Кафедра історії

  us

 

fb f logo blue 50

Загальна інформація

Контакти         

корп. 5, кімн. 113
вул. Волоська, 8/5, перший поверх
тел.: (044) 425-60-06
факс: (044) 425-60-06

сторінка у facebook

канал на youtube

сторінка в instagram 

 

 

 

yaremenkoЗавідувач кафедри

Яременко Максим Васильович

доктор історичних наук, професор

корп. 5, кімн. 114

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

DSC 4036 2Провідний спеціаліст

Сірош Тетяна Василівна

корп. 5, кімн. 113, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ

Кафедра історії НаУКМА (первісно — «кафедра суспільних наук») існує з часу відродження Університету в 1992 році.

Ухвалою Вченої ради НаУКМА від 13 січня 1993 року її виділено в окрему структурну одиницю під назвою «кафедра історії». З 1992 року кафедра історії забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр, а з 1996 року — підготовку фахівців освітнього рівня магістр. У 1998 р. було відкрито аспірантуру та докторантуру з історії. З 2008 року історики мають змогу здобути кваліфікацію PhD в Докторській школі ім. родини Юхименків.

Організатором і першим завідувачем кафедри був проф. Михайло Володимирович Кірсенко, а його наступником — о. проф. Юрій Андрійович Мицик. У 2002–2012 роках кафедру очолювала проф. Наталя Миколаївна Яковенко. Упродовж 2012-2023 років кафедрою керувала випускниця НаУКМА, доктор філософії в галузі історії, кандидат історичних наук, проф. Наталія Василівна Шліхта. У вересні 2023 року завідувачем кафедри став доктор історичних наук Максим Васильович Яременко.

 

ОСВІТА

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 032 «Історія та археологія» на бакалаврському (першому), маґістерському (другому) та докторському (третьому) рівнях вищої освіти.

Бакалаврську програму вперше ліцензовано у 1998 році, ліцензійний обсяг – 50 осіб. Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна. Докладніше про бакалаврську програму дивіться тут і в рубриці "Вступ".

Магістерську програму ліцензовано вперше у 1998 році, ліцензійний обсяг – 40 осіб. Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Форма навчання – денна.

Кафедра здійснює підготовку маґістрів за освітньо-науковими програмами «Історія» та «Юдаїка». Докладніше про магістерські освітньо-наукові програми кафедри дивіться тут і у нашій рубриці "Вступ".

З 1998 року при кафедрі відкрито денну аспірантуру зі спеціальностей 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. З того ж року року при кафедрі почала діяти докторантура зі спеціальності 07.00.01- історія України, а з 2001 року - 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. З 2016 року фахова група кафедри історії НаУКМА здійснює підготовку здобувачів ступеня доктор філософії на освітньо-науковій програмі "Історія та археологія" (освітня траєкторія "Історія") (наказ МОН № 816 від 8 лютого 2016 р.).

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Кожен з наших студентів може розраховувати на особливо уважне ставлення викладачів та індивідуальний підхід у професійному зростанні. Ми не маємо інституту кураторства, однак кожен викладач виконує не лише функції викладача, а й наукового керівника та колеги-порадника. Внаслідок такого підходу нам вдається перетворювати кафедру на лабораторію наукового життя та викладання. Наші студенти завжди можуть розраховувати на поради та відгуки щодо написання наукових праць чи обговорення їхніх ідей. Спільна участь у міжнародних конференціях та програмах, зустрічах та публічних дискусіях, ознайомчі візити в рамках прослуховування курсів до музеїв, архівів та наукових відділів бібліотек задля кращого засвоєння матеріалу та професійного розвитку, інтелектуальна напруга та повага на заняттях творять унікальну атмосферу та особливу кафедральну спільноту. Захисти кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра чи маґістра перетворюються на справжні наукові дебати.

 

ВИКЛАДАЧІ

У штаті кафедри – 12 викладачів (докторів та кандидатів наук, PhD). До викладання також запрошуються провідні фахівці-історики з Інституту історії НАН України, Інституту археології НАН України, інших дослідницьких, центральних архівних та провідних музейних установ України, а також західних університетів. Детальнішу інформацію про викладачів, їхній науковий доробок та викладацький досвід можна знайти у рубриці "Наші викладачі".

Висока якість освітнього процесу на усіх трьох рівнях вищої освіти забезпечується завдяки зусиллям викладачів кафедри історії НаУКМА, які розробляють навчальні посібники, є авторами численних монографій, статей (зокрема надрукованих у зарубіжних виданнях та індексованих у наукометричних базах даних Web of Science і Scopus журналах), членами міжнародних та українських професійних організацій, редколегій наукових видань. Дослідницькі інтереси викладачів охоплюють як проблематику української та зарубіжної історії, так і ділянки, пов’язані з історіографією, джерелознавством, історичною антропологією, історією дипломатії, історією повсякдення, історією ідей, історичною урбаністикою, соціорелігійною та військовою історією, жіночими студіями, історією меншин, історією євреїв, кримських татар тощо.

Важливою є участь кафедри в міжнародних освітніх і наукових проєктах, а також співпраця із зарубіжними університетами. Якості нашої історичної освіти та професійної підготовки на кожному з освітніх рівнів сприяє творча адаптація міжнародних взірців організації навчального процесу й сучасних освітніх технологій, що виховують культуру мислення і дозволяють випускникові гнучко реагувати на потреби ринку праці; а також орієнтація кафедри на тісне поєднання викладацької та наукової діяльності.

 

НАУКА

Викладачі спільно зі студентами кафедри організовують різноманітні наукові заходи. Щороку кафедра проводить науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в середньовічній та ранньомодерній Україні», від 2019 р. – науковий семінар «Радянське «я» і радянське «ми»» у рамках Днів науки в НаУКМА; міжнародні конференції для молодих дослідників «Досліджуючи минуле».

При кафедрі історії також діє щотижневий науковий семінар, де викладачі та науковці з інших установ, студенти й аспіранти у спільному колі можуть обговорити свої наукові знахідки.

Серед періодичних видань кафедри щорічники «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки», «Київська Академія».

Викладачами кафедри також представлена фахова група з історії в університетському англомовному виданні Kyiv-Mohyla Humanities Journal (індексований WoS).

При кафедрі діє Лабораторія усної історії, до роботи якої активно долучаються наші студенти.

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ НАПРЯМИ

На сьогодні при кафедрі історії діє наукова школа дослідження соціальної та культурної історії України XVI–XVII ст., засновником якої є проф. Наталя Яковенко.

Кафедра розвиває кілька основних дослідницьких напрямів:

 • Історія України.
 • Історія Центрально-Східної Європи.
 • Порівняльне державотворення в історії.
 • Проблеми теорії та методології історичного дослідження.
 • Єврейська історія.

 

ПАРТНЕРИ

Наша кафедра інституційно чи викладачі індивідуальними проєктами поєднані з чималою кількістю партнерських кафедр та університетів, що сприяє тісній інтеграції у світову історичну науку (включно зі студентами). У різний час партнерами кафедри історії були:

 

Лише у 2023 р. викладачі кафедри долучилися до проєктів, що їх реалізували за підтримки чи спільно з колегами із Університету Глазго, Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха, Яґелонського та Варшавського університетів, Центру наукових досліджень Голокосту імені Джека, Джозефа і Мортона Манделя Меморіального музею Голокосту (Вашингтон, США), освітньої платформи «УКУЛЬТУРА/UCULTURA», Institute for Visual History and Education of the USC Shoah Foundation, Öesterreichische Akademie der Wissenschaften, навчально-дослідної програми УКУ «Київське християнство».

 

Вступ

Бакалаврська програма

Бакалаврську програму вперше ліцензовано у 1998 році, ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Відповідно до наказу МОН № 1565 від 19 грудня 2016 р. кафедрою історії проводиться освітня діяльність за спеціальністю 032 «Історія та археологія» рівня вищої освіти бакалавр.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання – денна.

 

Освітня концепція підготовки бакалаврів з історії ґрунтується на загальній освітній концепції НаУКМА із врахуванням провідних західних тенденцій освіти. Підготовка бакалаврів передбачає опанування двома циклами: нормативних навчальних дисциплін і практики (150 кредитів ЄКТС) і вибіркових навчальних дисциплін (78 кредитів ЄКТС).

Нормативні й вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни поділені на два змістові блоки:

- Всесвітня історія;

- Історія України.

 

Нормативні, або обов’язкові для опанування, дисципліни – це вступ до історії України та західної цивілізації від Середньовіччя до сучасності. Їхня мета – дати студентам системне уявлення про історію України як окремої політичної і культурної одиниці та як частини держав, до складу яких вона входила – Речі Посполитої, Російської імперії, Габсбурзької монархії, СРСР; про головні напрями еволюції європейської історії та культури як макроструктур, з якими органічно пов’язана історія України; про основи дослідницької роботи історика – досвід критичного аналізу історіографії, опануваня методів опрацювання джерел, уміння писати власний текст. Вибіркові, або ж авторські, курси обираються студентами відповідно до їхніх особистих зацікавлень, на основі чого вони формують індивідуальні освітні плани.

 

Також складовою підготовки фахівців є проходження нормативних музейної (на першому році навчання) й археологічної (на другому році навчання) практик. Підготовка бакалаврів на освітній програмі завершується державною атестацією у формі захисту кваліфікаційної роботи, що складає 12 кредитів ЄКТС. Для виконання освітньо-професійної програми студент має загалом прослухати дисциплін і виконати практик на 240 кредитів. Детальніше з навчальним планом кафедри можна ознайомитися за посиланням.

З анотаціями курсів можна ознайомитись у відповідній рубриці.

 

 

Викладачі – це провідні вітчизняні вчені, а також запрошені зарубіжні фахівці. Заняття проводяться українською та англійською мовою. Кафедра історії розробила сертифікатну програму «Історія дипломатії». Також студенти можуть брати участь у міждисциплінарній сертифікатній програмі з юдаїки. Кафедра заохочує студентів уже під час навчання на бакалаврській програмі брати участь у міжнародних програмах мобільності, передовсім Erasmus+ і наші студенти активно використовують цю можливість. З осені 2020 р. кафедра бере участь у програмі двосторонньої академічної мобільності для студентів бакалаврських програм з Українським католицьким університетом.

 

Наша головна особливість – це середовище, створене спільно викладачами та студентами, - професійності і повної віддачі, уваги та небайдужості, захоплення історією. Ми не привчаємо студентів до зазубрюння фактів, ми навчаємо їх розуміти минуле, оперувати контекстами і добре знати доробок істориків. Ми вчимо їх уважно читати історіографічні тексти і джерела, прискіпливо їх аналізувати та інтерпретувати. Ми прищеплюємо студентам інтелектуальний азарт і сміливість. Окрім того, ми пропонуємо їм до вивчення оригінальні дисципліни, які ви не прослухаєте в жодному іншому університеті: «Вступ до історії», «Історія радянського суспільства», «Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі», «Ментальні мапи європейського простору; погляд ХХ ст.», «Правові системи та правничі інститути в Україні ХVI-XVIII ст.» тощо. Наші курси – це завжди інтерактивне навчання: рольові ігри, групові проекти, мультимедійні презентації і не тільки. Філософія нашої кафедри – максимально розвинути потенціал кожного студента, а не нашпигувати його знанням, як булочку начинкою. Тому викладачі заохочують студентів до самостійного визначення дослідницьких пріоритетів, допомагають порадами щодо участі в літніх школах і міжнародних програмах, підтримують участь студентів у різного типу конкурсах. І все це допомагає випускати нам фахових успішних істориків і людей з дуже доброю гуманітарною освітою, які легко прокладають собі шлях як в історичній науці, так і в будь-якій сфері, де цінується загальногуманітарне знання, уміння критично мислити й читати тексти, аналізувати інформацію і писати різножанрові тексти.

 

Випускники бакалаврської програми, які отримали ґрунтовні базові знання, виявили аналітичні здібності та бажають поглибити фахову історичну освіту мають змогу продовжити навчання на магістерському освітньому рівні.

 

Бакалаврська програма кафедри історії НаУКМА в питаннях і відповідях.

 

Наші абітурієнти, а згодом студенти – це ті, хто вже в школі зрозуміли, що історія – це не нудний підручник. Це ті, хто знають, що історія – це сповнене людських оповідей, помилок і перемог, різних можливостей і досвідів минуле. Нашу програму обирають ті, хто однаково люблять історичні книжки і віртуальний світ «цивілізацій», історичні фільми і костюмовані вечірки. До нас йдуть ті, хто хочуть навчитися тонкощам дослідницької роботи з історичними джерелами будь-якого століття, а також – філігранності детектива, який полює за уже німими свідками подій і знає, як їх розговорити, щоб розкрити заколоти, розв’язати інтриги чи ж просто скласти меню ранньомодерного трактиру. Нарешті, до нас вступають ті, хто любить пригодницькі авантюри і обожнюють відкривати і перевідкривати для себе світ. Якщо ви саме така/такий, то чому ваші документи все ще не в нас? ;)

Навчання визначається загальним регламентом університету. Тижневе навантаження студентів становить не більше 24 годин. Восени та навесні студенти мають тиждень самостійної роботи. Протягом цього тижня аудиторні заняття не відбуваються, натомість є можливість попрацювати над написанням письмових робіт та відвідати батьків (у нас навчається багато студентів з різних регіонів України, які цю можливість побути вдома особливо цінують). Окрім того, двотижневі канікули припадають на новорічні та різдвяні свята. Влітку канікули розпочинаються 1 липня і тривають до 31 серпня, коли могилянці збираються на першу урочисту подію академічного року – Посвяту у студенти першачків. Завершальною урочистою подією року є Конвокація, що припадає на 28 червня. Це день не тільки отримання дипломів новоспеченими випускниками, але й день зустрічі випускників різних років. З огляду на такий календар і регламент, навчальний план кафедри розроблено таким чином, щоб вводити студентів в царину історичної науки поступово. При вивченні кожної дисципліни від студентів очікується відвідування усіх семінарських занять та написання письмової роботи на визначену викладачем тему – це може бути як аналіз фільму, так і написання власного сценарію; написання рецензії чи ж написання листа історичному діячеві; аналіз мап міст світу чи ж аналіз підручників історії; дослідження матеріалів ЗМІ або збирання усних свідчень тощо. Вчитися в нас потрібно постійно, але цей процес неймовірно цікавий.


Батьки переживають за вашу долю і ваше майбутнє працевлаштування. Це зрозуміло. Однак, ваші батьки навчалися в інший період і належать до іншого покоління, яке часто вважало, що дипломна корочка – це гарантія успіху. Але ні. Наш час –це час, коли навчатися потрібно постійно, протягом усього життя. Тому особливо важливо отримати не диплом з гарною назвою і модною спеціальністю, а справді якісну університетську освіту, яка дозволить самовдосконалюватися і розвиватися далі. Історична освіта є саме такою. Окрім того, не слід забувати, що досліджуючи минуле, ми самі ситаємо економістами, правниками, детективами, журналістами... – ми посвячені в різні нюанси минулого, інакше, як розповісти історії попередніх поколінь? А тому історик – він як джазмен, тільки замість різноманітних інструментів та музичних жанрів, в його обоймах – різні професії та спеціалізації.

Ми також виховуємо дітей, уважно стежимо за новими освітніми тенденціями і аналізуємо ринок праці. Наш досвід переконує нас в тому, що найважливіше, що ми можемо дати вашим дітям – це можливість займатися справою, яка по-справжньому зацікавить. І якщо ваша дитина захоплюється історією, то дозвольте їй отримати хорошу історичну освіту у нас. Довіртеся нам, бо ми справді працюємо професійно. Стержень нашої кафедри – це визнані професори-історики, а основний викладацький склад – це випускники кафедри та західних університетів, які після здобуття західної освіти повернулися викладати в НаУКМА. Ми знаємо, яким є західний академічний світ і західний порядок денний, тому всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб виховати справді конкурентоспроможну молодь. Також не бійтеся відпускати своїх дітей на навчання до Києва. Університет забезпечує місцем у гуртожитку. Приїхавши до нас, ваша дитина опиниться в товаристві добре освічених молодих людей, об’єднаних жагою до знання та прагненням провести в університеті насичені 4 роки навчання. Це конкурентне середовище буде хорошим загартовуванням для вашої дитини перед непростим дорослим життям після випуску, в яке вони підуть з класними друзями-могилянцями.

Могилянка – завжди та :)

Вона була, є і буде простором насиченого університетського життя і різноманітних можливостей. Тут можна опановувати щонайменше дві спеціальності водночас – напр., історія як основна, а політологія як додаткова. Тут можна вивчати різні мови і добре навчитися англійської. Вона дає можливість поїхати на стажування в європейські університети, користуючись різними міжнародними програмами. Студенти-історики при цьому мають ще один бонус – разом з викладачами кафедри вони розвивають Центр польських та європейських студій НаУКМА. А це не тільки досвід усіляких заходів, але також дуже предметне стажування для тих, хто пізніше йде працювати в аналітичні центри. Наостанок, ніхто так не відкриває світ, як наша кафедра в нашому університеті.

 

Відгуки випускників про кафедру історії можна подивитись на нашому youtube-каналі.

Курс відеолекцій викладачів кафедри можна переглянути тут

Студентські роботи можна подивитись тут

 

Максимальний обсяг державного замовлення буде оприлюднений Міністерством освіти та науки України найближчим часом.

 

Хочеш дізнатися більше? Слідкуй за нашою сторінкою на Facebook Будемо раді бачити Вас серед студентів нашої кафедри!

Магістерські освітньо-наукові програми

Магістерську програму з історії ліцензовано вперше у 1998 році, ліцензійний обсяг – 40 осіб.

Відповідно до наказу МОН № 1565 від 19 грудня 2016 р. кафедрою історії проводиться освітня діяльність за спеціальністю 032 «Історія та археологія» рівня вищої освіти магістр.

Кафедра історії здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами «Історія» і «Юдаїка».

Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

Форма навчання – денна.

 

Освітня концепція підготовки магістрів з історії ґрунтується на загальній освітній концепції НаУКМА із врахуванням провідних західних тенденцій освіти. Програма підготовки фахівців освітнього рівня магістр включає нормативні (44 кредити ЄКТС) та вибіркові дисципліни, дисципліни вільного вибору студента і вибіркову практику (для студентів освітньо-наукової програми «Юдаїка») (56 кредитів ЄКТС). Заключним етапом підготовки фахівців є державна атестація у формі написання і захисту магістерської роботи (20 кредитів ЄКТС). Таким чином, для виконання освітньо-наукової програми студент має загалом прослухати дисциплін і виконати практичних і наукових робіт на 120 кредитів.

 

Освітній процес на магістерському рівні першочергово спрямований на методологічну й теоретичну підготовку майбутніх фахівців, а тому до навчального плану включені дисципліни з методики досліджень й написання наукових робіт, історії та теорії історичної науки, методології окремих напрямів історичного знання (від его-історії до імперіології та історії пам’яті). Викладачі освітньо-наукової програми «Історія» не вчать студентів, як належить розуміти факти, а заохочують ставити питання і шукати на них власні відповіді. Наші викладачі максимально відкриті до студентів, з ними можна сміливо дискутувати на професійні теми, просити про рекомендації, разом працювати над різноманітними проектами тощо. Сама програма побудована таким чином, щоб надати маґістрантам найактуальніші теоретичні знання і водночас необхідні практичні навички. Цього ми значною мірою досягаємо і завдяки індивідуальній роботі наукових керівників з кожним студентом. При цьому усі наші студенти завжди самостійно обирають тему наукового дослідження, а це вже гарантія того, що пишуть вони справді оригінальні, самостійні та неймовірно цікаві тексти. У наших заняттях ми враховуємо й нові тенденції часу, передовсім «навчання упродовж життя» (“life long learning”), а тому даючи якісну фундаментальну освіту, мотивуємо наших студентів до постійного самовдосконалення. Це запорука того, що після завершення університету, наші випускники досягають успіху в найрізноманітніших сферах, починаючи від університетського викладання і музейної сфери і завершуючи журналістикою та політичним аналізом.У 2010 році НаУКМА уклав угоду з Центром східноєвропейських студій Варшавського університету про створення спільної магістерської програми «Східноєвропейські студії», яка поєднує дві академічні традиції – могилянську та варшавську. Відповідно до цієї угоди, студенти освітньо-наукової програми «Історія», які обрали цей напрямок освіти, навчаються за спільною з Центром програмою «Східноєвропейські студії» та проводять один семестр (під час другого року навчання) у Варшавському університеті. Студенти, які опанували навчальні програми обох університетів, а також захистили перед спільною комісією магістерську дипломну роботу, отримують два дипломи: український диплом магістра історії та диплом Варшавського університету за спеціальністю «Східноєвропейські студії».

 

З 2012 року на кафедрі діє спеціалізація «Юдаїка», заснована спільно НаУКМА та Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваадом) України. Студенти, які обрали цю спеціалізацію, окрім нормативних історичних курсів, опановують вибіркові курси з єврейської історії та культури. У травні 2018 року відкрито нову освітньо-наукову програму «Юдаїка». Маґістранти програми «Юдаїка» вивчають єврейські мови іврит і їдиш, а також арамейську за вільним вибором. Найуспішніші студенти, які досліджують юдаїку, мають змогу влітку стажуватися в Єрусалимському університеті.

 

Детальніше з навчальним планом кафедри можна ознайомитися за посиланням.
З анотаціями курсів можна ознайомитись тут.

 

1) Освітньо-наукова програма «Історія»

Керівник – Шліхта Наталія Василівна,

PhD, кандидат історичних наук, доцент

тел.(044) 425-60-06, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освітньо-наукова програма «Історія» другого (магістерського) рівня готує дослідників української історії та європейської історії від ранньомодерного часу до сучасності. Мета підготовки істориків у НаУКМА, з одного боку, визначається затребуваністю у висококваліфікованих фахівцях з історії, які володіють найновішим методологічним інструментарієм, є інтегрованими в міжнародну наукову спільноту, а також здатні вивести історичну науку з-під випливу радянської історіографії, в якому та все ще перебуває, сприяти її методологічному оновленню. З іншого боку – потребою українського суспільства у професіоналах зі знанням іноземних мов, загальногуманітарною підготовкою, здатними критично мислити, аналізувати явища минулого і сучасного, опрацьовувати великі обсяги різнорідної інформації, писати дослідницькі й аналітичні тексти тощо. Мета визначає зміст підготовки фахівців-істориків у НаУКМА на перетині конкретно-історичного і загальногуманітарного знання і компетентностей, а також ґрунтовної мовної підготовки.

 

Навчання проводиться у формі лекцій та науково-дослідних семінарів із наголосом на діалогічній формі співпраці викладач – студент. Висока якість освітнього процесу забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри історії, залученню до викладання провідних фахівців з інших навчальних закладів та інститутів НАН України, а також провідних зарубіжних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх і наукових проектах, а також співпраці із зарубіжними вишами. До викладання регулярно залучаються гостьові професори (Великої Британії, Італії, США, Португалії, Франції та ін.), які мають досвід роботи в європейських та американських університетах.

 

Випускники магістерської програми, які отримали ґрунтовні фахові знання, виявили аналітичні здібності, успішно сформували загальні і спеціальні компетентності, що засвідчено участю в конференціях, публікаціями в наукових виданнях, мають змогу продовжити навчання в аспірантурі НаУКМА, а також інших вітчизняних і зарубіжних вишах. Маючи ґрунтовну не лише історичну, але й ширше гуманітарну, освіту, добру мовну підготовку, навички опрацювання великих обсягів інформації і написання ґрунтовних і значних за обсягом різножанрових текстів, випускники освітньо-наукової програми «Історія» роблять успішну кар`єру як історики-науковці і викладачі, журналісти, перекладачі, працівники освітньої сфери, PR-менеджери, дипломати, архівісти, аналітики тощо.

Дізнатися докладніше про наших випускників і ознайомитися з їхніми відгуками про кафедру можна у рубриці "Наші випускники".

Магістерська освітньо-наукова програма «Історія» у питаннях і відповідях.

 

Будь-хто за умови попереднього здобуття ступеня освіти «Бакалавр» вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації.

Докладніше про «Правила прийому у 2020 році» тут. Програма вступних випробувань тут.

Програма розроблена для тих, хто має азарт до минулого, вміє або хоче навчитися ставити до нього питання і шукати на них відповіді.

Наші студенти – це ті, хто цінують інтелектуальну свободу, палкі дискусії, наукову етику і професійність академічного життя. Це також ті, хто люблять багато читати і бути на «ти» з міжнародною професурою. Усі разом ми створюємо простір свободи, в якому плекається індивідуальний шлях кожного студента. Тож, якщо ви хочете покращити свої знання з історії, протестувати дискусійні навички в конкурентному середовищі, навчитися добре писати кількома мовами, весело і насичено провести два наступних роки в могилянській спільноті, збагатитися контактами видатних професорів, експертів і просто класних людей – тоді ви наш студент!

 

Дисципліни поділені за трьома блоками: нормативні та вибіркові історичні дисципліни та блок вільного вибору. Нормативні дисципліни присвячені теорії та практиці історичної науки, вивченню сучасної історіографії, методології історичних досліджень та методикам роботи з різними типами і видами джерел. Водночас курси в рамках блоку вибіркових дисциплін – це вже можливість вдосконалити своє знання в рамках вужчого історичного напрямку або спеціалізації: історії дипломатії, історії ідей, урбаністики, студій пам’яті тощо. Окрім того, маґістранти навчатимуться написанню наукових текстів українською та англійською мовами і покращуватимуть свої розмовні навички під час щотижневих занять з англійської мови. Також наша кафедра заохочує студентів записуватися за інтересами на курси, що пропонують інші маґістерські програми в межах блоку дисциплін вільного вибору. Після опанування навчальних курсів, маґістранти зможуть брати участь не тільки в наукових конференціях, але також в різних публічних дискусіях, давати інтерв’ю ЗМІ, розробляти концепції музейних виставок, писати аналітичні записки з історичної проблематики, яка завжди затребувана суспільством. Адже до прочитання їм даватимуться найкращі тексти, а під час семінарських дискусій вдосконалюватиметься аргументація.

 

Тижневе навантаження на студентів магістерської програми складає не більше 18 годин. Розклад складено таким чином, щоб щонайменше два дні були вільними від аудиторних занять. Тож, студенти навчаються лише протягом трьох днів щотижня.


Викладачі кафедри, окрім багатого академічного досвіду, мають практичний досвід публічної та проектної діяльності, роботи в аналітичних центрах, різних установах. Вони часто заохочують студентів до організації різноманітних заходів, чим сприяють розвитку комунікативних навичок та відповідальності, вмінню приймати самостійні рішення і вирішувати посталі проблеми. Викладачі кафедри також займаються розвитком Центру польських та європейських студій НаУКМА, що став знаною у Києві платформою проведення публічних заходів, презентацій книжок, дискусій. Водночас, кафедра розвиває співпрацю з випускниками, які залучаються до проведення тренінгів, семінарів та воркшопів, які сприятимуть успішному працевлаштуванню після закінчення університету.

Наші випускники – це молоді дослідники, які вміють і знають, як писати якісні ґрунтовні дослідницькі тексти, стають фаховими істориками, володіють кількома мовами, мають хороші комунікативні навички. Все це робить їх конкурентоспроможними як в академічному, так і в неакадемічному середовищах. Про це свідчать й їхні подальші успішні кар’єри. Так, щороку наші студенти виграють у конкурсах і продовжують навчання на PhD програмах в провідних університетах світу. Щороку ми також маємо один з найвищих конкурсів на одне аспірантське місце по університету. З 2016 р. успішно функціонує кафедральна PhD програма з історії. Ті ж, хто обирають неакадемічну кар’єру, розбудовують аналітичні центри, стають експертами і журналістами, мандрівниками і підприємцями.

 

 

З Програмою фахового випробування можна ознайомитись тут.Відгуки випускників про кафедру історії можна подивитись на нашому youtube-каналі .

З діяльністю студентського наукового товариства “Potluck” можна ознайомитись тут .

Ліцензійний обсяг – 30 місць.

Цьогорічна кількість місць державного замовлення буде оприлюднена Міністерством освіти і науки України найближчим часом.

 

Хочеш дізнатися більше? Слідкуй за нашою сторінкою на Facebook Ми пропонуємо тільки цікаві курси і лише якісну поглиблену історичну освіту!

 

2) Освітньо-наукова програма «Юдаїка» 

Співкерівник – Хамрай Олексій Олександрович,

доктор філологічних наук, доцент

тел.: (044) 425-60-06

 

Співкерівник – Черноіваненко Віталій Віталійович,

кандидат історичних наук, доцент

тел.: (044) 425-60-06

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сторінка

Фейсбук

Youtube-канал

Вступ на програму

 

Маґістерська освітньо-наукова програма «Юдаїка» – перша подібна програма в Україні, заснована 2012 року спільно НаУКМА і Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваад України) задля поглиблення розвитку академічних студій з юдаїки в Україні.

Програму координують кафедра історії НаУКМА та Українська асоціація юдаїки.

Програма покликана на професійному і сучасному рівні готувати фахівців із єврейської історії та культури. Програма надає ґранти (включно з оплатою за навчання і гуртожиток та стипендією) і проводить конкурси на стажування в Єрусалимському університеті.

 

Навчання на програмі триває два роки. Маґістранти опановують різні історичні дисципліни, слухають курси з юдаїки, вивчають єврейські мови іврит і їдиш, а також арамейську за вільним вибором. Випускники отримують диплом маґістра історії (юдаїки) НаУКМА. Програма всіляко сприяє студентам в отриманні стажування за кордоном. Крім вивчення різноманітних дисциплін, маґістранти проходять архівно-музейно-бібліотечну практику в установах Києва та Львова, безпосередньо знайомляться з матеріальною спадщиною євреїв України та набувають практичних навичок дослідницької роботи з відповідними матеріалами.

 

Найуспішніші студенти програми мають змогу влітку стажуватися в Єрусалимському університеті. Учасники стажування в Ізраїлі працюють у бібліотеках і архівах над власними дослідженнями, а також отримують консультації від ізраїльських фахівців. До важливих і пріоритетних завдань програми належить співпраця з кращими світовими центрами юдаїки і насамперед – Єврейським університетом в Єрусалимі, провідним ізраїльським закладом вищої освіти, який входить до рейтингу 100 найкращих університетів світу.

 

Також академічними партнерами програми є Меморіальний музей Голокосту США, Монреальський університет, Єврейська теологічна семінарія Америки, Яґеллонський університет, Український католицький університет, Центр міської історії (Львів), Національний університет «Острозька академія» та інші установи. На програмі працюють викладачі кафедри історії НаУКМА і запрошені лектори, як українські (спеціалісти з різних галузей юдаїки, у тому числі й випускники Могилянки), так і закордонні.

Провідні дослідники й експерти з єврейських студій із Ізраїлю, США, Канади і країн Європи читають міні-курси та публічні лекції, щоб студенти могли ознайомитися з сучасною методологією та дослідницькими підходами в галузі академічної юдаїки.

 

Навчальні курси з юдаїки

Запрошені лектори (2012–2018)

Відгуки і досягнення випускників програми

 

Ліцензійний обсяг – 10 контрактних місць.

 

Спільна магістерська програма «Східноєвропейські студії» з Варшавським університетом

У межах освітньо-наукової програми «Історія» з 2010 року діє спільна магістерська програма «Східноєвропейські студії», якою керує проф. Оля Гнатюк (викладачка кафедри історії та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету). Завдяки цій програмі студенти здобувають не лише фах історика, а й отримують/поглиблюють свої знання у галузі політичного аналізу, дипломатії, політичної географії, процесів трансформації у Центрально-Східній Європі, а також практично опановують, крім раніше вивчених мов, польську мову на рівні, який дає можливість працевлаштування в Україні та в Польщі без необхідності складання додаткових державних екзаменів.
Участь у програмі безкоштовна для студентів ОНП «Історія», які навчаються на бюджетній чи контрактній формі навчання; упродовж одного семестру у Варшавському університеті студенти додатково отримують польську стипендію. Перш, ніж почати навчання на цій програмі, студенти повинні ознайомитися з нею  та з викладачами Варшавського університету під час Літньої школи, яка щороку проводиться протягом останнього тижня серпня в Острозі. Упродовж першого року навчання в магістратурі студенти поглиблено вивчають польську мову та всі інші дисципліни, передбачені програмою. Перший рік навчання завершується кваліфікаційним екзаменом перед комісією Варшавського університету. Після іспиту студенти беруть участь у тижневій науковій поїздці по Польщі, під час якої виголошують доповіді та комюніке та знайомляться зі своїми варшавськими колегами.

З початку другого року навчання студенти спільної програми навчаються упроводовж семестру (увага! семестр триває п’ять місяців, з середини вересня до середини лютого) у Центрі східноєвропейських студій Варшавського університету. Протягом цього семестру студенти слухають курси за спеціально складеною для них програмою, у тому числі, щонайменше один курс англійською мовою, а також вдосконалюють польську мову та складають Державний сертифікаційний екзамен з польської мови.

Кожен учасник спільної програми має двох наукових керівників – могилянського та варшавського. Кожен учасник отримує стипендію (в рамках підтримуваної польським урядом програми Східні стипендії), яка покриває витрати на проживання, у тому числі й оплату проживання в гуртожитку Варшавського університету в центрі міста. Магістранти захищають перед спільною екзаменаційною комісією магістерську роботу (приклади захищених робіт тут, вимоги до дипломної роботи польською мовою тут), текст якої подається до розгляду українською та польською мовами.

Наші викладачі

 

Завідувач

Яременко Максим Васильович

доктор історичних наук, професор

корп. 5, кімн. 114

тел.: (044) 425-60-06,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідний спеціаліст

Сірош Тетяна Василівна

5 корпус, кімн. 113,

тел.: (044) 425-60-06,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Арістов Вадим Юрійович,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА (Інститут історії України НАН України)

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Багро Сергій Олександрович,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА (Національний заповідник «Софія Київська»)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бажан Олег Григорович,

кандидат історичних наук, доцент (Інститут історії України НАН України)

 e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бородіна Тетяна Миколаївна,

асистент, випускниця НаУКМА

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бубенюк Олег Борисович,

доктор історичних наук, професор (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України)

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гайдай Олександра Юріївна,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА, незалежна дослідниця

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гірік Сергій Іванович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво")

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гломозда Костянтин Юхимович,

кандидат історичних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гнатюк Олександра,

доктор габілітований (dr hab), професор (Варшавський університет, Польща)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Григор’єва Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Диса Катерина Леонідівна,

доктор філософії в галузі історії (PhD), кандидат історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Залізняк Леонід Львович,

доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України)

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Затилюк Ярослав Володимирович,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА (Інститут історії України НАН України)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кислий Мартін-Олександр Олександрович
кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Клименко Оксана Михайлівн,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Маслійчук Володимир Леонтійович,

доктор історичних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Малахова Катерина Вікторівна,

кандидат філософських наук, старший викладач (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Сидорчук Таїсія Михайлівна,

кандидат історичних наук, старший викладач (Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, Навчальна лабораторія історичних студій «Музей НаУКМА»)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Синиця Євген Валентинович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Скальський Віталій Валерійович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Скляренко Олексій Борисович,

старший викладач

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тесленко Ігор Анатолійович,

кандидат історичних наук, доцент, випускник НаУКМА

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Туров Ігор Вікторович,

доктор історичних наук, доцент (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Хамрай Олексій Олександрович,

співкерівник освітньо-наукової програми«Юдаїка» МП «Історія», доктор філологічних наук, доцент (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Хомяк Оксана Володимирівна,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Шандра Валентина Степанівна,

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури (Інститут історії України НАН України)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Шліхта Наталія Василівна,
доктор філософії в галузі історії, кандидат історичних наук, професор, випускниця НаУКМА
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Яковлева Ольга Михайлівна,

старший викладач

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Яременко Максим Васильович,

доктор історичних наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наші випускники

 

Випускники про кафедру історії

 

 

 

 

 

66093114 2108329862608659 828983221327757312 n

Олександр Аврамчук 

 

бакалавр історії (НаУКМА 2014 р.)
магістр історії (НаУКМА 2016 р.); магістр східноєвропейських студій (Варшавський університет 2016 р.).

 

Докторант Варшавського університету, Історичний Інститут

 

Шість років у якості студента кафедри історії Могилянки – не були втратою часу. Окрім теоретичних історичних знань, здобутих під керівництвом найкращих українських істориків, навчання було школою практичних навичок – роботи з текстом, аналітичних здібностей, мовної підготовки. Вмотивованого студента могилянська історія навчала небанальності у мисленні і лаконічному висловлюванню поглядів – сам не берусь судити, наскільки добре зміг цьому навчитися. Утім з впевненістю можу сказати, що у своїй кар’єрі доводилось неодноразово звертатися до здобутого у Могилянці досвіду – чи то пишучи публіцистичні або наукові тексти, чи виступаючи перед аудиторією, чи то займаючись організацією проектів.  

Беручись писати цей відгук, я мусив запитати себе: що дала мені кафедра історії Могилянки? Без страху бути голослівним зізнаюсь, що навчання дало мені частину того, ким я є. Приклад шанованих професорів і не менш шанованих старших колег переконав, що цілком гармонічно можна поєднувати захоплення історичною наукою з трактованою у широкому значенні публічною діяльністю. Досвід багатьох колег-випускників історії (частково і мій власний) свідчить, що часом слід покидати зручні вежі зі слонової кістки для того, аби робити світ навколо кращим. 

Як і в кожній історії, мій «роман» з кафедрою мав також особистісний вимір. Тут я зустрів багатьох справжніх друзів, з якими досі утримую жваві контакти, але також свою майбутню дружину. Навчання стало важливим етапом у творенні мого власного нетворкінгу – групи амбітних, працьовитих, розумних і просто дуже класних людей. Саме у цьому, окрім наукової чи світоглядних достоїнств, полягає головна користь з навчання на кафедрі.   

 

IMG 1469 1

Олександра Гайдай

 

магістр історії (НаУКМА 2011 р.)
кандидат історичних наук (2016)

 

Наукова співробітниця Музею історії м.Києва.

Випускниця літньої школи Українського наукового інституту Гарвардсього університету. 

Авторка книги «Кам’яний гість: пам’ятники Леніну в Центральній Україні» (К.І.С., 2018) та співавторка дослідження «Політика і пам’ять. Дніпро — Запоріжжя — Одеса — Харків. Від 1990-х до сьогодні» (Львів, 2018).

У Києво-Могилянську академію я потрапила лише на магістратуру, до цього навчалася у педагогічному виші іншого міста. Останній був доволі традиційний у підході до викладання з величезною кількістю студентів на курсі. Натомість, у Могилянці мене приємно здивувала  невелика кількість студентів, авторські навчальні курси та можливість познайомитися з кращими науковцями країни. Все це якісно відрізняє КМА від інших вузів України і надзвичайно наближає до практик європейських та американських вишів. Важливо, що КМА заохочує (і навіть вимагає) вивчення іноземних мов, крім англійської, ви можете опанувати польську чи іншу слов’янську мову. Це відкриває багато можливостей для студентів та допомагає інтегрувати українських дослідників у європейський та північноамериканський науковий простір.   

Займатися наукою в Україні складно. Більшість університетів в Україні роблять це досить формально, тому для тих, хто бачить своє майбутнє у сфері академічної чи публічної історії КМА – один з найкращих варіантів.

Вважаю, що багато залежить від студента, від того, якою міроювін/вона скористається всіма можливостями, які надає виш. КМА формує спільноту випускників та викладачів, спільноту однодумців, тих, хто поділяє спільні цінності. 

 

 

Gavryliuk

Іван Гаврилюк

 

бакалавр історії (НаУКМА 2009 р.)
магістр історії (НаУКМА 2011 р.)магістр східноєвропейських студій (Варшавський університет 2011 р.).
кандидат історичних наук (Київ 2015 р., Варшава 2018 р.)

 

Про рідну кафедру історії НаУКМА можна написати цілий роман, але, за прикладом давніх греків, буду лаконічним. 

 

Кафедра прищепила мені усвідомлення того, що історія – це не лише набір дат, фактів і персонажів різного ґатунку, історія – це тисячі переплетених та взаємозалежних процесів, явищ і людських доль.

Кафедра допомогла зрозуміти те, що історія не може бути легкою прогулянкою минувшиною - це, передусім, кропітка робота в архівах і бібліотеках. Але результат, як правило, вражає й захоплює ще більше! 

Кафедра відкрила переді мною вікно на Захід, давши змогу отримувати освіту ще й у Європі. І виявилось, що ми не пасемо задніх: знань, здобутих Україні, вистачає для досліджень за кордоном.  

Кафедра приємно шокувала тим, що десятки неймовірно цікавих та ерудованих людей зі спільними інтересами, зібрані під одним дахом в сучасній Україні, – це не фантастика.

Кафедра, як говориться в одній мудрій притчі, дала мені і професію (теоретичну освіту), і ремесло (практичні навички, які, зважаючи на наші реалії, часто переважують і дозволяють заробити на шматок хліба).

Кафедра дала мені ДРУЗІВ.  БАГАТО. СПРАВЖНІХ.

 

22104499 935471859951914 8490507227198094623 o

Володимир Гушулей


бакалавр історії (НаУКМА 2008 р.)
магістр політології (НаУКМА 2010 р.)

 

Експерт з питань громадянського суспільства Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Українівипускник Естонської Школи Дипломатії, Коледжу Європи (Бельгія) та університету ім. Фрідріха Шиллера (Німеччина), співзасновник української групи Асоціації випускників Коледжу Європи (Бельгія).

 

Києво-Могилянська академія в цілому, та кафедра історії зокрема, стали для мене місцем кристалізації моїх ціннісних орієнтирів. Тут я навчився критично аналізувати інформацію, яку раніше міг сприймати на віру, тут вперше ставив та реалізовував власні цілі, тут я, врешті, кожного дня спілкувався зі своїми однолітками з усієї України. Все це разом сприяло моєму особистісному росту, а вивчення історії, крім іншого, стало надійним фундаментом для професійного розвитку. Оглядаючись назад можу впевнено сказати, що всі мої основні досягнення родом з Могилянки.

 

66131608 380903795892286 2203646263860133888 n

Валерія Іжик 

 

бакалавр історії (НаУКМА 2016 р.)

Фахівець з питань реформ, Державний експерт експертної групи з питань європейської інтеграції та координації міжнародних зв'язків Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Міністерство освіти і науки України.

Навчання на історії дало мені безцінну перевагу на ринку праці. Винускники нашої кафедри мають омріяний для всіх роботодавців «helicopterview». Це означає, що історики Могилянки мислять ситемно, стратегічно і глибоко. А отже такому випускнику можна поставити задачу і бути впевненим, що він чи вона виконає її без «розжовування» кожного кроку. Більш того, навчаючись на історії, можна опанувати англійську на рівні, необхідному для роботи у міжнародних організаціях та новостворених органах і підрозділах, які займаються європейською інтеграцією. Зі мною саме так і сталось. Якісна гуманітарна освіта, яку дає навчання на кафедрі - це рідкість та величезна цінність у 21 столітті.

Відомий американський інвестор Марк Кьюбан на останньому Форумі у Давосі сазав дуже влучну фразу стосовно цього: "The employment market of the near future will demand fewer hard skills since technical tasks are increasingly being performed bycomputers. Instead, we’ll need more people who can put information into human context».

 

300110 258957814132317 1174400 n

Юлія Кисла

 

бакалавр історії НаУКМА, 2004 р. 
магістр історії, НаУКМА 2006 р.
PhD, Університет Альберти (Едмонтон, Канада), 2018

 

редактор рецензійного відділу наукового часопису “Україна Модерна”

Коли в 2000-му році я потрапила до Києва, я ще не знала, що стану істориком (тоді ще ми спеціальність вибирали на другому році курсі на конкурсній основі), та й у 18 років ми взагалі слабо розуміємо, чого ми хочемо. Проте Могилянка додала мені впевненості і навчила, перш за все, мислити критично (такому, на жаль, в школі нас не вчили) та формувати й висловлювати свою власну думку. Кафедра історії стала для мене рідною, а саме навчання в Могилянці – перепусткою в подальше життя. З тих часів минуло вже багато років, я мала можливість повчитися в декількох європейських таамериканських університетах, проте там я лише вдосконалювала свої знання та глибше вивчала нові методологічні підходи до вивчення історії. Проте базові професійні навички й основні засади аналітичної роботи з текстами я здобула саме тут,на кафедрі історії НаУКМА, за що я їй безмежно вдячна. В будь-якому разі, незалежно від того, чи збирається людина робити свою кар’єру в царині історії чи ні, я вважаю, що гуманітарну освіту повинна мати кожна освічена людина, особливо якщо вона бачить себе в подальшому у сфері журналістики, політики чи культури. І кафедра історії Києво-Могилянської Академії – найкраще місце для цього. 

 

minets

Юлія Мінець

 

НаУКМА, бакалавр, історія, ’05
НаУКМА, магістр, історія, ’07

 

Central European University, MA in Medieval Studies, ’08
2008/09 – Junior Fellowship in Byzantine studies, Dumbarton Oaks
к.і.н. Всесвітня історія, 2011
Ph.D. Early Christian Studies, Catholic University of America, 2017
2017/18 – Лектор, Department of Foreign Languages andClassics, University of Alabama
2018/19 - Postdoctoral Research Associate, The Seeger Center for Hellenic Studies & The Committee for the Study of Late Antiquity, Princeton University
2019/20 - Distinguished Fellow, Institute for Advanced Study, University of Notre Dame

 

Я ризикую сказати банальність, але на нашій кафедрі вчать передусім мистецтву бути істориком. Принаймні, саме це в свій час стало справжнім озарінням для мене, колишньої школярки, що захоплювалася книжками по історії, але поняття зеленого не мала, якого роду робота стоїть за ними. Зараз, коли я сама викладаю університетські курси з античної історії та культури, я вбачаю своїм найважливішим завданням допомогти студентам усвідомити фундаментальну подібність людського досвіду в минулому і сьогодні, і в той же час розвинути чутливість до культурних відмінностей, в умовах яких цей досвід розгортався в часі. Августин – той самий, «блаженний», отець церкви і автор «Сповідей», – для нас зі студентами є не стільки невиразною постаттю з віддаленої давнини чи «святим», що немає нічого спільного зі щоденними турботами нашого мирського існування у двадцять першому столітті, скільки складною особистістю, життя якої, так само як і наше, переповнене сумнівами, бажаннями, тривогами, – думаючою емоційною людиною, відділеною від сучасних читачів його творів пластами часу, але не своєю людською природою. Мені знається, саме вміння бачити це і є тим найголовнішим, чому я навчилася у моїх чудових викладачів могилянської кафедри історії, і за що я їм завжди буду безмежно вдячна. 

 

Motrunych 2

Мар’яна Мотрунич

 

бакалавр історії (НаУКМА 2012 р.)
магістр історії (НаУКМА 2014 р.)

 

Журналіст в Агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо

 

Лауреатка Thomson Young Journalist Award(2017)

 

Маю теплі спогади про кафедру історії НаУКМА. Тут я зрозуміла, чим мені подобається займатися. Цікаво працювати з джерелами, перевіряти факти, і завжди сумніватися в сказаному і написаному. Власне, це все знадобилося в моїй щоденній роботі журналіста. Імена й дати швидко забуваються, а розуміння процесів і здатність знаходити відповіді на питання зберігаються назавжди. Впевнена, що навички важливіші за знання, адже це ті інструменти, з якими не страшно йти далі.

 

Загалом навчання в університеті - це корисний життєвий досвід. В Могилянці я познайомитися з багатьма цікавими людьми, контакти з якими підтримую до сих пір. Крім того, в університеті знайшла справжніх друзів, а це безцінно.  

 

IMG 4348

Гліб Родченков 

 

Бакалавр історії (НаУКМА, 2018)

 

Erasmus Mundus Master Scholar (GLOCAL)
University of Glasgow
University of Barcelona
University of Rotterdam

 

Пам’ятаю, під час вступної кампанії я прагнув лише одного – навчатися в Могилянці, байдуже на якому напрямку. Я тоді спілкувався зі студентами НаУКМА, і хтось із них сказав мені: «Спеціальність не так важлива, якщо ти навчаєшся саме в Могилянці». На мене дуже вплинули ці слова. І зараз, якщо спитають вже мене, я відповім, що дійсно навчатися потрібно в Могилянці і краще саме на історії. 

 

Чи міг я подумати, наскільки потужний вплив на мій подальший розвиток матиме кафедра на своєму першому курсі? Певно, що ні. На етапі вступу в університет, ти не надто сильно розумієш, що ти насправді плануєш робити зі своїм життям, або, інакше кажучи, ким ти хочеш бути. Історія стала для мене найбільш оптимальним вибором, який в результаті заклав цілу низку навичок і знань, які визначали і досі визначають мої  подальші кроки та розвиток.

 

 Історія – це спеціальність, яка закладає розуміння того, що таке якісний наратив, як він  створюється, реконструюється та деконструюється.  Робота з текстами - це не лише наука – це значно більше і це  навколо нас: комунікації, PR, макретинг, журналістика, аналітика, стратегічне планування, дипломатія, державна служба і т.д. Кафедра не замикається на суто історичних студіях, а культивує багатосторонній розвиток, навчає працювати з джерелами інформації, і мислити, і ще раз мислити. Навички отримані на кафедрі відкрили  мої перші кар’єрні двері у компанії Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days, де я працював директором з міжнародних зв’язків та у міжнародній Sales&PRагенції – MoreDash. 

 

Могилянка стимулює студентів брати участь у різноманітних міжнародних обмінах, конференціях та програмах. Для істориків ці можливості є так само доступними і в деяких випадках значно більшими, зважаючи на універсальний характер історичної науки та особливе ставлення до наших гуманітаріїв закордоном. Мій випадок не був виключенням, я зміг поїхати за обміном на один семестр в Університет Гронінгену (Нідерланди).

 

Навчання в Академії просочене атмосферою розвитку і пізнання, однак найважливіше, що має Могилянка – це спільнота. Перше, про що вам розкажуть в Гарвардському університеті, де я перебуваю зараз, - це важливість спільноти, її традиції і характер. Могилянка певно один з небагатьох університетів в Україні, який має цю характеристику і найкраще її пізнання для мене відбулося саме на кафедрі історії.

 

55551853 10218976444586948 2848111230520918016 o

Євгенія Сакал

 

бакалавр історії (НаУКМА, 2009 р.)
магістрісторії (НаУКМА, 2011 р.)
магістр середньовічної історії Центрально-Європейського університету (Угорщина)
докторантка відділу історії Йельського університету (США)

 

Одного разу мені дуже пощастило - мене не зарахували на факультет фінансів. Натомість за результами іспитів я почала навчання на кафедрі історії – тимчасово, як я собі гадала. Однак вже після першого року заняття так захопили мене, що я вже не могла проміняти цю інтелектуальну втіху на щось інше. Пізніше, на студіях в Будапешті, та зараз, у Сполучених Штатах, я з вдячністю згадую могилянських професорів історії, які навчили мене писати, думати, працювати з джерелами, ба більше, які відкрили для мене неймовірно-цікавий світ дослідження минулого. Їхні праці стали для мене еталоном якості, а викладацький запал – джерелом мого натхення та, сподіваюся, наслідування в майбутньому. 

 

Скороход2

Ольга Скороход

бакалавр історії (НаУКМА, 2006)
магістр історії (НаУКМА, 2008)

 

Журналістка видання Цензор.НЕТ.

 

У таких текстах не мало би бути пафосу, хоча коли пишеш про рідну кафедру, він спокушає прокинутися. Мій шлях до історії в чомусь забавний. Тому що подавши документи на кафедру історії практично випадково, а потім цілий семестр пробувши у непевному статусі студенки резерву, за 4 роки я писала дипломну роботу, навіть не уявляючи, що могла би писати її на іншому факультеті.

 

Шляхетне демократичне оточення – те, за, що я вдячна періоду свого навчання найбільше. Коли викладач не просто наставник, а радше колега, з яким разом знаходиш азарт інтелектуального пошуку. А одногрупники – не просто друзі, а також колеги, а почасти й опоненти.

 

Оскільки я реалізовуюсь в журналістиці, то бенефіції від навчання оцінюю саме в цій сфері. Безперечно, що перше -  це оточення і зв’язки. Однак не лише вільне орієнтування у суспільно-історичних процесах й колі експертів робить могилянців конкурентними на ринку праці. До прикладу, журналіст без необхідної бази не зможе зробити оперативно, а головне цікаво, інтерв’ю про Люблінську унію, сформувати підбірку фото вулиць Києва 1917 року чи кількома реченнями пояснити епохальність отримання Томосу про автокефалію церкви. При цьому це має бути зроблено без історичних ляпів. Історична кафедра могилянки плекає творчість та ініціативність, а у будь-якій провідній редакції раді журналістам, які швидко та коректно можуть пояснити контекст історичної події або вписати в цей контекст події сучасності. Звісно, для цього доводиться опанувати популярний журналістський стиль та нюанси подачі складних тем, або явищ, які незаслужено вважаються нудними. Маючи історичний бекграунд, для журналіста-історика відкриті й інші теми, а отже і шлях до професійного розвитку. Критичність, гнучкість мислення, сміливість, вміння швидко адаптуватися до нових завдань і викликів -  те, завдяки чому я називаю кафедру історії НАУКМА одним з найкращих феноменів, які були в моєму житті.

 

 DSC0080

Єгор Стадний 

 

бакалавр історії (НаУКМА, 2010 р.)
магістр історії (НаУКМА, 2012 р.); магістр східноєвропейських студій (Варшавський університет 2012 р.).

 

Директор аналітичного центру CEDOS (2018-2019), заступник міністра освіти і науки України (2019-2020)


Привіт. Мене звати Єгор Стадний, я вступив до Могилянки на кафедру історії лише з другого разу. Я ніколи й нікуди більше не подавав документів, бо був переконаний, що моє майбутнє лише на цій кафедрі. У школі я захоплювався історією, багато читав історичної літератури, бо підручники, як ви знаєте страшно нудні і можуть хіба що віднадити потяг до історії. Ще у 8-ому класі я вирішив, що буду вивчати історію. Однак, коли я вступив до Могилянки, мій світ перевернувся. Ми не вивчали історію, ми вчились досліджувати минуле і писати історію. Безумовно дати та розвиток подій для нас були важливими, але ціллю було навчитись працювати з джерелами інформації про наше минуле, навчитись відрізняти в них правдоподібні свідчення та вигадки, а також вміти навчитись грамотно, кореткно та цікаво розповісти про наше минуле на основі цих свідчень. Не подумайте, що це якісь вузькі навички, які потрібні лише історикам. Я вже восьмий рік працюю аналітиком і саме завдяки навчанню на кафедрі історії я зміг розвинути аналітичне мислення та здатність критично сприймати інформацію. В інформаційний, цифровий вік - це найбільш затребуване вміння. Зичу вам успіхів та бажаю вступити на кафедру історії Могилянки.

180923 182514 edited2Святослав Стецькович

 

Бакалавр історії (НаУКМА, 2013 р.)
Master of Arts з історії (Університет Гамбурга, 2015)
Стипендіат DAAD (2013-2015)

 

З січня 2018 року - Forensic Analyst нішевої консалтингової компанії в Берліні

Закінчивши бакалаврську програму на кафедрі історії в 2013 році, я продовжив навчанняв Гамбурзі і планував після цього розпочати наукову кар'єру. Для реалізації цього плану я пройшов кілька практик в тамтешніх наукових інституціях. Попри непогані перспективи та високий рівень досліджень німецьких істориків, я збагнув, що робота науковцем є занадто теоретичною для мене. 

Для застосування практичних навичок історика я подав своє резюме до найбільшої в Центральній Европі компанії з комерційного пошуку спадкоємців. Ще через два роки я трохи змінив фокус моєї роботи і працюю у «бутіковій» консалтинговій компанії в Берліні, яка спеціалізується на досудових та внутрішніх розслідуванняхдля бізнесу -  Forensic Services. 

Попри те, що ця галузь є абсолютно не класичною для історика, я не маю відчуття роботи «не за спеціальністю». Кафедра історії КМА навчила мене не тільки ЧОГОСЬ, а ще і ЯК, і саме цей критерій є, на мою думку, головним у будь-якій освіті. Зокрема, навички критичного аналізу, перехресного «допиту» джерел, аргументування своїх висновків та документування результатів дослідження грають в моїй роботі ключову роль, і я можу з певністю сказати, що під час навчання на кафедрі історії КМА, Ви розвинетеці якості до дуже високого рівня.

Могилянська історична школа – це знак якостіі прекрасний стартовий пункт для професійної кар'єри!

Наші випускники працюють тут і не лише тут

Університетах, наукових інституціях:

 • НаУКМА
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Інститут історії України НАН України
 • Інститут археології НАН України
 • Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
 • Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
 • Інститут «УкрНДІпроектреставрація»
 • Центр археології Києва
 • KMBS
 • Radford University
 • Princeton University

 

 

Музеях, заповідниках:

 • Національний заповідник «Софія Київська»
 • Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
 • Музей Михайла Старицького
 • Національний музей історії України
 • Музей історії Києва

 

 

Державних структурах:

 • Верховна Рада України
 • Фонд державного майна України
 • Київська міська рада

 

 

Телебаченні / радіо:

 • ВВС London
 • Телеканал М1
 • Телеканал Інтер
 • Телеканал ICTV
 • Телеканал 5 канал
 • Телеканал Enterfilm
 • Громадське радіо/телебачення
 • ІА РБК-Україна
 • Цензор.нет
 • Радіо Свобода
 • BBC Україна
 • Українська правда
 • «Газета по-київськи»
 • Діловий журнал «Експерт»

 

 

Видавництвах:

 • «Смолоскип»
 • Видавничий дім KP Publication

 

  

Дослідницько-аналітичних центрах:

 • Міжнародний фонд «Відродження»
 • Представництво ООН в Україні 
 • Канадсько-український проект розвитку громадянського суспільства
 • Громадська організація «Центр інституційного розвитку громадянського суспільства»
 • Kyiv-Mohyla Business School 
 • Центр протидії корупції
 • Аналітичний центр CEDOS
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

 

 

Операції об’єднаних сил

 • 79 окрема десантно-штурмова бригада
 • Національна гвардія України

 

 

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / [А. М. Киридон, ... В. В. Титаренко, С. І. Гірік та ін. ; за заг. ред. А. М. Киридон] ; Держ. наук. установа "Енцикл. вид-во". – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2020. – 333 с. : іл.

 • Гірік С. І. Проект "Шевченківської енциклопедії" 1971 р. і "Шевченківський словник" 1976-1978 рр.: змістові й формальні зміни / С. І. Гірік // Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / [А. М. Киридон та ін. ; за заг. ред. А. М. Киридон] ; Держ. наук. установа "Енцикл. вид-во". – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2020. – Розділ 2, підрозділ 2.3. – С. 85–93. 

 • Tributaries and peripheries of the Ottoman empire / [V. Panaite, K. Jako, ... T. Grygorieva et al.] ; edited by Gábor Kármán. – Leiden ; Boston : Brill, [2020]. – xi, 336 p. : ill., maps.  

 • Grygorieva T. Ottoman Protection of Cossack Ukraine under Hetman Petro Doroshenko: Between Legal Aspects and Actual Practice / Tetiana Grygorieva // Tributaries and Peripheries of the Ottoman Empire / ed. Gábor Kármán. – Leiden, The Netherlands : Koninklijke Brill NV, [2020]. – Chapter 10. – P. 240–263.

 • Dysa K. Ukrainian Witchcraft Trials : Volhynia, Podolia and Ruthenia, 17th-18th centuries / Kateryna Dysa. – Budapest ; New York : Central European University Press, 2020. – 264 p.

 • Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. : колективна монографія / [В. Склокін, … М. Яременко та ін.] ; за ред. Вадима Ададурова і Володимира Склокіна. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2020. – 300 c.

 • Яременко М. В. Стратегії інтеграції річпосполитських уродженців у соціальний простір Російської імперії у XVIII ст.: випадок священика Павла Лобка / Максим Яременко // Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. : колективна монографія / за ред. Вадима Ададурова і Володимира Склокіна. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2020. – Розділ 1. – С. 45–74.

 • Globalization and Regime Change : Lessons from the New Russia and the New Europe / [Olena Betlii et al.] ; ed. by Robin Alison Remington and Robert K. Evanson. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2019. – 424 p.

 • Бубенок О. Б. Адыги в Северном Причерноморье / О. Б. Бубенок ; НАН Украины, Ин-т Востоковедения им. А. Е. Крымского. – Киев : Наукова думка, 2019. – 414 с.

 • Бубенок О. Б. Хозари в історії Східної Європи / О. Б. Бубенок ; Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ : [Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України], 2019. – 315 с.

 • The Magical and Sacred Medical World / [Albena Georgieva, Ane Ohrvik, Anna Judit Tóth, ... Katerina Dysa et al.] ; ed. by Éva Pócs. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. – xvi, 525 p.

 • На перехресті культур. Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі : колективна монографія / за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса ; авт. текстів Вадим Ададуров, Іван Альмес, Дарюс Баронас, … Ігор Тесленко [та ін.] ; [Український католицький університет, Гуманітарний факультет, Філосько-богословський факультет, Вільнюський університет, Історичний факультет]. – 2-ге вид., випр. та допов. – Львів : Український католицький університет, 2019. – 908, [3] с.

 • Від мурів до бульварів : творення модерного міста в Україні : (кінець ХVIIІ – початок XX ст.) : [колективна монографія / Н. І. Бацак, О. Л. Вільшанська, Т. В. Водотика, ... В. С. Шандра та ін. ; редкол.: В. А. Смолій (голова), О. П. Реєнт (відп. ред.), В. С. Шандра (наук. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – 607 с.

 • Хоменко О. А. Японська історія та суспільство : від періоду Мейджі до високого економічного зростання (1868–1980) : методичні рекомендації та програма курсу / О. А. Хоменко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т гуманітарних наук, Каф. історії. – Київ : Логос, 2017. – 142, [1] с.
 • Яковенко Н. М. У пошуках Нового неба : життя і тексти Йоаникія Ґалятовського / Наталя Яковенко. – Київ : Лаурус : Критика, 2017. – 697, [3] c.
 • Яременко М. В. Перед викликами уніфікації та дисциплінування : Київська православна митрополія у XVIII столітті : [монографія] / Максим Яременко. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2017. – 267, [4] с.
 • Шандра В. С. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Валентина Шандра; Національна академія наук України, Інститут історії України. – Київ : [Інститут історії України НАН України], 2016. – 340 с., [4] арк. іл. : фот.
 • Яременко М. В. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко ; [наук. ред. Наталя Яковенко]. – Харків : Акта, 2014. – 531, [1] с. : табл., портр. – Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. - [Київ] : Дух і літера : KMBS, [2015]. - 488, [3] с. : іл., портр. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Гран-прі Форуму видавців, 2015. -  Micтить пoкaжчик.

 

Підручники, навчальні посібники

 

Публікації/статті

2023

2022

2021

2020

Cтатті

 • Арістов В. Ю. Дажбог XV ст.: з історії української антропонімії та теонімії / Арістов Вадим Юрійович // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2020. – № 5. – С. 7–10. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19383
 • Арістов В. Ю. Зошит Максима Бодянського з фондів НМІУ / Арістов Вадим Юрійович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць / відп. ред. Б. К. Патриляк. – Київ : Національний музей історії України, 2020. – Вип. 6. – С. 84–89. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20104
 • Арістов В. Ю. Як не ходив на Галич князь Ізяслав у 1250-х роках / Вадим Арістов // Academia. Terra Historiae : студії на пошану Валерія Смолія : у 2-х кн. Кн. 2. Простори історика / відп. ред. Г. Боряк ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : [Ін-т історії України НАН України], 2020. – С. 447–462. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20459
 • Бажан О. Г. Життєві університети першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста / Олег Бажан // Краєзнавство : науковий журнал. – 2020. – № 1–4. – C. 113–126. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19405
 • Золотарьов В. А. Гвинтик машини Великого терору або доля харківського чекіста Григорія Гаркуші / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Краєзнавство : науковий журнал. – 2020. – № 1–4. – C. 103–112. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19406
 • Бажан О. Г. "Забійник" та "літератор", або "рутинна робота" слідчого НКВС Юрія Толкачова / О. Г. Бажан, В. А. Золотарьов // Реабілітовані історією. Миколаївська область. Кн. 8 / редкол.: Стаднік О. В. (голова) та ін. ; Миколаївський обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. – Миколаїв : Іліон, 2020. – С. 8–25. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20460
 • Бажан О. Г. "При проведенні операції в 1937 році... працював під тиском" : (штрихи біографії коменданта УНКВС Миколаївської області Федора Удодова-Орлова) / О. Г. Бажан, В. А. Золотарьов // Реабілітовані історією. Миколаївська область. Кн. 8 / редкол.: Стаднік О. В. (голова) та ін. ; Миколаївський обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. – Миколаїв : Іліон, 2020. – С. 26–38. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20461
 • Бажан О. Г. Куркульська операція НКВС СРСР 1937–1938 рр. на Київщині: цільові групи та масштаби репресій / Олег Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2020. – № 2. – С. 47–65. – https://doi.org/10.15407/vuchk2020.02.047. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19438
 • Бажан О. Г. "Національні" операції НКВС на Київщині у 1937–1938 рр.: механізми реалізації та статистика / Олег Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2020. – № 1. – С. 5–48. – https://doi.org/10.15407/vuchk2020.01.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19436
 • Бажан О. Г. Петро Шелест і чехословацька криза 1968 року / Бажан Олег // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / голов. ред. В. Смолій ; Національна академія наук України, Інститут історії України. – 2020. – № 25. – С. 98–118. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19528
 • Золотарьов В. А. Від Одеси до Токіо. Траєкторія долі чекіста Генріха Люшкова / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / голов. ред. Савченко В. А. ; Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім, 2020. – Вип. 29. – С. 194–209. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20169
 • Бажан О. Г. "Платівко-патефонний трест", або Як одеські чекісти на початку 1930-х років контрабандою займалися / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / голов. ред. Савченко В. А. ; Асоціація європейської культури "Золота акація". - Одеса : Друкарський дім, 2020. – Вип. 28. – С. 181–220. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20170
 • Бетлій О. В. Вивчення простору: методологічні засади викладання курсів з ментального картографування та міських студій / Олена Бетлій // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд. Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 15–31. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17387
 • Бубенок О. Б. История и религия хазар в исследованиях Омеляна Прицака (к 100-летию со дня рождения) / О. Б. Бубенок, О. Д. Василюк // Хазарский альманах / ред. О. Б. Бубенок [и др.] ; Институт славяноведения РАН, Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, Международный Соломонов университет. – Москва : [Индрик], 2020. – Т. 17. – С. 384–402. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20462
 • Hnatiuk A. Sojusz Piłsudski – Petlura 1920. Asymetria ocen polskich i ukraińskich / Aleksandra Hnatiuk // Przegląd Wschodni. – 2020. – Nr 1 (61). – S. 77–80.
 • Григор'єва Т. Ю. Комунікативна культура в ранньомодерній Європі з перспективи студій комунікації / Тетяна Григор'єва // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд.: Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 32–54. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17386
 • Диса К. Л. Іконографічний/іконологічний метод інтерпретації візуальних джерел у курсі "Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі" / Катерина Диса // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд.: Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 55–72. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17385
 • Затилюк Я. В. У витоків київського дискурсу: образ "Ubi gloria" та уявлення про минуле Києва XVI – початку XVII ст. / Ярослав Затилюк // Academia. Terra Historiae : студії на пошану Валерія Смолія : у 2-х кн. Кн. 2. Простори історика / відп. ред. Г. Боряк ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : [Ін-т історії України НАН України], 2020. – С. 317–331. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20465
 • Клименко О. М. "Історія фабрик і заводів": на прикладі УСРР 1930-х рр. / Клименко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2020. – Т. 3. – С. 30–39. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.30-39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19143
 • Маслийчук В. Л. Сложности теорий: несколько замечаний о локальном сообществе, Просвещении и Слободской Украине / Владимир Маслийчук // Ab Imperio. – 2020. – № 2. – С. 239–248. – https://doi.org/10.1353/imp.2020.0040. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19389
 • Корольов Г. О. Міжнародна наукова е-конференція "Союз Пілсудського – Петлюри з погляду століття" / Геннадій Корольов, Віталій Скальський // Український історичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 234–235. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19390
 • Тесленко І. А. Студентське дослідження з локальної історії: теорія та практика / Ігор Тесленко // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд. Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 94–106. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17383
 • Шандра В. С. Дворянство "українських ґуберній" Російської імперії у земському самоврядуванні (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) / Валентина Шандра // Український історичний журнал. – 2020. – № 4. – С. 46–60. – https://doi.org/10.15407/uhj2020.04.046. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19384
 • Шандра В. С. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.) / Валентина Шандра, Оксана Карліна // Український історичний журнал. – 2020. – № 5. – С. 37–54. – https://doi.org/10.15407/uhj2020.05.037. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19385
 • Шандра В. С. Середовище творців та споживачів господарських знань Вільного економічного товариства на українських теренах (остання третина ХVIII – початок ХІХ ст.) / Валентина Шандра // Київська Академія. – 2020. – Вип. 17. – С. 142–163. – https://doi.org/10.18523/1995-025X.2020.17.142-163. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19665
 • Шліхта Н. В. Західна совєтологія в пошуках себе і предмету дослідження (середина 1940-х – початок 2000-х рр.) / Наталя Шліхта // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд. Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 107–123. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17382
 • Shlikhta N. The 1917 Break and Its Aftermath : Ukrainian Academia’s Perception and Representation of the Revolutionary Events (2007–2017) / Natalia Shlikhta // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2020. – № 7. – P. 197–214. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19568
 • Яковенко Н. М. Дискурс описів одержимості в українській міракулістиці сімнадцятого - вісімнадцятого століть (між традицією, освіченістю і новою політикою Церкви) / Наталя Яковенко // Cossacks in Jamaica, Ukraine at the antipodes : essays in honor of Marko Pavlyshyn / ed. by Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko. – Boston : Academic Studies Press, 2020. – P. 41–55. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19777
 • Яременко М. В. Курс "Історія Гетьманщини" та його тематичне наповнення / Максим Яременко // Docendo discimus – Навчаючи вчимося : (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики : до 25-річчя кафедри історії НаУКМА) : збірник статей / упоряд. Н. Яковенко, С. Бліндер ; наук. ред. Н. Яковенко ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. – Київ : Дух і Літера, 2020. – С. 124–134. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17381
 • Яременко М. В. Наречення імені та пошанування східнослов'янських святих в українсько-російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2020. – Т. 3. – С. 87–102. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.87-102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19136
 • Яременко М. В. Ціборовська-Римарович, Ірина. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758–1844 (Київ: Академперіодика, 2019), 652 с., 28 с. іл. : [рецензія] / Максим Яременко // Київська Академія. – 2020. – Вип. 17. – С. 186–190. – https://doi.org/10.18523/1995-025X.2020.17.186-190. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19661
 • Яременко М. В. Плата за спасіння: церковно-релігійне життя у Роменській протопопії другої половини XVIII ст. у світлі грошових витрат (за матеріалами НМІУ) / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2020. – Вип. 6. – С. 72–83. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20148

 

 

Матеріали конференцій

 • В орбіті християнської культури : науковий збірник : [матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі, Київ, 25–26 жовтня 2018 року] / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – 309 с.  
 • Арістов В. Ю. Труднощі перекладу: чотириста храмів Києва у хроніці Титмара Мерзебурзького / Вадим Арістов // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – С. 195–200. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19382  
 • Бажан О. Г. Переслідування православного духовенства в УРСР у часи Великого терору: особливості, масштаби, наслідки / Бажан О. Г. // Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6-7 лютого 2020 р.) / упоряд. С. В. Шумило ; відп. ред. прот. В. Савельєв / Українська Православна Церква, Київська Духовна академія і семінарія [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2020. – С. 301–311. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20134
 • Золотарьов В. А. Штрихи до біографії начальника Чернігівського обласного відділу ДПУ Михайла Тимофеєва / Золотарьов В. А., Бажан О. Г. // Родові таємниці Сіверянського краю : збірник матеріалів VІІІ-х історико-генеалогічних читань / редкол.: Верба І. В. та ін. ; Новгород-Сіверська міська Рада, Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Новгород-Сіверський ; Ніжин : Лисенко М. М., 2020. – С. 41–55. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20709
 • Затилюк Я. В. Перший київський митрополит: утвердження культу протягом ХVIII століття / Ярослав Затилюк // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – С. 27–43. –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20135
 • Тесленко І. А. Ким був "інославний і прелукавий Мотовило", автор неопублікованої відповіді на трактат Петра Скарґи "Про єдність Церкви Божої"? / Ігор Тесленко // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – С. 121–128. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19391 
 • Яковенко Н. М. Охтирська чудотворна ікона: простір і семіотика релігійного досвіду / Наталя Яковенко // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – С. 45–57. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19392
 • Яременко М. В. Фрагмент архіву Роменської протопопії в колекції Національного музею історії України: подокументний опис / Максим Яременко // В орбіті християнської культури : науковий збірник / за ред. Ігоря Скочиляса, Максима Яременка. – Львів : Український Католицький Університет, 2020. – С. 239–272. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19393
 • Яременко М. В. Синодальна стандартизація та її наслідки для Київської митрополії у ХVIII ст. / Максим Яременко // Українське православ'я в еклезіологічному, політичному та культурному вимірах : збірник доповідей наукових конференцій / [за заг. ред. О. Сагана] ; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України [та ін.]. – Київ : [Ультрадрук], 2020. – С. 52–59. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20136

 

 

Інше

 • Величко С. В. Літопис / Самійло Величко ; упоряд. Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлєва ; [підгот. тексту пам'ятки: А. Багро, С. Багро та ін. ; редкол.: В. Смолій (відп. ред.), Т. Таїрова-Яковлєва (відп. ред.) та ін. ; вступ. ст. С. Багро та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Санкт-Петербурзький держ. ун-т, Центр вивчення історії України. – Київ : Кліо, 2020. – LXXXIV, 931 с. : іл., табл.
 • "Літопис" Самійла Величка ("Історія") – визначна історіографічна пам'ятка: до історії тексту та його вивчення / Сергій Багро, Андрій Бовгиря, Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлєва // Літопис / Самійло Величко ; упоряд.: Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлєва ; [підгот. тексту пам'ятки: А. Багро, С. Багро та ін. ; редкол.: В. Смолій (відп. ред.), Т. Таїрова-Яковлєва (відп. ред.) та ін. ; вступ. ст. С. Багро та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Санкт-Петербурзький держ. ун-т [та ін]. – Київ : Кліо, 2020. – С. ХІ–ХХХІV. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20469
 • Чорнобильське досьє КҐБ: від будівництва до аварії : збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / [упоряд.: О. Бажан, А. Когут, Г. Боряк] ; Галузевий держ. архів СБУ, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : [К.І.С.], 2020. – 686, [1] с. : іл., фотогр. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19530
 • Бажан О. Г. "В оперативному обслуговуванні... особливо важливий народногосподарський об'єкт" / Олег Бажан // Чорнобильське досьє КҐБ : від будівництва до аварії : збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / [упоряд.: О. Бажан, А. Когут, Г. Боряк]. – Київ : [К.І.С.], 2020. – С. 9–28.  –http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19616
 • Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга шоста / головна редкол.: Смолій В. А. (голова) та ін. ; обл. редкол.: Бажан О. Г., Грицишин А. П., Гудима А. Я. [та ін.] ; упоряд.: Бажан О. Г., Гуцал П. З., Маєвська Г. М. – Тернопіль : Терно-граф, 2020. – 670 с. : іл.
 • Гнатюк О. Eppur si muove – або непереможність демократії / Оля Гнатюк, Мирослав Чех // Вибрані праці та документи / Ольґерд Іполит Бочковський ; упоряд.: О. Гнатюк та М. Чех ; наук. ред. О. Гнатюк. – Київ : Журнал "Україна модерна" : Дух і Літера, 2020. – Т. 3, кн. 1. – С. 7–33. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20463
 • Hnatiuk O. W poszukiwaniu złotego wieku / z prof. Olą Hnatiuk, ukrainistką, literaturoznawcą i tłumaczką rozmawia Adam Balcer // Nowa Europa Wschodnia. – 2020. – Nr 1–2. – S. 7–18. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20464
 • Hnatiuk O. Ukrainian-Polish relations : interview with Ola Hnatiuk / gave to Volodymyr Yermolenko // Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed. by Volodymyr Yermolenko ; with foreword by Peter Pomerantsev ; introduction by Andriy Kulakov. – Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2020. – P. 207–226. – (Ukrainian voices ; vol. 4).
 • Пагіря О. М. Карпатська Україна в документах Другої Чехо-Словацької республіки / Олександр Пагіря ; [ред. рада: Р. Висоцький, І. Галагіда, О. Гнатюк [та ін.] ; наук. ред. О. Гнатюк ; передм.: О. Гнатюк, О. Пагіря, М. Чех ; пер. із чес. І. Забіяка]. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2020. – 2 кн. : карти.
 • Мончак А. Нерівна приязнь: клієнтарні взаємини в історичній перспективі / Антоні Мончак ; пер. з пол. Т. Григор'євої, О. Сокирка, О. Задорожної, Я. Стріхи та І. Тесленка ; [пер. з фр. І. Дмитришин] ; наук. ред. Н. Яковенко. – Київ : Темпора, 2020. – 766 с. 
 • Ферґюсон Н. Імперія: як Британія вплинула на сучасний світ / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. Катерина Диса. – Київ : Наш формат, 2020. – 420, [1] с.
 • Крістіан Б. Життя за алгоритмами : як робити раціональний вибір / Браян Крістіан, Том Ґріффітс ; пер. з англ. К. Диса. – Київ : Наш формат, 2020. – 373, [1] с.
 • Сміл В. Енергія та історія цивілізації / Вацлав Сміл ; [пер. з англ. К. Диси]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 397, [1] с. : іл., табл.
 • Докінз Р. К. Найграндіозніше шоу на Землі : доказ еволюції / Річард Докінз ; [пер. з англ. К. Диси]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 429, [1] с. : іл.
 • Dysa K. Metallists and Neformaly – From Soviet Enculturation to Recent Night Economies / Kateryna Dysa // Ten cities : clubbing in Nairobi, Cairo, Kyiv, Johannesburg, Naples, Berlin, Luanda, Lagos, Bristol, Lisbon : 1960 – March 2020 / ed. by Johannes Hossfeld Etyang, Joyce Nyairo, Florian Sievers ; Goethe-Institut. – Leipzig : Spector Books, [2020]. – P. 166–183.
 • Вільшанська фортеця кінця 70-х – початку 90-х рр. XVII ст. : документи / [упоряд.: В. Маслійчук, А. Парамонов, О. Різниченко]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 96, [3] с. : іл.
 • Маслійчук В. Л. "Паркан": гіпотези, теорії, документи : [передмова] / Володимир Маслійчук // Вільшанська фортеця кінця 70-х – початку 90-х рр. XVII ст. : документи / [упоряд.: В. Маслійчук, А. Парамонов, О. Різниченко]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 4–28. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20466
 • Київська академія в колекції Національного музею історії України : альбом-каталог / упоряд.: Максим Яременко, Ярослав Затилюк ; фотозйомка: Дмитро Клочко, Вікторія Сідорова ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. музей історії України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 177 с. : іл., портр., факс., фотоіл.

 

2019

Cтатті

 • Арістов В. Ю. Дажбог XV ст.: з історії української антропонімії та теонімії / Арістов Вадим Юрійович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 5. – С. 7–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17271
 • Арістов В. Ю. Невідомі рукописи колекції А. О. Титова із фондів Національного музею історії України / Арістов Вадим Юрійович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4. – С. 141–144. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17272
 • Бажан О. Г. Яків Флейшман. Непарадний портрет начальника особливого відділу УДБ УНКВС по Дніпропетровській області / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство. – 2019. – № 1. – С. 83–99. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17371
 • Бажан О. Г. Смертні вироки у період Великого терору на території Харківщини : статистика, процедура та персональний склад «розстрільної команди» / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2019. – № 1. – С. 5–51. – https://doi.org/10.15407/vuchk2019.01.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18450
 • Золотарьов В. А. Політичні репресії на Одещині під час Голодомору 1932–1933 років: спроба статистичного аналізу / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / голов. ред. Савченко В. А. ; Асоціація європейської культури «Золота акація». – Одеса : Друкарський дім, 2019. – Вип. 26. – С. 192–200.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17372
 • Бажан О. Г. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл Одещини 1920–1940-х рр. / Олег Бажан // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць / [редкол.: Бажан О. Г. та ін. ; відп. ред. Михайлуца М. І.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – Одеса ; Херсон : Олді-плюс, 2019. – Вип. 7. – С. 26–30.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15872
 • Бажан О. Г. Організатор вбивства генерал-хорунжого армії УНР В. Оскілка або послужний список чекіста Зіновія Лунєва-Мінца / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство. – 2019. – Т. 2. – С. 161–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16824
 • Бажан О. Г. Відродження УАПЦ в Україні 1989–1990 рр.: від «неформального об’єднання» до конфесії національного спрямування / Олег Бажан, Олександр Тригуб // Ideology and Politics Journal. – 2019. – Issue 3 (14). – P. 106–128.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19130
 • Бетлій О. В. Біженці у Києві у роки Першої світової війни: ідентичність, досвід, особисті історії (за матеріалами київського перепису біженців 1916 р.) / Бетлій О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2019. – Т. 2. – С. 106–123. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2019.2.106-123. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16724
 • Бубенок О. Б. Черкесские воины на границе Улуса Джучи в Среднем Поднепровье / О. Б. Бубенок // Stratum Plus. – 2019. – № 5. – С. 343–356.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17874
 • Бубенок О. Б. Сведения литовских документов об основании города Черкассы и их достоверность / О. Б. Бубенок // Мсціслаў і Мсціслаўскі край : зборнік навуковых артыкулаў / [уклад. А. А. Мяцельскі ; рэдкал. В. В. Даніловіч і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 78–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19298
 • Бубенок О. Б. Вклад ориенталистов Академии наук Украины в развитие хазароведения / О. Б. Бубенок // Хазарский альманах / [редкол.: О. Б. Бубенок и др.] ; Институт славяноведения РАН, Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины, Международный Соломонов университет. – Москва : [Индрик], 2019. – Т. 16. – С. 9–28.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19299
 • Бубенок О. Б. Алани і маскути на західному узбережжі Каспійського моря: проблема етнічної ідентичності / О. Б. Бубенок // Східний світ. – 2019. – № 2. – С. 14–24. – https://doi.org/10.15407/orientw2019.02.014. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18273
 • Гнатюк О. Світ(ло) в темряві. Історія порятунку родини Хіґерів та її інтерпретації (1945–2012) / Оля Гнатюк // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах / гол. ред. Леонід Фінберг ; Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2019. – № 28. – С. 126–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17770
 • Диса К.Л. Поради про репродукцію у медичних текстах у ранньомодерній Україні / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2019. – Т. 2. – С. 74–84. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2019.2.74-84. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16727
 • Dysa K. The Problem of Adultery and Men’s Honor in Ukrainian Town Courts in the Eighteenth Century / Kateryna Dysa // CAS Sofia Working Paper Series. – 2019. – Issue 11. – P. 1–14.
 • Затилюк Я. В. Академік Микола Федотович Біляшівський та його персональний життєпис: публікація джерела і перспективи його дослідження / Затилюк Ярослав Володимирович, Осташевська Юлія В’ячеславівна // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4. – С. 390–410. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17273
 • Затилюк Я. В. Калейдоскоп історій та раритетів: мистецькі шедеври з Межигір’я на виставці в Національному музеї історії України / Ярослав Затилюк, Юлія Осташевська // Антиквар. – 2019. – № 1. – С. 2–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17903
 • Затилюк Я. В. «Пам’яті М. Біляшівського» – рукописний спомин із архіву Всеукраїнської академії наук та друковані некрологи 1926 року / Затилюк Ярослав Володимирович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 5. – С. 94–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19282
 • Kulchynskyy O. Kyiv Metropolia and Moscow Diplomacy: an Ottoman Viewpoint / Оles Kulchynskyy, Ömer Kul // Scrinium. – 2019. – Vol. 5, Issue 1. – P. 256–276. – https://doi.org/10.1163/18177565-00151P17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17326
 • Маслійчук В. Л. Кілька біографій діячів української освіти XVIII–XIX ст. (Іван Переверзєв, Федір Каруновський, Іван Халанський) / Володимир Маслійчук // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків : ХІФТ, 2019. – Т. 16. – С. 3–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19296
 • Хоменко О. А. Докуріцу го но генлай укураїна бунгаку: процесу, жянру, джінбутцу = [Українська література після незалежності: процеси, жанри, персоналії] / Хоменко О. // Сурабу бунка кенкю = [Журнал славістичних культурних досліджень Токійського університету іноземних студій]. – 2019. – T. 16. – C. 104–127. – http://doi.org/10.15026/93283. – Стаття опублікована японською мовою. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17270
 • Shlikhta N. Adaptability as a survival strategy under communism: Reconsidering the approach of the Russian orthodox church / Natalia Shlikhta // Religiski-Filozofiski Raksti. – 2019. – Vol. 25. – P. 217–241. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17370
 • Шліхта Н. В. Джерела до історії Церкви в повоєнній Україні: досвід історико-антропологічного дослідження / Шліхта Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2019. – Т. 2. – С. 22–32. – https://doi.org/10.18523/2617-3417.2019.2.22-32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16733
 • Yaremenko M. Religious identification through the calendar. Kyivan and Moscow great feasts in the late 18th century / Yaremenko M. // Studi Slavistici. – 2019. – Vol. 16, Issue 1. – P. 23–34. – https://doi.org/10.13128/Studi_Slavis-4445. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16559
 • Яременко М. В. Коли і хто вперше прочитав у Києво-Могилянському колегіумі повний богословський курс? / Максим Яременко // Київська Академія. – 2019. – Вип. 16. – С. 11–30. – https://doi.org/10.18523/1995-025x.2019.16.11-30. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17702
 • Яременко М. В. Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4. – С. 155–161. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16825
 • Яременко М. В. Одне коріння, дві релігійні культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст. / Максим Яременко // Український історичний журнал. – 2019. – № 6. – С. 40–57. – https://doi.org/10.15407/uhj2019.06.040. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17035

 

Матеріали конференцій

 • Bubenok O. The System of Education for the Crimean Tatars during the First World War / Oleg Bubenok // 100. Yilinda Mondros Mütarekesi ve Karadenid’de Milli Mücadele Uluslararasi Sempozyumu / ed.: Hikmet Öksüz [et al.] ; Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları. – Trabzon : [KTÜ Yayınları], 2019. – Cilt I. – S. 7–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17679
 • Бубенок О. Б. Шарукань, Сугров, Балин – поселения городского типа на половецко-русском пограничье / О. Б. Бубенок // Восточная Европа в древности и средневековье. Ранние этапы урбанизации. ХХХI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто : материалы конференции / редкол.: Е. А. Мельникова [и др.] ; Институт всеобщей истории РАН. – Москва : Институт всеобщей истории РАН, 2019. – С. 28–32.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17876
 • Hnatiuk O. Lviv medical community in 1930s: between hope and challenge / Aleksandra (Ola) Hnatiuk // Ludwik Fleck and his “Thought Collectives” : book of abstracts / [Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, Center for Urban History of East Central Europe, Ukrainian Catholic University]. – Lviv : [s. n.], 2019. – P. 23–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17773

 

Інше

 • Чорнобильське досьє КҐБ : суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період : збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС / [упоряд.: О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк ; відп. ред. В. Смолій] ; Галузевий держ. архів СБУ, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : [Майстер книг], 2019. – 1197, [1] с.
 • Leff C. S. The Incoherence of Czech Domestic Politics and Its Foreign-Policy Consequences / Carol Skalnik Leff and Olena Betlii// Globalization and Regime Change: Lessons from the New Russia and the New Europe / ed. by Robin Alison Remington and Robert K. Evanson. – Lanham : Rowman & Littlefield, 2019. – P. 83–102.https://rowman.com/ISBN/9780742518049/Globalization-and-Regime-Change-Lessons-from-the-New-Russia-and-the-New-Europe
 • Betlii O. Revolution through the Lens of Ordinary Life in Kyiv / Betlii O. // Slavic Review. – 2019. – Vol. 78, Issue 4. – P. 935–941. – https://doi.org/10.1017/slr.2019.252.
 • Hnatiuk O. Courage and Fear / Ola Hnatiuk ; translated by Ewa Siwak. – Boston : Academic Studies Press, 2019. – 554 p.https://www.academicstudiespress.com/ukrainianstudies/courage-and-fear
 • Hnatiuk O. Ukrainian-Polish relations : interview with Ola Hnatiuk / gave to Volodymyr Yermolenko // Ukraine in histories and stories : essays by Ukrainian intellectuals / ed.: Volodymyr Yermolenko. – Kyiv : [K.I.S.], 2019. – P. 230–252. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17772
 • Dysa K. Magical Causes of Illnesses and Their Cures in Eighteenth-Century Ukraine / Kateryna Dysa // The Magical and Sacred Medical World / ed. by Éva Pócs. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. – P. 78–92.https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-2252-7
 • Берд М. S.P.Q.R. Історія Давнього Риму / Мері Берд ; з англ. пер. Олександр Дем’янчук ; [наук. ред. Катерина Диса]. – Київ : Book Chef : [Форс Україна], 2019. – 478, [1] с. : іл.
 • Маслийчук В. Л. Идеал воспитания дворянства в Европе XVII–XIX века / Ред. В. С. Ржеуцкий, И. И. Федюкин, В. Берелович. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. 496 с. : [рецензия] / Владимир Маслийчук // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – 2019. – № 3. – С. 285–289. – Рец. на кн. : Идеал воспитания дворянства в Европе XVII–XIX века / Ред. В. С. Ржеуцкий, И. И. Федюкин, В. Берелович. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. 496 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16978
 • Маслийчук В. Л. Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р. : [рецензія] / Володимир Маслійчук // Київська Академія. – 2019. – Вип. 16. – С. 205–211. – https://doi.org/10.18523/1995-025x.2019.16.205-211. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17696
 • Багалій Д. І. Історія Слободської України / Д. І. Багалій ; [передм. та комент. В. Л. Маслійчук ; упоряд. О. О. Савчук]. – Харків : Олександр Савчук, 2019. – ХХХІ, 399 c.
 • «Сметная» книга міста Харкова 1700 року / [упоряд.: Володимир Маслійчук, Андрій Парамонов, Олександр Різніченко ; передм. Володимир Маслійчук]. – Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2019. – 99 c.
 • Кіркєнє Ґ. Князь Костянтин Острозький та його фундації / Ґенутє Кіркєнє, Ігор Тесленко // На перехресті культур. Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі : колективна монографія / за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса ; авт. текстів Вадим Ададуров [та ін.]. – Львів : Український католицький університет, 2019. – С. 67–76. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19297
 • Тесленко І. А. Клієнтела князя Василя-Костянтина Острозького / Ігор Тесленко // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопедичне видання / [редкол.: Ігор Пасічник (голова редкол.) та ін.] ; Національний університет «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 233–240. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19346
 • Тесленко І. А. Міщанські та шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) / Ігор Тесленко // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопедичне видання / [редкол.: Ігор Пасічник (голова редкол.) та ін.] ; Національний університет «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 350–355. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19347
 • Тесленко І. А. Мотовило Іван Федорович / Ігор Тесленко // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопедичне видання / [редкол.: Ігор Пасічник (голова редкол.) та ін.] ; Національний університет «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 356–357. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19348
 • Тесленко І. А. Фляка Сава / Ігор Тесленко // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклопедичне видання / [редкол.: Ігор Пасічник (голова редкол.) та ін.] ; Національний університет «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 576. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19349
 • Укураїна о шіру таме но 65 шьо = [65 розділів про Україну / Ольга Хоменко та ін.] ; за ред. Хатторі Мічітака, Харада Йошінарі – 2-ге вид. – Токіо : Акаші шьотен, 2019. – 416 с. – Книга японською мовою.https://www.akashi.co.jp/book/b378133.html
 • Хоменко О. Хігащі Ажіа но нака но Укураїна: Іван Світ но аші ато о отте = [Україна в Східній Азії: по слідах Івана Світа] / Ольга Хоменко // Гун. – 2019. – № 54. – С. 3.http://gunzosha.com/
 • Шандра В. С. Українське місто у складі Російської імперії XIX ст.: огляд сучасної вітчизняної історіографії / Валентина Шандра // Від мурів до бульварів : творення модерного міста в Україні : (кінець ХVIIІ – початок XX ст.) / [Н. І. Бацак, О. Л. Вільшанська, Т. В. Водотика, ... В. С. Шандра та ін. ; відп. ред. О. П. Реєнт] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – C. 10–26. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16918
 • Шандра В. С. Від ліквідації залишків магдебурзького права до самоврядування за російським зразком (остання чверть XVIII – початок 1860-х років) / Валентина Шандра // Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні : (кінець ХVIIІ – початок XX ст.) / [Н. І. Бацак, О. Л. Вільшанська, Т. В. Водотика, ... В. С. Шандра та ін. ; відп. ред. О. П. Реєнт] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – C. 28–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16919
 • Шандра В. С. Післяреформений період: 1870–1914 рр. Нові органи міської влади, їх повноваження / Валентина Шандра, Юрій Глизь // Від мурів до бульварів : творення модерного міста в Україні : (кінець ХVIIІ – початок XX ст.) / [Н. І. Бацак, О. Л. Вільшанська, Т. В. Водотика, ... В. С. Шандра та ін. ; відп. ред. О. П. Реєнт] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – C. 78–123. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16917

 

 

2018

Cтатті

 • Бажан О. Г. Мішень чи випадкова жертва «Великого терору»? (Валентин Шумов (Хавін)) / Бажан О. Г., Золотарьов В. А. // Краєзнавство : науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 121. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15472
 • Батанова Т. О. Революційна сатира: автобіографічний роман Дер Тункелера (Йосефа Тункеля) «Мандри Беньяміна Четвертого» як історичне джерело / Тетяна Батанова // Євреї України : революція й післяреволюційна модернізація. Політика. Культура. Суспільство : збірка статей / за ред. Сергія Гіріка. – Київ : Laurus, 2018. – C. 186–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15545
 • Бетлій О. В. Залишені напризволяще: солдатки Києва на початку Першої світової війни / Бетлій О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2018. – Т. 1. – С. 56–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14874
 • Бетлій О. В. Міська історія: окреслення дослідницького поля / Бетлій О. В. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Харків, 2018. – Вип. 26. – С. 9–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15471
 • Бетлій О. В. Більшовицький терор у Києві у січні–лютому 1918 р.: жертви і пам’ять / Олена Бетлій // Краєзнавство : науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 178. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15470
 • Гірік С. І. Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон): націонал-комунізм «екстериторіальної нації» / Сергій Гірік // Євреї України : революція й післяреволюційна модернізація. Політика. Культура. Суспільство : збірка статей / за ред. Сергія Гіріка. – Київ : Laurus, 2018. – C. 61–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15547
 • Гірік С. І. Меморіалізація спадку етнічних меншин і зміни міської топоніміки в Україні (2015–2017 роки) / Гірік С. І. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Харків, 2018. – Вип. 26. – С. 112–117. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15469
 • Grygorieva T. Review: Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetoric im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. – Matthiesen Verlag, 2015. – 532 S. / Grygorieva T. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2018. – Т. 1. – С. 100–101. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14869
 • Диса К. Л. Більше ніж путівник: емоційний відгук і особисті враження від мандрівок до Києва в подорожніх записках зламу XVIII–XIX ст. / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2018. – Т. 1. – С. 18–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14879
 • Диса К. Л. Питання мови міста як предмет уваги подорожньої літератури: від кінця ранньмодерної доби до зламу ХІХ–ХХ ст. / Диса К. Л. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Харків, 2018. – Вип. 26. – С. 44–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15466
 • Орел Ю. В. Товариство імені Григорія Квітки-Основ’яненка в громадсько-політичному житті Харкова / Орел Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2018. – Т. 1. – С. 42–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14876
 • Скальський В. В. Антисемітизм у Києві навесні 1918 року / Віталій Скальський // Євреї України : революція й післяреволюційна модернізація. Політика. Культура. Суспільство : збірка статей / за ред. Сергія Гіріка. – Київ : Laurus, 2018. – C. 37–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15546
 • Скальський В. В. Перша українська державна гімназія в Катеринославі у 1917–1918 рр. / Віталій Скальський // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – 2018. – Вип. 13. – C. 214–224. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15676
 • Хамрай О. О. Біблійні тексти у зібраннях відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського / Олексій Хамрай // Східний Світ. – 2018. – № 3. – C. 58–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15554
 • Хамрай О. О. Перспективи умоглядного підходу до опису арабської граматики / Олексій Хамрай // Східний Світ. – 2018. – № 4. – C. 86–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15555
 • Шандра В. С. Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) / Шандра В. С. // Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. – 2018. – № 1–2 (10–11). – С. 78–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15705
 • Шандра В. С. Микола Костомаров: між кар’єрою, науковою творчістю і політикою / Валентина Шандра // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 28. – C. 24–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15556

 

Матеріали конференцій

 • Бажан О. Г. Вячеслав Чорновіл як об’єкт секретної справи КДБ «Блок» / Олег Бажан // Чорноволівські читання. Візія майбутнього України : матеріали ІІІ і ІV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола, 24 грудня 2016 / 24 грудня 2017 / [упоряд. В. Ф. Деревінського] ; Український народний рух, Укр. ін-т нац. пам’яті, НДІ українознавства. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. – С. 31–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13967

 

Інше

 • Hnatiuk O. Waiting for Europe: Public Intellectuals’ Visions and Political Reality on the Eve of the Euromaidan / Hnatiuk Ola // Ukraine and Europe: Cultural Encounters and Negotiations / ed. by Brogi Bercoff Giovanna, Pavlyshyn Marko, Plokhy Serhii. – Toronto : University of Toronto Press, 2018. – P. 414–432. http://dx.doi.org/10.3138/9781487512507-022
 • Klymenko O. Constructing memoirs of the October Revolution in the 1920s [electronic resource] / Klymenko O. // Historical Memory of Central and East European Communism / edited by Agnieszka Mrozik, Stanislav Holubec. – Andover : Routledge, 2018. – P. 260–273. https://doi.org/10.4324/9781351009287

2017

Cтатті

 • Аристов В. Ю. Изобретение ордынского «цесаря» / Вадим Аристов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – Київ, 2017. – № 14. – С. 198–206. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13409
 • Арістов В. Ю. Дніпро-Славутич / Вадим Арістов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – Київ, 2017. – № 14. – С. 215–217. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13410
 • Арістов В. Ю. «Лютъ бои оу Чернигова»: переміщення текстів про події 1230–1240-х рр. у літописанні ХІІІ–XV століть / Вадим Арістов // Colloquia Russica / за ред. В. Нагірного, М. Волощука. – Івано-Франківськ ; Краків, 2017. – Series II, vol. 3 : Данило Романович і його часи. – С. 57–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13407
 • Арістов В. Ю. «Овогда ж писати в передняя, овогда же вступати в задняя»: про техніку створення давньоруських історичних творів / Вадим Арістов, Катерина Кириченко // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2017. – Т. 14. – С. 224–232. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13275
 • Бажан О. Г. «В Одесі діти, які проживали неподалік облуправління, граючи між собою кричали: «Колись шпигун…» Штрихи до портрета начальника УНКВС Одеської області Павла Кисельова / О. Г. Бажан // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім, 2017. – Вип. 23. – С. 121–141. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13411
 • Бажан О. Г. Історико-культурна спадщина в фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України: інформаційний потенціал, засоби доступу / О. Г. Бажан // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: збірка наукових праць / відп. ред. І. І. Тюрменко. – Київ, 2017. – С. 22–25.
 • Бажан О. Г. Масові політичні репресії на Одещині в другій половині 1938 року за матеріалами кримінальної справи Павла Кисельова / О. Г. Бажан // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка наукових праць / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса ; Херсон : Грінь Д. С., 2017. – Вип. 6. – С. 14–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13413
 • Бажан О. Г. Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції / Бажан О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 102–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12227
 • Бажан О. Г. Депортации населения Украины в Казахстан в 1930–1940-е годы в документах советских спецслужб / О. Г. Бажан // Депортация народов в эпоху тоталитаризма: исторические уроки : материалы круглого стола в рамках Международной научно-практической конференции. – Караганда : Болашак-Баспа, 2017. – С. 18–28. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13689
 • Балабушевич Т. А. Самобутність Південного Заходу Сполучених Штатів / Т. А. Балабушевич // Американська історія і політика. – 2017. – № 3. – С. 126–133. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13417
 • Басара-Тиліщак Г. Б. Міжнародна наукова конференція «Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.)» / Г. Б. Басара-Тиліщак, В. В. Скальський // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 208–213. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13441
 • Бетлий Е. В. Киев – город проблемных идентичностей / Е. В. Бетлий // Город империи в годы Великой войны и революции : сборник статей. – 2017. – С. 272–317.
 • Бетлій О. В. Культура доносів та винайдення «внутрішнього ворога» в Києві в роки Першої світової війни / Бетлій О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 64–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12232
 • Betlii O. Analysis of Communication Strategies for Ukraine on Association Agreement and DCFTA / O. Betlii // Communicating Europe in a New Regional Security Context. – 2017. – P. 6–15.
 • Гірык С. Невядомая праца Рыгора (Цві) Фрыдлянда аб левым Паалей-Цыянізме у Беларусі / Сяргей Гірык // Запісы Беларускага інстытуту навукі й мастацтва. – 2017. – № 39. – С. 491–499.
 • Hirik S. Indigenization before Indigenization. The Integration of “National Cadres” into the Party and State Apparat of the UkrSSR and BSSR (1919–1923) / Serhiy Hirik // Russian Studies in History. – 2017. – Vol. 56, issue 4. – P. 294–304. http://dx.doi.org/10.1080/10611983.2017.1396821
 • Hnatiuk O. Conditio sine qua non / O. Hnatiuk // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2017. – Vol. 4, no 2. – P. 275–290. http://dx.doi.org/10.21226/T20D1V
 • Григор’єва Т. Ю. Турецьке підданство гетьмана Петра Дорошенка: умови та церемоніал його визнання / Тетяна Григор’єва // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2017. – T. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 449–475. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13422
 • Диса К. Л. Путівник як дзеркало смаку: естетичні судження на сторінках київських путівників зламу ХІХ–ХХ ст. / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 47–59. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12234
 • Затилюк Я. В. Ікона Києво-Братської Богородиці з колекції Національного музею історії України XVIII ст.: походження, атрибуція та історія / Ярослав Затилюк // Науковий вісник Національного музею історії України. – Київ : Левада, 2017. – Вип. 2. – С. 79–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13424
 • Затилюк Я. В. Текст оповіді про «віднайдення» мощей князя Володимира Петром Могилою та його перші критики / Ярослав Затилюк // Opus Mixtum. –2017. – № 5. – С. 47–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13423
 • Золотарьов В. А. «Обліковець» масових убивств у добу «Великого терору» (Соломон Абрамович Альтзіцер) / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Краєзнавство. – 2017. – № 1–2. – С. 215–231. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13416
 • Кірсенко М. В. Європейці у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки / Михайло Кірсенко // Американська історія і політика. – 2017. – № 3. – С. 144–152. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13443
 • Кірсенко М. В. Поневіряння Вчительки Життя на манівцях перехідної долі / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 3–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12240
 • Клименко О. М. «16 лет в СССР»: спогади Фредеріка Леграна / Клименко О. М. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 82–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12230
 • Орел Ю. В. Городельська маніфестація 1861 року у світлі документів / Орел Ю. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2017. – Т. 194. – С. 41–46. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12235
 • Орел Ю. В. Українізація освіти у період визвольних змагань 1917–1920 років / Ю. В. Орел // Архіви України. – 2017. – Вип. 3–4 (травень–серпень). – С. 7–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13442
 • Скальський В. В. Залізнична катастрофа у Києві 18 (31) січня 1918 року / Віталій Скальський // Український історичний збірник. – 2017. – Вип. 19. – С. 450–454. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13440
 • Тесленко І. А. Улашанівка чи Улашинівка? До проблеми походження назви топоніма / Ігор Тесленко // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – 2017. – Вип. 6. – С. 92–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13430
 • Тесленко І. А. Ще раз про смерть і поховання князя Василя-Костянтина Острозького / Ігор Тесленко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2017. – Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 377–396. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13429
 • Черноіваненко В. В. Кумранські витоки християнства: дискусії / В. Черноіваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – № 2 (133). – С. 84–88. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13428
 • Shandra V. Kyiv’s Intellectual Environment on the Eve of the Valuev Directive / Valentyna Shandra ; translated by V. Chernetsky, O. Ivanenko ; emendated by K. Maryniak // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2017. – Vol. 4, no. 2. – P. 97 – 112. http://dx.doi.org/10.21226/T2192H
 • Шлихта Н. В. Как учредить «антисоветскую организацию»: к истории Кестонского института и письма верующих из Почаева / Наталия Шлихта // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2017. – № 1 (35). – С. 244–268. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13427
 • Яковенко Н. М. Чудо Почаївської ікони на морі під Неаполем 1762 року / Наталія Яковенко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – 2017. – Т. 270 : Праці Історично-філософської секції. – С. 201–219.
 • Яременко М. В. Дві Академії (про зв’язок між Українською академією наук та Київською духовною академією) / Максим Яременко // Київська Академія. – Київ : Дух і літера, 2017. – Вип. 14. – С. 195–202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12969
 • Яременко М. В. Із «польської нації» в імперське підданство: приклад братів Лятошевичів / Максим Яременко // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2017. – Вип. 13–14. – С. 59–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13426
 • Яременко М. В. Києво-Подольська Святовасилівська парафія у першій половині XVIII ст. / М. В. Яременко // Науковий вісник Національного музею історії України. – 2017. – Вип. 2. – С. 232–239. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13425
 • Iaremenko M. Pleasures of the Learned in Eighteenth-Century Ukraine: The Culture of Tea, Coffee, and Wine Consumption of the Church Elite / Maksym Iaremenko ; translated from Ukrainian by Marta D. Olynyk // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – 2017. – Vol. 4, no. 2. – P. 211–273. http://dx.doi.org/10.21226/T2432C

 

Матеріали конференцій

 • Гирик С. И. Коренизация до коренизации: интеграция «национальных кадров» в партийный и государственный аппарат УССР и БССР (1919–1923) / Сергей Иванович Гирик // Эпоха войн и революций, 1914–1922 : материалы международного коллоквиума (Санкт-Петербург, 9–11 июня 2016 года) / Санкт-Петербургский ин-т истории Рос. акад. наук [и др.]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. – С. 292– 299. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13597
 • Гнатюк О. За кулісами фільму «ПКП». Боротьба з пам’яттю про Українську революцію на прикладі кінострічки 1926 р. / Оля Гнатюк // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.) / упоряд. і відп. ред. В. Верстюк. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 352–371. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13421
 • Григор’єва Т. Ю. Невідомі посольства гетьмана Петра Дорошенка до Османської імперії / Т. Ю. Григор’єва // Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej : polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej, Kraków 8–10 listopada 2017 / red. Witalij Michałowski, Jarosław Stolicki. – Kraków : [Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”], 2017. – S. 15–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13308
 • Яременко М. В. Зміна церковного календаря у Київській митрополії XVIII ст. / Максим Яременко // Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej : polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej, Kraków 8–10 listopada 2017 / red. Witalij Michałowski, Jarosław Stolicki. – Kraków : [Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”], 2017. – S. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13316

 

Інше

 • Аристов В. Ю. Андрей Боголюбский. «Первый великоросс» / В. Ю. Аристов, И. Н. Данилевский // Русско-украинский исторический разговорник. Опыты общей истории. – Москва : Новое издательство, 2017. – С. 43–49. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13412
 • Аристов В. Ю. Владимир Святославич. Легендарный креститель / В. Ю. Аристов, И. Н. Данилевский // Русско-украинский исторический разговорник. Опыты общей истории. – Москва : Новое издательство, 2017. – С. 9–41. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13414
 • Абрамсон Г. Молитва за владу : українці та євреї в революційну добу (1917–1920) / Генрі Абрамсон ; пер. з англ. Антона Котенка, Олександра Надтоки ; [наук. ред.: Т. Батанова, Н. Риндюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень. – Київ : Дух і літера, 2017. – 319 с
 • Гірік С. І. Проблема добору гасел із історії й культури євреїв до універсальних енциклопедій (на прикладі ВУЕ) / [Гірік С. І.] // Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі : колективна монографія / за ред. А. М. Киридон. – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2017. – Розділ 3.7. – С. 220–226. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13420
 • Ферґюсон Н. Еволюція грошей : фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон ; пер. з англ. К. Диса ; [наук. ред. О. Гуменна]. – Київ : Наш формат, 2017. – 380, [1] с
 • Князі Олельковичі-Слуцькі / [А. Скеп’ян, Я. Затилюк, Р. Рагаускене ; наук. ред. І. Тесленко ; пер. з лит. В. Журби, з пол. Ю. Ференцевої]. – [Київ] : Балтія-Друк, [2017]. – 295 с.
 • Yakovenko N. “Europe” in Seventeenth- and Early Eighteenth-Century Ukrainian Texts: Between Geography and Ambivalent Judgments / Natalia Yakovenko // Ukraine and Europe: Cultural Encounters and Negotiations / ed. G. Brodgi Berkoff, M. Pavlyshyn, S. Plokhy. – Toronto : University of Toronto Press, 2017. – P. 101–118.

2016

Статті

 • Арістов В. Ю. Походження історичних повідомлень «Пам’яті та похвали князю Володимиру» Якова Мніха / Вадим Арістов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 50–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11542
 • Аристов В. Ю. Монах или свинья? : (о слове единець в статье 1068 г. «Повести временных лет») / Вадим Аристов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 150–152. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11543
 • Аристов В. Ю. Соудъ – Золотой Рог: о возможном источнике летописной ошибки / Вадим Аристов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 153–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11544
 • Бажан О. Г. Вертикаль терору : діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937–1938 роках / Бажан О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 41–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10969
 • Бажан О. Г. Техногенна катастрофа 1986 р. в документах КДБ УРСР : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) / [О. Г. Бажан] // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 163–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11539
 • Бажан О. Г. Погляд з Одеси. Суспільно-політичне та економічне життя на Півдні України у першій половині 1930-х років очима німецьких дипломатів / Олег Бажан // Південний Захід. Одесика : історико–краєзнавчий науковий альманах = Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий научный альманах / Асоціація європейської культури «Золота акація» ; ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2016. – Вип. 20. – С. 179–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11540
 • Золотарьов В. А. Штрихи до портрета першого секретаря Одеського обкому КПУ Григорія Тєлєшева / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах = Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий научный альманах / Асоціація європейської культури «Золота акація» ; ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2016. – Вип. 21. – С. 127–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11541
 • Балабушевич Т. А. Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10974
 • Бетлій О. В. Біженецька криза у Києві влітку 1915 року / Бетлій О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 49–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10968
 • Бетлій О. В. Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ / Олена Бетлій // Історія, пам’ять, політика : збірник наукових статей / [упоряд. Г. Касьянов, О. Гайдай] ; Інститут історії України НАН України. – Київ : [Інститут історії України НАН], 2016. – С. 53–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11553
 • Диса К. Л. Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960–1990-ті рр.) / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 56–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10967
 • Затилюк Я. В. До джерел могилянської традиції : останнє дослідження і видання «Патерикону» Сильвестра Косова / Затилюк Я. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 92–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10960
 • Затилюк Я. В. Повідомлення «Анналів» Яна Длугоша про коронацію Данила Романовича та їх походження / Ярослав Затилюк, Kатерина Kириченко // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 108–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11545
 • Кірсенко М. В. Перегук і витоки українсько-американських взаємин / Михайло Кірсенко // Американська історія і політика. – 2016. – № 1. – С. 73–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11537
 • Kirsenko M. Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji = Польша и Украина в Политической ментальности России / Michał Kirsenko, Tetiana Bałabuszewicz // Studia Społeczne. – 2016. – Nr. 14 (1). – S. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11547
 • Кірсенко М. В. Словацька політика в Першій світовій війні / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 78–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10963
 • Клименко О. М. Образ «нової людини» у спогадах радянських робітниць 1920–1930-х рр. / Клименко О. M. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10970
 • Klymenko O. Soviet Ideology in Workers’ Memoirs of the 1920s–1930s (a Case Study of John Scott’s and Borys Weide’s Memoirs) : [electronic resource] / Oksana Klymenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 37–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11059
 • Khomenko О. «New look» for a better life: Japanese women and post-war advertising of cosmetic / Оlga Khomenko // Minikomi : Informationen des Akademischer Arbeitskreis Japan. – 2016. – Nr. 85. – P. 43–49.
 • Шандра В. С. Цехова і реміснича управа як соціально-історична форма самоврядування в українських містах ХІХ – початку ХХ ст. / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі. – 2016. – № 3. – С. 250–259. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11538
 • Shlikhta N. Eastern Christian Churches Between State and Society an Overview of the Religious Landscape in Ukraine (1989–2014) : [electronic resource] / Natalia Shlikhta // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 123–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11055
 • Яременко М. В. Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля / Максим Яременко // Sententiae. – 2016. – № 1. – С. 195–198.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11546

 

Матеріали конференцій

 • Яковенко Н. М. Українська культура XVII ст. як пошук «третього шляху» / Наталя Яковенко // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 12–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11448
 • Диса К. Л. Трансформація представлення Києво-Могилянської академії у путівниках другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Катерина Диса // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 267–281.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11449

 

Інше

 • Диса К. Л. Образ модерного міста у путівниках по Києву межі ХІХ–ХХ ст. / Катерина Диса // Живучи в модерному місті : Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть. – Київ : Дух і літера, 2016. – С. 82–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11669
 • Бетлій О. В. Аудит зовнішньої політики: Україна-Білорусь : дискусійна записка / Олена Бетлій, Євгеній Прейгерман. – Київ : [Інститут світової політики], 2016. – 54 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11551
 • Князі Вишневецькі / [І. Чаманська та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка; пер. з лит. В. Журби, В. Капкана ; пер. з пол. Л. Лисенко]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 319 с.
 • Бетлій О. В. Регіональна безпека / [Олена Бетлій] // Безпека перехідного періоду : як протидіяти агресії з обмеженими ресурсами / Сергій Солодкий, Олексій Семеній, Леонід Літра, Олена Бетлій [та ін.]. – Київ : [Інститут світової політики], 2016. – Розділ. 4. – С. 74–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11554
 • Kirsenko M. Metafizyka Euromajdanu – rozważania historiograficzne / Michał Kirsenko // Czas Euromajdanu / red. : R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska. – Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2016. – S. 45–65.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169 : Історичні науки. - С. 19-23.
 • Диса К. Л. Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст. : закладення канону? / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169 : Історичні науки. - С. 24-29.
 • Dysa K.Maksym Iaremenko. "Academicians" and the Academy: A Social History of Education and Literacy in 18th-century Ukraine / reviewed by Kateryna Dysa // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 155-157.
 • Iaremenko M. Key Dates in the History of the Kyiv-Mohyla Academy / Maksym Iaremenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 31-41.
 • Яременко М. В. До біографії Василя Івановича Лучицького / Яременко М. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 54 : Історичні студії. - С. 26-30.

В інших виданнях України

 • Гнатюк О.  Життя його не минуло... / Оля Гнатюк // На полі чести : видання у 2-х книгах / Євген Сверстюк ; упоряд. Василь Овсієнко. - Київ : Кліо, 2015. - Кн. 2 . - С. 88-91.
 • Кірсенко М. В. Історичні традиції українсько-французьких взаємин (XI – перша половина XX ст.) / Михайло Кірсенко // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти : монографія / ред.: Н. О. Татаренко, С. С. Троян , О. І. Шаповалова. - Київ : ДАУ при МЗС України, 2015. - С. 446-464.
 • Тесленко І. А.  [Рец.:] Максим Яременко. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків : Акта, 2014. – 534 с. / Ігор Тесленко // Соціум : альманах соціальної історії. - 2015. - № 11-12. - С. 398-406.
 • Тесленко І. А.  Про час і місце поховання княжни Гальшки Острозької / Ігор Тесленко // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів : [б. в.], 2015. - Т. 268. - С. 533-545.
 • Тесленко І. А. Маршалки двору князів Острозьких XVI — першої половини XVII ст. / Ігор Тесленко // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Т. І : Ранньомодерна людина : Простір — влада — право XVI–XVIII століть / за ред. В. Михайловського і Я. Століцького. - Київ : Laurus ; Краків : Historia Iagellonica, 2015. - С. 60-71.
 • Тесленко І. А. Чужоземці у свиті князя Василя-Костянтина Острозького / Ігор Тесленко // Київська Академія. - 2014-2015. - Вип. 12. - С. 207-213.
 • Яременко М. В. До питання про освіченість міщан Гетьманщини у XVIII ст. / Максим Яременко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. - 2015. - Т. 30. – С. 214–226.

В іноземних виданнях

 • Grygorieva T.The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Edited by Gábor Kármán and Lovro Kunčević. (The Ottoman Empire and Its Heritage.) Leiden–Boston: Brill, 2013. 450 pp. : [book review] / Tetiana Grygorieva // Hungarian Historical Review. - 2015. - Vol. 4, No 2. - P. 502-511.
 • Dysa K. Valerie Kivelson. Desperate Magic, The Moral Economy of Witchcraft in Seventeenth‑Century Russia, Ithaca – London : Cornell University Press, 2013. - 349p. : [book review] / Kateryna Dysa // Cahiers du monde russe. - 2015. - P. 502-511.
 • Shlikhta N.Orthodox" and "Soviet" : the Identity of Soviet Believers (1940s early 1970s) / Natalia Shlikhta // Forum for Anthropology and Culture. - 2015. - № 11. - P. 140-164.
 • Яковенко Н. М. [Давайце спытаем у гісторыкаў...] / Наталя Яковенко // Справа : білорусько-український альманах Товариства української літератури при Спілці білоруських письменників. - Мінск : Белпрынт : Смэлтак, 2015. - Вип. 2. - С. 118-121.
 • Iaremenko M. The Education of Parish Clergy in the Kyiv Eparchy in the 1770s / Maksym Iaremenko // Word and Image in Russian History: Essays in Honor of Gary Marker / ed. by Maria Di Salvo, Daniel H. Kaiser, and Valerie A. Kivelson. - Boston : Academic Studies Press, 2015. - P. 296-314.

Інше

 • Балабушевич Т. А. Історична географія України [Електронний ресурс] : методичні рекомендації та програма курсу / Тетяна Балабушевич, Ігор Тесленко ; [рец. : Боряк Г. В., Михайловський В. М., Гломозда К. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т гуманітар. наук, Каф. історії. - Київ : НаУКМА, 2015. - 50 с. -  Micтить бібліографію.
 • Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії XVIII ст. : характеристика складу та стимули до навчання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / Максим Васильович Яременко ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів : [б. в.], 2015. - 32 с. -  Micтить бiбл 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Східна Галичина в економічних зв’язках Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 74-78.
 • Диса К. Л. Путівник Вацлава Чеховського «Kijów i Jego Pamiątki» як приклад представлення польських місць пам’яті у Києві / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 23-31.
 • Кірсенко M. В. Витоки і еволюція французької державності / Кірсенко M. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 48-56.
 • Яременко М. В. Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 17-22.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Яременко М. В. Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул : штрихи до біографій / Максим Яременко // Краєзнавство. – 2014. – № 2. – С. 49-57.

В інших виданнях України

 • Кірсенко М. В. Смолоскип свободи : до 45-річчя самоспалення Яна Палаха / Михайло Кірсенко // Український Тиждень. – 2014. – № 5. – С. 46-47.
 • 56 статей І. А. Тесленка з джерела: Князі Острозькі / Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 279 с. : фот.
 • Яременко М. В. 1701 рік в історії Могилянської академії / Максим Яременко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 6-13.
 • Яременко М. В. Освітянські стратегії козацької еліти у XVIII ст. / [М. Яременко] // Українська держава другої половини XVII-XVIII ст. : політика, суспільство, культура / [редкол. В. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. – С. 386-426.

В іноземних виданнях

 • Тесленко І. А. Організація і функціонування задворного суду князів Острозьких : (до постановки проблеми) / Ігор Тесленко // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV-XVIII ст.) : зборнік навуковых прац / пад рэд. А. М. Янушкевіча. – Мінск : [б. в.], 2014. – С. 197-208.

Інше

 • Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса / Чак Судетік ; [видав. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. пер. К. Гломозда ; пер. з англ. Вілен Черняк ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європейських гуманітарних досліджень, Києво-Могилян. бізнес-школа]. – Київ : Дух і Літера ; Києво-Могилянська бізнес-школа, [2014]. – 349 c. –  Micтить пoкaжчик.
 • Григор'єва Т. Ю. Історія дипломатії : від давнини до кінця XVIII ст. : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Тетяна Григор'єва ; [рец. Кірсенко М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Факультет гуманітарних наук, Каф. історії. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 176 с. : іл. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Снайдер Т. Перетворення націй : Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : Антон Котенко, Олександр Надтока ; видавці : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акдемія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 460 с. : карти. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Вид. 3-тє, доповн. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 363 с. : іл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Князі Острозькі / Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 279 с. : фот.
 • Яременко М. В. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко ; [наук. ред. Наталя Яковенко]. – Харків : Акта, 2014. – 531, [1] с. : табл., портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Сінкевич Н. "Патерикон" Сильвестра Косова : переклад та дослідження пам'ятки / Наталія Сінкевич ; [рец. Н. Яковенко та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : [Олег Філюк], 2014. – 711 c. – Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Рез. англ. мовою.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського державного військово-історичного архіву / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 64-67.
 • Гломозда К. Ю. Визначення імперії як проблема сучасних імперіологічних студій / Гломозда К. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 55-63.
 • Кірсенко М. В. Історія в нас і ми в історії : розрахунки, прорахунки, активи і перспективи / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 75-79.
 • Кірсенко М. В. Рецензія на : Боляновський Андрій. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) : монографія / А. В. Боляновський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 878 с. / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 82-84.
 • Яковенко Н. М. Освоєння "чужого" сакрального простору (католицькі святі та чуда у прикладах Йоаникія Ґалятовського) / Наталя Яковенко // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 24-78 : табл.
 • Яременко М. В. Маловідомий "Епітафіон" Варлаамові (Ясинському) 1707 року (про самоусвідомлення київської церковної еліти початку XVIII століття) / Максим Яременко // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 79-98.
 • Яременко М. В. «Киевская академия, по назначению своему для духовенства…»? : (контингент могилянських спудеїв у XVIII ст.) / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 10-15.

В інших виданнях України

 • Гломозда К. Ю. Тризуб / К. Ю. Гломозда // Енциклопедія історії України / редкол. : В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2013. - Т. 10 : Т-Я. - С. 150-151.
 • Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії: пожертви, поховання, книгодрук / Сергій Горін // Пам`ятки України. - 2013. - № 4. - С. 6-15 : табл.
 • Кірсенко М. В. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики / Михайло Кірсенко // Історія в сучасній школі. - 2013. - № 2. - С. 30-32.
 • Тесленко І. А. Фундуші острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. / Ігор Тесленко // Острозька давнина : науковий збірник. - Остріг : [б. в.], 2013. - Вип. 2. - С. 147-174.
 • Яковенко Н. М. "Хочеться сказати, що в цій країні ще нічого не почалося, але це буде спересердя" : [інтерв'ю з Наталею Яковенко, д-ром істор. наук, проф. каф. історії Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / записали Антон Семиноженко, Ольга Скороход // Країна. - 2013. - № 8. - С. 53-57.
 • Яковенко Н. М. Київ під шатром Свентольдичів: могилянський панегірик "Tentoria venienti Kioviam" 1646 р. / Наталія Яковенко // Київ і слов'янські літератури : збірник / упоряд. Д. Айдачич. - К. : Темпора, 2013. - С. 141-158. - Текст взято з книжки "Дзеркала ідентичності : дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII століття" / Наталя Яковенко. - К. : Laurus, 2012. - 470 с.
 • Яременко М. В. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII ст. / Максим Яременко // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах / гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України, 2013. - Т. 2 : Світ речей і повсякденних уявлень. - С. 69-121.

В іноземних виданнях

 • Шлихта Н. В. «Православный» или/и «советский» : к вопросу о двойственной идентичности советских верующих и ее влиянии на постсоветскую религиозность / Шлихта Наталия Васильевна // Х Конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов : Москва, 2-5 июля 2013 г. / редкол.: М. Ю. Мартынова [та ін.]. - М. : ИЭА РАН, 2013. - С. 168.

Інше

 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 357, [1] с. - Включ. бібліогр. посилання. - Автори зазначені на 357-й с.
 • Михайловський В. М. Подільська шляхта в другій половині XIV - 70-x роках XVI століття : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / Михайловський Віталій Миколайович ; [наук. консультант Н. М. Яковенко] ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Львів : [б. в.], 2013. - 32 с. - Включ. бібліогр. посилання.

Анотації курсів

Короткий перелік

Бакалаврська програма

Нормативні навчальні дисципліни

 • Англійська мова (забезпечується кафедрою англійської мови)
 • Історична географія України
 • Історія України
 • Первісна історія України
 • Українська мова за професійним спрямуванням (забезпечується кафедрою української мови)
 • Фізичне виховання (забезпечується кафедрою фізичного виховання)
 • Історія античного світу
 • Історія української культури (забезпечується кафедрою культурології)
 • Англійська мова(за професійним спрямуванням) (забезпечується кафедрою англійської мови)
 • Візантія і Східно-Центральна Європа (V-XVст.)
 • Вступ до історії
 • Історія західної цивілізації: Середньовіччя
 • Історія Стародавнього Сходу
 • Філософія (забезпечується кафедрою філософії та релігієзнавства)
 • Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва (1492-1789)
 • Курсова робота Середньовічна історія України IX- середини XIII ст.
 • Історія західної цивілізації: розбудова націй, індустріалізація і колоніалізм (1789-1914)
 • Історія Російської імперії XVIII – поч.ХХ ст.
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Сучасна українська та зарубіжна історіографія
 • Історія Габсбурзької монархії
 • Історія Гетьманщини
 • Історія Речі Посполитої
 • Процеси націєтворення в Україні ХІХ- поч.ХХ ст.
 • Актуальні проблеми української та зарубіжної історії та історіографії
 • Усна історія: теорія, метод, джерело
 • Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
 • Історія України ХХ ст
 • Новітня історія Європи 1914-1991 рр.
 • Вступ до історії Церкви Історія радянського суспільства

 

Практика

 • Практика музейна(ознайомча)
 • Практика навчальна (археологічна)

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

Блок «Всесвітня історія»

 • Основи археології Історія світової культури (забезпечується кафедрою культурології)
 • Комп’ютерні методики роботи з історичними джерелами
 • Політологія(забезпечується кафедрою політології)
 • Історія полювання на відьом у Європі Релігієзнавство (забезпечується кафедрою філософії та релігієзнавства)
 • Візуальні джерела в роботі історика
 • Історична географія Центрально-Східної Європи
 • Вступ до єгиптології Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу
 • Історія домодерної дипломатії
 • Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі
 • Світова література (забезпечується кафедрою літературознавства)
 • «Великий кордон» від Адріатики до Каспію (XV-XVIII ст.)
 • Війни в європейській історії XVI-XIX ст.
 • Жіноча історія в Центрально-Східній Європі 1648 – 1848 рр
 • Історія сексуальності
 • Історія Середньовічного Сходу
 • Історія США
 • Історія дипломатії: ХІХ-ХХ ст.
 • Історія Центрально-Східної Європи XVI-XXст.
 • Курсова робота «Історія дипломатії»

 

Блок «Історія України»

 • Вступ до Могилянських студій (забезпечується кафедрою психології та педагогіки)
 • Історія Києво-Могилянської академії
 • Галицько-Волинське князівство
 • Історія Києва
 • Українська генеалогія: джерела,методи дослідження і репрезентації
 • Історія національних меншин в Україні ХІХ-ХХ ст.
 • Конструювання пам’яті «нової радянської людини»
 • Теорія масової культури (забезпечується кафедрою філософії та релігієзнавства)
 • Дисидентський рух в УРСР
 • Історія України першої половини ХХ ст. в публічному дискурсі
 • Навчальний практикум з історії
 • Україна у Другій світовій війні: дискусійні питання

 

Атестація

Кваліфікаційна робота

 

Магістерські освітньо-наукові програми

Освітньо-наукова програма «Історія»

Нормативні навчальні дисципліни

 • Англійська мова (забезпечує кафедра англійської мови)
 • Методологія наукових досліджень Методологічний практикум
 • Науково-дослідний семінар
 • Історія СРСР: історіографічні дискусії
 • Історія Центрально-Східної Європи (1989–2022 рр.)
 • Польща в історії, культурі та літературі
 • Історія польсько-українських взаємин ( ХХ ст.-поч.ХХІ ст.)
 • Проблеми імперій в нові часи
 • Проблеми соціорелігійної історії в Україні XVI–ХІХ ст.
 • Актуальні проблеми Всесвітньої історії та археології
 • Методологія історичної науки
 • Історія історичної науки

 

Практика

 • Практика педагогічна

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Історія подорожей і подорожньої літератури кінця XV-XIX ст./History of Travel and Travel Writing (from the fifteenth till the nineteenth century) (анг.мовою)
 • Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа
 • Українська аристократія ранньомодерної доби
 • Доба Просвітництва: народження модерних ідей і практик
 • Дослідження радянської історії через мемуари
 • Історія державної служби в Україні: XVIII - поч.ХХ ст.
 • Османська імперія: історіографічні дискусії
 • Трансформаційні процеси у Схіній Європі в другій половині 1940-х – 1980-ті роки
 • Друга світова війна в історичній пам’яті та політиці історії
 • Комунікативна культура в ранньомодерній Європі
 • Політика пам’яті: конструювання та рецепція
 • Творення націй і держав у Центрально-Східній Європі
 • Українська еміграція та діаспора Українська революція 1917 –1921 рр.

 

Дисципліни вільного вибору студента

 • Польська мова для істориків (забезпечується кафедрою загального і слов’янського мовознавства)

 

Атестація

 • Магістерська робота

Освітньо-наукова програма «Юдаїка»

Нормативні навчальні дисципліни

 • Англійська мова (забезпечує кафедра англійської мови)
 • Методологія наукових досліджень Методологічний практикум
 • Науково-дослідний семінар з юдаїки
 • Історія СРСР: історіографічні дискусії
 • Проблеми імперій в нові часи
 • Проблеми соціорелігійної історії в Україні XVI–ХІХ ст.
 • Актуальні проблеми історії єврейського народу
 • Методологія дослідження єврейської історії та культури
 • Історія історичної науки

 

Практика

 • Практика музейно-архівно-бібліотечна
 • Практика педагогічна

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Єтногеографія єврейського світу
 • Єврейська палеографія
 • Іврит
 • Історія юдаїзму
 • Їдиш
 • Актуальні проблеми юдаїки
 • Арамейська мова
 • Єврейсько-християнські взаємини
 • Історія Голокосту та антисемітизму
 • Історія євреїв України
 • Історія єврейського музеєзнавства
 • Біблійна археологія
 • Біблійна текстологія
 • Гостьовий курс
 • Історія євреїв мусульманського Сходу
 • Історія євреїв Східної Європи: Раннє Середньовіччя
 • Історія єврейського мистецтва
 • Історія сіонізму і Держави Ізраїль
 • Українсько-єврейські взаємини: ХХ ст
 • Хасидизм: історія та віровчення

 

Атестація

 • Магістерська робота

Овітньо-наукова програма третього рівня

 Освітньо-наукова програма «Історія та археологія»

 

Цикл загальної підготовки

 • Дисципліни науково-практичної підготовки
  • Нормативні
   • Викладацька практика

 

 

Цикл професійної підготовки.

 • Нормативні
  • Аспірантський дослідницький семінар
  • Розробка дисертаційного проєкту
  • Засади історичного дослідження
 • Вибіркові
  • Теорія і практика історії: методики роботи з наративом
  • Історія СРСР: історіографічні дискусії
  • Дослідження радянської історії через мемуари
  • Доба Просвітництва : народження модерних ідей і практик
  • Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа
  • Комунікативна культура в ранньомодерній Європі

 

Повний перелік 

 

"Великий кордон" від Адріатики до Каспію (XV - XVIII ст.)
"Великий кордон" - історико-географічна область зустрічі цивілізацій, смуга від Адріатичного до Каспійського морів, до якого входить і Україна. Курс розпочинається з детального обговорення методологічного інструментарію, який використовується у дослідженнях розуміння "кордону", "прикордоння","полілогів культур", "прикордонних спільнот" та значення історії прикордоння для розуміння історії східноєвропейського простору. Опанувавши основні категорії аналізу варто зупинитися на розумінні "викликів" від зустрічі цивілізацій: осілого та кочового образів життя, християнства та ісламу, військової демократії та державного диктату, толерантності та ксенофобії. Важливим буде питання виникнення та початки функціонування прикордонних держав та спільнот: рухаючись із заходу на схід (через Балкани на північ і до Кавказу): ускоки, граничари (побережжя Адріатики і Військовий кордон), секеї постання Семигороду, Валанського та Молдавського князівств, прикордонних спільнот козацтва городового та низового, слобідських полків, Донського козацтва. Наступним кроком будуть спроби ранньомодерних держав, а потому й імперій (Священної римської імперії германської нації, Російської та Османської) підкорити та уніфікувати прикордоння, спричинивши великі соціально-економічні зміни та рух населення. ,


Актуальні проблеми Всесвітньої історії та археології
Визначається спеціалізацією запрошеного викладача, відповідає новітнім досягненням історичної науки з певної проблеми.


Актуальні проблеми історії єврейського народу
Курс присвячено cучасній методології досліджень у галузі єврейських студій. Завдяки цьому курсу у студентів формуються уявлення про провідні напрями й концепції в юдаїці XX - поч. XXІ ст., розвиток бібліографії та археографії, пов'язаних із юдаїкою; навички роботи з методологічними дослідженнями; уміння порівнювати і критично аналізувати різні концепції, дотичні до знань про єврейську цивілізацію, як на рівні світових, так і локальних явищ.


Актуальні проблеми української та зарубіжної історії та історіографії
Викладають запрошені спеціалісти у галузі історії та історіографії як з України, так і з-за кордону. Основна мета курсу – поглиблене вивчення історичної літератури, історичної пам’яті та самосвідомості, ознайомлення з новітніми методиками інтерпретації джерел.


Актуальні проблеми юдаїки
Курс присвячено cучасній методології досліджень у галузі єврейських студій. Завдяки цьому курсу у студентів формуються уявлення про провідні напрями й концепції в юдаїці XX - поч. XXІ ст., розвиток бібліографії та археографії, пов'язаних із юдаїкою; навички роботи з методологічними дослідженнями; уміння порівнювати і критично аналізувати різні концепції, дотичні до знань про єврейську цивілізацію, як на рівні світових, так і локальних явищ/


Аспірантський дослідницький семінар


Біблійна археологія
Курс присвячено реконструкції подій на основі пам'яток матеріальної культури, що дають уявлення про обставини виникнення Біблії. Мета курсу - надати студентам інформацію про Біблію як історичне джерело, свідчення якого в багатьох випадках підтверджуються результатами археологічних розкопок. Увагу зосереджено на специфіці таких досліджень. Чимало уваги приділено історії досліджень біблійних пам'яток від часів пізньої античності до новітніх студій початку ХХІ ст. Передбачається вивчення двох напрямів біблійної археології: загальної та палестинської. Студенти отримують інформацію про поширені в сучасній науці підходи до визначення достовірності наведеної в Біблії інформації.


Війни в європейській історії XVI-XIX ст.
Війни і військова справа як складова всесвітньої та вітчизняної історії. Військо в суспільстві на різних історичних етапах розвитку цивілізації. Внутрішня логіка розвитку військової організації. Матеріальні й духовні чинники в історії війська. Огляд історії воєн, воєнного мистецтва, основних видів зброї.


Вступ до історії
Основні поняття і проблематика історичної науки. Етапи нагромадження історичного знання, еволюція мети і технік історіописання. Історія та міф, історія і виховна дидактика. Основні напрями і тематичні поля сучасної історіографії. Поняття джерела й методів його інтерпретації. Засади наукової праці: критичне читання, збір матеріалу, принципи його оформлення і викладу, науковий апарат. Академічна етика.


Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу
Курс знайомить з історією євреїв Близького Сходу, Середземномор'я та Європи в хронологічних межах XIII ст. до н. е - кінця XVIII ст. Основні тематичні блоки, що висвітлюються в пропонованому курсі, такі: (1) історія стародавньої єврейської держави; (2) єврейські громади Палестини й Месопотамії часів античності; (3) євреї мусульманського світу в VII-XII ст.; (4) історія єврейських громад Європи в середні віки та ранньомодерну епоху. Особлива увага в курсі приділяється огляду сучасних західних та ізраїльських досліджень щодо пропонованих тем.


Вступ до історії Церкви
Головне завдання курсу - дати базові знання про Церкву, необхідні, аби фахово вивчати не лише її історію, а й загалом аналізувати історію культури. Увагу зосереджено як на елементарних речах (коректність термінології та висловлювань), так і на аналізі конкретних джерел, що містять "церковну тему"; як на зовнішніх аспектах функціонування християнських деномінацій, так і на богословських деталях. Передбачено також аналіз візуальних матеріалів та перегляд фільмів.


Галицько-Волинське князівство
Метою курсу є ознайомлення студентів з історією Галицької та Волинської земель у ХІІІ-середини ХIV ст. Хронологічно і тематично курс охоплює перехідний період, що розпочинається у добу Київської Русі, а закінчується із вимиранням руської князівської династії та входження Галичини і Волині до складу сусідніх держав (зокрема, Великого Князівства Литовського та Корони Польської). Протягом курсу студенти повинні отримати уявлення про основні проблеми історії регіону, ознайомитися з базовими джерелами та набути навичок роботи з ними. Курс зорієнтований на відхід від традиційної дослідницької парадигми, яка розглядає південно-західні руські землі ХІІІ - середини ХIV ст. як "Галицько- Волинську державу". В рамках лекційних та семінарських занять увага буде приділена, головним чином, таким пунктам: критиці історіографічних традицій, вивченню специфіки роботи з джерелами різних видів, розгляду політичної історії Галичини та Волині у східно- та центральноєвропейському контексті, питанням культурної історії регіону.


Гостьовий курс
Визначається спеціалізацією запрошеного викладача, відповідає новітнім досягненням історичної науки з певної проблеми.


Дисиденський рух в УРСР
Непослідовність, обмеженість, суперечливість процесу десталінізації. Політичні кризи 1950-1980-х рр. в Угорщині, Польщі, Чехословаччині та їхня роль у формуванні опозиційних настроїв в Україні. Основні напрямки, форми і методи діяльності опозиції. Соціальний склад учасників національно-визвольного руху, їхня характеристика за віком, освітнім рівнем, національними і професійними ознаками. Релігійне дисидентство. Рух національних меншин за повернення на історичну батьківщину. Механізм політичних репресій в Україні.


Доба Просвітництва: народження модерних ідей і практик
Курс знайомить студентів зі змінами, що відбулися в історіографічних інтерпретаціях Просвітництва від кінця XVIII ст. до сьогодення, демонструє розмаїття інтелектуальних і соціальних проявів і відгуків на Просвітництво.


Дослідження радянської історії через мемуари
Курс передбачає ознайомлення зі специфікою джерел приватного походження і опанування навичок роботи з ними. Аналізуючи спогади представників різних соціальних, національних і вікових груп мешканців СРСР, студенти досліджуватимуть різноманітні аспекти життя "радянської людини" за її власною оцінкою - через сприйняття соціалістичної дійсності та життя навколо неї, через погляд на суспільство, владу, себе й "чужого" тощо.


Друга світова війна в історичній пам`яті та політиці історії
Метою курсу є ознайомлення із політикою пам'яті про Другу світову війну в Україні та світі. Увагу зосереджено довкола аналізу комеморативних та меморіальних практик, пам'ятання та забуття, сучасних "війн пам'яті" та (не)можливості подолання минулого.


Етногеографія єврейського світу
Курс присвячено проблематиці розселення євреїв у країнах сучасного світу. Мета - дати студентам уявлення про регіональні особливості єврейського народу, зумовлені впливом географічних та історичних чинників. Особливу увагу приділено питанням формування етнічного складу населення сучасного Ізраїлю. Розглядається походження не лише єврейських груп населення Держави Ізраїль, а й неєврейського населення країни. Окремому розгляду підлягають сучасні єврейські громади Європи, Північної Америки, Південної Африки тощо. Крім того, велику увагу приділено розселенню і територіальним особливостям так званих "східних груп" євреїв та віддаленим традиційним єврейським діаспорам.


Жіноча історія у Центрально-Східній Європі 1648-1848 р.р.
Курс "Жіноча історія в Центрально-Східній Європі 1648 - 1848 рр." пропонує поглянути на історію простору з незвичної перспективи: історії жіноцтва, як жінки керують імперіями, як з'являється світська жіноча освіта, жіноча література, допуск жінки до медицини, як змінюється роль жіноцтва з появою міського штибу життя та поширення контролю над девіаціями. Державна політика щодо різноманітних околиць поволі виводила на кін емансипаційні моменти, серед яких і потреба рівності, що тісно переплітаються з постанням соціалістичних та національних ідеологій. Настільки імперська політика сприяє цим процесам, настільки тогочасні філософи, мислителі, політики зважають на "жіноче питання", коли воно увиразнюється і коли затихає. Однією з окреслених цілей курсу буде формування знань та навичок щодо жіночої історії часу виникнення та функціонування просвітницьких методів керування державою.


Засади історичного дослідження


Іврит
Курс передбачає загальне ознайомлення з граматикою івриту (як сучасного, так і класичного), формування мовленнєвих навичок, навичок читання і письма, а також роботи зі словником. Упродовж курсу відбувається прослуховування і лінгвістичний розбір ізраїльських пісень, читання сучасної єврейської поезії, а також адаптованих статей із ізраїльської преси. Лінгвокраїнознавчий компонент містить засвоєння визначеного програмою кола безеквівалентної лексики, яка відображає специфіку культури й побуту євреїв, знайомство з національними особливостями мовленнєвої і немовленнєвої поведінки.


Історична географія України
Формування українських етнічних теренів, держав і адміністративних утворень у їхніх межах, зміни кордонів, етнологічна та демографічна еволюція, міграції, релігійно-конфесійна структура. Студенти залучаються до праці з джерелами, картографічними й іншими пам’ятками.


Історія античного світу
Основні тенденції формування цивілізації в добу Античності; закономірні й характерні риси процесу, основні етапи й ключові події епохи. Зміни у системі життєвих цінностей, світосприйнятті й ментальності тогочасного суспільства; здобутки, які воно залишило людству.


Історія Габсбурзької монархії
Специфіка формування конгломерату габсбурзьких володінь, його структури, суспільства, інкорпорації теренів Центрально-Східної Європи, зокрема українських. На основі джерел та історіографії порівнюються стан і закономірності розвитку українських земель з іншими підвладними Габсбургам країнами, а також зі станом українських земель у складі Речі Посполитої, Османської та Російської імперій. Курс пов’язаний з курсами історії західної цивілізації середньовіччя, Ренесансу і Реформації та Нової доби, а також історії Російської імперії та Речі Посполитої.


Історія Гетьманщини
Традиції Запоріжжя й адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини. Центральні та місцеві органи влади. Православна церква. Еліта козацької держави. Збройні сили, тенденції економічного розвитку, становий устрій, духовний світ, міжнародне становище. Феномен московського уніфікаторства.


Історія Голокосту та антисемітизму
Курс знайомить студентів із науковою та світоглядною проблематикою вивчення історії Голокосту. Розкривається зміст основних історіографічних концепцій та наявних суспільно-політичних міфологем, зокрема, поширених у публіцистиці та неформальному публічному дискурсі. Історія Голокосту розглядається в контексті ідеологічної і політичної боротьби XIX - першої половини ХХ ст., появи та розвитку "наукового" антисемітизму як одного з різновидів європейського расизму. Перебіг Голокосту на українських землях подано в контексті подій, що відбувалися на всіх окупованих Третім Райхом землях та в державах-союзниках нацистської Німеччини.


Історія домодерної дипломатії
Курс розроблено для студентів бакалаврської програми, які вже опанували комплекс предметів зі всесвітньої та вітчизняної історії. Виклад розпочинається із введення у предмет «історії дипломатії» як окремого напрямку історичних досліджень, підходів до вивчення дипломатії в суміжних дисциплінах, ознайомлення з основною літературою, пояснення співвідношення дисциплін «історія дипломатії» та «теорія міжнародних відносин». Розглянуто витоки дипломатичних норм, процедур і ролей; становлення дипломатичної служби, церемоніалу та комунікації; функції дипломатів (від глашатая до посла) у налагодженні стосунків між «державами», які вони репрезентували відповідно в добу Античності, Середньовіччя, Ренесансу і Реформації, Просвітництва і революційних війн. Вивчаються дипломатичні стилі Візантії та Венеції, папської курії та світських дворів Європи, Петербургу та Стамбулу. Визначаються витоки та особливості дипломатії Русі, ВКЛ, Речі Посполитої та Гетьманату. Особливу увагу зосереджено на джерелах, аналізові яких присвячено семінарські заняття.


Історія євреїв мусульманського Сходу
Метою курса є намагання показати історію средньовічних євреїв Близького Сходу у нерозривному зв'язку з подіями, що відбувались серед оточуючої мусульманської більшості. Можливо у студентів виникне бажання порівняти становище євреїв в християнських і мусульманських країнах. Відповідь на це запитання вони зможуть дати наприкінці ознайомлення з курсом.


Історія євреїв Східної Європи: Раннє Середньовіччя
Курс присвячено етнічній і політичній історії юдеїв-прозелітів тюркського походження в добу раннього Середньовіччя, відомих під традиційною назвою "хозари". Мета курсу - показати історію юдейських громад Східної Європи та Північного Кавказу в період існування Хозарського каганату - першої імперії на заході Євразійського степу напередодні виникнення давньоруської держави. Умовно курс поділяється на дві частини: доюдейську та юдейську історію хозар. Важливе місце у викладанні курсу приділено питанням джерелознавчої бази та історіографії цієї проблематики. Курс розраховано не лише на тих, хто цікавиться історією юдейських громад Східної Європи, а й на тих, хто прагне глибше познайомитися з питаннями передісторії Русі, історії ранньосередньовічної Візантії та номадів Євразійського степу.


Історія євреїв України
Курс присвячений ознайомленню студентів з історією єврейства на території сучасної України від перших згадок про появу юдейських громад у грецьких містах Північного Причорномор'я до сьогодення. Цій меті слугуватимуть семінари, під час яких студенти зможуть проаналізувати відповідні епіграфічні та археографічні джерела (переклади написів на надгробках, листи, записи в актових книгах, судові документи, єврейські хроніки часів Хмельниччини тощо).


Історія єврейського музеєзнавства
Курс присвячений історії заснування і розвитку єврейських музеїв в Європі, США, Ізраїлі, ознайомленню з різноманітними підходами і практиками щодо створення і функціонування єврейських музеїв на прикладі Нью-Йорка, Лондона, Берліна, Єрусалима, Тель-Авіва, Будапешта, Варшави, Києва, Чернівців тощо.


Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва (1492-1789)
Вивчення історії Західної Європи та її довкілля в період від доби Ренесансу до епохи Просвітництва має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж другої половини ХV-XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих географічних відкриттів до переддня Великої французької революції.


Історія західної цивілізації: розбудова націй, індустріалізація і колоніалізм (1789-1914)
Стислий порівняльний огляд чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Західної Європи і Північної Америки 1789–1914 рр. Приклади, події, особи. Орієнтація: джерела та історіографія. Теми проміжних рефератів пропонуються викладачем або студентами (за погодженням).


Історія історичної науки
Розвиток поглядів на роль історії в суспільстві, організаційно-інституційних засад історичної науки. Становлення університетської (академічної) науки в XIX ст.; творення наукових шкіл. Університетська історія в Австрійській та Російській імперіях; Київська документальна школа. Неформальні осередки, згруповані на засадах учених товариств чи довкола наукової періодики. Система комісій ВУАН. Запровадження системи Академії наук в СРСР. Проблеми організаційного реформування науки в сучасній Україні.


Історія Києва
Проблема виникнення міста: датування та топографія. Київ упродовж віків як столиця, культурний та освітній, релігійний, науковий і промисловий центр. Роль міста в політичних процесах української історії.


Історія Києво-Могилянської академії
Домогилянське шкільництво в Україні. Створення Києво-Могилянського колегіуму, перетворення його на академію. Навчальний процес. Академічна бібліотека. Професори та студенти. Побутове життя. Передбачається екскурсія територією Київського Братського монастиря й Академії.


Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки
Мета: ознайомити студентів із з основними подіями з історії країн Азії, Африки та Латинської Америки ХІХ-ХХ століть крізь призму дискурсу колоніалізму та постколоніальної теорії.


Історія Криму та кримських татар у XX - XXI ст.
Метою курсу є ознайомлення студентів з історією Кримського півострову та його корінного народу, кримських татар, у пізньоімперський та радянський періоди, а також після 1991 року. Курс є складовою вивчення історії України ХХ ст. та покликаний поглибити знання студентів щодо історії Криму та кримських татар. Увагу буде акцентовано на колоніальній політиці Росії щодо криму та його корінного народу. В межах курсу студенти повинні не тільки сформувати уявлення про перебіг подій та проблеми історії Криму XX-XXI ст., але й отримати розуміння причин сучасних подій, зокрема окупації Криму РФ у 2014 році.


Історія національних меншин в Україні ХІХ - ХХ ст.
Історична поліетнічність України. Іноетнічні державні утворення давнини. Терени компактного проживання. Історична демографія меншин. Історія правничого статусу. Національні рухи. Звичаєві особливості.


Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі
Курс знайомить із повсякденним життям у ХVІ-ХVІІІ ст. Розглядаються побутові аспекти й обставини життя та смерті людей різних соціальних прошарків, а також умови їхнього щоденного побуту: що їли й у що вбиралися, як рахували час та як долали відстані, як доглядали за собою і своїми дітьми, як боролися з хворобами тощо. Основну увагу сфокусовано на країнах Західної Європи, але також проводяться паралелі із Центрально-Східною Європою та, зокрема, Україною.


Історія польсько-українських взаємин (XX ст. - поч. XXI ст.)
Обговорюються питання польсько-українського порозуміння - шляхом політичного діалогу та діалогу культур. Початковим пунктом цієї подорожі у минуле століття є політична боротьба поляків та українців у Галичині, кінцевим - польсько-українське примирення зламу ХХ і ХХІ ст., у сфері культури обрамлені з одного боку "поетом зради" Івана Франка, з іншого - знаменним зростом зацікавлення і підтвердженою соціологічними даними зміною взаємного образу, що сталася на початку ХХІ ст.


Історія радянського суспільства
Ознайомлення з основними характеристиками радянської повсякденності, охоплюючи найширше коло тем: від офіційного ідеалу радянської людини і методів її виховання до повсякденного спротиву в СРСР.


Історія Речі Посполитої
Динаміка політичного життя Речі Посполитої ХVІ–ХVІІІ ст. крізь призму функціонування інститутів влади та форм самоорганізації різних соціальних груп населення. Суть феномену «шляхетської демократії», зокрема його проявів на українських теренах держави; регіональний патріотизм та інтеґраційні процеси. Особливості урбанізації; селянська і козацька проблеми. Держава і церква: структура віровизнань, міжконфесійні взаємини, вплив процесів конфесіоналізації на суспільство. Освітні комунікації та фонд ідеологій, що обумовлювали спільний код культури мешканців Речі Посполитої – з акцентом на досвіді України.


Історія Російської імперії XVIII - поч. ХХ ст.
Мета курсу - ознайомити студентів з історією Російської імперії (XVIII - початку XX ст.), до складу якої впродовж кількох століть входила значна частина сучасної України. Увагу акцентовано на питаннях про умови входження та перебування у складі імперії набутих територій, політичний лад, соціальну стратифікацію суспільства, інститути влади, а також на моделі поведінки етнічних еліт. Розглянуто також проблеми вирішення соціальних конфліктів та національного питання.


Історія Середньовічного Сходу
Метою курсу є ознайомлення студентів з історією мусульманської, буддійської та далекосхідної цивілізацій, а також кочових соціумів Євразійського степу доби Середньовіччя. Протягом курсу студенти повинні отримати уявлення про специфіку історії Близького та Далекого Сходу в Середньовіччя, ознайомитися з джерелами як традиційного, так і нетрадиційного характеру та набути навичок роботи з ними. Курс побудований на позиціях цивілізаційного, а не формаційного підходів. Головним об'єктом вивчення є політичні та соціальні процеси в країнах Азії та Північної Африки після занепаду цивілізацій Античності. Студенти мають здобути уявлення про специфіку розвитку Сходу в Середньовіччя, тобто про відмінність від західної християнської цивілізації. Велику увагу буде приділено особливостям культурного розвитку Сходу, що базувалися на цінностях ісламу, індуїзму, буддизму, конфуціанства, даосизму та синтоїзму. В межах лекційних і семінарських занять увагу буде приділено, головним чином, таким пунктам: історії дослідження цивілізацій Сходу; вивченню специфіки роботи з письмовими джерелами, написаними східними мовами; хронології та періодизації подій з історії держав Близького і Далекого Сходу; політичній історії Сходу в Середньовіччя; питанням культурного розвитку Близького і Далекого Сходу в середні віки, тощо.


Історія середньовічної європейської цивілізації: Візантія і Східно-Центральна Європа
Курс складається з двох блоків. Перший: формування і розвиток Візантії, її вплив на Балкани і Русь, культуру; роль православ’я. Другий: розселення, формування держав і суспільств у Центрально-Східній Європі, взаємини сусідів, поширення християнства, культурний розвиток. Курс пов’язаний з історією цивілізації середньовіччя, історичною географією України й Центрально-Східної Європи, середньовічною історією України.


Історія середньовічної європейської цивілізації: Західна і Північна Європа
Вивчення історії Середньовіччя має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж V-XV ст., коли формується ієрархічне аграрне християнське суспільство, закладаються основи європейської освіти, вибудовуються підвалини основних європейських держав.


Історія СРСР: історіографічні дискусії
Огляд розвитку західної совєтології від її зародження після Другої світової війни і до викликів 2000-х рр.; від тоталітарної школи до постревізіоністів. Наукові центри й дослідники, підходи (політична - соціальна - культурна історія), проблематика, джерела. Ознайомлення із науковими працями та дискусіями совєтологів.


Історія Стародавнього Сходу
Спецкурс знайомить студентів із основними подіями, процесами, явищами, характерними для історії Стародавнього Сходу на основі сучасного розуміння історичних процесів та явищ орієнталістичними дисциплінами, які досліджують історичний розвиток стародавніх цивілізацій Сходу та з основами методології ведення дослідження у сходознавчих дисциплінах.


Історія України
Перебіг основних подій вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення. Ознайомлення зі станом сучасних українських та зарубіжних наукових досліджень. Важливим завданням курсу є формування історичного мислення, національної свідомості та усвідомлення місця України у світовій історії.


Історія України ХХ ст.
Розвиток суспільно-політичних, соціально-економічних, національно-духовних процесів в Україні впродовж ХХ ст. Феномен національно-визвольних змагань українського народу в 1917-1921 рр.; економічний, ідеологічний і соціокультурний зміст сталінізму, політика українізації в 1920-1930-х рр., "українське питання" напередодні та в роки Другої світової війни. Сучасні проблеми державного будівництва і суспільного розвитку України.


Історія Центрально-Східної Європи (1989 - 2022 рр.)
Мета курсу - охарактеризувати основні зміни, які відбулися в політичному та інтелектуальному житті країн регіону після "осені народів" і утвердження яких тривало до розширення ЄС; ознайомити слухачів курсу зі знаковими працями інтелектуалів, а також з тими новими підходами до вивчення історії цих країн, які були окреслені в посткомуністичний період.


Історія юдаїзму
Курс присвячено історії й еволюції юдаїзму від біблійних часів до сьогодення, його сакральним (ТаНаХ, Талмуд) і літургічним (Шма, Аміда, Кадіш та ін.) текстам, найважливішим доктринам, контактам із іншими релігіями та взаємовпливам у ширшому контексті історії формування релігій. Також розглядаються різні напрями і відгалуження юдаїзму, що виникали в різні часи: від античних самаритян і середньовічних караїмів до ранньомодерного хасидизму і модерних реформістського, консервативного і реконструктивістського юдаїзму. Окрему увагу приділено юдаїзму в Державі Ізраїль від 1948 р. та інших країнах світу на початку ХІХ ст., а також їхній узаємодії та поглядам на актуальні проблеми сьогодення.


Їдиш
Мета навчального курсу: сформувати у студентів мовні навички, які дають можливість спілкуватися мовою їдиш у ситуаціях повсякденного життя, знайти потрібну інформацію на задану тему, вміти перекласти за допомогою словників і спеціальної літератури оригінальні тексти та історичні документи, а також ознайомити студентів під час вивчення їдишу в рамках курсу з національними традиціями, звичаями, фольклором, літературою, історією мови та єврейського народу у Центрально-Східній Європі. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників з їдишу, оригінальними аудіо- та відеоматеріалами, а також з періодикою мовою їдиш. Наприкінці курсу на практичних заняттях планується читання преси XIX-XX ст., документів і рукописів мовою їдиш з тим, аби студенти могли в подальшому застосовувати мову у своїх наукових дослідженнях.


Кваліфікаційна робота
Бакалаврська кваліфікаційна робота передбачена освітньою програмою "Історія" як одна із завершальних форм державної атестації випускника з базовою вищою освітою. Бакалаврська кваліфікаційна робота повинна: по-перше, засвідчити певний рівень підготовки студента - майбутнього бакалавра - за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою бакалавра історії; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв'язки при теоретичному обґрунтуванні досліджуваної проблеми; по-третє, показати рівень оволодіння ним науковою та методологічною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу джерел та наукової літератури; по-п'яте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, оцінки практичних ситуацій та висновків з власного дослідження, використовувати для цього комп'ютерну техніку.


Комп`ютерні методики роботи з історичними джерелами
Метою курсу є знайомство студентів з можливостями інформаційних технологій в історичному дослідженні та опанування навичками їх практичного застосування.


Конструювання пам`яті "нової радянської людини"
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними радянськими проектами, що були спрямованими на конструювання пам'яті "нової людини" та її виховання загалом. У рамках курсу обговорюватимуться питання впливу радянської пропаганди на формування колективної та індивідуальної пам'яті робітників про Жовтневу революцію, соціалістичне будівництво та Другу світову війну, техніки формування "правильних" спогадів і механізми їх збирання. Лекції передбачають систематизований, структурований виклад програмного матеріалу і мають на меті сформувати у студентів базові знання щодо особливостей функціонування комісій, під керівництвом яких відбувалось написання радянської історії та конструювання спогадів, що мали би підтверджувати нові історичні концепції. На семінарських заняттях відбуватиметься аналіз спогадів робітників, коментування радянських візуальних засобів впливу на пам'ятання минулого і теперішнього.


Курс "Практика викладання фахових дисциплін"


Курсова робота
Проміжна робота навчального характеру, що засвідчує знання основних засад написання наукового тексту. У ній студент має показати вміння підбирати й осмислювати дослідницьку літературу та джерела з конкретного питання, коректно формулювати мету й реферувати думки попередників та інформацію джерел, логічно будувати й структурувати власний текст, стисло обґрунтовувати висновки, правильно оформлювати науково-довідковий апарат.


Магістерська робота
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" є самостійним дослідженням наукової проблеми, виконаним студентом для публічного захисту. Студент мусить проявити здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань.


Методологічний практикум
Методологічний практикум розраховано на студентів ОНП "Історія" та "Юдаїка" першого та другого років навчання. Основною метою навчально-дослідного се мінару є практичне сприяння студентам у написанні кваліфікаційної дипломної роботи.


Методологія дослідження єврейської історії та культури
Вурс присвячено cучасній методології досліджень у галузі єврейських студій. Завдяки цьому курсу у студентів формуються уявлення про провідні напрями й концепції в юдаїці XX - поч. XXІ ст., розвиток бібліографії та археографії, пов'язаних із юдаїкою; навички роботи з методологічними дослідженнями; уміння порівнювати і критично аналізувати різні концепції, дотичні до знань про єврейську цивілізацію, як на рівні світових, так і локальних явищ.


Методологія історичної науки
Читати курс запрошуються фахівці у галузі історії та історіографії як з України, так і з-за кордону.


Методологія наукових досліджень
Мета курсу - ознайомити студентів з методологією історичних досліджень та сучасними підходами до вивчення минулого. Нашим завданням буде визначити основний методологічний інструментарій, вибірку джерел та спектр питань до них, проаналізувати засади наукової роботи. Ми розглянемо різні напрямки історичних досліджень, що допоможе студентам визначитися з методологією власного дослідження уже на початковому етапі підготовки до написання над кваліфікаційною роботою. Окрім того, предметом нашого обговорення будуть й визначення методів дослідження. Ми детально розглянемо, як правильно підбирати методи для аналізу відповідної джерельної бази. Насамкінець, протягом курсу студенти мають не тільки зрозуміти, як написати хороше історичне дослідження, але й написати та презентувати власну дослідницьку пропозицію.


Навчальний практикум з історії
Предметом вивчення навчальної дисципліни є академічні практики та робота над дипломами. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: техніка наукової роботи. Етапи підготовки і проведення історичного дослідження; робота з джерелами: презентація дослідницьких тем, джерел дослідження та методології роботи з ними.; презентація проміжних результатів дослідження. Рецензування розділів.


Науково-дослідний семінар
Курс має на меті ознайомити з основними сучасними тенденціями в теорії та практиці історії. Перша частина курсу знайомить студентів із теоретичними дискусіями навколо історії, а також з наративним підходом до інтерпретації історії. У другій частині курсу ми зосередимося на практичних питаннях, пов'язаних з місцем публічної історії у сучасному світі.


Науково-дослідний семінар з юдаїки
Метою семінару є засвоєння студентами основних понять і процесів, пов'язаних з виникненням і становленням юдаїки як галузі знання; орієнтування в єврейських історичних джерелах і дослідженнях; розуміння місця юдаїки в широкому контексті сучасної світової науки. Міждисциплінарні зв'язки. Курс має широкі зв'язки з дисциплінами, які викладаються на кафедрі історії на бакалаврському і маґістерському освітньо-кваліфікаційних рівнях (насамперед "Вступ до історії євреїв" та "Вступ до історії юдаїзму"). Практичні заняття мають на меті поглиблене засвоєння теоретичних понять і термінів та набуття практичних навичок. У процесі практичних занять з'ясовується ступінь засвоєння понятійно-термінологічного апарату та основних положень предмету, вміння розкривати конкретну тему, аналізувати і узагальнювати ключові питання курсу.


Новітня історія Європи 1914-1991 рр.
Модернізм. Блокова стратегія. Світові війни. Соціальні перевороти. Автократія і тоталітаризм. Геноцид. Біполярність. Руйнівні технології. Деколонізація. Стагнація. Екоцид. Інформатизація, глобалізм. Суверенітет і декомунізація. Європейська інтеґрація. Альтернативи. Пов’язання курсу: історія України, Центрально-Східної Європи, Радянського Союзу, Сходу й Америки, міжнародних відносин.


Османська імперія: історіографічні дискусії
Соціально-економічні підвалини Османської цивілізації. Рушійні сили османського піднесення, Османська династія, палац, центральна і провінційна адміністрація, правлячі класи, військо, право, судочинство, релігійні інститути, селянство та сільське господарство, міжнародна торгівля, ремісничі цехи, освіта, інтелектуальне життя, духовність і культура. Проблеми, пов’язані з даною темою: євразійська степова цивілізація, тюркські держави в Малій Азії та Україні, політичні й культурні стосунки Османського світу з Україною. Спеціальну увагу буде приділено історії Криму генуезького й османського часів.


Основи археології
Ознайомлення студентів з основами археології: специфікою її джерел, методикою дослідження археологічних пам’яток, обробки й аналізу первинної інформації та способами реконструкції історичного процесу за археологічними джерелами, а також основними віхами давньої історії України і прилеглих територій.


Первісна історія України
Походження людини. Історія первісного суспільства. Мисливство прильодовикової епохи. Неолітична революція. Походження індоєвропейців. Скіфсько-сарматська доба. Походження українців та їхніх сусідів. Зазначені теми викладаються з урахуванням новітніх досліджень у галузі праісторії та археології. Теоретичний курс закріплюється навчальною археологічною практикою.


Політика пам`яті: конструювання та рецепція
Курс "Політика пам'яті: конструювання та рецепції" покликаний представити студентам те, як формуються і підтримуються певні уявлення про минуле і як вони впливають на суспільні, культурні та політичні процеси. Необхідно зрозуміти, як певні розбіжності в інтерпретаціях і поглядах виникають і проявляються у минулому, як агенти інструменталізують уявлення про минуле з метою мобілізації спільноти, використовують у зовнішній політиці. Курс орієнтований на роботу з контентом, який продукують агенти пам'яті, та включає аналіз рецепцій та інтерпретацій Курс має широкі зв'язки, як власне з дисциплінами, які викладаються на кафедрі історії, так і - завдяки свої міждисциплінарній спрямованості - з окремими курсами, що викладаються на інших кафедрах, зокрема кафедрах культурології та політології.


Польща в історії, культурі та в літературі
Студенти оволодіють спеціальними знаннями з історії Польщі та польської культури, опанують найновішу вітчизняну й зарубіжну історіографію з проблематики, отримають знання, необхідні дослідникові давньої та новітньої історії.


Практика музейна (ознайомча)
Практика спрямована на формування широкої ерудиції гуманітарія, покликана сприяти образному закріпленню та поглибленню теоретичних знань, ознайомленню з системою організації роботи музеїв і методикою проведення екскурсій. Програма музейної практики передбачає відвідування історико-архітектурних та історико-культурних пам'яток, історичних, історико-літературних, художніх, комплексних і меморіальних музеїв діячів української культури, письменників тощо.


Практика музейно-архівно-бібліотечна
Наукове опрацювання матеріалів єврейської рукописної і друкованої спадщини в українських архівах та бібліотеках.


Практика навчальна (археологічна)
Робота на розкопі. Опанування основних методів польових археологічних досліджень. Систематичне ведення щоденників. Прослуховування лекцій, бесід, які проводять керівник практики та наукові співробітники експедиції для ознайомлення з історією краю, методикою археологічних досліджень тощо. Екскурсійна програма. Робота на «камералці». Знайомство з методикою атрибуції, класифікації та інтерпретації археологічних матеріалів, культурологічним тлумаченням археологічних джерел.


Практика педагогічна
"Практика педагогічна" спрямована на формування навичок студентоцентрованого викладання за фахом у студентів ОНП "Історія", із врахуванням сучасних рекомендацій та практик Європейського освітнього процесу. Студенти сформують навички викладання дисциплін за фахом: розробки навчальних курсів з історії, укладання силабусів дисциплін, взаємодії зі студентами в аудиторії під час проведення практичних занять, апробують уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання. а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять. діяти толерантно, спираючись на принципи академічної доброчесності і академічної культури.Педагогічна практика складається з трьох основних етапів: підготовчий(семестр 3), викладацький і підсумковий (семестр 4). Попереднє ознайомлення з особливостями проведення занять (лекції, семінарські заняття, позааудиторна комунікація зі студентами,письмові завдання, тощо), розробка силабусу авторського навчального курсу дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію, що сприятиме працевлаштуванню випускників. проведення аудиторних занять (семестр 4) відбуватиметься індивідуально на ОП "Історія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри історії. Проходження педагогічної практики відбувається без відриву від навчання


Проблеми імперій в нові часи
Курс дає теоретичне підґрунтя для ширшого використання імперської парадигми у вивченні української історії. Передбачається з’ясування суті імперії як історичної форми політичної організації урядування, її місця серед інших наднаціональних форм влади, особливостей імперських уявлень про джерела і структуру владних повноважень, ознайомлення з історичними прикладами розбудови імперій, основними принципами механізму імперської влади і його конкретно-історичними зразками.


Проблеми соціорелігійної історії в Україні XVI-XX ст.
Ранньомодерна доба та її характерні особливості. Соціально-політична структура українського суспільства кінця XV–XVIII ст. Стратифікація. Майнова диференціація. Класи. Стани. Шляхта, духовенство, козацтво, міщанство, селянство. Формування й еволюція станів, самоідентифікація. Взаємодія і конфлікти між станами. Особливості менталітету. Правова свідомість. Державотворча роль. Політичний лад. Роль Церкви, релігійна свідомість.


Процеси націєтворення в Україні ХIХ - поч. ХХ ст.
Наукова ревізія концепції «національного відродження» як такої, що мала не пізнавальне, а ідеологічно-формуюче спрямування. Перебіг культурних і політичних подій та інтелектуальних зрушень, що отримали назву «національне відродження». Аналіз висвітлення цих подій сучасниками й істориками в Україні та за її межами. Поліваріантна схема розгляду згаданого явища.


Розробка дисертаційного проекту


Середньовічна історія України IX - середини XIII ст.
Ознайомлення студентів із добою, яку суспільна думка нині вважає середньовічною історією України. Попри таке розташування (приблизно між українською античністю і українським Ренесансом), середньовічна історія Східної Європи оповідатиметься у принципово «ненаціональний» спосіб, тобто без накладання на минуле телеологічної перспективи з її відомими обмеженнями і викривленням пропорцій. Мета курсу – сформувати цілісне розуміння як епохи, так і принципових моментів її політичних, суспільних та інтелектуальних феноменів. Одне із завдань курсу – прищепити навички історичного розуміння і критичного підходу через читання та обговорення текстів джерел, а також інтерпретацій епохи вченими.


Спеціальні історичні дисципліни
Виникнення, сучасний стан, роль, застосування, взаємодія в системі джерелознавчих знань провідних спеціальних дисциплін: геральдики, історичної метрології, історичної хронології, нумізматики, палеографії. Огляд археографії, ономастики, фалеристики.


Сучасна українська та зарубіжна історіографія
Курс складається з двох блоків. 1. «Основні напрями української історіографії ХІХ–ХХ ст.» Розгляд і порівняльний аналіз основних напрямів розвитку української історіографії у ХІХ–ХХ ст. Історіографія – функціональний елемент панівних ідеологічних систем, що впливали на процес становлення української нації. Інструментально-функціональний аналіз пізнавальних структур, які водночас були компонентами формування світоглядних систем, ідеологій, політичних програм. 2. «Нові напрями й методи в сучасній західній історіографії.» Трансформація історіографії за останні тридцять років унаслідок перегляду епістемологічних основ історичного знання у ситуації «кризи» гуманістики в цілому. Зміни предметного поля, провідної тематики, методологічних принципів, теоретичних моделей історіографічних досліджень; комплекси дискусійних проблем. Теоретичні питання розглядатимуться у тісному взаємозв’язку з конкретними дослідженнями в мікроісторії, історичній антропології, історії повсякдення, новій біографічній історії, гендерних дослідженнях, історичній демографії, «новій соціальній історії» тощо.


Трансформаційні процеси у Східній Європі в другій половині 1940- х- 1980- ті роки
Впровадження радянської моделі соціалізму в країнах Східної Європи наприкінці 1940-х рр. Подібності та відмінності політичних режимів СРСР і соціалістичних країн Центральної та Південно-Східної Європи. Соціально-політичні кризи 1950–1986 рр. Шкідливі наслідки панування адміністративно-командної системи. Антитоталітарні демократичні революції кінця 1980-х рр. Формування посткомуністичної економічної системи. Утворення національних держав на пострадянському просторі.


Україна у Другій світовій війні: історіографічні дискусії та пам`ять
Ознайомлення з перебігом подій Другої світової війни в Україні 1939-1945 рр. Основна увага буде приділена соціально-політичним питанням: трансформації політичних настроїв населення України, ідеології і політиці владних інститутів, впливу війни на формування різних моделей українського патріотизму-ідентичності тощо. Студенти оволодіють спеціальними знаннями з історії України, опанують найновішу вітчизняну й зарубіжну історіографію з проблематики. Розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел й історіографії - серед основних умінь, отриманню яких допоможе вивчення дисципліни.


Українська аристократія ранньомодерної доби
Курс "Українська аристократія ранньомодерної доби" покликаний представити студентам історію становлення та функціонування провідної верстви українського суспільства XVI-XVIII ст.


Українська генеалогія: джерела, методи дослідження і репрезентації
Курс покликаний ознайомити студентів з методологією генеалогічного дослідження від початків пошукової роботи й обробки зібраної інформації до її оформлення у науковий текст. Значна увага буде приділена історіографії та джерелам - як тим, що безпосередньо містять генеалогічний матеріал, так і тим, що допомагають його розкодувати. На конкретних прикладах розглядатимуться особливості роботи із носіями генеалогічної інформації, які стосуються різних станів і соціальних груп та хронологічно охоплюють період від Середньовіччя до наших днів (включаючи електронні бази даних та ДНК-аналіз).


Українська еміграція та діаспора
Спецкурс "Українська еміграція та діаспора" ставить за мету розкрити політичні, соціально-економічні причини еміграції з України на різних історичних етапах розвитку, з'ясувати місце і роль українських етнічних груп в соціально-економічній структурі США, Канади, країнах Західної Європи, висвітлити форми і засоби збереження української етнічності в умовах діаспори, показати характер, форми організації зв'язків між Україною та діаспорою в історичній ретроспективі. Предметом спеціального розгляду на лекційних заняттях є документи і матеріали вищих органів політичного керівництва, вищих органів державної влади та державного управління, пов'язані з локалізацією, ліквідацією, моральною дискредитацією української політичної еміграції, практичними кроками правоохоронних органів в даному напрямку.


Українсько-єврейські взаємини: ХХ ст.
Курс присвячений становищу євреїв на українських землях у ХХ столітті, міжнаціональним взаєминам, участі євреїв у революційних подіях, єврейських і неєврейських політичних партіях, культурному житті тощо. Окрема увага приділяється впливу Голокосту на міжнаціональні взаємини, зокрема в країнах проживання української та єврейської діаспор, а також спробам налагодження діалогу і співробітництва між громадами.


Усна історія: теорія, метод, джерело
Курс ознайомлює із новим інтегральним методом вивчення та дослідження історії ХХ-ХХІ ст., яким є метод усної історії (Oral History). Студенти оволодіють спеціальними знаннями для поглибленного вивчення та дослідження ретроспективної інформації, опановують методику створення нового історичного джерела, отримують ґрунтовні теоретичні та методологічні знання, які визначають сучасного дослідника новітньої історії як спеціаліста.


Хасидизм: історія та віровчення
Метою курсу є вироблення у студентів комплексу знань, аналітичних навиків та стійкого наукового інтересу, необхідних для самостійного подальшого дослідження ними хасидизму як унікальноі сторінки історіі східноєвропейського єврейства. Для цього курс "Хасидизм: історія та віровчення" має сформувати у слухачів комплексне уявлення про східноєвропейський хасидизм як історичне, соціальне, релігійне та інтелектуальне явище, ознайомити іх з чільною проблематикою та специфікою хасидськоі думки в контексті як єврейських, так і загальноєвропейських інтелектуальних течій Нового Часу, з основними постатями історіі хасидського руху від перших поколінь до сучасних хасидських лідерів, а також ввести студентів в коло актуальних проблем дослідження хасидськоі думки.


 

Проєкти освітніх програм

{/tabs

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна