Архівна спадщина єврейських письменників України: діджиталізація листувань, контекстуалізація, гіпертекст» у співпраці з Університетом імені Бар-Ілана в рамках спільного українсько-ізраїльського науково-дослідного проєкту за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства інновацій, науки і технологій Держави Ізраїль. М. Єгорченко, співробітниця Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства 

1 жовтня 2023 –

25 грудня 2023 

15

«Формування спроможності та дослідження для грантоотримувачів, які реалізують проєкти надання психосоціальної підтримки (ПСП)» за фінансування Кімонікс Інтернешнл Інк. в рамках діяльності Фонду «Партнерство за сильну Україну». 

С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

1 липня 2023 –

31 жовтня 2023

16

«Збереження дослідницького профілю НаУКМА у природничих науках у воєнний час» за фінансової підтримки Фонду Саймонса в рамках загальної Президентської дискреційної грантової програми підтримки України.

О. Голуб, декан Факультету природничих наук НаУКМА

1 листопада 2022 -

31 жовтня 2023 

17

«Розроблення інформаційних технологій моніторингу надзвичайних екологічних ситуацій на основі супутникових даних» (в межах цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки на 2021-2023, співвиконання проекту Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України).

Кафедра екології, Факультет природничих наук НаУКМА

2021–2023

18

«Співробітництво з Україною у сфері охорони здоров’я: внесок у розбудову стійкості громади в Україні» у співпраці з Регіональним Центром профілактики насильства, травми та суїцидів та Університетською клінікою Акерсхус (Норвегія) за фінансування Департаменту охорони здоров'я Міністерства закордонних справ Норвегії.

С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

2020–2023

19

Підтримка наукових проєктів аспірантів (Фундація Лозинських, США)

Л. Криворучка, директорка Докторської школи імені родини Юхименків

2018–2023

Наукові проєкти, що виконуються за підтримки Міжнародного Благодійного Фонду Відродження Києво-Могилянської Академії (МБФВКМА):

Детальніше

Щорічні

20

Конкурс Фонду Родини Юхименків (наукові проєкти аспірантів)

Т. Ярошенко, начальник Науково-дослідної частини НаУКМА;            

 

Л. Криворучка, директорка Докторської школи імені родини Юхименків 

2017–2023

21

Конкурс Фонду Мирослави Іванців (для проведення наукових досліджень)

Т. Ярошенко, начальник Науково-дослідної частини НаУКМА

2017–2023

22

Конкурс Фонду Івана Кіндрата (історичні дослідження)

Т. Ярошенко, начальник Науково-дослідної частини НаУКМА

2017–2023

23

Конкурс наукових проєктів (загальний)

О. Полюхович, віцепрезидент з науково-навчальних студій;

 

Т. Ярошенко, начальник Науково-дослідної частини НаУКМА

2017–2023

24

Підтримка англомовних наукових рецензованих журналів НаУКМА «Kyiv-Mohyla Humanities Journal», «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Ю. Куліш, випусковий редактор Kyiv-Mohyla Humanities Journal;

Є. Звєрєв, випусковий редактор Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal

2016–2023

25

Премія імені Петра Могили (наукові видання)

Н. Ткачук, керівник Навчально-наукового центру НаУКМА;

 

Л. Кострова, вчений секретар НаУКМА

2005–2023

26

Премія за міжнародні публікації, що індексуються у наукометричних базах WoS (CC), Scopus (Об’єднаний стипендіальний професорський фонд)

Н. Ткачук, керівник Навчально-наукового центру НаУКМА

2021-2023

27

Проведення заходів в межах «Днів науки в НаУКМА»

Н. Ткачук, керівник Навчально-наукового центру НаУКМА

2021-2023

 

 

Інші проєкти, що виконуються науковими інститутами, центрами та підрозділами НаУКМА за супроводу та координації Служби віцепрезидента з науково-навчальних студій

 

Інші проєкти НаУКМА, що виконуються науковими інститутами, центрами та підрозділами університету за грантами міжнародних і вітчизняних донорів та/ чи договорами про надання послуг (платні послуги, 2201160)

 

1 «Програма СЕТА» за фінансування Pact, Inc. в рамках Проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». Т. Ярошенко, начальник Науково-дослідної частини НаУКМА

11 травня 2023 –

31 березня 2024

2 «Тренінг СЕТА» за фінансування Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні. С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

15 вересня 2023 –

30 червня 2024

3 «Тренінгові послуги з психологічної підтримки студентів і викладачів та з підготовки викладачів до навчання ветеранів» за фінансування DAI Global, LLC в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». С. Богданов, керівник Центру психічного здоров'я та психосоціального супроводу НаУКМА

26 квітня 2023 -    

22 листопада 2023

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна