Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Андрій Анатолійович Мелешевич

melesh-president

CV

укр

Мелешевич Андрій Анатолійович (нар. 24 жовтня 1962 р.)

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»,

4-302, вул. Сковороди 2 Київ, Україна, 04070 


Ph.D. Політичні науки, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет (США), 1998

Сертифікат з Сіракузький університет (США), 1998 методики та педагогіки викладання в університеті

М.А. Політичні науки, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет (США), 1992

Спеціаліст Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1984, диплом з відзнакою

Декан Факультету правничих наук, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2005 – т.ч.
Професор Центру якості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2011- т.ч.
Професор кафедри державно-правових наук Факультету правничих наук, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2005 – т.ч.
Дослідник, Гейдельберзький університет Рупрехта-Карла та Інститут порівняльного публічного права та міжнародного права Товариства імені Макса Планка (Німеччина), вересень – жовтень, 2013.
Гостьовий професор, Семінар «Німеччина-Європа-Україна: Гарантування демократичних процесів та форм організації», Інститут німецького та міжнародного партійного права і дослідження партій, Дюссельдорфський університет, Німеччина, листопад 2012 (на запрошення).
Гостьовий дослідник, Стенфордський університет, США, вересень-грудень 2010.
В.о. Першого віце-президента Національного університету «Києво-Могилянська Академія», березень-квітень, 2010.
Гостьовий професор, Семінар «Правові аспекти європейської політики сусідства та Україна», факультет права, Гейдельбергський університет, Німеччина, липень 2008 (на запрошення).
Гостьовий професор, Департамент політичних наук, Школа громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла, Сіракузький університет, січень-травень, 2008.
Завідувач, Департамент міжнародних студій, Allegheny College, США, 2002-2005.
Доцент, Департамент політичних наук, Allegheny College, США, 1998-2005.
Гостьовий професор, Єреванський національний університет, Вірменія, червень-липень 2003.
Інструктор, помічник професора, асистент, Департамент політичних наук, Сіракузький університет, США, 1990-1998.
Асистент, кафедра кримінального права та процесу, юридичний факультет, Київський державний університет, 1989-1991.
Стажер, помічник прокурора, старший помічник прокурора Ленінградського району м. Києва, прокурор, старший прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва, 1984-1989.

Порівняльне конституційне право, конституційні суди та конституційний контроль у порівняльній перспективі, порівняльні політичні інститути, міжнародний захист прав людини, політичні наслідки конституційного законодавства, виборче право, політичні партії та вибори, перехід до демократії та демократична консолідація, суди та правоохоронні органи в країнах перехідного періоду
Порівняльне право, порівняльне конституційне право, порівняльні правові системи, філософія демократичного управління, право та суспільство, політичне насильство та тероризм, порівняльна політика, міжнародні відносини, перехід до демократії та демократична консолідація, політика СССР та пострадянська політика, політичні партії, міжнародний захист прав людини, порівняльні політичні інституціїДив. також:

Academia
Google Academy
ORCID

Книги
Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, 2013. - 607 с.

Party systems in post-Soviet countries : a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia and Ukraine / Andrey A. Meleshevich. - New York : Palgrave, 2007. - 262 p.
Reviews: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90; N.V. Anokhina (in Russian), Politex: Political Expertise Journal, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.

Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні" / [наук. ред. і упоряд. В. Моренець ; редкол.: Квіт С., Моренець В., Мелешевич А. та ін.]. - К. : [Пульсари], 2007. - 97 с.

Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996.

Розділи книг

Пілотне рішення Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систематичних порушень принципів верховенства права// Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 442-454.

Вступ / Андрій Мелешевич, Анатолій Заєць // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : збірник наукових статей до 75-річного ювілею доктора юридичних наук Козюбри Миколи Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов. ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правничих наук, Центр європ. гуманіт. дослідж.]. - К. : Дух і Літера, [2013]. - С. 7-13.

Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції). - К., 2012. - С. 46-64

The Domestic Legal Structure and Position of the ECHR / Andrey Meleshevich, Anna Khvorostyankina // The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / ed. by Leonard Hammer, Frank Emmert. - [The Netherlands : Eleven International Publishing, 2012]. - P. 557-596.

Державне замовлення у вищих школах України: дискримінація? Корупція? Недбалість? / Андрій Мелешевич // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / [упоряд. В. Панченко] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : [Аграр Медіа Груп], 2011. - С. 78-92.

“Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112. Choice Outstanding Academic Title Award, 2011

Програма PhD в Україні : проект TEMPUS / А. Мелешевич, Ян Піттер Миклебуст // Докторські програми в Європі та Україні : матеріали міжнародної конференції "Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні". - К. : Пульсари, 2007. - С. 66-69.

“Ph.D. Program in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 67-70.

Вибрані статті

“Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.

“Legal and Political Aspects of the 2014 Snap Presidential Elections in Ukraine,” Ukraine-Analysen (in German), 2014, 132, 2-6.

“UDAR: An Analysis of a New Political Force” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2013, 117, 2-5.
Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії / Мелешевич А. А., Форcтeйн К. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 129 : Юридичні науки. - С. 32-50.

“Ukraine’s Political Parties before the Parliamentary Elections” (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2012, 78, 2-6.

Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України / Мелешевич А. А., Лозовий І. В., Свідерська А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 103 : Юридичні науки. - С. 12-20.

Evolution, present state and future of political parties in Ukraine: expert opinions / [Ihor Kohut, Andriy Meleshevych, Oleksiy Haran et al.] ; Razumkov Centre // National Security and Defense. - 2010. - No. 5 (116). - P. 34-43

Перспективи розвитку політичних партій в Україні / Андрій Мелешевич // Дзеркало тижня. - 2010. - 30 жовтня (№ 40). - С. 5

Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability? // Political parties and democracy / Kay Lawson, gen. ed. - Santa Barbara, CA : Praeger, c2010. - Vol. 3 : Post Soviet and Asian political parties / Baogang He, Anatoly Kulik, and Kay Lawson, ed. - P. 85-111.


“Ukraine’s Orange Legacy Leaves a Bitter Taste,” Europe’s World, 2010, 15 (Summer), 136-137.

“Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,” (with Howard Tamashiro), PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.

Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н. Л. Добрянська, А. А. Мелешевич // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 77 : Юридичні науки. - С. 37-43.
Ознаки консолідованої демократії / Андрій Мелешевич // Вибори та демократія. - 2007. - № 4. - C. 105-106
“Modernizing Ph.D. Training in Ukraine,” (with Jan Petter Myklebust), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation : a case Study of the 1993 Law on Elections of People's Deputies of Ukraine / A. Meleshevych // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2006. - Т. 53. - С. 8-12.

Підходи до визначення поняття верховенства права : в пошуках консенсусу? / А. Мелешевич, Т. Яремко // Українське право. - 2006. - № 1. - С. 221-231.
Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах / Андрій Мелешевич // Вибори та демократія. - 2006. - № 1. - C. 72-80
“Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” European Urban and Regional Studies, 2006, 13 (2), 113-129.
“Professional Ethics,” Ukrainian Lawyer (in Ukrainian), 2005, 10 (34).
“Former Soviet States Lack a Legal Culture”, New York Times, January 22, 1997.“Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity,” Wake Forest University, September 18, 2014.

“Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
“Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges,” Seminar “Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives”, European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
“(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
Chair, Panel Title: “Influential Actors in Transitional Settings,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
Chair, Panel Title: “Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
Systems of Ukraine,” International Conference “The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?” Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, December 2, 2013.
“Democratic Accountability of Political Parties,” OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
”Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia” (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
“The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System,” presented at the International Conference “The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
"Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe’s Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, October 8-9, 2012.
Chair, Panel Title: “The Role of Courts in Communist and Post-Communist States,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
“Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections,” Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
“Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
“Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine,” International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
“Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine,” presented at the Plenary Session of the International Conference “Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development,” Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
Chair, Panel Title: “States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
“Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
“Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
“Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?” Stanford University, November 12, 2010.
“Political Parties and Democracy in Ukraine,” presented at the International Conference “Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
"Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
“Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
“Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
“Accountability of Ukrainian Political Parties,” presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
“Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature,” presented at the Seminar “Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada,” Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
“Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic,” presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education “Justice Education in a Community Context,” Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
Chair and Discussant, “Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education,” Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
“Russia After (?) Putin,” Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
“Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
“Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis,” presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
“Introducing the Doctorate Program in Ukraine,” presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
“Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine,” presented at the International Conference “Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
“Problems of Democratic Consolidation in Ukraine,” presented at the International Workshop “Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine,” Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
“Electoral Laws and Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections,” Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
“The Right to Assembly and the Orange Revolution,” presented at the International Conference “Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations,” Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
Chair and Discussant, Conference “Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice,” National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
“External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution,“ presented at the International Conference “External Pressure and Political Processes in the CIS,” Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
“Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties,” presented at the International Conference “Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections,” National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
“The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine,” presented at the International Conference “Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region,” Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
“Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy,” presented at the International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
Chair and Discussant, “Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities,” International Conference “Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives,” Donets’k National University, Donets’k, Ukraine, April, 2006.
“The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People’s Deputies of Ukraine,” presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
“Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations,” presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
“The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law,” presented at the International Conference “The Rule of Law: Theory and Practice,” organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
“Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities,” presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
“Ukraine at the Crossroads: Implications of ‘the Orange Revolution,’” presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
“The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
“Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
“Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
“Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
“Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries,” paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
“Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine,” paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
“Political Values in Russian Transitional Society” (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.Українське Право
Наукові записки НаУКМА : серія «Юридичні науки»
Вибори і демократія

Американська Асоціація з Політичних Студій (American Political Science Association)
Transparency International-Ukraine, Рада директорів , 2011-дотепер
Інститут Медіа Права (Україна), Рада директорів, 2012-дотепер
Міжнародний Фонд Відродження (Open Society Foundation), Програма з освіти, 2013-2014
Міжнародний Фонд Відродження (Open Society Foundation), Програма з верховенства права, 2014-дотепер


Заслужений юрист України

Засновник Центру якості з Європейських студій ім. Жана Моне (Європейська Комісія), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2011-2014.

Відзнака Київської Міської Державної Адміністрації, Київ, 2013
Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 за книгу Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010

Медаль Св.Петра Могили, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2010. Приз Петра Могили за найкращу публікацію в галузі соціальних наук, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2008. Грамота Міністра освіти та науки України, 2007.

Почесна нагорода Тобурн фундації за інноваційне та відмінне викладання, Allegheny College, 2003.
Почесна нагорода від студентів за відмінне викладання, Allegheny College, 2001.
Докторська дисертація була висунута на здобуття призу Габріела Альмонда Американської політологічної асоціації за найкращу дисертацію в галузі порівняльної політики, 1999.
Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998.
Випускні іспити з відзнакою, Департамент політичних наук, Сіракузький університет, США, 1994.
Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for “Service Above Self”, 1994.
Диплом з відзнакою, Юридичний факультет, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1984.

eng

Andriy A. Meleshevych

National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
Law School
2 Skovoroda St.,
 

 • Ph.D. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1998.
 • Certificate in Graduate School, Syracuse University, 1998
 • University Teaching
 • M.A. Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1992
 • J.D. (equivalent) Law School, Kyiv National University, Ukraine, 1984
 • Diploma with Honors

 • Dean, School of Law, National University of "Kyiv-Mohyla Academy," 2005-present.
 • Professor of Law and Politics, National University of "Kyiv-Mohyla Academy," 2005-present.
 • Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (European Commission), National University of "Kyiv-Mohyla Academy," 2011-present.
 • Visiting Scholar, Heidelberg University and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Germany, September-October, 2013.
 • International Development Consultant, Democracy International (Bethesda, MD, US), 2012-2013.
 • Visiting Professor, Seminar "Germany-Europe-Ukraine: Guaranteeing Democratic Processes and Forms of Organization," Institute for German and European Political Party Law and Party Research, Dusseldorf University, Germany, November, 2011.
 • Visiting Fellow, Stanford University, September-December 2010.
 • Visiting Professor, Seminar "Legal and Political Aspects of the European Neighborhood Policy and Ukraine," European Graduate College, Law Faculty, Heidelberg University, Germany, July 2008.
 • Visiting Professor, Political Science, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Spring 2008.
 • Chair, International Studies Program, Allegheny College, 2002-2005.
 • Assistant Professor, International Studies and Political Science, Allegheny College, 1998-2005.
 • Visiting Professor, Summer School for Junior Faculty on Democratization, Political Violence, and Conflict Resolution, Yerevan National University, Armenia, Summer 2003.
 • Instructor, Teaching Associate, Teaching Assistant, Political Science, Syracuse University, 1990-1997.
 • Assistant Professor, School of Law, Kyiv National University, Ukraine, 1989-1991.
 • Attorney at Law, Kyiv District Attorney Office, Kyiv, Ukraine, 1984-1989.Comparative Law, Comparative Political Institutions, Comparative Political Parties and Elections, International Human Rights, Soviet and Post-Soviet Politics, Political Consequences of Electoral Laws and Executive-Legislative Relations, Democratic Transitions and Consolidations, Comparative Constitutional Law, Constitutional Courts and Judicial Review in Comparative Perspective, Courts and Law-Enforcement Bodies in Post-Soviet NationsComparative Law, Comparative Politics, International Relations, Democratic Transitions and Consolidations, Soviet and Post-Soviet Politics, Comparative Political Parties, International Human Rights, Comparative Political Institutions, Comparative Constitutionalism, Comparative Legal Systems, Law and Society, Political Violence and Terrorism


BOOKS

 • General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine, editor, (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013.
 • Party Systems in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine, New York and Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2007.
 • Reviews: Allan Sikk, Party Politics, 2010, 16 (4), 553-554; Minkel Solvak, Journal of Baltic Studies, 2008, 39 (1), 88-90; N.V. Anokhina (in Russian), Politex: Political Expertise Journal, 2008, 4, 267-277; Joseph W. Robbins, Europe-Asia Studies, 2008, 60 (9), 1639-1640.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine, co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), co-edited with Volodymyr Morenets, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, Second Edition, 1997.
 • Critical Issues for the United States, co-edited with Peter Marsh et al., NY: McGraw-Hill, College Customs Series, First Edition, 1996.

 

BOOK CHAPTERS

 • "Assessing ECHR's Pilot Judgment Ivanov vs Ukraine as an Outcome of Systemic Violations of the Rule of Law," – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 442-454.
 • "Introduction," – in Andriy Meleshevych (editor) General Theoretical Jurisprudence, the Rule of Law, and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv: Letter & Spirit, 2013, 7-14.
 • "Institutionalization and Perspectives on Development of Party System in Ukraine," in Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives on Development (in Ukrainian), Kyiv: Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2012, 46-64.
 • "The Implementation of the European Convention on Human Rights in Ukraine" (with Anna Khvorostyankina), in The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe, Leonard Hammer and Frank Emmert (eds.), The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing, 2012, 557-596.
 • "Financing Higher Education: Discrimination? Corruption? Negligence?" in Ukrainian Education: A Test of Pseudo-Reforms (in Ukrainian), Volodymyr Panchenko (ed.), Kyiv: National University of "Kyiv-Mohyla Academy", 2011, 78-92.
 • "Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?" in Political Parties and Democracy, Volume 3: Post-Soviet and Asian Political Parties, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010, 85-112.
  Choice Outstanding Academic Title Award, 2011
 • "Ph.D. Program in Ukraine," (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine, Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 66-69.
 • "Ph.D. Program in Ukraine," (with Jan Petter Myklebust), in Doctoral Programs in Europe and Ukraine (in Ukrainian), Kyiv, Ukraine: University Publisher Pulsary, 2007, 67-70.

 

RECENT AND SELECTED ARTICLES

 • "Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia" (with Carolyn Forstein), Indiana International and Comparative Law Review, 2014, 24 (2), 269-311.
 • "Legal and Political Aspects of the 2014 Snap Presidential Elections in Ukraine," Ukraine-Analysen (in German), 2014, 132, 2-6.
 • "UDAR: An Analysis of a New Political Force" (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2013, 117, 2-5.
 • "Comparative Analysis of the European Court of Human Rights Pilot Cases against Ukraine and Russia" (with Carolyn Forstein), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2012, 32-50.
 • "Ukraine's Political Parties before the Parliamentary Elections" (with Max Bader), Ukraine-Analysen (in German), 2012, 78, 2-6.
 • "Distributive Justice and Second-Generation Human Rights: A Study of the Constitutional Court of Ukraine," (with Ilariy Lozoviy and Alina Sviderska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2010, 103, 12-20.
 • "Evolution, Present State, and Future of Political Parties in Ukraine," National Security and Defense, Razumkov Centre (in English and Ukrainian), 2010, 5, 35-36.
 • "Perspectives for Development of Political Parties in Ukraine," Dzerkalo Tyzhnya (in Russian and Ukrainian), 2010, 820 (30.10–05.11), 5.
 • "Ukraine's Orange Legacy Leaves a Bitter Taste," Europe's World, 2010, 15 (Summer), 136-137.
 • "Learning to Learn; Learning to Win: How to Succeed in the Simulated World of Model NATO,"
 • (with Howard Tamashiro), PS: Political Science and Politics, 2008, 41 (October), 865-869.
 • "The Rule of Law and the Case Law of the European Court of Human Rights on the Execution of Court Decisions in Ukraine" (with Nadia Dobryanska), National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies (in Ukrainian), 2008, 77, 37-43.
 • "Features of Consolidated Democracy and Ukraine," Elections and Democracy (in Ukrainian), 2007, 4 (14), 104-105.
 • "Modernizing Ph.D. Training in Ukraine," (with Jan Petter Myklebust), Forum (European Association for International Education), 2007 (Winter), 18-19.
 • "The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People's Deputies of Ukraine," National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies, 2006, 38, 8-12.
 • "Geographical Patterns of Party Support in the Baltic States, Russia, and Ukraine," European Urban and Regional Studies, 2006, 13 (2), 113-129.
 • "Defining the Rule of Law: In the Search of Consensus?" (with Tetyana Yaremko), Ukrainian Law (in Ukrainian), 2006, 1, 221-231.
 • "Parties of Power and Party Systems in the Post-Soviet Nations," Elections and Democracy (in Ukrainian), 2006, 1 (7), 72-80.
 • "Professional Ethics," Ukrainian Lawyer (in Ukrainian), 2005, 10 (34).
 • "Former Soviet States Lack a Legal Culture", New York Times, January 22, 1997.Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Soviet Countries: This study investigates the place and functions of constitutional courts and judicial review in political systems of the former republics of the Soviet Union and the relationship between these organs of constitutional jurisdiction and the process of democratization in post-Soviet nations

 • "Ukraine 2014: Losing Territory, Gaining National Identity," Wake Forest University, September 18, 2014.
 • "Functioning of Political Parties in Parliaments in Politically Polarized Environments," OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 1-2, 2014.
 • "Assessing the Political Landscape: Prospects and Challenges," Seminar "Democracy-building in Ukraine: New Challenges and Perspectives", European Parliament, Brussels, 8 April 2014.
 • "(De)Institutionalization of the Political Party System in Ukraine: Dynamics and Causes," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 • Chair, Panel Title: "Influential Actors in Transitional Settings," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2, 2014.
 • Chair, Panel Title: "Impact of the Eastern Partnership Summit in Vilnius on Political and Legal
 • Systems of Ukraine," International Conference "The Eastern Partnership Summit in Vilnius. What Is Next?" Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, December 2, 2013.
 • "Democratic Accountability of Political Parties," OSCE/ODIHR Political Party Expert Seminar, Warsaw, Poland, July 10-11, 2013.
 • "Bringing Human Rights Home: The Challenge of Enforcing Judicial Rulings in Ukraine and Russia" (with Carolyn Forstein), Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 11-14, 2013.
 • "The Impact of the 2012 Parliamentary Electoral System on the Development of the Ukrainian Party System," presented at the International Conference "The 2012 Parliamentary Elections in Ukraine," Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, March 14-15, 2013.
 • "Contemporary State of Human Rights Protection in Ukraine and its Correspondence to The EU and Council of Europe's Standards," presented at the International Conference «Preparedness for the Acceptation of Duties of the Association Country in the field of Human Rights, Approximation of Laws and Judicial and Administrative Capacity», Jean Monnet Centre of Excellence in EU Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, October 8-9, 2012.
 • Chair, Panel Title: "The Role of Courts in Communist and Post-Communist States," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • "Political Parties in Ukraine after the 2010 Presidential Elections," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 12-15, 2012.
 • "Constitutional Courts and Judicial Review in Post-Communist Countries," International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 • "Political Parties and Democratization: Case Study of Post-Orange Ukraine," International Higher Education Support Program and Central European University, Budapest, March 22-26, 2012.
 • "Institutionalization and Perspectives on Development of the Political Party System in Ukraine," presented at the Plenary Session of the International Conference "Party System of Ukraine: Evolution, Tendencies, and Perspectives of Development," Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, November, 2011.
 • Chair, Panel Title: "States and Regimes in Central Asia and the Former Soviet Union," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • "Juristocracy and Protection of Second-Generation Positive Rights by the Constitutional Court of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, March 30 - April 2, 2010.
 • "Judicial Activism and the Constitutional Court of Ukraine," presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2011.
 • "Political Parties in Ukraine: Learning Democratic Accountability?" Stanford University, November 12, 2010.
 • "Political Parties and Democracy in Ukraine," presented at the International Conference "Legislation and Regulations Pertaining to Political Parties in Ukraine," Agency for Legislative Initiatives and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Kyiv, Ukraine, May 21, 2010.
 • "Implementation of the European Convention on Human Rights in Post-Soviet Nations: The Case of Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • Discussant, Panel Title: "Elections in the Former East Bloc," Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 22-25, 2010.
 • "Models of Democracy and Second-Generation Human Rights in Comparative Perspective," presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2010.
 • "Uncertain Partners of Democracy: Political Parties in Ukraine," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2-5, 2009.
 • "Accountability of Ukrainian Political Parties," presented at the Plenary Session of the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2009.
 • "Political Consequences of Alternative Electoral Systems for the National Legislature," presented at the Seminar "Alternative Electoral Systems for Elections to the Verkhovna Rada," Parliamentary Committee on State Building and Local Self-Government, Kyiv, Ukraine, February 4, 2009.
 • "Experience with Public Interest Cases in Kyiv-Mohyla Legal Clinic," presented at the 5th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education "Justice Education in a Community Context," Ateneo de Manila Law School, Manila, The Philippines, December 7-13, 2008.
 • Chair and Discussant, "Teaching European Studies at Ukrainian Institutions of Higher Education," Ukrainian Association of European Studies Annual Meeting, British Council, Kyiv, Ukraine, October 30 – 31, 2008.
 • "Russia After (?) Putin," Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, April 25, 2008.
 • "Fact or Fiction: Ukrainian Party System in the 2006 and 2007 Parliamentary Elections," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • "Realism vs. Idealism in Ukrainian Politics and the 2007 Political Crisis," presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 3-6, 2008.
 • "Introducing the Doctorate Program in Ukraine," presented at the European Law Faculty Association Annual Meeting, Hamburg, Germany, February 28 – March 1, 2008.
 • "Some Aspects of Introducing Ph.D. Programs in Ukraine," presented at the International Conference "Implementation of the European Higher Education Area (Third Cycle) in Ukraine," National University of Kyiv-Mohyla Academy and TEMPUS Program, Kyiv, Ukraine, November 15-16, 2007.
 • "Problems of Democratic Consolidation in Ukraine," presented at the International Workshop "Consolidated Democracy: Prospects for Ukraine," Agency for Legislative Initiatives and Konrad Adenauer Stiftung, Kyiv, Ukraine, October 29, 2007.
 • "Electoral Laws and Party System in Ukraine," presented at the International Conference "Quality of Elections: Ukraine and International Standards of Democratic Elections," Council of Europe and Central Electoral Commission of Ukraine, Kyiv, Ukraine, September 13-14, 2007.
 • "The Right to Assembly and the Orange Revolution," presented at the International Conference "Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstrations," Central European University, Budapest, Hungary, June 1-2, 2007.
 • Chair and Discussant, Conference "Electoral and Referendum Laws in Ukraine: Theory and Practice," National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, April 2007.
 • "External Pressure and Politics in Ukraine before and after the Orange Revolution," presented at the International Conference "External Pressure and Political Processes in the CIS," Center for International Studies and Research (CERI - Sciences Po), Paris, France, 19-20 October 2006.
 • "Transition to Proportional Elections: Legal Framework and Effect on Political Parties," presented at the International Conference "Beyond Recognition: Ukraine after 2006 Parliament Elections," National University of Kyiv-Mohyla Academy and Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kyiv, Ukraine, 6-7 October, 2006.
 • "The 2006 Parliamentary Elections to the Rada and Institutionalization of the Party System in Ukraine," presented at the International Conference "Comparative Institutional Transformations and Institutional Design in the Post-Soviet Region," Yerevan State University, Yerevan, Armenia, 11 – 13 May 2006.
 • "Developing European Legal Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy," presented at the International Conference "Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives," Donets'k National University, Donets'k, Ukraine, April, 2006.
 • Chair and Discussant, "Best Cases: European Studies at Ukrainian Universities," International Conference "Developing European Studies Programs in Ukraine: Problems and Perspectives," Donets'k National University, Donets'k, Ukraine, April, 2006.
 • "The Double Ballot Majority Electoral Model and Party System Formation: A Case Study of the 1993 Law on Elections of People's Deputies of Ukraine," presented at the National University of Kyiv-Mohyla Academy Annual Conference, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • "Institutionalization of Party Systems in the Post-Soviet Nations," presented at the seminar of the Ukrainian School of Political Studies, Kyiv, Ukraine, February, 2006.
 • "The Institution of Procuracy in Ukraine and the Rule of Law," presented at the International Conference "The Rule of Law: Theory and Practice," organized by the Organization for Security and Co-operation in Europe and Kyiv-Mohyla Law School, Kyiv, Ukraine, December 2005.
 • "Comparative Aspects of Legal Writing Programs at US and Ukrainian Universities," presented at the Bi-Annual Conference on Legal Writing, National University of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine, October 2005.
 • "Ukraine at the Crossroads: Implications of 'the Orange Revolution,'" presented at the State University of New York at Oswego, April 2005, and at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, February 2005.
 • "The Fourth Branch of Government: A Case Study of the Procuracy in Post-Soviet Ukraine," paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2005.
 • "Political Institutionalization of Party Systems in Post-Soviet Transitional Countries," paper delivered at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, April 2004.
 • Chair and Discussant, Comparative Politics Panel, Pennsylvania Political Science Association Annual Meeting, Harrisburg, April 2001.
 • "Executive-Legislative Arrangements and Party Systems in the Post-Soviet Countries," paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Washington, D.C., August-September 2000.
 • "Political Consequences of Electoral Systems in Post-Soviet Transitional Countries," paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Atlanta, September 1999.
 • "Strategic Voting, Political Institutionalization, and Electoral Disproportionality in Transitional Countries," paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Boston, September 1998.
 • "Autonomy and Institutionalization of Party Systems in the Baltic States, Russia, and Ukraine," paper presented at the 1997 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, November 1997.
 • "Political Values in Russian Transitional Society" (with Sheri Frost), paper presented at the 1996 Northeast Political Science Association Annual Meeting, Boston, November 1996.

 • Member, Ukrainian Law
 • Member, National University of Kyiv-Mohyla Academy Review, Legal Studies
 • Member, Elections and Democracy

 • American Political Science Association
 • Transparency International-Ukraine, Board of Directors, 2011-present
 • Media Law Institute (Ukraine), Board of Directors, 2012-present
 • International Renaissance Foundation (Open Society Foundation), Educational Program Board, 2013-present

 • Excellence Award, Kiev City Government, 2013
 • Choice Outstanding Academic Title Award, 2011 for Political Parties and Democracy, Kay Lawson (ed.), Westport, CT: Greenwood/Praeger, 2010
 • Founding Member and Professor, Jean Monnet Center of Excellence in European Studies (awarded by the European Commission), National University of "Kyiv-Mohyla Academy," 2011-2014
 • St. Petro Mohyla Medal, National University of "Kyiv-Mohyla Academy" highest honors for outstanding achievements, 2010
 • Petro Mohyla Award for the Best Publication in Social Sciences published in the three previous years, National University of "Kyiv-Mohyla Academy," 2008
 • Excellence Award, Minister of Education and Science of Ukraine, 2007
 • Higher Education Support Program Scholarship, Open Society Foundations, 2006-2012
 • Thoburn Foundation Award for Innovation and Excellence in Teaching, Allegheny College, 2003
 • Faculty Excellence Award, Allegheny College Panhellenic Council, 2001
 • Ph.D. Pass with Distinction, Department of Political Science, Syracuse University, 1998
 • Syracuse University Fellow, 1996-1997, 1997-1998
 • Law and Society Association Fellowship, Summer Institute "Democracy and Democratization" for junior faculty and advanced graduate students, University of California, Berkeley, August 1996
 • Maxwell Teaching Fellow, Syracuse University, 1995-1997
 • Roscoe Martin Research Fellowship, Syracuse University, 1995
 • Pass with Honours, Qualifying Examinations, Political Science, Syracuse University, 1995
 • Rotary International, Gift-of-Life Project, Humanitarian Recognition Award for "Service Above Self", 1994
 • "Diploma with Honors" for Outstanding Performance in the Program of Study, Kyiv National University, Ukraine, 1984

 

 

  © 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна