Максим Яременко (Київ, Україна). Читацькі нотатки Василя Кочубея у «Феатроні» Йоана (Максимовича).

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна