NYC Escorts

Кафедра археології

us

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Кафедру археології НаУКМА було створено у 2013 році на базі першої в історії української освіти маґістерської програми «Історія. Археологія та давня історія України», що була заснована у 2000 році.

 

Кафедра здійснює підготовку маґістрів за спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі знань 0203 – «Гуманітарні науки».

 

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка фахівців з археології та первісної історії, які б відповідали високим нормам сучасної європейської науки. В результаті тісної співпраці НаУКМА з Інститутом археології НАН України, потужний науковий потенціал якого дозволив залучити до викладання безпрецедентну кількість фахівців найвищої кваліфікації. Безпосереднє поєднання академічної науки з сучасною вищою освітою гарантує високий рівень знань майбутніх фахівців з археології та давньої історії Європи. Найдавніше минуле України розглядається на широкому тлі первісної історії всієї Євразії.

 

Навчальний процес передбачає участь в археологічних експедиціях, у тому числі й міжнародних. Майбутні фахівці матимуть широку спеціалізацію, що дозволить працевлаштуватися в різноманітних установах: від науково-дослідних інститутів та університетів до дипломатичних представництв в Україні та за її кордонами. Ступінь маґістра дає змогу продовжити освіту в аспірантурі за спеціальністю «Археологія» для здобуття вченого ступеня кандидата наук, а також оволодівати докторськими програмами в університетах Європи та Америки. Переважна більшість випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі НаУКМА та Інституту археології НАНУ, або є науковими співробітниками останнього. Кожен десятий археолог сучасної України - випускник кафедри археології НаУКМА.

 

 

NYC Escorts
© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services