Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

2023

Підручники, навчальні посібники

 • Ярмоленко М. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» / Ярмоленко М. А., Жуков В. О., Лахманюк Т. В. ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2023. – 64 с. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25803

 

Cтатті

 • Особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом / Ярмоленко М. А., Шинкарук О. А., Шапар К. О., Ковальчук Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2023. – Вип. 5 (164). – С. 174–177. – https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).39. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27373

 

Матеріали конференцій

 • Ярмоленко М. А. Сучасні підходи до застосування засобів відновлення спортсменів у веслуванні на байдарках і каное / Максим Ярмоленко, Василь Максименко // Збірник тез I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективні напрями розвитку сучасного спорту: актуальні питання теорії та практики», 7 квітня 2023 року / [редкол.: Ольховий О. М. (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Олімпійська академія України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 54–56. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27463
 • Ярмоленко М. А. Удосконалення організації фізичного виховання в закладах вищої освіти України / М. А. Ярмоленко, Т. В. Лахманюк // Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (6 квітня 2023 року), І Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару з міжнародною участю (7 квітня 2023 року) / [орг. ком.: Клочек Л. В. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Факультет фізичного виховання, Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту [та ін.]. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2023. – С. 217–219. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27376
 • Ярмоленко М. А. Інноваційні підходи у організації навчального процесу з дисципліни «Фізичне виховання» / Ярмоленко М. А., Жуков В. О., Ковальчук Н. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали VІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 31 травня 2023 р., Київ, Україна / [ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2023. – С. 44–46. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27378
 • Шопша М. М. Самооцінка дітей молодшого шкільного віку / Шопша Микола Миколайович, Ковальчук Наталія Василівна, Ярмоленко Максим Анатолійович // Ways of distance learning development in current conditions : abstracts of XX International scientific and practical conference, Munich, Germany (May 22–24, 2023). – [S. l.] : European Conference, 2023. – Р. 362–366.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27371

 

2022

Підручники, навчальні посібники

 • Баскетбол : навчальний посібник / [уклад.: І. С. Бондар, М. А. Ярмоленко, В. Ю. Рожков, Ю. С. Гординський] ; Київський національний університет культури і мистецтв, Спортивний клуб КНУКіМ. – Київ : КНУКіМ, 2022. – 130 с.

 

Cтатті

 • Ярмоленко М. А. Особливості використання технології віртуальної реальності у підготовці спортсменів / Ярмоленко М. А., Шинкарук О. А., Максименко В. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – Вип. 2 (146). – C. 143–147. – https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23092

 

Матеріали конференцій

 • Лахманюк Т. В. Організація занять з дисципліни «Фізичне виховання» в умовах карантину та воєнного стану / Лахманюк Т. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 31 травня 2022 р., Київ, Україна / [ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2022. – С. 122–123. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23982
 • Перспективи використання інноваційних технологій віртуальної реальності на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти / Ярмоленко М. А., Жуков В. О., Козубей П. С., Максименко В. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 31 травня 2022 р., Київ, Україна / [ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2022. – С. 72–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23981
 • Використання інноваційних продуктів в підготовці кіберспортсменів / Ярмоленко М. А., Лахманюк Т. В., Горборуков В. М., Збанацький С. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 31 травня 2022 р., Київ, Україна / [ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2022. – С. 161–163. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23983 

 

2021

 

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Горборуков В. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі / Горборуков В. М., Максименко В. В. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 квітня 2021 р., Київ, Україна / [за заг. ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2021. – С. 119–120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22956
 • Лахманюк Т. В. Самостійна робота студентів із загально-фізичної підготовки / Лахманюк Т. В. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21–22 квітня 2021 року) / Бердянський державний педагогічний університет, Рада молодих учених. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 137–139. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19865
 • Ярмоленко М. А. Використання неформального підходу у фізичному вихованні студентів у закладах вищої освіти (на прикладі НаУКМА) / Ярмоленко М. А., Жуков В. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 квітня 2021 р., Київ, Україна / [за заг. ред. О. А. Шинкарук] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : НУФВСУ, 2021. – С. 80–81. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21821
 • Технологія проектування інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту / Бишевець Н., Шинкарук О., Сергієнко К., Яковенко О., Строганов С., Голованова Н., Гордєєва М., Усиченко В., Ярмоленко М. // Тези доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», [19 травня 2021 року / редкол.: Андрєєва О. В. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – С. 19–20. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21818

 

 

2020

Матеріали конференцій

 • Ярмоленко М. А. Інноваційні продукти та технології у фітнесі / Ярмоленко М. А., Жуков В. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди відзначення 90-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України, 8 квітня 2020 р., Київ / [редкол.: О. А. Шинкарук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. - Київ : НУФВСУ, 2020. - С. 96-97.
 • Ярмоленко М. А. Переваги використання двовимірного підходу для аналізу рухів спортсменів з використанням програмного забезпечення Dartfish / Ярмоленко М. А., Ковальчук Н. В., Шапар К. О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди відзначення 90-річчя Національного університету фізичного виховання і спорту України, 8 квітня 2020 р. Київ / [редкол.: О. А. Шинкарук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. - Київ : НУФВСУ, 2020. - С. 47-48.

 

Інше

 • Гоменюк А. Є. Інноваційні технології у фізичному вихованні / Гоменюк А. Є. ; наук. кер. Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 27-28 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2020. - Ч. 3. - С. 26-27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19672
 • Грачова К. В. Використання засобів фізичної реабілітації при цукровому діабеті / Грачова К. В. ; наук. кер. Лахманюк Т. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 27-28 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2020. - Ч. 3. - С. 30-32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19671

 

2019

Статті

 • Ярмоленко М. А. Психоэмоциональное состояние как фактор эффективности тренировочного процесса футболистов с отклонениями умственного развития / Ярмоленко М. А., Жуков В. А. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 2 (108). – С. 179–186. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15962
 • Перспективи організації Всеукраїнських комплексних змагань з неолімпійських видів спорту / Ярмоленко М. А., Краснянський К.В., Шапар К.О., Тимощук М.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 6 (114). – С. 125–129. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18072


Матеріали конференцій

 • Ярмоленко М. А. Особливості підготовки фехтувальників-паралімпійців з наслідками дитячого церебрального паралічу / Ярмоленко М. А., Дяченко О. А., Юрко К. Ю. // Тези доповідей XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 17 травня 2019 р., Київ, Україна / [редкол.: Платонов В. М. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 204–205. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18074
 • Ярмоленко М. А. Застосування технічних засобів як фактор підвищення ефективності підготовки спортсменів у стрільбі з лука / Ярмоленко М. А., Пархоменко А. О., Дяченко О. А. // Тези доповідей XІI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 17 травня 2019 р., Київ, Україна / [редкол.: Платонов В. М. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 206–207. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18075


Інше

 • Божкова Д. І. Використання засобів фізичної культури у профілактиці та лікуванні сердечних захворювань / Божкова Д. І. ; наук. керівник Лахманюк Т. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 18-19.
 • Швачка В. Є. Мотивація студентів закладів вищої освіти до позааудиторних занять фізичною культурою / Швачка В. Є. ; наук. керівник Моргун З. П. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 161-162.
 • Васюта Д. Ю. Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Васюта Д. Ю. ; наук. керівник Моргун З. П. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 2. - С. 163-164.
 • Сорока А. І.Способи зміцнення здоров’я людини / Сорока А. І. ; наук. керівник Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 134-135.
 • Капустян Ю. О. Туризм як багатогранне суспільне явище / Капустян Ю. О. ; наук. керівник Максименко В. В. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 2. - С. 181-182.
 • Недосєка Д. С. Використання засобів фізичної культури і спорту у профілактиці і лікуванні колінного суглоба після вивиху наколінника на фоні дисплазії / Недосєка Д. С. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених, м. Київ, 16–18 квітня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" [та ін.]. - Київ : Університет "Україна", 2019. - Ч. 3. - С. 94-96.

 

2018

Інше

 • Кривошеєнко Ю. Д. Використання засобів фізичної культури та спорту при цукровому діабеті 1-ого типу / Кривошеєнко Ю. Д. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17-19 квітня 2018 p.) / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ : Університет "Україна", 2018. - Ч. 3. - С. 50-52. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14727
 • Чумаченко О. Р. Використання засобів фізичної культури та спорту у профілактиці та лікуванні сколіозу / Чумаченко О. Р. ; наук. керівник Козубей П. С. // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей XV Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 17-19 квітня 2018 p.) / Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ : Університет "Україна", 2018. - Ч. 3. - С. 105-107. - http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14726

 

2017

Матеріали конференцій

 • Моргун З. П. Важливість психомоторних дій в реабілітації студентів з дискоординацією рухів / Моргун З. П., Лахманюк Т. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2017 р.). – Київ : Університет «Україна», 2017. – Ч. 2. – С. 145–147. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13148

2016

Матеріали конференцій

 • Жуков В. О. Проблеми модернізації фізичного виховання в НаУКМА / Володимир Жуков, Тетяна Лахманюк // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2016 р. – Дніпро : [ДНУ ім. О. Гончара], 2016. – С. 51–54. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9094
 • Козубей П. С. Соціально-психологічні аспекти фізкультурно-реабілітаційної роботи з інвалідами / Козубей П. С., Збанацький С. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.). – Київ : Університет «Україна», 2016. – Ч. 1. – С. 309–311. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11465
 • Моргун З. П. Можливості вдосконалення координації рухів та уваги під час гри у настільний теніс / Моргун З. П., Максименко В. В. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.). – Київ : Університет «Україна», 2016. – Ч. 1. – С. 219–219. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11466

2015

В інших виданнях України

 • Довгань Н. Ю. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення / Довгань Н. Ю., Копилов О. М. // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, вип. 38. - С. 143-153.

2014

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту / Довгань Н. Ю., Биковська Л. Б., Короп М. Ю., Копилов О. М. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 2.12 : Психологічні науки. – С. 79-85.

В інших виданнях України

 • Жуков В. О. 2.2.2. Фітнес-програми силової спрямованості / [Жуков В. О., Пунда С. П., Усачов Ю. О.] // Фізичне виховання. Фітнес : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2014. – С. 120-136.
 • Жуков В. О. 2.2.3. Комбіновані фітнес-програми / [Жуков В. О., Усачов Ю. О., Хіміч І. Ю.] // Фізичне виховання. Фітнес : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2014. – С. 137-146.
 • Жуков В. А. Программирование занятий аэробной направленности в физическом воспитании студентов / Жуков В. А., Котченко Ю. В., Усачев Ю. А. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції, 12-13 черв. 2014 р. – Київ, 2014. – С. 70-73.

Інше

 • Спічек Я. І. Формування духовності молоді / Спічек Я. О. ; наук. керівник Гордієнко Л. В. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 371-372.
 • Стрій Є. О. Йога як важливий інноваційний метод фізичного виховання для студентів / Стрій Є. О. ; наук. керівник Козубей П. С. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 117-118.
 • Хрипко О. І. Фізична підготовленість – шлях до здорового способу життя / Хрипко О. І. ; наук. керівник Лахманюк Т. В. // Матеріали V Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Фізична культура та здоров’я різних груп населення», 21-25 квіт. 2014 р. / Мін-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [Вид. Букаєв Вадим Вікторович], 2014. – С. 4-5.
 • Демченко І. В. Здоровий спосіб життя як передумова ефективної професійної діяльності майбутнього фахівця / Демченко І. В. ; наук. керівник Максименко В. В. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 32-34.
 • Петренко О. І. Витоки української спортивної термінології / Петренко О. І. ; наук. керівник Моргун З. П. // "Молодь: освіта, наука, духовність" : тези доп. ХІ Всеукраїн. наук. конф. студентів і молодих вчених (м. Київ, 09-10 квіт. 2014 р.). – Київ : Університет "Україна", 2014. – Ч. ІІІ. – С. 105-106.

2013

 • Лобанова В.В., Лахманюк Т.В. Фактори негативного впливу на стан здоров’я студентів та шляхи їх запобігання. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 22-23.
 • Беденко Г.І., Воробей Д.О., Сотула А.М. Фізичне виховання та спорт у житті студентів НаУКМА. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 47-48.
 • Кричильська Н.В., Фесак О.О. Переваги застосування методик дихальної гімнастики (бодіфлекс) для покращення стану здоров’я студентів. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 232-233.
 • Васильченко В.С., Гордієнко Л.В. Рекомендовані пульсові режими для спортсменів, розроблені на основі моніторів серцевого ритму. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 179-181.
 • Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Значення сучасних технологій у зміцненні здоров’я.
  // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 264-266.
 • Козачок А.А., Гордієнко Л.В. Стан розвитку спорту в Україні з погляду студентської молоді. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 219-220.
 • Кремзель Д.А., Максименко В.В. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 230-231.
 • Слободян О.Р., Максименко В.В. Сучасні методи лікування вегето-судинної дистонії.
  // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 274-275.
 • Петренко О.І., Моргун З.П. Використання сучасних технологій на заняттях з фізичного виховання. // Тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 249-251.
 • Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Інструменти мотивації студентів до фізичної культури в повсякденному житті. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.
 • Лобанова В., Лахманюк Т.В. Фізична активність та інформаційна залежність студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.
 • Спічек Я.О., Гордієнко Л.В. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Київ. 2013. С. 232-233.

2012

В інших виданнях України

 • Копилов О. М. Особливості оптимізації показників фізичного здоров’я студенток в процесі занять волейболом / Олександр Копилов, Михайло Короп // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : зб. наук. пр. у галузі фіз. культ. та спорту за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2012 року / [ред. Мазур М.П. ... [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т фундамент., гуманіт. підготов. та заочно-дистанц. навч., Каф. фіз. виховання та спорту. - Івано-Франківськ : [Вид-во ІФНТУНГ], 2012. - С. 84-91.
 • Присташ Ю. Роль фізичної культури у розвитку особистості студента / Присташ Юлія, Копилов О. М. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - C. 3-8.
 • Усачев Ю. А. Кондиционная тренировка студентов средствами стренфлекса / Усачев Ю. А., Жуков В. А., Козубей П. С. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : Матеріали VII Всеукр. наук.-метод. конф., 7-8 черв. 2012 p. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Олімп. акад. України, Нац. авіац. ун-т; [за заг. ред. І. І. Вржеснєвського]. - К. : [б. в], 2012. - С. 158-160.
 • Усачов Ю. О. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культури студентів / Ю. О. Усачов, В. О. Жуков, П. С. Козубей // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т; [редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2012. - С. 132-134.
 • Данильцова Ю. Можливості використання скандинавської ходьби як засобу фізичного виховання / Данильцова Юлія, Моргун 3. П. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - C. 3-8.

В іноземних виданнях

 • Усачев Ю. А. Многовекторные фитнес-программы в физическом воспитании студентов / Усачев Ю. А., Жуков В. А. // Материалы Междунар. Олимп. Науч. конфер. : "Олимпийский спорт составная часть физического и духовного развития человека" / ред. совет: Меджидов Н. Б. ... [и др.]. - Baku : Araz, 2012. - С. 454-458.

Інше

 • Кравець В. Необхідність підвищення туристичної культури молоді шляхом введення лекційних та практичних занять з пішохідного гірського туризму для студентів ВНЗ / Кравець Вікторія ; наук. кер. Збанацький С. В. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р.. - 2012. - C. 144-149.
 • Худа А. Використання елементів національної культури у фізичному вихованні студентів / Худа Аліна ; наук. кер. Лахманюк Т. В. // Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 27 лютого 2012 р. - 2012. - С. 10-16.

2011

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 1. Копилов О.М., М'ясоєденков К.О., Черепов О.В. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт : [збірник] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) ... та ін. ; за ред. Г.М. Арзютова] ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання та спорту. – К. : НПУ, 2011. - Вип. 13. - С. 411-415.

В інших виданнях України

 1. Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.О., Зінченко В.Б. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров'я студентської молоді", 15-17 черв. 2011 р., Бердянськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т фіз. виховання. - Бердянськ : [БДПУ], 2011. - С. 103-106.
 2. Лахманюк Т.В., Моргун З.П. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : 11-а міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ... [та ін.]. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - С. 284-285.

2008

 • Козубей П.С. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді / Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Суми, 24-25 квітня, 2008 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2008. – С. 55-58.
 • Моргун З.П. Особливості психомоторних дій з урахуванням функціональної асиметрії студентів / Лазуренко С. І., Моргун З.П. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»… [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – С. 407-408.
 • Моргун З.П. Можливості корекції функціонального стану студентів спеціальних медичних груп / Лазуренко С. І., Моргун З.П. // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : матеріали дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна»… [та ін.]. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – С. 408-410.
 • Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. Програмування фізкультуро-оздоровчих занять аква-фітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України / Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 55–58.

2007

 • Збанацький С. В., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Сотула А. М. Формування у студентів здорового способу життя засобами пішохідного туризму // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007 — С. 148–150.
 • Гордиенко Л., Земцова И., Станкевич Л., Лисенко Е., Мишнев Е. Биохимические и функциональные аспекты состояния организма спортсменов-гребцов высокой квалификации в практике этапного комплексного контроля // Наука в олимпийском спорте, 2007, №1. — С. 83–86.
 • Гордиенко Л. В., Соколова К. Я., Пимоненко Н. Ю., Олейник С. А., Шевченко В. Е., Линиченко С. В. Теоретическое обоснование методики реабилитации спортсменов путем сочетанного применения полиэнзимных препаратов, энтеросорбентов, симбио-ипробиотиков в спортивной медицине и практике спортивной подготовки // Спортивная медицина, 2007, №1 — С. 44–46.
 • Жуков В. О. Домінуючі мотивації студентів НаУКМА 3-4 років навчання щодо занять у групах спортивного вдосконалення // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007 — С. 143–145.
 • Лахманюк Т. В., Зеленюк О. В. Нові підходи до організації занять спеціального навчального відділення НаУКМА // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 192–193.
 • Щербина Ю. В. Демократизація системи фізичного виховання студентів у контексті вимог Болонської декларації // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 57–58.
 • Лазаренко С. І., Моргун З. П. Аналіз відхилень у стані здоров’я студентів спеціальних-медичних груп по інститутах академії // Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К., НаУКМА, 2007. — С. 210.
 • Копилов О. М., Горборуков В. М., Довгань Н. Ю. Спортивно-рухливі ігри як один з елементів формування здібностей студентів на заняттях з фізичного виховання // VII Міжнародні новорічні біологічні читання. — Миколаїв, МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2007. — С. 52–56.

2006

 • Лахманюк Т. В., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. Соматичне здоров’я в контексті формування флеш-іміджу студента засобами фізичної культури // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. — Т. 59: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 26–30.
 • Збанацький С. В., Макареня В. В., Кравченко Л. С., Зеленюк О. В. Місце тілесності у структурі загальнолюдських життєвих пріоритетів студентів Національного університету “Києво-Могилянська академія” // Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации: Сб. науч. тр. — Т. 2: Перспективы развития физической культуры, спорта и туризма / Материалы 4-й научно-практической конференции (Симферополь, 19–21 апреля 2006) / Под ред. А. Н. Бузни. — Сімферополь, 2006. — С. 36–40.
 • Копилов О. М., Зеленюк О. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. Державно-правові засади функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України на етапі трансформації суспільства // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. — Т. 53: Юридичні науки. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. — С. 177–180.

2005

 • Жуков В. О. Фізична культура і спорт як засіб успішної адаптації студентів до навчання у НаУКМА // Буковинський науковий спортивний вісник: Зб. наук. пр. — Вип. 2. — Чернівці, 2005. — С. 38–40.
 • Збанацький С. В., Зеленюк О. В., Лахманюк Т. В. та ін. Застосування кредитно-модульної рейтингової системи в навчальному процесі з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України // Буковинський науковий спортивний вісник: Зб. наук. пр. — Вип. 2. — Чернівці, 2005. — С. 16–20.
 • Збанацький С. В., Макареня В. В., Кравченко Л. С. та ін. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційного туризму як складової навчального процесу фізичного виховання студентів // Реалізація здорового способу життя — сучасні підходи / Зб. наук. ст. — Дрогобич: КОЛО, 2005. — С. 531–534.
 • Збанацкий С. В., Кравченко Л. С., Макареня В. В. и др. Оздоровительно-рекреационный туризм в системе валеологического образования студентов Национального университета “Киево-Могилянская академия” // Здоровье человека: Материалы IV международного научного конгресса валеологов. — СПб, 2005. — С. 188–189.
 • Сотула А. М., Лахманюк Т. В. Тілесність у самоідентифікації особистості (філософський дискурс) // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту: Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. — Суми: ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. — С. 26–30.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна