Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Кафедра екології

us

Загальна інформація

Викладачі

Публікації

Анотації курсів

Кафедра екології з 1995 року здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, використовуючи досвід провідних університетів Європи та Америки. Заснував і багато років очолював кафедру доктор медичних наук, професор Віталій Павлович Замостьян.

Маґістерська програма кафедри забезпечує глибокі знання у базових галузях екологічної науки та екологічного менеджменту із залученням методів математичного моделювання та геоінформаційних технологій. Програма закладає основу для подальших досліджень у двох напрямах: екологічна наука та екологічна політика.

На кафедрі відкриті аспірантура та докторантура за напрямом 03.00.16 “екологія, біологічні науки”.

Наукову роботу кафедри зосереджено в Центрі досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку. Основні напрями наукової діяльності:

  • дослідження енергетичних потоків в природних екосистемах різного типу;
  • оцінка впливу рекреаційного навантаження на природні екосистеми;
  • дослідженням міграції важких металів та селену в екосистемах;
  • розробка індикаторів сталого розвитку для системи закладів вищої освіти.

При кафедрі працює Науково-навчальний комплекс Моніторингу та досліджень екосистем, організований спільно з Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. На базі цього комплексу відкрита докторська програми відповідно до вимог третього циклу вищої освіти за Болонською системою.

З 2004 року розвивається новий науковий напрям екологічної економіки, в рамках якого виконуються міждисциплінарні наукові та стратегічні дослідження.

Кафедра співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України, Інститутом екотоксикології та гігієни, Інститутом гігієни праці АМН України, Карадазьким та Поліським природними заповідниками, Карпатським національним природним парком, Карпатським біосферним заповідником, Українським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП “Екоцентр”, іншими провідними науково-дослідними установами. Завдяки співпраці з ними проходить низка курсів та студентські практичні роботи, тривають дослідження для курсових та дипломних робіт.

Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного навчання “Партнерство громадського та приватного секторів для вирішення проблем довкілля” спільно з Єльським університетом (США) та ще п’ятнадцятьма іншими університетами світу, виконує міжнародний науковий проект зУніверситетом Оклахоми, США.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі, серед них:, С. Д. Ісаєв, Ю. К. Дупленко, В. І. Лаврик, Пашков А.П., Васильківський Б.М., Кузьманенко О.Л. За сумісництвом викладають члени-кореспонденти НАН України Я. П. Дідух та І. Г. Ємельянов, професори В. І. Мельник, В. М. Загнітко, Ю. І. Посудін, В. М. Кавецький та ін.

Також на кафедрі працюють молоді викладачі із західною освітою, які використовують новітні методики викладання.

Студенти кафедри подають аплікації на навчальні програми за кордоном, виборюють ґранти на навчання та здобувають освіту в університетах США за рахунок фінансування програм Маскі та Фулбрайта, а також у Центрально-Європейському університеті (Угорщина), навчаються на новій маґістерській програмі з екологічної політики MESPOM, фінансованій Європейським Союзом, яка включає дворічне навчання у трьох із чотирьох університетів програми: Манчестерському (Великобританія), Лундському (Швеція), Аегенському (Греція) та Центрально-Європейському (Угорщина).

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна