Кафедра загального та слов'янського мовознавства

us

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

Завідувач кафедри –
Василь Вікторович Лучик,
доктор філологічних наук, професор
корпус 3, кімната 203

Методисти

Косовець Світлана Миколївна

корпус 3, кімната 201; (044) 425-40-49

Кафедра загального і слов’янського мовознавства була створена в січні 2007 р. з метою підготовки всебічно підготовлених філологів сучасного типу. Вона забезпечує навчання студентів з лінгвістичного спрямування філологічного напряму освіти двох кваліфікаційних рівнів – бакалавра та магістра.

На рівні бакалаврату кафедра здійснює викладання нормативних дисциплін, пов’язаних із загальним мовознавством, слов’янської філологією та історією української мови, а також вибіркових загальноуніверситетських дисциплін: Давньогрецька мова, Латинська мова, Слов’янська мова (польська, чеська, болгарська, хорватська), Турецька мова. Для бакалаврів з різних факультетів функціонує сертифікатна програма «Перекладознавство», по закінченню якої студенти отримують диплом перекладача з англійської мови.
Найкращі випускники бакалаврату НаУКМА та інших університетів України поглиблюють свої знання з мовознавства на дворічній магістерській програмі «Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика» (керівник проф. В. Лучик), яка містить цикл з 23 різноманітних нормативних дисциплін і понад 20 професійно орієнтованих актуальних курсів для вільного вибору студентів.

Важливим елементом навчального процесу є виконання курсових, бакалаврських і магістерських науково-дослідних робіт, тематику і керівників яких спільно з кафедрою визначають студенти, котрі мають у цьому питанні право вибору. Завдання кафедри – запропонувати обґрунтовані теми наукових проектів з актуальних проблем мовознавства, забезпечити студентів висококваліфікованими керівниками і створити оптимальні умови для результативного творчого процесу.

На кафедрі навчаються аспіранти та здобувачі зі спеціальностей «Українська мова», «Загальне мовознавство», «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство», для захисту дисертацій якими створюється спеціалізована вчена рада зі спеціальностей «Українська мова» та «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». Студенти, аспіранти й викладачі кафедри мають можливість публікувати основні результати своєї науково-дослідної роботи в часописах НаУКМА «Маґістеріум: Мовознавчі студії» і «Наукові записки: Філологічні науки (мовознавство)» (відп. ред. проф. В. Лучик ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорукою ефективної діяльності кафедри загального і слов’янського мовознавства, її авторитету в Україні та за межами держави є висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Викладання нормативних і вибіркових дисциплін забезпечують відомі мовознавці професори В. Лучик (автор підручника, трьох монографій, двох словників, численних наукових статей), А. Лучик (автор двох монографій, трьох словників, багатьох наукових статей), І. Буніятова (автор чотирьох монографій, багатьох статей), доценти В. Передрієнко (автор двох монографій, трьох книжок «Пам’ятки української мови», багатьох наукових статей), Ф. Туранли (автор двох монографій, багатьох наукових статей) та ін.

Викладачі слов’янських і турецької мов переважно є носіями цих мов і отримували освіту у відповідних країнах. Завдяки активній міжнародній співпраці кафедри студенти і викладачі мають широкі можливості для використання різних форм навчання, стажування тощо в університетах Польщі, Чехії, Німеччини, Великобританії, Туреччини, Латвії, Росії та інших країн.

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна