Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Кафедра фізико-математичних наук

us

  DataCamp

Місія

Ми надаємо фундаментальну фізичну освіту та вміння використовувати її в інших галузях: біологія, комп'ютерні науки, підприємництво; застосовуємо найновіші методики викладання та сучасні потужні ресурси для навчання, зокрема Machine Learning на DataCamp.

 

 

Основний напрям бакалаврської програми Фізика та астрономія: Фізика.

 

Чим ми відрізняємось?

 

 • чудово оснащені навчальні лабораторії
 • англійська мова найвищої якості серед університетів м. Києва
 • реальна наукова робота — у найперспективніших наукових групах в науково-дослідних інститутах м. Києва
 • знання мов програмування та чисельних методів
 • вміння працювати із сучасним програмним забезпеченням, яке використовують у фізичній науці
 • soft skills, як то: вміння презентувати себе і свої результати, розробляти проекти та писати проектні заявки, формувати комерційну пропозицію, та багато іншого
 • участь у програмах мобільності: Erasmus Academic Mobility до широкого кола університетів
 • і безперечно академічна освіта світового рівня в галузі фізики, що включає цикли загальної та теоретичної фізики та повний набір математичних дисциплін
 • дух лідерства, який виховує сама атмосфера Могилянки

 

Додатково

 • друга іноземна мова (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська, китайська), що стане у пригоді під час академічної мобільності та в подальшій кар'єрі
 • поглиблене вивчення теорії програмування
 • Мережева академія Cisco
 • все розмаїття курсів, які викладаються в університеті

 

Наші студенти самі формують свої навчальні плани, обираючи дисципліни згідно власного бачення себе як фахівця. Звісно, кожна спеціальність має вимоги щодо набору компетенцій та знань для отримання диплому та визнання випускника фахівцем. Однак гнучкість у формуванні навчального плану дозволяє здобути не одну, а декілька спеціальностей впродовж навчання.

 

 

На природничому факультеті діють сертифікатні програми

 

Інноваційне підприємництво яка ставить за мету розвинути зовсім новий для України та стратегічно важливий напрямок — комерціалізації результатів наукових досліджень — іншими словами: як зробити бізнес з наукових винаходів. У реалізації програми беруть часть факультет економічних наук Могилянки та викладачі кафедри стратегії підприємств КНЕУ.

 

Фізика біологічних систем у співпраці з кафедрою біології. Науковою базою служать наукові групи (експериментальна та чисельного моделювання) відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України, який займає передові позиції в Україні в даній галузі і виконує великі спільні проекти разом з європейськими університетами та науковими центрами.

Продовжити навчання можна в докторантурі Інституту фізики НАН України, відділ фізики біологічних систем, в групі професора Галини Іванівни Довбешко або провідного наукового співробітника Семена Олександровича Єселевського, також

за напрямом Біомедична фізика в Ryerson University в групі професора Alexandre Douplik.

 

Комп'ютерна фізика. Наші випускники працюють в галузі фізики високих енергій (в наукових центрах при колайдерах), у фізиці плазми та астрофізиці. Всі ці галузі потребують вміння працювати з програмним забезпеченням, яке керує експериментами, а також вміння програмувати, моделювати фізичні процеси та чисельно розв'язувати фізичні задачі.

Продовжити кар'єру можна в секції фізики плазми (відділ теорії ядерного синтезу), Інститут ядерних досліджень НАН України в групі професора Юрія Володимировича Яковенка, також в Aerospace Engineering Department, Texas A&M University в групі професора Alexei Poludnenko

 

 

Якщо Ви прагнете розвитку власної особистості у вільному творчому середовищі, Ви знайдете це в Могилянці.

 

Більше про особливості навчального процесу в Могилянці.

Навчання та наука

Кафедра готує фахівців за програмою бакалавра напряму підготовки “Фізика та астрономія: Фізика” (6.040203) (різні спеціалізації), опис програми. Термін навчання — 4 роки, ліцензований обсяг — 50 осіб. Навчаючись на бакалаврській програмі студенти здобувають ґрунтовну освіту з математичних дисциплін та дисциплін циклів загальної і теоретичної фізики, а також дістають навички програмування і вивчають чисельні методи, необхідні для проведення комп'ютерного експерименту. Такий широкий спектр навчальних дисциплін дає можливість випускникам легше адаптуватись до мінливого ринку праці, змінювати теми досліджень відповідно до приоритетів світової науки, а також активно включатись у експериментальні дослідження.

 

Буклет про бакалаврську програму “Фізика” подивитись, завантажити.

 

Логічним продовження бакалаврської програми є магістратура, оскільки повноцінно працювати у галузі сучасної фізики, не маючи повної вищої освіти, неможливо.  Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю “Фізика. Теоретична фізика” (8.04020301), опис програми. Термін навчання — 2 роки, ліцензований обсяг — 15 осіб. Магістерська програма складена так, щоб познайомити майбутніх фізиків з останніми досягненнями у всіх галузях фізики: нанофізика, квантова теорія поля, фізика плазми, фізика високих енергій, фізика біологічних макромолекул тощо. Кожен напрямок представляють фахівці, які активно займаються наукою, працюючи у науково-дослідних інститутах. Більш детально про магістерську програму див. тут

 

Буклет про магістерську програму “Фізика” подивитись, завантажити.

 

Кафедра фізико-математичних наук тісно співпрацює з усіма науково-дослідними інститутами м. Києва, які працюють в галузі фундаментальної фізики:

 

 

Більшість співробітників кафедри складають провідні наукові співробітники цих Інститутів, які викладають фахові та спеціалізовані дисципліни як бакалаврської, так і магістерської програм, охоче знайомлять студентів з останніми досягненнями науки у тих галузях, де вони є фахівцями, і залучають студентів до наукової роботи.

 

Це забезпечує надзвичайно широкий спектр наукових досліджень, в яких можуть брати участь студенти спеціальності “фізика”. Їм відкриті двері будь-якого науково-дослідного інституту м. Києва, і не тільки. Наших випускників можна зустріти у вищезгаданих науково-дослідних інститутах м. Києва, а також у закордонних університетах та наукових центрах, зокрема, в Університеті Гамбурга (Німеччина) та дослідницькому центрі Німецького електронного синхротрона (DESY), Університеті Техасу (США), Технологічному унівесритеті Чалмерса (Швеція), Університеті Торіно (Італія), Університеті Байройта (Німеччина), Медичному центрі університету Фрайбурга... Це далеко не повний список, де наші випускники діставали ступінь PhD та працювали на постдокторських позиціях.

 

Безпосереднє знайомство із науковою діяльністю для студентів спеціальності “фізика” починається вже наприкінці другого року навчання під час науково-ознайомчої практики. Вона включає в себе екскурсії по науково-дослідних інститутах м. Києва і має на меті допомогти кожному студенту обрати місце виконання перших наукових досліджень відповідно до власних уподобань. Протягом наступних двох років навчання молоді люди будуть регулярно відвідувати обраний ними науковий колектив (його можна змінювати за бажанням, коли це не зашкодить виконанню навчальної програми), для чого в розкладі передбачено вільний день,  Там студенти матимуть змогу спілкуватись з науковцями, виконувати наукові дослідження, спостерігати за проведенням та брати участь в експериментальних дослідженнях. Результати дослідженнь знайдуть відображення у курсовій роботі на третьому році навчання та бакалаврській роботі на четвертому.

 

Наші студенти вже на бакалаврській програмі мають можливість долучитись до сучасних експериментальних проектів у фізиці високих енергій, зокрема, Belle2 в Японії, CLIC та ATLAS в ЦЕРНі, FCAL в Німеччині, LAL у Франції, а також Fermilab в США. Така перспектива може зацікативи тих, хто має схильність до програмування, адже доступ до експериментальних даних та їх обробка здійснюють через написання програм. Так само реалізується наукова робота в галузі астрофізики, до якої можна долучитись через обсерваторії м. Києва або відділ астрофізики та елементарних частинок Інституту теоретичної фізики.

 

Також традиційним для наших випускників є напрямок фізики біологічних систем, якою займаються у відділі фізики біологічних систем Інституту фізики та відділі квантової теорії молекул та кристалів Інституту теоретичної фізики. З біологічними об'єктами працюють також у відділі фізичної електроніки Інституту фізики, де розроблено методику, що кардинально розширила можливості сканувальної тунельної мікроскопії при дослідженні молекулярної структури метал-органічних інтерфейсів у рідинному середовищі. Випускників запрошують до вступу на магістерську програму та PhD програму з Біомедичної фізики в Ryerson University (Торонто, Канада).

 

Цікавий предмет досліджень знайдуть для себе й ті, хто полюбляє математику. Завдяки П.І.Голоду, який завідував кафедрою у 1996-2014 роках, дістали розвиток методи теорії груп та їх застосування в теорії класичних та квантових інтегровних систем та закріпились тісні зв'язки із відділом математичних методів у теоретичній фізиці та лабораторією теорії інтегровних систем Інституту теоретичної фізики. Серед методів, розробкою яких займаються співробітники кафедри: теорія представлень груп та алгебр Лі, алгебраїчні методи в теорії інтегровних систем, методи алгебраїчної геометрії. Останньому напрямку було присвячено міжнародний семінар «Алгебраїчні криві з симетріями» (2014), який зібрав фахівців світового рівня в галузі алгебраїчних кривих, пов’язаних з інтегровними системами, а саме: Harry W.Braden (University of Edinburgh, United Kingdom), Victor Enolski (School of Mathematics of the Edinburgh University, United Kingdom, and Univeresity of Oldenburgh, Germany), Atsushi Nakayashiki (Tsuda College, Japan), Dmitry Korotkin (Concordia University, Canada), Chris Eilbeck (Heriot – Watt University, United Kingdom).

 

Під час навчання на магістрерській програмі студенти роблять власну наукову роботу, починають по-справжньому працювати. Студент-магістр, який вже знайшов себе в науці, як правило, стає співробітником якогось наукового інституту м. Києва або ж починає стажуватись у закордонному університеті.

 

Звісно, наукова кар'єра не завершується із закінченням магістратури. Наших випускників охоче беруть на PhD програми вітчизняних науково-дослідних інститутів (такі програми донедавна називали аспірантурами). Чимало наших студентів шукають позиції PhD в університетах та науково-дослідних центрах Європи та Америки і продовжують свою кар’єру за кордоном.

 

Презентація напрямків наукової діяльності, найбільш популярних серед наших студентів

 

 

Завантажити презентацію

 

На сторінці Події представлені науково-популярні доповіді з різних напрямів, зокрема, наявні презентації всіх лекцій та відео деяких з них.

 

Перспективи

Обираючи спеціальність, за якою навчатись, ми визначаємо напрям своєї майбутньої діяльності, своєї кар’єри. Далі постає завдання обрати університет, де ми зможемо найкраще підготувати себе до втілення своєї мрії. І природно подивитись на успіхи й досягнення попередніх поколінь випускників (як відомо, престижність університетів у світі визначається тим, скільки нобелівських лауреатів вони виховали)

 

Будучи частиною класичного університету, кафедра фізико-математичних наук готує в першу чергу науковців. Навчання в Києво-Могилянській академії із посиленим викладанням англійської мови та можливістю опанувати другу іноземну мову дозволяє легко вийти на світовий рівень. І про це свідчить велика частка випускників, які продовжують навчання у престижних університетах Європи, США, Канади.

 

Далі — наукові дослідження. Це захоплюючий процес... Хто відчув задоволення від пошуку правильного розв'язку, моделі, пояснення, а потім відкриття, залишають у своєму житті місце для науки. Робити наукові дослідження можна в науково-дослідному інституті або центрі в Україні або за кордоном, або ж працювати у лабораторії великої промислової компанії. Такий шлях обирає багато випускників кафедри. Хтось прямує ним від самого вступу, хтось стає на нього, відкривши для себе захоплюючий світ науки під час навчання. Та який би шлях не обирала людина, чітка логіка математики і модельний підхід теоретичної фізики колосально допомагають у вирішенні будь-яких задач в житті.

 

Отже, зосередимо свою увагу на науковій роботі… Студенти долучаються до неї з третього року навчання, працюючи над курсовою роботою. Продовження наукових досліджень пов’язане із виконанням кваліфікаційної роботи бакалавра на четвертому році навчання та кваліфікаційної роботи магістра під час навчання на магістерській програмі. В Києві наукові дослідження виконуються на базі науково-дослідних інститутів НАН України, список яких можна знайти в закладці Навчання та наука.

 

Протягом 2006-2014 року студенти-фізики мали можливість їздити на стажування в Гамбург (Німеччина) для роботи в дослідницькому центрі Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY). На базі цих досліджень вони захищали курсові, бакалаврські та магістерські роботи, а згодом робили наукову кар’єру. На даний час 8 випускників навчаються на програмах PhD в DESY, 4 студенти магістратури та 2 студенти бакалаврату виконують там наукові роботи.

 

Зараз відкриваються широкі можливості працювати в наукових лабораторіях найкращих наукових центрів Європи через інструмент академічної мобільності. Наукові команди таких лабораторій є міжнародними, і керівники наукових проектів відбирають з усього світу високосвідчених, старанних та кмітливих науковців. Академічна мобільність дає знайомства та досвід, а також старт наукової кар'єри. Та заради цього потрібно наполегливо працювати, здобуваючи освіту в університеті. Бо хто захоче взяти у свою команду недбалого студента?

 

Після завершення навчання на бакалаврській програмі студент має можливість вступити на магістерську програму в НаУКМА або в іншому університеті України чи за кордоном.

 

Після завершення магістерської програми випускники кафедри мають можливість продовжити навчання

 • в аспірантурі однієї з провідних науково-дослідних установ м. Києва: Інституті фізики НАН України, Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституті ядерних досліджень НАН України тощо;
 • на PhD програмі престижного університету за межами України.

 

 

 

Опановувати фізику непросто. Це справа для наполегливих і допитливих.

Хто має прагнення пізнавати світ, досягає водночас успіху та задоволення від роботи.

Декілька прикладів...

 

 

Семен Єсилевський (випускник 2002р.) захистив докторську дисертацію, працює провідним науковим співробітником у відділі фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України.

 

Роман Лутчин (випускник 2002 р.) робив ступінь PhD в університеті Мінесоти (США), працював на програмі постдока в Університеті Меріленда (США), працює в науковому підрозділі корпорації Майкрософт, втілюючи в життя ідею квантового комп’ютера.

 

Семен Тригубенко і Тетяна Богдан (випускники 2002 р.) захистили PhD і працювали на програмах постдок в Університеті Кембріджа (Великобританія).

 

 

 

У 2015 року Назар Бартосік захистив PhD роботу у фізиці високих енергій, виконану в DESY, Юлія Бервершенко та Іван Стародуб захистили кандидатські дисертації, зроблені в Інституті теоретичної фізики НАН України. У 2016 році в DESY відбувся захист PhD роботи Наталії Кондрашової.

 

 

Наші випускники продовжують навчання і роботу в Інститутах фізики, теоретичної фізики, фізики напівпровідників, ядерних досліджень НАН України, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, University Medical Center Freiburg (Germany), Ludwig-Maximilians University Munich, Industrial Mathematics Institute, Johannes Kepler University Linz, Austria, Postdoc, Material and Process Simulations, University of Bayreuth, Bavaria, Germany, University of Torino, Italy, Chalmers University of Technology.

Що говорять випускники

Майбутньому студенту-фізику НаУКМА!

 

Писати буду так, як писав би собі, будучи на твоєму місці. Однак, врахую те, що пережив і побачив, щоб поділитися своїми шишками на лобі. Твій шлях має бути кращим, вищим, яскравішим.

 

Чому слід займатися фізикою? Відповідь очевидна, як двері.

Бо ти хочеш нею займатися, з нею лягати спати і з нею прокидатись. Якщо ти не любиш цієї справи, раджу шукати себе в іншому. В своєму житті нічого прекраснішого за математику, інформатику і фізику я не зустрічав. Найпрекрасніше заняття. Яскраві переживання, коли ти здогадуєшся чому це так, а не інакше, коли розв’язуєш складну задачу, яка просиділа в тебе в голові два тижні чи більше. Магія цифр і формул. А ще фізика – це дівчина. Гарна, вродлива і вибаглива. Вона захоче мати тебе всього, або не буде твоєю ніколи. Ось так.

 

Чому НаУКМА?

В моєму випадку все просто – бо я мріяв тут бути. З 6 класу я точно знав, що це мій ВНЗ і, кров зносу, я буду тут навчатись. Я жодного разу не пошкодував про свій вибір. Кожне місце визначають і формують люди, які там перебувають. Так от, Могилянка це перш за все люди. Викладачі, студенти, персонал. Це дух свободи і рівності. Це критика світогляду. Це плац, де проходить твоє духовне зростання. Перше кохання, це Друга Ріка «Три хвилини».

Кожне місце має свої плюси і мінуси. Бачиш щось, що не так, – ставай до роботи і змінюй на краще.

 

Куди йти далі і чому займатись наукою? Це вирішуєш лише ти. Формуй себе як спеціаліста, людину, громадянина. Став цілі, звіряй курс і рухайся в напрямку поставленої цілі, бо ти і тільки ти визначаєш себе зараз і себе в майбутньому. Ти ж несеш і повноту відповідальності за вибраний шлях та поставлені цілі. І не вини нікого, винен тільки ти сам.

 

Станом на 2016 рік закінчив аспірантуру Інституту фізики НАН України (ІФ), отримав декілька стипендій, входжу до складу Ради молодих вчених ІФ і т.д. Веду активне життя: скайдайвінг, дайвінг, сноубординг і т.д. Та найголовніше, я люблю своє життя.

Успіхів тобі!

Вадим Хоменко, отримав диплом магістра фізики НаУКМА у 2010 р.

 

 

 

poster 2007

Народилася в Алушті, виросла в Луцьку, випускник 2006 року.

В 2007 поїхала до Італії навчатися в аспірантурі Туринського університету, назва наукової роботи: Modification of materials' surfaces for hydrogen storage. Закінчила аспірантуру за напрямком Science and High Technology of Materials and Nanosystems (по-простому - матеріалознавство :) в 2010 році. Ще два роки пропрацювала в цьому університеті. Неодноразово чула від своїх керівників про високу якість української освіти та хорошу базову підготовку наших студентів. В 2012 році отримала стипендію (пост-докторські студії) в Норвезькому Інституті Енергетичних Технологій. На даний проживаю і працюю в Норвегії.

 

Ніколи не шкодувала про вибір професії. Окрім задоволення власне від роботи, вона дає багато можливостей для мого улюбленого хоббі - подорожувати. А це - нескінченні можливості знайомства з новими цікавими, і дуже різними людьми, місцями, культурами, світами. З такою професією можна знайти роботу і жити в будь-якому куточку світу, адже фізика - вона і в Африці фізика :) Головне - знати англійську.

Олена Заворотинська

отримала диплом спеціаліста фізики НаУКМА у 2007 р.

 

 

 

 

Бакалаврський диплом писав на тему літографічного методу створення дифракційних ґраток в Інституті фізики НАН України. Навчаючись на першому році магістратури, вперше поїхав в науковий центр DESY завдяки запрошенню Володимира Єгоровича Аушева, Геннадія Олександровича Прокопця та активному сприянню Петра Івановича Голода. Під час навчання на другому році магістратури поїхав у довге відрядження в лабораторію Fermilab де 4 місяці працював в експерименті D0. В 2011 році захистив дипломну роботу за результатами роботи в експерименті ZEUS в науковому центрі DESY.

 

На даний момент займаюсь дослідженням народження бозона Хіггса разом з парою топ-кварків, а також працюю в групі по високоточному позиціонуванню трекового детектора в експерименті CMS на прискорювачі LHC в рамках навчання в аспірантурі на DESY.

Назар Бартосік

отримав диплом магістра фізики НаУКМА у 2011 р.

 
DESY 
Тунель електрон-позитронного прискорювача HERA II на території науково-дослідницького центру DESY, Гамбург, Німеччина

 

 

 

Тетяна Додакова

Я працюю в сфері медичної фізики в університетському медичному центрі Фрайбурга. Дуже люблю свою роботу і саме Могилянці дякую за можливість професійного самовираження. Адже кафедра фізики дала мені не лише важливі знання, але й ерудованість в сучасній науці, можливіть роботи в науково-дослідних інститутах вже з третього курсу навчання та підтримку будь-яких ініціатив.

Тетяна Додакова

отримала диплом спеціаліста фізики НаУКМА у 2007 р.

 

 

Лідія Осінкіна

Якісне викладання, складні, але цікаві дисципліни, яскраві особистості викладачів — ось мої враження від навчання на програмі «фізика» в Києво-Могилянській Академії. Окрім глибокого вивчення теоретичної та експериментальної фізики ми опановували й інші природничі дисципліни, що є надзвичайно важливим в наш час, коли ці дисципліни розвиваються невідокремлювано одна від одної. Завдяки маленькому розміру груп викладачі завжди могли приділити увагу кожному студенту особисто, а унікальна можливість виконувати курсові та дипломні роботи безпосередньо в наукових інститутах Києва дала нам змогу ознайомитися з останніми здобутками вітчизняної науки і поринути в дослідницьку атмосферу. Серед могилянських студентів завжди поширювалася інформація про міжнародні літні школи і навчальні програми — Києво-Могилянська Академія була мотивуючим середовищем. Зараз я працюю біофізиком в молодій динамічній компанії і переконана, що мрії збуваються, якщо працювати над ними!

Лідія Осінкіна

отримала диплом спеціаліста фізики НаУКМА у 2007 р.

 

 

Стажування в Deutsches Elektronen Synchrotron  (DESY)

 

«Від роботи на DESY, зокрема, на експерименті ZEUS, маю лише позитивні враження. 

По-перше, я маю цікаву тему дипломної роботи, у якій будуть представлені результати, отримані особисто мною, а саме: дослідження імовірності фрагментації c-кварку у адрон D*-мезон. По-друге, я маю змогу спілкуватись із досвідченими фізиками-професіоналами, від яких під час обговорення моїх результатів, як правило, можна отримати багато зауважень і порад. По-третє, хороше розуміння експерименту на колайдері потребує поглиблення знань з квантової теорії та теорії симетрій, тому нашу роботу не можна назвати суто технічною. 

Кожен з нас (студентів, задіяних на експерименті ZEUS) має своє робоче місце (або власний офіс) на період запрошення задля спокійної і уважної роботи. Проблем з житлом також не виникає: ми можемо або заздалегідь домовитись про найм кімнати/квартири з її власником, або вже по приїзді у відповідному відділенні DESY Housing. Матеріальне забезпечення студентів на DESY (стипендії) на пристойному рівні, тобто помітно більше, ніж треба для оплати проживання і харчування. DESY час від часу пропонує цікаві способи проведення вільного від роботи часу. Я, наприклад, брав участь у екскурсії на завод, де будують літаки — Airbus Operations GmbH.

Стосовно перспектив роботи на DESY: тут є два аспекти. По- перше, ще під час навчання на бакалавраті/магістрартурі ми маємо змогу спробувати свої сили на інших експериментах: наприклад, на Fermilab (США) і Belle-2 (Карлсруе, Німеччина). По-друге, після закінчення магістратури і за умови хорошої роботи під час стажування студенти можуть продовжити навчання на PhD програмах на DESY.»

Олег Школа, студент другого року навчання магістерської програми

 

Нам, могилянським студентам, які перебувають тут в якості запрошених науковців, працювати в DESY подобається. Могилянські випускники, які навчаються на PhD, теж діляться позитивними враженнями.

В тих, хто приїжджає на стажування, робота організована наступним чином. Ми всі є членами одного експерименту ZEUS, офіційно числимось в списках студентів, які при цьому експерименті пишуть бакалаврську/магістерську дипломну роботу. В кожного є тема фізичного дослідження (аналізу даних), яке він веде і супервайзер, який керує науковою роботою.

Кожного тижня проходить загальний семінар (ZEUS physics meeting), на якому може презентувати свої результати будь-хто з колаборації. На таких семінарах доповідають наші студенти: бакалаври та магістри. Чіткого регламенту стосовно частоти доповідей для студента нема, але в інтересах студента робити більше якісних доповідей — це запорука майбутніх запрошень та можливої позиції на PhD. Окрім загальноколабораційних семінарів, є також семінар для київської групи (Kyiv group meeting), на якому, як правило, роблять доповіді новачки, а присутні лише київські студенти та науковий керівник (Аушев В.Є.). На Kyiv group meeting вчаться робити доповіді англійською мовою, і більш досвідчені студенти дають поради, задають питання щодо результатів. Через декілька таких доповідей студента вже випускають на загальноколабораційний семінар. Якщо студент добре працює протягом всіх запрошень, то за ініціативою головного представника колаборації (spokesperson) такого студента включають до списку співавторів всіх статей колаборації, які вийдуть з того часу, як це рішення ухвалять. Окрім аналізу фізичних даних, студент може робити паралельно дослідження щодо покращення інструментів, якими користуються всі в колаборації (наприклад, удосконалення методики відбору пружних подій серед всіх електрон-протонних зіткнень). Коли кінцева мета аналізу студента досягнута і результати добре сходяться з подібним аналізом, який веде інша людина (це може бути інший студент, PhD студент, постдок чи інший науковець), такі результати отримують статус preliminary і результати можуть бути презентовані на міжнародній конференції та оформлені у вигляді статті.

На DESY є можливість обирати PhD позицію з великої кількості експериментів, які проводять сьогодні у світі: Atlas, CMS, PETRAIII, BELLE та деякі інші), або планують запустити: European XFEL, ILC,  FLASH, BELLE2. Відділи цих експериментів є на DESY (в Гамбурзі). Причому PhD позицію можна обрати як спрямовану на аналіз даних вимірювання, так і технічно спеціалізовану, наприклад, займатись розробкою якоїсь частини детектора або самої детектуючої речовини (і при цьому потримати в руках частини детектора, проводити власноруч вимірювання для майбутнього експерименту).  Однак і студенти, які обирають аналіз даних, мають завдання технічного характеру (technical task), де потрібно працювати руками. Також можна отримати PhD позиції на DESY але не в Гамбурзі, а в Цойтені (під Берліном) або в Карлсруе на японському експерименті BELLE.

В київську групу на DESY входять студенти Могилянки, університету Шевченка та КПІ. Ми вже  добре знаємо і допомагаємо один одному (особливо новачкам), між собою не ділимося на групи за приналежністю до університетів — ми тут всі члени однієї київської групи. Дозвілля проводимо всі разом: на вихідних інколи подорожуємо Німеччиною або за її межами, щоб познайомитись із культурою та побутом. Могилянці організовують мистецькі зустрічі, на яких малюють полотна, грають на музичних інструментах, обговорюють важливі питання різного плану (як наукові, так і соціально-політичного характеру). До мистецьких зустрічей ми долучаємо українських студентів з інших університетів. Тутешні професори від нас дізнаються про Могилянку, розпитуючи про нашу кафедру, що ми вивчаємо. Загалом, атмосфера в Могилянській громаді (і у всій Київській групі) дуже привітна та створює умови для розвитку кожного студента, не тільки як для науковця а й для освіченої і всебічно розвинутої особистості.

Артур Трофимов, Наталя Захарчук, Наталя Ковальчук, магістри фізики НаУКМА 2014 р.

 

«Ще навчаючись в магістеріумі, я почав брати участь у дослідженнях, які велися у DESY: аналізував дані з експерименту ZEUS, що стосувалися народження так званих ізольованих фотонів. З цієї теми і захистив дипломну роботу. Незадовго до закінчення магістеріуму мені запропонували місце в аспірантурі в тій-таки колаборації ZEUS уже для роботи над новим дослідженням — дослідженням електрослабкої взаємодії. Зараз, окрім мого основного дослідження, я беру участь у роботі над вивченням структури протона (об’єднання та аналіз даних, отриманих упродовж всього періоду роботи прискорювача HERA), а також у обстеженні RF Cavities — ключових прискорювальних елементів для лінійних прискорювачів. 

DESY постійно організовує різноманітні школи, семінари, лекції, що суттєво допомагають у роботі новим співробітникам. Окрім того, часто проводяться конференції з різних областей фізики, що дає можливість бути в курсі новітніх досліджень, оригінальних експериментальних методів тощо. Активні учасники досліджень після публікації даних мають можливість представляти власні результати на міжнародних конференціях, відвідувати міжнародні школи тощо»

Володимир Мироненко, магістр фізики НаУКМА 2013 р.

 

Історія кафедри

 

Кафедра фізико-математичних наук існує від моменту відкриття УКМА у 1991 р.

 

З 1993 по 1996 рік завідувачем кафедри був доктор ф.-м.н., професор, академік Академії наук вищої школи Юрій Іванович Шиманський (10.06.1928, м. Київ – 02.03.1998, м. Київ).

 

З 1996 по 2014 рік очолював кафедру доктор ф.-м.н., старший науковий співробітник, академік Академії наук вищої школи Голод Петро Іванович (17.11.1946, м. Ходорів – 03.01.2014, м. Київ). У 1997 р. він провів ліцензування та акредитацію програми бакалавра напряму підготовки «Фізика» та в 2001 р. програми спеціаліста напряму підготовки «Фізика біологічних систем», за якою успішно випустилося 6 поколінь студентів. У 2008 р. відкрито магістерську програму напряму підготовки «Фізика».

 

 

Викладачі

Завідувач —
Мельник Руслан Михайлович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

корпус 2, кімната 307
(044) 425 60 68

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідний спеціаліст —
Оводенко Галина Віталіївна

корпус 2, кімната 313
(044) 425 60 68, 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Склад науково-педагогічного персоналу  

кафедри фізико-математичних наук факультету природничих наук НаУКМА 

(станом на 01.01.2023 р.) 

 

Постійний склад 

1. Мельник Руслан Михайлович  (к.ф.м.н.,  доцент) — завідувач кафедри фізико-математичних наук, гарант ОП «Фізика» за спеціальністю «Фізика та астрономія»  

Викладає: 

 • Квантова механіка
 • Програмування в математичних пакетах
 • Числові методи
 • Практика науково-дослідна

 

2. Дорош Анатолій Кузьмич (к.ф.м.н., д.х.н., професор) 

Викладає:

 • Механіка суцільного середовища (практикум)

 

3. Пилявська Ольга Степанівна (к.ф.м.н.,  доцент) 

Викладає:

 • Математичний аналіз
 • Аналіз функцій багатьох змінних
 • Вища математика (для природничників)

 

4. Репецький Станіслав Петрович (д.ф.м.н., професор) 

Викладає:

 • Електродинаміка
 • Квантова теорія багаточастинкових систем
 • Теорія твердого тіла
 • Нерівноважна статистична термодинаміка
 • Практика переддипломна

 

5. Стащук Василь Степанович (д.ф.м.н., професор) 

Викладає:

 • Оптика
 • Фізика атому та атомних явищ
 • Практика виробничо-наукова
 • Практикум х оптики
 • Практикум з атомної фізики

 

6. Шевцова Оксана Миколаївна (к.ф.м.н., доцент) гарант ОНП «Фізика (Теоретична фізика)» за спеціальністю «Фізика та астрономія»  

Викладає:

 • Вступ у вищу математику
 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Класична механіка
 • Механіка суцільного середовища (практикум)
 • Термодинаміка та статистична фізика
 • Теорія суцільного середовища

          

Сумісники 

1. Голод Ігор Петрович (PhD,  старший викладач ) — співробітник Інституту квантової оптики імені Макса Планка, м. Гархінг (Німеччина)

 • Числові методи математичної фізики

 

2. Грищук Сергій Вікторович (к.ф.м.н.,  доцент) — старший науковий співробітник Інституту математики НАН України

Викладає:

 • Математичний аналіз
 • Теорія функцій комплексної змінної

 

3. Ісаєва Оксана Федорівна   (PhD,  старший викладач) — молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Практикум з механіки
 • Практикум з молекулярної фізики
 • Механіка (практичні заняття)
 • Молекулярна фізика (практичні заняття)
 • Механіка суцільного середовища (практикум)

 

4. Кручинін Сергій Павлович (д.ф.м.н., професор) провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Викладає:

 • Нанофізика
 • Квантова теорія поля
 • Фізика конденсованих середовищ

 

5. Лебовка Микола Іванович   (д.ф.м.н., професор) —завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України

Викладає:

 • Моделювання фізичних систем

 

6. Носенко Валентина Володимирівна (к.ф.м.н., старший викладач) — старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 

7. Перепелиця Сергій Миколайович (к.ф.м.н., доцент) — учений секретар Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України

Викладає:

 • Молекулярна біофізика

 

8. Поворозник Орест Михайлович (д.ф.м.н., доцент) — завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України

Викладає:

 • Фізика ядра
 • Практикум з фізики ядра
 • Комп’ютерні технології та програмні засоби (процедурне програмування, С++)

 

9. Савкіна Рада Костянтинівна (д.ф.м.н., професор) старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Вступ у спеціальність
 • Електрика та магнетизм
 • Практикум з електрики та магнетизму
 • Навчально-науковий семінар з фізики

 

10. Сергієнко Ольга Миколаївна   (к.ф.м.н., старший викладач) — старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України

Викладає:

 • Методи математичної фізики
 • Комп’ютерні технології та програмні засоби (табличні, аналітичні, едиційні)

 

11. Смірнов Олексій Борисович (к.ф.м.н., доцент) старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Загальна фізика (для природничників) проводить лабораторні заняття

 

12. Стрільчук Оксана Миколаївна (к.ф.м.н., доцент) старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Практикум з оптики
 • Практикум з атомної фізики
 • Загальна фізика (для природничників) проводить лабораторні заняття

 

13. Світельський Олексій Васильович (PhD, старший викладач) професор Гордон Коледж, Массачусетс, США

Викладає:

 • Практична радіоелектроніка

 

14. Хоменкова Лариса Юріївна (д.ф.м.н., професор) провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Викладає:

 • Загальна фізика (для природничників)
 • Механіка
 • Молекулярна фізика
 • Фізичне матеріалознавство
 • Практика ознайомно-науково

 

15. Яковенко Юрій Володимирович (д.ф.м.н., доцент) провідний науковий співробітник Інституту фізики ядерних досліджень НАН України

Викладає:

 • Комп’ютерні технології та програмні засоби (процедурна парадигма Python)

 

Публікації

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Чумак О.О. Квантова оптика. – Л.: Євровіт, 2012. – 272 с.: рис. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 • Мельник Р.М. Практикум з оптики. Інтерференція світла. – К., 2012. – 111 с.
 • Шиманська О.Т. Молекулярна фізика: фіз. практикум: навч. посіб. для студ. фіз. спец. вищих навч. закл. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Л.: Євровіт, 2009. – 343 с. : іл., схеми. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів.
 • Бернацька Ю.М. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008, — 144 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Шиманська О. Т., Шиманський Ю. І. Молекулярна фізика. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 462 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів.
 • Практикум з електрики та магнетизму. Навчальний посібник. /Упор.: Шиманська О.Т. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ, 2006. — 126с.
 • Голод П.І. Симетрія та методи теорії груп у фізиці. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 215с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Вигорницький М.В., Лебовка М.І., Мельник Р.М. Програмні засоби для підготовки наукових публікацій у виданнях фізико-математичного профілю. – К.:КОПІ-Центр НаУКМА, 2005. – 97 с.
 • Практикум з механіки. Навчальний посібник. / Упор.: Голод П.І., Шиманська О.Т., Мельник Р.М., Рудько Г.Ю. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 63с.
 • Практикум з молекулярної фізики. Навчальний посібник. /Упор.: Шиманська О.Т. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2003. — 107с.

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Effects of electron correlation inside disordered crystals / Sergei P. Kruchinin, Roberts I. Eglitis, Vitaliy P. Babak, Iryna G. Vyshyvana and Stanislav P. Repetsky // Crystals. – 2022. – Vol. 12, issue 2. – Article 237. – https://doi.org/10.3390/cryst12020237. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23149
 • Gabovich A. Path of modern natural sciences: from discovery of realities to study of their attributes / A. Gabovich, V. Kuznetsov // Studies in History and Philosophy of Science and Technology = Дослідження з історії і філософії науки і техніки. – 2022. – Vol. 31, no. 2. – P. 3–15. – https://doi.org/10.15421/272214. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25223
 • Габович О. М. Огляд сучасної філософії науки. Частина перша. Метапроблема впорядкування та спеціалізація філософій науки / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов // Філософська думка. – 2022. – № 1. – C. 115–133. – https://doi.org/10.15407/fd2022.01.115. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25224
 • Габович О. М. Огляд сучасної філософії науки. Частина друга. Оцінні графи окремої науки / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов // Філософська думка. – 2022. – № 2. – C. 137–154. – https://doi.org/10.15407/fd2022.02.137. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25225
 • Enhancement of radiation-induced EPR signal in bioapatites / V. V. Nosenko, I. P. Vorona, S. V. Lemishko, I. S. Golovina, V. O. Yukhymchuk, S. M. Okulov, V. B. Neimash, V. Yu. Povarchuk, S. O. Solopan, A. G. Belous // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2022. – Vol. 25, no. 2. – P. 173–178. – https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.173. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24000
 • EPR study of the Mn-doped magnesium titanate ceramics / I. Vorona, V. Nosenko, S. Okulov, D. Savchenko, T. Petrenko, T. Stara, C. Labbé, and L. Borkovska // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2022. – Vol. 11, no. 1. – Article 013005. – https://doi.org/10.1149/2162-8777/ac4a80.
 • Povoroznyk O. M. Improved parametrization of inclusive proton spectra from 3H(α,p)6He reaction using data obtained in a correlation experiment / O. M. Povoroznyk, O. K. Gorpinich // Ядерна фізика та енергетика = Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2022. – Т. 23, № 3. – С. 159–163. – https://doi.org/10.15407/jnpae2022.03.159.
 • Theory of electron correlation in disordered crystals / Stanislav P. Repetsky, Iryna G. Vyshyvana, Sergei P. Kruchinin and Stefano Bellucci // Materials. – 2022. – Vol. 15, issue 3. – Article 739. – https://doi.org/10.3390/ma15030739. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22485
 • Nanostructured ternary compound Hg(Cd)Te-based composite formed by ion bombardment Ag+ for hybrid photonics / O. B. Smirnov, R. K. Savkina, R. S. Udovytska, S. K. Guba, S. O. Yuryev, and Ye. V. Malyi // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2022. – Vol. 33, issue 35. – P. 26178–26189. – https://doi.org/10.1007/s10854-022-09304-4.
 • Kudin V. G. Magneto-optic Kerr effect in Gd20Co80 alloy / V. G. Kudin, S. G. Rozouvan, V. S. Stashchuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2022. – Vol. 25, no. 2. – P. 203–210. – https://doi.org/10.15407/spqeo25.02.203.
 • Elucidation of conditions for excitation of surface polaritons in Mg0.2Zn0.8O ceramics using the disturbed total internal reflection method / O. V. Melnichuk, N. O. Korsunska, L. Yu. Melnichuk, L. Yu. Khomenkova, Ye. F. Venger // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67, no. 8. – P. 611–618. – https://doi.org/10.15407/ujpe67.8.611. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24717
 • З’ясування умов збудження поверхневих поляритонiв у керамiцi Mg0,2Zn0,8O методом порушеного повного внутрiшнього вiдбивання / О. В. Мельничук, Н. О. Корсунська, Л. Ю. Мельничук, Л. Ю. Хоменкова, Є. Ф. Венгер // Український фізичний журнал. – 2022. – Т. 67, № 8. – С. 611–618. – https://doi.org/10.15407/ujpe67.8.611.
 • Comprehensive investigation of Er2O3 thin films grown with different ALD approaches / L. Khomenkova, H. Merabet, M.-P. Chauvat, C. Frilay, X. Portier, C. Labbe, P. Marie, J. Cardin, S. Boudin, J.-M. Rueff, F. Gourbilleau // Surfaces and Interfaces. – 2022. – Vol. 34. – Article 102377. – https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102377. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24336
 • Effect of milling of ZnO and MgO powders on structural, optical, and electrical properties of (Mg,Zn)O ceramics / Nadiia Korsunska, Iryna Markevich, Semyon Ponomaryov, Yuliya Polishchuk, Zinoviia Tsybrii, Denys Khmil, Tetyana Stara, Oleksandr Melnichuk, Liudmyla Melnichuk, Yevgen Venger, Vasyl Kladko, Larysa Khomenkova // Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science. – 2022. – Vol. 219, issue 21. – Article 2200050. – https://doi.org/10.1002/pssa.202200050.
 • Peculiarities of photoluminescence excitation in ZnO ceramics doped with group-I elements / N. Korsunska, I. Markevich, T. Stara, K. Kozoriz, L. Melnichuk, O. Melnichuk, L. Khomenkova // Ukrainian Journal of Physics. – 2022. – Vol. 67, no. 3. – P. 209–215. – https://doi.org/10.15407/ujpe67.3.209.
 • Особливості процесів збудження фотолюмінесценції у кераміці оксиду цинку, легованої елементами I групи / Н. Корсунська, I. Маркевич, Т. Стара, К. Козорiз, Л. Мельничук, О. Мельничук, Л. Хоменкова // Український фізичний журнал. – 2022. – Т. 67, № 3. – С. 209–215. – https://doi.org/10.15407/ujpe67.3.209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23240
 • Size- and position-controlled Ge nanocrystals separated by high‑k dielectrics / D. Lehninger, F. Honeit, D. Rafaja, V. Klemm, C. Röder, L. Khomenkova, F. Schneider, J. von Borany, and J. Heitmann // MRS Bulletin. – 2022. – Vol. 47, no. 8. – P. 773–782. – https://doi.org/10.1557/s43577-022-00311-8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23471

 

Матеріали конференцій

 • Gabovich A. The interplay of external and internal semiotics of domain-specific scientific theories / Alexander Gabovich and Volodymyr Kuznetsov // The fourth conference of the East European Network for Philosophy of Science : EENPS 2022 : book of abstracts, University of Tartu, Tartu, Estonia, August 17–19, 2022 / [program committee: Sorin Bangu, Vlasta Sikimić et al.]. – [Tartu, Estonia : University of Tartu, 2022]. – P. 48–49.
 • Kuznetsov V. From the personal history of teaching philosophy of physics / Kuznetsov V. I. // Двадцять сьома всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Молодь в історії науки і техніки: консолідація української нації» : матеріали конференції, м. Київ, 22 квітня 2022 р. / [редкол.: Пилипчук О. Я. (відп. ред.) та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва [та ін.]. – Київ : Талком, 2022. – С. 107–110.
 • ZrO2-based nanopowders for fuel cells and catalysis / Nadiia Korsunska, Iryna Brodnikovska, Yuliia Polishchuk, Oleg Marchylo, Xavier Portier, Olivier Marie, Semyon Ponomaryov, Igor Vorona, Dmytro Brodnikovskyi, Yegor Brodnikovskyi, Ihor Polishko, Natalia Lysunenko, Oleksandr Vasylyev, Lyudmyla Melnichuk, Oleksandr Melnichuk, Larysa Khomenkova // 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP 2022), Krakow, Poland, 11–16 September 2022. – New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022. – 7 p. – https://doi.org/10.1109/NAP55339.2022.9934290.
 • Shevtsova O. A mathematical model of transport kinetics of 99mTc radiotracers. an intravenous administration / Shevtsova O. N. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», м. Чернівці, 22 червня 2022 року = Conference proceedings II scientific and practical Internet conference “Development of natural sciences as a basis of new achievements in medicine”, Chernivtsi, Ukraine, June 22, 2022 / [за ред. В. І. Федіва] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет. – Чернівці : БДМУ, 2022. – C. 195–200. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25321

 

Інше

 • Nano-composite MOx materials for NVMs / C. Bonafos, L. Khomenkova, F. Gourbilleau, E. Talbot, A. Slaoui, M. Carrada, S. Schamm-Chardon, P. Dimitrakis, and P. Normand // Metal oxides for non-volatile memory : materials, technology and applications / edited by Panagiotis Dimitrakis, Ilia Valov, Stefan Tappertzhofen. – Amsterdam : Elsevier, 2022. – Chapter 7. – P. 201–244. – https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814629-3.00007-6.

 

2021

Cтатті

 • Розробка та характеризація керамічних вставок в металеві резонатори ЕПР спектрометрів для підвищення їх чутливості / С. В. Лемiшко, I. П. Ворона, I. С. Головiна, В. О. Юхимчук, С. М. Окулов, В. В. Носенко, С. О. Солопан, А. Г. Бiлоус // Український фізичний журнал. – 2021. – Т. 66, № 6.– С. 497–502. – https://doi.org/10.15407/ujpe66.6.497. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21065
 • Development and characterization of ceramic inserts used in metallic resonators of EPR spectrometers to increase their sensitivity / S. V. Lemishko, I. P. Vorona, I. S. Golovina, V. O. Yukhymchuk, S. M. Okulov, V. V. Nosenko, S. O. Solopan, A. G. Belous // Ukrainian Journal of Physics. – 2021. – Vol. 66, No. 6. – P. 497–502. – https://doi.org/10.15407/ujpe66.6.497. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21064
 • Models of nanocomplexes based on C60 fullerene for creation of anticancer and anti-inflammatory agents / S. P. Repetsky, A. V. Andrusyshyn, G. M. Kuznetsova,R. M. Melnyk, and V. K. Rybalchenko // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2021. – Т. 19, Вип. 1. – С. 215–219. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21612
 • Raman scattering, emission and crystalline phase evolutions in Nd-doped Si-rich HfO2:N films / T. Torchynska, L. G. Vega Macotela, G. Polupan, O. Melnichuk, L. Khomenkova, andF. Gourbilleau // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2021. – Vol. 32, Issue 13. – P. 17473–17481. – https://doi.org/10.1007/s10854-021-06280-z.
 • Correlation of luminescence measurements to the structural characterization of Pr3+-doped HfSiOx / R. Demoulin, L. Khomenkova, C. Labbé, F. Gourbilleau, C. Castro, P. Pareige, E. Talbot // Journal of Luminescence. – 2021. – Vol. 235. – Article 118004. – https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.118004.
 • Influence of post annealing treatments on the luminescence of rare earthions in ZnO:Tb,Eu/Si heterojunction / C. Guillaume, J.L. Frieiro, O. Blázquez, C. Labbé, J. López-Vidrier, B. Garrido,S. Hernández, B. Liu, L. Khomenkova, C. Frilay, F. Lemarié, C. Leroux, D. Pelloquin,X. Portier // Applied Surface Science. – 2021. – Vol. 556. – Article 149754. – https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149754.
 • Peculiarities of specular infrared reflection spectraof ZnO-based ceramics / O. V. Melnichuk, N. O. Korsunska, I. V. Markevich, V. V. Boyko, Yu. O. Polishchuk, Z. F. Tsybrii, L. Yu. Melnichuk, Ye. F. Venger, V. P. Kladko, L. Yu. Khomenkova // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2021. – Vol. 24, № 4. – P. 390–398. – https://doi.org/10.15407/spqeo24.04.390. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21846
 • Corrigendum to “CO–PROX reactions on copper Y2O3-ZrO2 catalyst sprepared by a single step co-precipitation technique” [Appl. Catal. B:Environ. 278 (1-12) (2020) 119258] / Olivier Marie, Xavier Portier, Nadiia Korsunska, Larysa Khomenkova // Applied Catalysis B: Environmental. – 2021. – Vol. 281. – Article 119466. – https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119466. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22907
 • Shevtsova O. N. A mathematical model of transport kinetics of 99mTcradiotracers/ Oksana N. Shevtsova // Біомедична інженерія та електроніка = Biomedical Engineering and Electronics. – 2021. – № 2 (27). – С. 45–66. – https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16969876.

 

Матеріали конференцій

 • Structure and emission evolution in Si-rich HfO2:Pr films versus annealing temperature/ Leonardo Gabriel Vega-Macotela, Tetyana Torchynska, José Oliveros-García, Larysa Khomenkova and Fabrice Gourbilleau // ECS Meeting Abstracts. – 2021. – Vol. MA2021-01: 239th ECS Meeting with the 18th International Meeting on Chemical Sensors (IMCS), May 30, 2021 – June 3, 2021, Number 21: D02: Plasma and Thermal Processes for Materials Modification, Synthesis, and Processing 3. – P. 849. – https://doi.org/10.1149/MA2021-0121849mtgabs.

 

2020

Cтатті

 • Bernatska J. N. General derivative Thomae formula for singular half-periods [electronic resource] / Bernatska J. // Letters in Mathematical Physics. – 2020. – Vol. 110. – P. 2983–3014. – https://doi.org/10.1007/s11005-020-01315-8
 • Bernatska J. N. Sato Grassmannian and Degenerate Sigma Function / Julia Bernatska, Victor Enolski, Atsushi Nakayashiki // Communications in Mathematical Physics. – 2020. – Vol. 374. – P. 627–660. – https://doi.org/10.1007/s00220-020-03704-5
 • Enolski V. Thomae's derivative formulae for trigonal curves [electronic resource] / Enolski V., Kopeliovich Y., Zemel S. // Letters in Mathematical Physics. – 2020. – Vol. 110, Issue 3. – P. 611–637. – https://doi.org/10.1007/s11005-019-01233-4
 • Гончар М. С. Про особливості становлення економіки України / М. С. Гончар, А. С. Жохін, В. Г. Козирський // Кібернетика та системний аналіз. – 2020. – Т. 56, № 3. – С. 111–121. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19605
 • The energy spectrum and the electrical conductivity of graphene with substitution impurity [electronic resource] / Repetsky S. P., Vyshyvana I. G., Kruchinin S. P., Melnyk R. M., Polishchuk A. P. // Condensed Matter Physics. – 2020. – Vol. 23, Issue 1. – Article number 13704. – https://doi.org/10.5488/CMP.23.13704. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19606
 • Models nanocomplexes based on C60 fullerene for creation of biologically active agents for medicine / Repetsky S. P., Vyshyvana I. G., Kuznietsova H. M., Rybalchenko V. K., Kruchinin S. P., Tykhoniuk O. I., Milokhov D. S., Khilya O. V., Melnyk R. M. // Modern Physics Letters B. –2020. – Vol. 34, Issue 19–20, Special Issue. – Article Number 2040064. – https://doi.org/10.1142/S0217984920400643. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19608
 • Some features of Mn2+ EPR spectra in cubic nano-ZnS / Vorona I. P., Ishchenko S. S., Okulov S. M., Nosenko V. V. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2020. – Vol. 23, Issue 1. – P. 60–65. – https://doi.org/10.15407/spqeo23.01.060. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19609
 • Light-emitting properties of BN synthesized by different techniques / Rudko G. Y., Sartinska L. L., Isaieva O. F., Gule E. G., Eren T., Altay E. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2020. – Vol. 23, Issue 2. – P. 193–200. – https://doi.org/10.15407/spqeo23.02.193. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19610
 • Spectroscopic characterization of phase transformation in Ge-rich Al2O3 films grown by magnetron co-sputtering/ Khomenkova L., Makasheva K., Petrik P., Tsybrii Z., Melnichuk O., Melnichuk L., Balberg I., Gourbilleau F., Korsunska N. // Materials Letters. – 2020. – Vol. 277. – Article number 128306. – https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128306
 • Whether Ge-Rich ZrO2 and Ge-Rich HfO2 Materials Have Similar Reaction on Annealing Treatment?/ Khomenkova L., Lehninger D., Agocs E., Petrik P., Portier X., Korsunska N., Melnichuk O., Gourbilleau F., Heitmann J. // ECS Transactions. – 2020. – Vol. 97, Issue 1. – P. 49–60. – https://doi.org/10.1149/09701.0049ecst
 • Thermally stimulated evolution of optical and structural properties of germanium-doped alumina films/ Khomenkova L., Makasheva K., Petrik P., Bonafos C., Ratel-Ramond N., Melnichuk O., Melnichuk L., Balberg I., Gourbilleau F., Korsunska N. // ECS Transactions. – 2020. – Vol. 97, Issue 2. – Р. 81–90. – https://doi.org/10.1149/09702.0081ecst
 • Annealing impact on emission and phase varying of Nd-doped Si-rich-HfO2 films prepared by RF magnetron sputtering / Torchynska T., Vega Macotela L. G., Khomenkova L., Gourbilleau F., Lartundo Rojas L. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2020. – Vol. 31, Issue 6. – P. 4587–4594. – https://doi.org/10.1007/s10854-020-03010-9
 • Thermally induced evolution of optical and structural properties of Er2O3 films grown on Si substrates by thermal atomic layer deposition/ Khomenkova L., Chauvat M.-P., Marie P., Frilay C., Lemarie F., Boudin S., Portier X., Ratel-Ramond N., Labbe C., Cardin J., Gourbilleau F. // Materials Letters. – 2020. – Vol. 263. – Article Number: 127216. – https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127216
 • Фонон-поляритонні збудження в структурах MgZnO/6H-SiC / О. В. Мельничук, Л. Ю. Мельничук, Н. О. Корсунська, Л. Ю. Хоменкова, Є. Ф. Венгер, І. В. Венгер // Український фізичний журнал. – 2020. – Т. 65, № 2. – С. 160–171. – https://doi.org/10.15407/ujpe65.2.162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19756
 • Phonon-Polariton Excitations in MgZnO/6H-SiC Structures [electronic resource] Melnichuk O. V., Melnichuk L. Y., Korsunska N. O., Khomenkova L. Y., Venger E. F., Venger I. V. // Ukrainian Journal of Physics. – 2020. – Vol. 65, Issue 2. – P. 162–173. – https://doi.org/10.15407/ujpe65.2.162. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19757
 • Optical, structural and electrical characterization of pure ZnO films grown on p-type Si substrates by radiofrequency magnetron sputtering in different atmospheres/ Melnichuk O., Melnichuk L., Venger Ye., Guillaume C., Chauvat M-P., Portier X., Markevich I., Korsunska N., Khomenkova L. // Semiconductor science and technology. – 2020. – Vol. 35, Issue 9. – Article Number: 095034. – https://doi.org/10.1088/1361-6641/ab9397.
 • CO–PROX reactions on copper Y2O3-ZrO2 catalysts prepared by a single step co-precipitation technique/ Marie O., Portier X., Korsunska N., Khomenkova L. // Applied Catalysis B: Environmental. – 2020. – Vol. 278. – Article number 119258. – https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119258
 • Surface polaritons in optical-anisotropic MgXZn1−XO/6H–SiC structures/ O. V. Melnichuk, L. Yu. Melnichuk, N. O. Korsunska, L. Yu. Khomenkova, Ye. F. Venger // Functional Materials. – 2020. – Vol. 27, No. 3. – P. 559–566. –https://doi.org/10.15407/fm27.03.559. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20388
 • Light Emission in Nd Doped Si-Rich HfO2 Films Prepared by Magnetron Sputtering / Torchynska T., Vega Macotela L. G., Khomenkova L., Gourbilleau F. // Journal of Electronic Materials. – 2020. – Vol. 49, Issue 6. – P. 3441–3449. – https://doi.org/10.1007/s11664-019-07847-7
 • Effect of plasmon-phonon interaction on the infrared reflection spectra of MgxZn1-xO/Al2O3 structures/ Melnichuk O., Melnichuk L., Venger Y., Torchynska T., Korsunska N., Khomenkova L. // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2020. – Vol. 31, Issue 10. – P. 7539–7546. – https://doi.org/10.1007/s10854-020-03110-6
 • New Paramagnetic Center in Cu-Doped Y-Stabilized ZrO2 / Igor P. Vorona, Valentyna V. Nosenko, Vladimir O. Golub, Sergii M. Okulov, Larysa Yu. Khomenkova, Nadiia O. Korsunska and Olexandr V. Melnichuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – Article number ab7644. – https://doi.org/10.1149/2162-8777/ab7644

 

Матеріали конференцій

 • Impurity Ordering Effects on Graphene Electron Properties / Repetsky S. P., Vyshyvana I. G., Kruchinin S. P., Melnyk R. M., Polishchuk A. P. // Advanced Nanomaterials for Detection of CBRN / ed. Janez Bonča, Sergei Kruchinin. – Dordrecht : Springer Netherlands, 2020. – P. 53–73. – (NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology). – https://doi.org/10.1007/978-94-024-2030-2_3

 

2019

Cтатті

 • Бозе-ейнштейнiвська конденсацiя у системi взаємодiючих бозонiв при скiнченних температурах / Д. Анчишкiн, I. Мiшустiн, О. Сташко, Д. Журавель, Х. Штокер // Український фізичний журнал. – 2019. – Т. 64, № 12. – С. 1110–1116. – https://doi.org/10.15407/ujpe64.12.1118. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16898
 • Bernatska J. On degenerate sigma-functions in genus 2 / Julia Bernatska and Dmitry Leykin // Glasgow Mathematical Journal. – Vol. 61, Issue 1. – P. 169–193. – https://doi.org/10.1017/S0017089518000162.
 • Magnetization-induced shape transformations in flexible ferromagnetic rings / Yuri Gaididei, Kostiantyn V. Yershov, Denis D. Sheka, Volodymyr P. Kravchuk, and Avadh Saxena // Physical Review B. – 2019. – Vol. 99, Issue 1. – Article number 014404. –https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.014404.
 • Вплив упорядкування домішки на енергетичний спектр та електропровідність графену / С. П. Репецький, І. Г. Вишивана, С. П. Кручинін, О. Я. Кузнєцова, Р. М. Мельник // Металофізика та новітні технології. – 2019. – Т. 41, вип. 4. – С. 427–443. – https://doi.org/10.15407/mfint.41.04.0427.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18071
 • Phase transformation and light emission in Er-doped Si-rich HfO2 films prepared by magnetron sputtering / Tetyana Torchynska, Brahim El Filali, Larysa Khomenkova, Xavier Portier, and Fabrice Gourbilleau // Journal of vacuum science & technology. A. Vacuum, surfaces, and films. – 2019. – Vol. 37, Issue 3. – Article number 031503. – https://doi.org/10.1116/1.5085143.
 • The peculiarities of structural and optical properties of HfO2-based films co-doped with silicon and erbium / Larysa Khomenkova, Nadiia Korsunska, Christophe Labbé, Xavier Portier and Fabrice Gourbilleau // Applied Surface Science. – 2019. – Vol. 471. – P. 521–527. – https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.11.251.
 • Light emission and structure of Nd-doped Si-rich-HfO2 films prepared by magnetron sputtering in different atmospheres / Leonardo Gabriel Vega Macotela, Tetyana Torchynska, Larysa Khomenkova, Fabrice Gourbilleau // Materials Chemistry and Physics. – 2019. – Vol. 229. – P. 263–268 – https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.03.007.
 • The peculiarities of light absorption and light emission in Cu-doped Y-stabilized ZrO2 nanopowders / N. Korsunska, M. Baran, V. Papusha, S. Lavoryk, O. Marchylo, K. Michailovska, L. Melnichuk, O. Melnichuk, L. Khomenkova // Applied Nanoscience. – 2019. – Vol. 9, Issue 5. – P. 965–973. – https://doi.org/10.1007/s13204-018-0839-0.
 • Investigation of undoped and Tb-doped ZnO films on Al2O3 substrate by infrared reflection method / O. Melnichuk, L. Melnichuk, B. Tsykaniuk, Z. Tsybrii, P. Lytvyn, C. Guillaume, X. Portier, V. Strelchuk, Ye. Venger, L. Khomenkova, N. Korsunska // Thin Solid Films. – 2019. – Vol. 673. – P. 136–140. – https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.01.028.
 • Kolesnichenko Ya. I. Erratum: “Mechanisms of the energy transfer across the magnetic field by Alfvén waves in toroidal plasmas” [Phys. Plasmas 25, 122508 (2018)] / Ya. I. Kolesnichenko, Yu. V. Yakovenko, and M. H. Tyshchenko // Physics of Plasmas. – 2019. – Vol. 26, Issue 4. – Article number 049902. – https://doi.org/10.1063/1.5094403.

 

2018

Cтатті

 • Bernatska Yu. On regularization of second kind integrals [electronic resource] / Bernatska J., Leykin D. // Symmetry, integrability and geometry, methods and applications : SIGMA. – 2018. – Vol. 14. – Article number 074. – DOI: 10.3842/SIGMA.2018.074. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15854
 • Vasilev A. N. Analytical approach for calculating the chemotaxis sensitivity function / A. N. Vasilev // Український фізичний журнал. – 2018. – T. 63, № 3. – P. 255–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13190
 • Enolski V. Z. Algebraic Description of Jacobians Isogeneous to Certain Prym Varieties with Polarization (1,2) [electronic resource] / Enolski V. Z., Fedorov Y. N. // Experimental mathematics. – 2018. – Vol. 27, Issue 2. – P. 147–178. https://doi.org/10.1080/10586458.2016.1236357
 • Braden H. W. The Construction of Monopoles [electronic resource] / Braden H. W., Enolski V. Z. // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol. 362, Issue 2. – P. 547–570. https://doi.org/10.1007/s00220-018-3199-4
 • Geometry-induced motion of magnetic domain walls in curved nanostripes [electronic resource] / Yershov K. V., Kravchuk V. P., Sheka D. D., Pylypovskyi O. V., Makarov D., Gaididei Y. // Physical Review B. – 2018. – Vol. 98, Issue 6. – Article number 060409. – DOI: 10.1103/PhysRevB.98.060409. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15856
 • Influence of the ordering of impurities on the appearance of an energy gap and on the electrical conductance of graphene / S. P. Repetsky, I. G. Vyshyvana, S. P. Kruchinin, S. Bellucci // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, No. 1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15722
 • Energy spectrum of graphene with adsorbed potassium atoms / S. P. Repetsky, I. G. Vyshyvana, E. Ya. Kuznetsova, S. P. Kruchinin // International Journal of Modern Physics B. – 2018. – Vol. 32, No. 17. – [5 p.]. https://doi.org/10.1142/S0217979218400301
 • Photoluminescence excitation in nanocomposites polyvinylpyrrolidone/ZnO [electronic resource] / Fediv V. I., Rudko G. Y., Isaieva O. F., Gule E. G., Olar O. I. // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10, Issue 2. – Number article 02019. – DOI: 10.21272/jnep.10(2).02019. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15855
 • Charge-carrier relaxation in sonochemically fabricated dendronized CaSiO3-SiO2-Si nanoheterostructures / R. Savkina, A. Smirnov, S. Kirilova, V. Shmid, A. Podolian, A. Nadtochiy, V. Odarych, O. Korotchenkov // Applied Nanoscience. – 2018. – [10 p.]. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0763-3
 • Silicon surface functionalization based on cavitation processing / R. K. Savkina, A. B. Smirnov, A. I. Gudymenko, V. A. Morozhenko, A. S. Nikolenko, M. I. Smoli, T. G. Кryshtab // Surface and Coatings Technology. – 2018. – Vol. 343. – P. 17–23. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.11.065
 • Optical characterization of the HgCdTe-based composite structure obtained by Ag ion implantation / A. B. Smirnov, R. K. Savkina, Iu. M. Nasieka, V. V. Strelchuk, I. N. Demchenko, T. Kryshtab // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2018. – [7 p.]. https://doi.org/10.1007/s10854-018-9177-y
 • Kolesnichenko Ya. I. Mechanisms of the energy transfer across the magnetic field by Alfvén waves in toroidal plasmas / Ya. I. Kolesnichenko, Yu. V. Yakovenko, M. H. Tyshchenko // Physics of Plasmas. – 2018. – Vol. 25, Issue 12. https://doi.org/10.1063/1.5049543

 

Матеріали конференцій

 • Simulations of the sawtooth-induced redistribution of fast ions in JET and ITER / Yu. V. Yakovenko, V. V. Lutsenko, ... A. I. Tishchenko [et al.] // 27th IAEA Fusion Energy Conference (FEC 2018), 22–27 October 2018, Gandhinagar. – India, 2018. – [8 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15721

 

Інше

 • Solid state composites and hybrid systems : fundamentals and applications / edited by Rada Savkina, Larysa Khomenkova. – Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018]. – 195 p. https://doi.org/10.1201/9781351176071

 

2017

Статті

 • Хоменкова Л. Ю. Ефекти пам’яті в структурах на основі оксиду гафнію, легованого германієм / Хоменкова Л. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 65–73. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12363
 • Электрохимическое получение графеновых структур из углеродных нанотрубок для кислородных электродов / М. О. Данилов, И. А. Русецкий, И. А. Слободянюк, Г. И. Довбешко, О. Ю. Хижун, В. В. Стрельчук, Г. Я. Колбасов // Украинский химический журнал. – 2017. – Т. 83, № 5–6. – С. 50–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11912
 • Repetsky S. Influence of Adsorbed Potassium Atoms on the Energy Spectrum of Graphene / S. Repetsky, I. Vyshyvana, R. Melnyk // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 61–64. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12364
 • Tomchuk P. M. Nonlocal effects in metallic nanoparticles: the kinetic approach outlook Read More / Petro M. Tomchuk, Danylo Butenko // International Journal of Modern Physics B. – 2017. – Vol. 31, Issue 5. – 9 p. http://dx.doi.org/10.1142/S0217979217500291

2016

Cтатті

 • Butenko D. V. Influence of the magnetic dipole moment of a metal nanoellipsoid on the scattering of electromagnetic waves / Butenko D. V., Tomchuk P. M. // Ukrainian Journal of Physics. – 2016. – Vol. 61, No. 3. – P. 255–264. http://ujphys.bitp.kiev.ua/en/archive/2016/N3/A8
 • Curvature and torsion effects in spin-current driven domain wall motion / Kostiantyn V. Yershov, Volodymyr P. Kravchuk, Denis D. Sheka [et al.] // Physical Review. – 2016. – B 93. – 9 p. https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.93.094418
 • Each n-by-n matrix with n > 1 is a sum of 5 coninvolutory matrices / Ma. Nerissa M. Abara, Dennis I. Merino, Viacheslav I. Rabanovich [et al.] // Linear Algebra and its Applications. – 2016. – Vol. 509. – P. 246–254. https://doi.org/10.1016/j.laa.2016.07.011
 • Enolski V. Z. Algebraic Description of Jacobians Isogeneous to Certain Prym Varieties with Polarization (1,2) / V. Z. Enolski, Yu. N. Fedorov // Experimental Mathematics. – 2016. – Vol. 25. – P. 1–32. http://dx.doi.org/10.1080/10586458.2016.1236357
 • Phosphorescence of CdS nanoparticles in polymer matrix as an indication of host-guest interaction / A. O. Kovalchuk, G. Yu. Rudko, V. I. Fediv [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2016. – Vol. 177. – P. 379–383. doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.04.042
 • Rashba Torque Driven Domain Wall Motion in Magnetic Helices [electronic resource] / Oleksandr V. Pylypovskyi, Denis D. Sheka, Volodymyr P. Kravchuk, Kostiantyn V. Yershov [et al.] // Scientific Reports. – Electronic data. – 2016. – P. 1–14. https://www.nature.com/articles/srep23316
 • Synthesis of Capped AIIBVI Nanoparticles for Fluorescent Biomarkers / Galyna Rudko, Volodymyr Fediv, Igor Davydenko [et al.] // Nanoscale Research Letters. – 2016. – Vol. 11 (83). – 5 p. https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-016-1300-5
 • The Effect of Incorporation of Hydrocarbon Groups on Visible Photoluminescence of Thermally Treated Fumed Silica / A. Vasin, I. Verovsky, V. Tyortykh, … G. Rudko [et al.] // Journal of Nano Research. – 2016. – Vol. 39. – P. 80–88. https://www.scientific.net/JNanoR.39.80
 • Tomchuk P. M. Nonlocal effects in metallic nanoparticles: the kinetic approach outlook / Petro M. Tomchuk, Danylo Butenko // International Journal of Modern Physics B. – 2016. – Vol. 30. – 9 p. https://doi.org/10.1142/S0217979217500291
 • Tomchuk P. M. Single and double ultrashort laser pulse scattering by spheroidal metallic nanoparticles / Petro M. Tomchuk, Danylo Butenko // Journal of Nanophotonics. – 2016. – Vol. 10 (1). – 14 p. http://dx.doi.org/10.1117/1.JNP.10.016018

 

Матеріали конференцій

 • Яковенко Ю. В. Міра фазового об’єму гамільтонової системи, що перемішується множинними хвилями / Ю. В. Яковенко, М. Г. Тищенко // XХIІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 01–05 лютого 2016 року) : тези доповідей. – Київ : Ін-т ядерних досліджень, 2016. – С. 156. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11674

 

В іноземних виданнях

 • K. V. Yershov, V. P. Kravchuk, D. D. Sheka, and Yu. Gaididei Curvature and torsion effects in spin-current driven domain wall motion // Phys. Rev. B 93, 094418 (2016)

 • O. V. Pylypovskyi, D. D. Sheka, V. P. Kravchuk, K. V. Yershov, D. Makarov, and Yu. Gaididei Rashba torque driven domain wall motion in magnetic helices // Scientific Reports 6, 23316 (2016)

2015

В іноземних виданнях

 • O. Gamayun, Yu. V. Bezvershenko, and V. Cheianov Fate of a gray soliton in a quenched Bose-Einstein condensate // Phys. Rev. A 91, 031605 (2015)

 • K. V. Yershov, V. P. Kravchuk, D. D. Sheka, and Yu. Gaididei Controllable vortex chirality switching on spherical shells // J. Appl. Phys. 117, 083908 (2015)
 • Агре М. Я. Кінематика комптон-ефекту на зв'язаному електроні / Агре М. Я., Просвірнова Д. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 165 : Фізико-математичні науки. - С. 41-48.

У виданнях НаУКМА 

 • Бернацька Ю. М. Слово про науковця / Бернацька Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 3-6.
 • Pyliavska O. On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency class less than 3 / O. Pyliavska, M. Naichuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 43-47.
 • Bernatska Ju.Orbit Approach to Separation of Variables in sl (3)-Related Integrable Systems / Julia Bernatska, Petro Holod // Communications in Mathematical Physics. - 2015. - № 333. - P. 905-929.

Інше 

 • Agre M. Multipole expansions in quantum radiation theory [Electronic resource] / M. Ya. Agre // arXiv.org : Open access to 1,049,300 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. – Electronic data. – 2014. – 7 October. – Mode of access: World Wide Web. – http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.2232.pdf. – Title from the screen (reviewed on 23/06/2015).
 • Bernatska Ju. Orbit Approach to Separation of Variables in sl (4)-Related Integrable Systems [Electronic resource] / Julia Bernatska // arXiv.org : Open access to 1,049,300 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. – Electronic data. – 2014. – 16 August. – Mode of access: World Wide Web. – http://arxiv.org/pdf/1402.6730.pdf. – Title from the screen (reviewed on 23/06/2015).
 • Bernatska Ju.On degenerate sigma-functions of genus two [Electronic resource] / Julia Bernatska and Dmitry Leykin // arXiv.org : Open access to 1,049,300 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. - Electronic data. - 2015. - 18 December. - P. 1-19. - Mode of access: World Wide Web. - http://arxiv.org/pdf/1509.01490v2.pdf. - Title from the screen (reviewed on 04/04/2016).

В іноземних виданнях

2014

У виданнях НаУКМА

 • Бернацька Ю. М. Слово про науковця / Бернацька Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 3-6.
 • Pyliavska O. On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency class less than 3 / O. Pyliavska, M. Naichuk // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 43-47.

В іноземних виданнях

 • Effects of hydrodynamic retardation and interparticle interactions on the self-assembly in a drying droplet containing suspended solid particles / N. I. Lebovka, S. Khrapatiy, R. Melnyk, and M. Vygornitskii // Physical Review E. – 2014. – 14 May.
 • A. Boyarsky, O. Ruchayskiy, D. Iakubovskyi, and J. Franse Unidentified Line in X-Ray Spectra of the Andromeda Galaxy and Perseus Galaxy Cluster // Phys. Rev. Lett. 113, 251301 (2014)

 

Інше

 • Agre M. Multipole expansions in quantum radiation theory [Electronic resource] / M. Ya. Agre // arXiv.org : Open access to 1,049,300 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. – Electronic data. – 2014. – 7 October. – Mode of access: World Wide Web. – http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.2232.pdf. – Title from the screen (reviewed on 23/06/2015).
 • Bernatska J. Orbit Approach to Separation of Variables in sl (4)-Related Integrable Systems [Electronic resource] / Julia Bernatska // arXiv.org : Open access to 1,049,300 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics. – Electronic data. – 2014. – 16 August. – Mode of access: World Wide Web. – http://arxiv.org/pdf/1402.6730.pdf. – Title from the screen (reviewed on 23/06/2015).

 

2013

У виданнях НаУКМА

 • Голод П. І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі Бора) / Голод П. І., Терентьєва Ю. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 6-13.
 • Юрій Вікторович Боднарчук (13.10.1955-12.07.2013) / Глибовець М. М., Братик М. В., Дяченко С. М., Дрінь С. С., Захарійченко Ю. О., Кашпіровський О. І., Крюкова Г. В., Митник Ю. В., Михалевич В. М., Олійник Б. В., ... Пилявська О. С., Прокоф'єв П. Г., Руссєв А. В., Чорней Р. К., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 3-5.

В іноземних виданнях

 • J. Bernatska, P. Holod Harmonic analysis on Lagrangian manifolds of integrable Hamiltonian system // Journal of Geometry and Symmetry in Physics, V. 29, P. 39-51, (2013)
 • G.Yu. Rudko, A.O. Kovalchuk, V.I. Fediv, Q. Ren, W.M. Chen, I.A. Buyanova, G. Pozina “Role of the host polymer matrix in light emitting processes in nano-CdS/ polyvinyl alcohol composite” // Thin solid films, 2013, V. 543, Pp.11–15.
 • Mitsa V., Borkach E., Lovas G., Holomb R., Rosola I., Rudko G., Gule E., Fekeshgazi I. "The visible photoluminescence from aged and freshly fractured surfaces of chalcogenide glasses"// Science and education of New Dimension:Natural and Technical Science, 2013, Vol. 8, pp.61-64.
 • Fesenyuk O. P., Kolesnichenko Ya. I., and Yakovenko Yu. V. Frequencies of the geodesic acoustic mode and Alfvén gap modes in high-q2β plasmas with non-circular cross section // Physics of plasmas, V.20, 122503 (2013)
 • Kolesnichenko Ya.I., Yakovenko Yu.V. Can the stochasticity of field lines be responsible for sawtooth crashes? // Plasma Phys. Control. Fusion, V.55(2013) 115006 (12pp)
 • Boyarsky A., Iakubovskyi D., Ruchayskiy O. Next decade of sterile neutrino studies // Physics of the Dark Universe, V.1, P.136-154

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Bezvershenko Yu. V. Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials / Yu. V. Bezvershenko,
 • P. I. Holod
 • // Ukrainian Journal of Physics. - 2013.- Vol. 58, no. 11. - P. 1084-1091.
 • Bezvershenko Yu., Holod P. Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials/ Yu. Bezvershenko, P. Holod // Ukrainian Journal of Physics. – 2013. – № 58. – P. 1084-109110.

В інших виданнях України

 • В. Бешлей, Є. Вовк, Д. Малишев, В. Марченко, О. Петрук, В. Савченко, Д. Якубовський. Космічні джерела гамма-випромінювання та перспективи їх спостережень на міжнародній космічній обсерваторії гамма-400 // Журнал фізичних досліджень Т.17 (2013) Вип. 2 P.2901
 • Bashkatov Y.,Yershov K., Khomenko V., Voitsekhovich V., Kachalova N., Tsiganok B. Investigation of Stimulated Raman Scattering in microstructured fibers / Electronics Technology (ISSE) 2013, 36th International Spring Seminar, 8-12 May 2013, P. 227-230

Інше

 • Кутовий С. Ю. Теорія груп у застосуванні до спектроскопії багатоатомних молекул : навчальний посібник / С. Ю. Кутовий ; [рец. П. І. Голод] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Київський університет, 2013. - 175 с. - Включ. бібліогр.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Голод П.І. Хто насправді автор ідеї про кванти світла / Голод П. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 34-37.

В іноземних виданнях

 • Tomchuk P. M. The nanoparticle shape's effect on the light scattering cross-section / P. M. Tomchuk, D. V. Butenko // Surface science : a journal devoted to the physics and chemistry of all interfaces / ed. M. Mavrikakis, Madison, WI. - Amsterdam : North-Holland Pub. Co, 2012. - Vol. 606, Is. 23-24. - P. 1892–1898.
 • Bernatska J., Messina A. Reconstruction of Hamiltonians from given time evolution // Physica Scripta – 2012. – V. 85 – p. 015001 (8pp).

2011

В іноземних виданнях

 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I., Messina A. Dynamical stabilization of spin systems in time-dependent magnetic fields // Physica Scripta – 2011. – V. T143 – p. 014005 (5pp).
 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I. Resonance in a driven two-level system: analytical results without the rotating wave approximation // Physics Letters A – 2011. – V. 375. – pp. 3936-3940.
 • Прокопец Г.А. Расчет углового распределения времен задержки при рассеянии нейоронов ядрами Ni-58, Ядерная фізика, 2011, т.74, с. 740-746 (G.A. Prokopets Calculation of the angular distribution of delay times in neutron scattering on Ni-58 nuclei // Physics of Atomic Nuclei – 2011 – v.74. – pp.714-720.)
 • G. Yu. Rudko, A. I. Klimovskaya Comparative study of photoluminescence in silicon and zinc oxide nanowires// Advanced Materials Research, 2011, Vol. 222, pp 189-192
 • D. Gogova, G. Yu. Rudko, D. Siche, M. Albrecht, K. Irmscher, H.-J. Rost, R. Fornari „A new approach to grow C-doped GaN thick epitaxial layers”// Physica Status Solidi (c), 2011, Vol.7-8, pp. 2120–2122.
 • Агре М.Я. Мультипольное разложения в магнитостатике // УФН – 2011. – т. 181, №2 – С. 173-186.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Томчук П. М., Бутенко Д. В. Нелінійні плазмові дипольні коливання у сфероїдальних металевих наночастинках // Український фізичний журнал. – т. 56, № 10, 2011. – С. 1111 – 1120.

У виданнях НаУКМА

 • Голод П.І. Видатний експеримент фізики XX століття // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, 2011, т. 113, с. 3-6.

В інших виданнях України

 • Безвершенко Ю.В., Голод П.І. “Динаміка спіна в кноїдальному магнітному полі” // ХІ Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини. Збірка тез. — Львів: Інститут фізики конденсованих систем, 2011. —С. 34.
 • Безвершенко Ю., Голод П. “Resonance in a driven two-level system: analytical results without the rotating wave approximation” / 2nd International Conference for Young Scientists "LOW TEMPERATURE PHYSICS - 2011" Abstract book, 6-10 червня 2011р., Харків, Україна
 • Шиманська О.Т. Київська наукова школа фазових перетворень та критичних явищ // Питання історії науки і техніки. - 2011. - № 3. - С. 67-70.

2010

В іноземних виданнях

 • Savchuk A.I., Rudko G.Yu., Fediv V.I., Voloshchuk A.G., Gule E.G., Ivanchak S.A., Makoviy V.V. Evolution of CdS:Mn nanoparticle properties caused by pH of colloid solution and ultrasound irradiation // Physica Status Solidi C. – 2010.- V.7, No.6.- p. 1510-1512.
 • Шиманська О.Т. Влияние ионов на уравнение кривой сосуществования растворов метанол-гексан и изомасляная кислота-вода / А.Д. Алехин, Б.Ж. Абдикаримов, Е.Т. Шиманская ... [и др.]. // Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах : сб. тр. междунар. конф. 21-23 ноб. 2010 г., Махачкала / Дагестан. науч. центр, Ин-т физики им. Х. И. Амирханова, Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 2010. – С. 375-378.
 • Шиманська О.Т. Термодинамічні потенціали та термодинамічні характеристики флуктуаційно-дисперсних систем поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін, О. Т. Шиманська ... [та ін.] // Дисперсные системы : XXIV науч. конф. стран СНГ 20-24 сент. 2010 г., Одесса, Украина : материалы конф. / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 246-247.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Шиманська О.Т. Рівняння стану широкого класу діелектричних рідин поблизу критичної точки на основі моделі Ван-дер-Ваальса / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, О. Т. Шиманська ... [та ін.]. // Український фізичний журнал. – 2010. – Т. 55, № 8. – С. 898-901.

У виданнях НаУКМА

 • Федів В.І., Ковальчук А.О., Гуле Є.Г., Рудько Г.Ю. Дослідження безвипромінювальної передачі енергії в нанокомпозиті CdS/ПВС при фото-старінні полімера // Наукові записки НаУКМА, 2010, т. 100, с. 46-51.
 • Рудько Г.Ю., Солоненко Д.І. Безвипромінювальна передача енергії в композитних матеріалах з квантовими точками та її застосування // Наукові записки НаУКМА, 2010, т. 100, с. 35-46.

В інших виданнях України

 • Голод П.І. Микола Боголюбов і сучасна теоретична фізика // Світ фізики. – 2010. – № 4. – С. 28-34.

2009

В іноземних виданнях

 • Bernatska J., Holod P. A generalised Landau-Lifshitz equation for an isotropic SU(3) magnet // J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 075401 (14рр.)
 • Бернацька Ю.М., Голод П.І. Topological Excitations in a Two-dimensional Spin Systems with High Spin s ≥ 1 // Theor. Math. Phys, 160 (1) P. 878-886, 2009

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Голод П.І., Безвершенко Ю.В.Нелінійна динаміка дипольного моменту дворівневого атома у напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса // Укр. фіз. журн. – 2009. – Т. 54, № 5.- С. 514-524.

У виданнях НаУКМА

 • Голод П.І. М.М. Боголюбов і сучасна теоретична фізика // Наукові записки. Т. 87 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [редкол. тем. вип. : Боднарчук Ю. В. (гол. редкол.) ... та ін. ; упоряд. : Олійник Б. В., Бернацька Ю. М.]. – К. : [Пульсари], 2009. – С. 3-8.

2008

 • Ковальчук А.О. Випромінювальні властивості композитних матеріалів з наночастинками ZnO /А.О. Ковальчук, Г.Ю. Рудько // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В. Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б.В. Олійник, Ю.М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 38-45.
 • Опанасюк Ю.А. До концепції голі стичного Всесвіту Сідхарта / Ю.А. Опанасюк, О.С. Ядловська // Наукові записки. Т. 74 : Фізико-математичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П Моренець, В.Є. Панченко … [та ін.] ; упоряд. Б.В. Олійник, Ю.М. Бернацька]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 15-28.
 • Бернацька Ю. М. Ordered States and Nonlinear Large-Scale Excitations in a Planar Magnet of Spin s=1 / J. M. Bernatska, P. I. Holod // Український фізичний журнал = Ukrainian Journal of Physics. – 2008. – Vol. 53, No. 12. – P. 1208-1218.
 • Bernatska J., Holod P.A generalised Landau-Lifshitz equation for an isotropic SU(3) magnet // J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009) 075401 (14рр.)
 • Бернацька Ю.М., Голод П.І.Впорядковані стани та нелінійні великомасштабні збудження у плоскому магнетику зі спіном s = 1 // Український фізичний журнал. — 2008, Т. 53. —№12. — С. 1209-1220
 • Agre M. Ya. Circular and elliptical dichroism effects in two-photon disintegration of atoms and molecules // Europhysics conference: 40th EGAS, Austria, Graz, 2008, P. 103.
 • Агре М. Я.Кінематика процесу двофотонної іонізації атомарних систем // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. — 2008, Т. 74. — С. 45–56.
 • Голод П.І., Безвершенко Ю.В. Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса–Камінгса // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. — 2008, Т. 74. — С. 28–37.
 • Опанасюк Ю. А., Ядловська О. С.До концепції Голістичного Всесвіту Сідхартха // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. — 2008, Т. 74. — С. 15–28.
 • Bernatska J., Holod P. On Separation of Variables for Integrable Equations of Soliton // Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Vol. 14 (2007), N 3, P. 345–366.
 • Prokopets G. O. Time analysis of the nuclear resonance scattering of neutrons // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. — 2007, Т. 61. — С. 43–49.
 • Agre M. Ya. Circular dichroism in two-photon ionization of oriented and aligned atoms // 9th European Conference on Atomic and Molecular Physics, Crete, Greece, 2007
 • Agre M. Ya. Two-photon ionization of oriented and aligned atoms // XXV International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions, Freiburg, Germany, 2007
  Bernatska J., Holod P. Geometry and Topology of Coadjoint Orbits // Proceedings of the 9th International Conference on “Geometry, Integrability and Quantization”, Sts. Constantine & Elena, Bulgaria, 2007, P. 146-166.
 • Мельник Р.М., Лебовка М.І.Моделювання самоорганізаціних процесів в механічно-структурованих системах // Міжнародна конференція “Нанорозмірні системи: будова–властивості –технології ” (НАНСИС-2007), Київ, Україна, 2007 – С.62
 • Мельник Р.М., Паховчишин С.В., Прокопенко В.А., Пивоварова Н.С., Огенко В.М. Структурно-механічні властивості дисперсій глинистих мінералів та донних морських осадів // Доповіді НАН України. — 2006. — №8. — С.171–177

2007

 • Bernatska J., Holod P. On Separation of Variables for Integrable Equations of Soliton // Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Vol. 14 (2007), N 3, P. 345–366.
 • Prokopets G. O. Time analysis of the nuclear resonance scattering of neutrons // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. — 2007, Т. 61. — С. 43–49.
 • Agre M. Ya. Circular dichroism in two-photon ionization of oriented and aligned atoms // 9th European Conference on Atomic and Molecular Physics, Crete, Greece, 2007
 • Agre M. Ya. Two-photon ionization of oriented and aligned atoms // XXV International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions, Freiburg, Germany, 2007
  Bernatska J., Holod P. Geometry and Topology of Coadjoint Orbits // Proceedings of the 9th International Conference on “Geometry, Integrability and Quantization”, Sts. Constantine & Elena, Bulgaria, 2007, P. 146-166.
 • Мельник Р.М., Лебовка М.І.Моделювання самоорганізаціних процесів в механічно-структурованих системах // Міжнародна конференція “Нанорозмірні системи: будова–властивості –технології ” (НАНСИС-2007), Київ, Україна, 2007 – С.62
 • Мельник Р.М., Паховчишин С.В., Прокопенко В.А., Пивоварова Н.С., Огенко В.М. Структурно-механічні властивості дисперсій глинистих мінералів та донних морських осадів // Доповіді НАН України. — 2006. — №8. — С.171–177

Доповіді на міжнародних конференціях

 • Agre M. Multipole radiation of oriented and aligned atoms // 11th European Conference on Atoms, Molecules and Photons (ECAMP 11), Aarhus, Denmark, 24-28 June 2013
 • Bernatska J., Holod P. SU(3) magnet: finite-gap integration on the lowest genus curve // Physics and Mathematics of Nonlinear Phenomena 2013, 22 - 29 June 2013, Gallipoli (Lecce, Italy)
 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I., invited talk “Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials”, International Conference “Quantum Groups and Quantum Integrable System”, Kyiv, Ukraine, June 18-21, 2013.
 • G. Yu. Rudko, V. I. Fediv, A.I. Savchuk, E.G. Gule “Optically determined kinetics of seed formation, growth and magnetic impurity incorporation in colloids of nanoparticles”// 2nd Ukrainian-French Seminar "Semiconductor-on-Insulator Materials, Devices and Circuits: Physics, Technology, and Diagnostics" and 7th International Workshop "Functional Nanomaterials and Devices" (8-11 April, 2013, Kyiv, Ukraine), Conference Abstracts, P. 83-84
 • G.Yu. Rudko, V.A. Bondarenko, V.I. Fediv, E.G. Gule “Mechanisms of dc Conductivity in Thin Films of Nanocomposite CdS/Polyvinyl Alcohol” // The International research and practice Conference “Nanotechnology and nanomaterials (28th August – 1st September 2013. Bukovel, Ukraine).
 • G.Yu. Rudko, A.O. Kovalchuk, V.A. Bondarenko, V.I. Fediv, E.G. Gule “Electrical and optical properties of thin films of nanocomposite CdS/polyvinyl alcohol”// International Conference “Functional materials” ICFM (29 september – 5 october, 2013. Partenit, Crimea, Ukraine) Abstracts, p.402.
 • V. I. Fediv, I.S. Davydenko, G. Yu. Rudko, Savchuk A.I., O.I. Fediv, O.I. Olar “ ZnO nanoparticles as fluorescent labels for erythrocyte membranes permeability investigation“// Third International Conference Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects (October 7-10, 2013, Kharkiv, Ukraine). Book of Abstracts, p.71.
 • G. Yu. Rudko, A. O. Kovalchuk, V. I. Fediv, Q. Ren, W. M. Chen, I. A. Buyanova "Polymer Matrix Role In Light Absorption And Emission By Nano-Cds/PVA Composite"// APS Spring Meeting 2013(Baltimor, USA).
 • G. Yu. Rudko "Excitation migration and energy transfer in polymers" // Ukrainian-Swedish Workshop “Novel photonic materials based on III-V and II-VI alloys” (6-7 June 2013, National University "Kyiv Mohyla Academy", Kyiv, Ukraine).
 • A.O. Kovalchuk, G.Yu. Rudko, V.I. Fediv, J. Stehr, W.M. Chen, I.A. Buyanova "Modification of the semiconductor/polymer interface by UV-illumination" // Ukrainian-Swedish Workshop “Novel photonic materials based on III-V and II-VI alloys” (6-7 June 2013, National University "Kyiv Mohyla Academy", Kyiv, Ukraine).
 • A.O. Kovalchuk, G. Yu. Rudko, V. I. Fediv, Q. Ren, G. Pozina, W. M. Chen, I. A. Buyanova ”Role of the Host Polymer Matrix in Light Emission Processes in nano-CdS/Polyvinyl Alcohol Composite” // E-MRS Fall Meeting, 2013, Warsaw, Poland
 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I., plenar talk “Integration of Dicke model on a generalized Jacobian”, IV Young scientists conference "Modern Problems of Theoretical Physics", Kyiv, Ukraine, October 23-26, 2012.
 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I., talk “Laguerre polynomials and functional Bethe ansatz for the rational Gaudin model”, Russian-Japan Conference ''Synthesis of integrabilities in the context of duality between the string theory and gauge theories'', Moscow, Russia, September 17-21, 2012.
 • Bezvershenko Yu.V., Holod P.I., invited talk “Laguerre polynomials and functional Bethe ansatz for the rational Gaudin model”, Heraeus-Seminar ''Algebro-geometric methods in fundamental physics'', Bad Honnef, Germany, September 3-7, 2012.
 • Федив В.И., Рудько Г.Ю., Ковальчук A.O., Савчук A.И., Гуле Е.Г., Волощук А.Г. “Фотолюминесцентные свойства нанокомпозита поливиниловый спирт/наночастицы CdS” //3Я Международная Конференция "HighMatTech" (3 – 7 октября 2011 г., Киев, Украина) G 156.
 • G. Yu. Rudko, S.A. Kovalenko, E.G. Gule, V.V. Bobyk, V.M. Solomakha, A.B. Bogoslovskaya “Structural and photoluminescence properties of ZnO/SBA nanocomposites obtained by sublimation method” // XX International School-Conference "Spectroscopy of Molecules and Crystals" (Sept., 20-27, 2011, Bere-gove, Crimea, Ukraine), p.161-162.
 • Agre M. Multiple radiation of axial-symmetrically polarized atoms // 43rd Conference of the European Group for Atomic Systems (EGAS), University of Fribourg, Fribourg, Switzerland June 28 July 2, 2011
 • Yuriy A. Opanasiuk. Observational constraints on proposed forms for dark energy // Annual International Conference "Relativistic Astrophysics, Gravitation and Cosmology" (June 7 - 10, 2011, Kiev, Ukraine)
 • Yu. V. Bezvershenko, P. I. Holod Resonance in a driven two-level system: analytical results without the rotating wave approximation // 2nd International Conference for Young Scientists "LOW TEMPERATURE PHYSICS -2011" 6–10 June, Kharkov, Ukraine
 • D. Gogova, G. Rudko, D. Siche, R. Fornari “Growth of High-Quality Bulk GaN Substrates” // 16th Semiconducting and Isolating Materials Conference (SIMC-XVI) (June 19-23, 2011, Stokholm, Sweden), Tu 3-22.
 • Ю. В. Безвершенко, П. І. Голод Динаміка спіна в кноїдальному магнітному полі // XI Школа-семінар молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованих систем, 1-3 червня 2011, Львів, Україна
 • D. Gogova, G. Rudko, D. Siche, R. Fornari “Growth and Structural and Optical Properties of Bulk GaN” // E-MRS (May, 2011, Nice, France), P1 20
 • Shimanska O.T. Equation of State of Liquids Near the Critical Point on the Basis of Van der Waals Model of Gas of Fluctuations of order Parameter / A.D. Alekhin, B. Zh. Abdikarimov, O.T. Shimanska ... [et al.]. // PLM MP, Kyiv 2010 : International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problrms", May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine : Abstracts / ed. Leonid Bulavin. – Kyiv, 2010. – P. 123.
 • Влияние ионов на уравнение кривой сосуществования растворов метанол-гексан и изомасляная кислота-вода. А. Д. Алехин, Б. Ж. Абдикаримов, Л. А. Булавин, Ю. Л. Остапчук, Е. Г. Рудников, Е. Т. Шиманская. Сборник трудов международной конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах», 21-23 ноября 2010 г., Махачкала, С. 375-378.
 • Bratus’ V.Ya., Gule E.G., Indutnyy I.Z., Maidanchuk I., Maksimenko V.V., Rudko G. Yu., Shepeliavyi P.E. Photoluminescent and EPR diagnostics of porous silicon oxide films with Si nanocrystallites // SOI (25-30 October, 2010, Kiev, Ukraine).
 • Критична ізотерма гексану в гравітаційному полі Землі. /О.Т. Шиманська // Дисперсные системы. XXIV научная конференция стран СНГ, 20-24 сентября 2010 года, Одесса, Украина, Материалы конференции, Одесса, «Астропринт», 2010, С.315-316.
 • Термодинамічні потенціали та термодинамічні характеристики флуктуаційно-дисперсних систем поблизу критичної точки. / Є.Г. Рудников., О.Д. Альохін, О.І. Білоус, Ю.Л. Остапчук, О.Т. Шиманська //, Дисперсные системы. XXIV научная конференция стран СНГ, 20-24 сентября 2010 года, Одесса, Украина, Материалы конференции, Одесса, «Астропринт», 2010, С.246-247.
 • Gogova D., Rudko G. Yu., Siche D., Rost H.-J., Fornari R. A new approach to grow C-doped GaN thick epitaxial layers // International Workshop on Nitride Semiconductors (September 19-24, 2010, Tampa, FL, USA)
 • Rudko G.Yu., Dubrovin I.V., Klimovskaya A.I., Gule E.G., Lytvyn Yu.M., Demchenko Yu.A. Non-linearity of photoemission of ZnO nanocrystals grown by gas-transport reactions // E-MRS Fall Meeting 2010 (13-17 September, 2010, Warsaw, Poland), P3USY.
 • Бернацька Ю. М., Applications of the method of generalized stereographic parametrization, International Congress of Mathematicians, 19-27 серпня 2010 року, Hyderabad, India
 • Агре М. Я., Light emission by axial-symmetrically oriented and aligned atoms and molecules, 10th European Conference on Atoms, Molecules, and Photons (ECAMP X), 4-9 липня 2010, Salamanca, Spain
 • Бернацька Ю. М., Месcіна А., Reconstruction of Hamiltonians for n-level quantum systems, Nonlinear physics: Theory and Experiment VI, 23 червня – 3 липня 2010, Gallipoli, Italy
 • Безвершенко Ю. В., Голод П. І., Control of spin system by soliton-type magnetic fields, International Conference on Quantum Optics and Quantum Information, 28 травня – 2 червня, 2010, Kyiv, Ukraine.
 • Yu. Bezvershenko, P. Holod and A. Messina “Dynamical stabilization of spin ½ in time-dependent magnetic field” // Eighth Inernational Conference “Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics”, Kyiv, Ukraine, June 21-27, 2009
 • Opanasyuk Yu., O. Yadlovska O. Future Gravity Measurements Scenario and High-precision Tests of General Relativity // Annual International Conference "Relativistic Astrophysics, Gravitation and Cosmology", May 27-29, 2009, Kiev, Ukraine
 • Agapova A.-S., Opanasyuk Yu., Yadlovska O. Parity Transformations and Possible Gravitational Consequences within the Frameworks of a set of Modern Theories // Annual International Conference "Relativistic Astrophysics, Gravitation and Cosmology", May 27-29, 2009, Kiev, Ukraine
 • Ю.В. Безвершенко, П.І. Голод Керування та динамічна стабілізація спінової системи змінними магнітними полями // Міжнародна конференція вчених і аспірантів ІЕФ-2009, Ужгород, Україна, 23-28 травня, 2009, Ужгород
 • Бернацька Ю.М. Впорядковані стани та нелінійні крупномасштабні збудження у плоскому магнетику зі спіном s ≤ 1 // Міжнародна наукова конференція молодих вчених та аспірантів ІЕФ'2009, 23-28 травня 2009, Ужгород
 • Agre M., Ellipticaland circular dichroism effects in two-photon disintegration of atoms and molecules, International conference 40th European Group for Atomic Systems, Graz, Austria, June 30 – July 6, 2008
 • Bernatska J., Holod P. Nonlinear excitations in 2D spin systems with high spin s ≥ 1 // International Workshop “Nonlinear Physics. Theory and Experiment V”, Gallipoli (Lecce), Italy, June 12-21, 2008
 • Prokopets G. A. Decay Law of the Nuclear States of Scattering in the Region of of the Neutron Resonances // Book of Abstracts of the 2-nd International Conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy", June 9-15, 2008, Kyiv, Ukraine, p.67.
 • Agapova A.-S., Opanasyuk Yu., Yadlovska O. Gravitational consequences of discrete symmetry system properties // Book of Abstracts of the 8-th Annual International Conference "Relativistic Astrophysics, Gravitation and Cosmology", May 21-23, 2008, Ukraine, p.
 • Opanasyuk Yu., Yadlovska O. Quantized Space-Time and a Holistic Cosmology // Book of Abstracts of the 8-th Annual International Conference "Relativistic Astrophysics, Gravitation and Cosmology", May 21-23, 2008, Ukraine, p.
 • Мельник Р.М., Лебовка М.І. Моделювання самоорганізаціних процесів в механічно-структурованих системах // Міжнародна конференція “Нанорозмірні системи: будова-властивості -технології ” (НАНСИС-2007) – Київ, Україна, 21-23 листопада 2007 – С.62.

Монографії

 • Metal oxides for non-volatile memory : materials, technology and applications / [I. N. Antonov, A. I. Belov, C. Bonafos … L. Khomenkhova et al.] ; edited by Panagiotis Dimitrakis, Ilia Valov, Stefan Tappertzhofen. – Amsterdam : Elsevier, 2022. – xvii, 513 p. : ill. – https://doi.org/10.1016/C2017-0-01762-7.
 • Вплив термічно та радіаційно стимульованих процесів дифузії на властивості матеріалів мікроелектроніки та приладів на їх основі : монографія / Корсунська Н. О., Маркевич І. В., Борковська Л. В., Хоменкова Л. Ю., Савкіна Р. К., Смірнов О. Б., Венгер Є. Ф., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 210 с. : рис., табл.
 • Голод П.І., Клімик А.У.Математичні основи теорії симетрій. — К.: «Наукова думка», 1992. — 368с.
 • Голод П.И., Климык А.У. Математические основы теории симметрий. — М.: «Регулярная и стохастическая динамика», 2001, 528с.

Анотації курсів

Бакалаврська програма «Фізика»


Основи математичного аналізу
(семестри 1, 2)

Базова математична дисципліна, де викладається диференціальне й інтегральне числення дійснозначних функцій однієї змінної, теорії числових та функціональних рядів, а також інтегралів з параметром. Є основою більшості математичних дисципліни, зокрема, серед передбачених програмою це Аналіз функцій багатьох змінних, Диференціальні та інтегральні рівняння, Теорія функцій комплексної змінної, Методи математичної фізики, Теорія ймовірностей та математична статистика, Диференціальна геометрія.


Механіка
(семестри 1, 2)

Базова дисципліна циклу загальної фізики. Послідовно правильною математичною мовою викладаються усі традиційні розділи: кінематика, динаміка Ньютона, включаючи закони збереження, елементи динаміки твердого тіла, коливальний рух, елементи релятивістської динаміки. Дисципліна є основою для викладу клаичної механіки в рамках циклу теоретичної фізики.


Практикум з механіки
(семестри 1, 2)

Додаткова дисципліна, яка має на меті поглиблення знань з дисципліни Механіка шляхом виконання декількох модельних експериментів та детального вивчення їх теоретичного обґрунтування. Також надаються знання та виробляються навики обробки результатів вимірювань, їх представлення та аналізу.


Лінійна алгебра та аналітична геометрія
(семестри 2, 2д)

Базова математична дисципліна, яка присвячена вивченню лінійних просторів та операцій на ними. Виклад починається з фундаментальних понять, якими є векторний простір, евклідів простір, лінійний оператор. Вивчаються методи розв’язування систем лінійних рівнянь, обчислення визначників, дослідження лінійних операторів і квадратичних форм. Мова лінійної алгебри дозволяє формалізувати геометричні об'єкти і спростити роботу з ними. Ця область дістала назву аналітичної геометрії, в рамках якої вивчаються пряма, площина, криві та поверхні другого порядку. Розглядається застосування апарату лінійної алгебри та аналітичної геометрії у фізичних задач.


Аналіз функцій багатьох змінних
(семестр 3)

Базова математична дисципліна, яка продовжує дисципліну Основи математичного аналізу і має справу з функціями декількох дійсних змінних. Диференціальне та інтегральне числення таких функцій включає різні види диференціальних операторів, криволінійні, поверхневі та об'ємні інтеграли. Розглядається використання цього математичного апарату у фізичних задачах.


Молекулярна фізика
(семестри 2, 3)

Базова дисципліна циклу загальної фізики. Присвячена вивченню фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах у зв’язку з їхньою внутрішньою будовою (структурою, взаємодією між частинками та типом міжмолекулярного руху). Методи молекулярної фізики: фізичний експеримент і теоретичні методи (статистичні, термодинамічні, фізичних моделей, гіпотез). Готує студентів до самостійного розв’язання фізичних задач і до сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в таких галузях, як фізика фазових переходів, статистична фізика, хаос та дисипативні структури, моделювання фізичних і біологічних процесів.


Практикум з молекулярної фізики
(семестр 3)

Додаткова дисципліна, де вивчають експериментальні методи дослідження фізичних властивостей речовин у газоподібному та плинному станах; набувають навичок вимірювання в’язкості, поверхневого натягу, питомої теплоти плавлення, коефіцієнта внутрішнього тертя та довжини вільного пробігу молекул, відносної вологості повітря тощо; здійснюють статистичну обробку експериментальних даних, закріплюють навички постановки лабораторних робіт.


Диференціальні та інтегральні рівняння
(семестри 3, 4)

Базова математична дисципліна, яка дає апарат для поглибленого вивчення еволюційних процесів і явищ природознавства. Вивчаються методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, диференціальних рівнянь вищих порядків, систем диференціальних рівнянь, елементи теорії стійкості динамічних систем, які описують системами диференціальних рівнянь, елементи теорії інтегральних рівнянь. Розглядаються задачі, які зводяться до звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь.


Теорія функцій комплексної змінної
(семестр 4)

Базова математична дисципліна, яка має й іншу назву: комплексний аналіз. Вона є продовженням аналізу функцій дійсної змінної (математичного аналізу). Вивчаються способи геометричного зображення функцій комплексної змінної, розклад у степеневий ряд, диференціальне та інтегральне числення. Саме перехід до комплексного аналізу дозволив розв’язати багато питань дійсного аналізу, зокрема довести основну теорему алгебри. Теорія функцій комплексної змінної знаходить численні застосування у теоретичній фізиці, гідродинаміці, теорії пружності, небесній механіці.


Електрика та магнетизм
(семестри 4, 4д)

Базова дисципліна циклу загальної фізики, предметом якої є електричне та магнітне поля, взаємодія зарядів і струмів. Вивчаються такі теми. Закон Кулона, теорема Гауса. Діелектрики. Постійний електричний струм. Електропровідність. Природа носіїв зарядів у металах. Електричні та магнітні властивості речовин залежно від їхньої природи, а також принципи їхнього застосування в сучасних технологіях. Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвелла й основні властивості електромагнітних хвиль. Збудження та поширення електромагнітних хвиль.


Практикум з електрики та магнетизму
(семестр 4)

Додаткова дисципліна, яка має на меті набуття практичних навичок застосування знань з дисципліни Електрика та магнетизм та ознайомлення з електричними приладами і методами досліджень їх характеристик. Лабораторні роботи спрямовано на відтворення фізичних явищ у лабораторних умовах і супроводжуються вимірюваннями електричних величин та математичною обробкою даних, інтерпретацією результатів експерименту. В сучасній фізиці електричні вимірювання – це невід’ємна ланка практично всіх досліджень.


Класична механіка
(семестри 4, 4д)

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики, яка подає механіку Ньютона у формалізмі Лагранжа та формалізмі Гамільтона, запроваджуючи новий математичний апарат, і демонструє його потужність у описі та розв'язанні механічних задач та можливість узагальнення, що дало початок новим розділам фізики, зокрема квантовій теорії, теорії хаосу, теорії інтегровних динамічних систем. Вивчається рух механічних систем за наявності в’язей, рівняння Лагранжа І та ІІ роду, функція Лагранжа, принцип екстремальності дії Гамільтона; симетрії і закони збереження, задача двох тіл, задача розсіювання, формула Резерфорда. Окрему увагу приділено механіці твердого тіла, розглядаються інтегровні випадки динаміки твердого тіла. Теорія малих коливань. Нелінійні коливання. Механіка Гамільтона: канонічні рівняння руху, дужка Пуассона, канонічні перетворення, теорема Ліувілля, теорія Гамільтона–Якобі, змінні «дія–кут».


Програмування
(семестр 3)

Професійно-орієнтована дисципліна, в рамках якої проходить вивчення структури формальних мов та принципів подудови алгоритмів. Зокрема, вивчається мова програмування Сі та набуваються навички програмування під час вирішення простих математичних задач.


Практика ознайомчо-наукова
(семестри 4д)

Літня практика (проходить після завершення навчання на 2-му році), коли відбувається перше знайомство із науково-дослідними установами НАН України в Києві та колом їх наукових інтересів. Базою практики є Інститут теоретичної фізики НАН України, Інститут фізики НАН України, Інститут напівпровідників НАН України, Інститут магнетизму НАН України, Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Мета практики – сприяти вибору галузі та наукової тематики, в якій студент зміг би реалізуватись як науковець.


Оптика
(семестри 4д, 5)

Базова дисципліна циклу загальної фізики, в якій висвітлюють настпуні теми. Світло та його взаємодія з речовиною. Електромагнітна природа світла, поперечність світлових хвиль, групова і фазова швидкості. Поняття геометричної, хвильової та квантової оптики. Інтерференція і поняття когерентності. Методи спостереження інтерференції за Френелем та Ньютоном. Практичне застосування інтерференції. Дифракція, принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракційна ґратка та її застосування в спектроскопії. Дифракція рентгенівських променів. Поляризація світла. Методи отримання поляризованого світла й поляризаційні дослідження. Поглинання світла речовиною. Електронна теорія дисперсії у газах. Розсіяння світла: Релея, Мандельштама–Бриллюена, Рамана. Нелінійні оптичні явища.


Практикум з оптики
(семестр 5)

Додаткова дисципліна, де опановують навички роботи з оптичними приладами і матеріалами, оптичним променем, лазерним випромінюванням; вивчають у лабораторії інтерферометрію, дифрагування, голографію тощо, та їх використання у виробничих і наукових цілях.


Коливні та хвильові процеси у фізиці
(семестр 5)

Вибіркова дисципліна, яка вивчає причини існування, шляхи виникнення та еволюцію коливних і хвильових процесів у природі. Використовує сучасний апарат математичної фізики та обчислювальної математики, є вступом до теорії нелінійних явищ у фізиці та біології.


Методи математичної фізики
(семестри 5, 6)

Базова математична дисципліна, де вивчають рівняння математичної фізики (рівняння в частинних похідних), зокрема наступні теми. Класифікація та зведення до канонічного вигляду. Рівняння гіперболічного типу та теорія поширення хвиль. Параболічні рівняння - рівняння теплопровідності та дифузії. Метод розділення змінних і метод функцій Гріна. Рівняння еліптичного типу на площині та в просторі. Основні межові задачі. Фундаментальні розв’язки. Елементи теорії узагальнених функцій. Основні спеціальні функції (функції Бесселя, Лежандра, сферичні функції). Застосування спеціальних функцій до задач коливання плоских мембран і просторових континуумів, випромінювання та поширення електромагнітних хвиль.


Електродинаміка
(семестри 5, 6)

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики, яка викладає основи класичної теорії поля і спеціальної теорії відносності. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі та речовині (рівняння Максвелла). Принцип калібрувальної інваріантності. Густина і потік енергії електромагнітного поля. Електростатика: рівняння Лапласа і Пуассона, електростатична енергія системи зарядів, поле нерухомих точкових зарядів на великих відстанях. Постійне магнітне поле, магнітний момент, теорема Лармора. Електромагнітні хвилі у вакуумі. Випромінювання, поширення та розсіювання електромагнітних хвиль. Потенціали Лієнара–Віхерта. Дипольне випромінювання. Формула Герца. Розсіювання електромагнітних хвиль зарядами. Електродинаміка суцільних середовищ. Діелектрична проникливість ізотропної й анізотропної плазми. Ефект Фарадея. Ефект Котона–Мутона.


Фізика атома і атомних явищ
(семестр 6)

Базова дисципліна циклу загальної фізики, яка дає феноменологію квантової фізики: закони і уявлення сучасної квантової фізики щодо опису руху мікрочастинок і їхніх хвильових властивостей. Квантування енергії речовини та випромінювання. Модель атома Бора–Резерфорда. Квантово-механічний опис атомних систем. Поняття про хвильову функцію та рівняння Шредінгера. Атом водню. Дипольні переходи, правило відбору. Квантово-механічні властивості багатоелектронних атомних і молекулярних систем. Квантова природа світла, аналіз процесів у лазерах. Основи атомної спектроскопії конденсованих середовищ.


Практикум з фізики атома
(семестр 6)

Додаткова дисципліна, спрямована на засвоєння знань з дисципліни Фізика атома та атомних явищ а також ознайомлення із засобами спектроскопічних вимірювань, надбання практичних навиків експериментально-дослідницької роботи


Чисельні методи математичної фізики
(семестр 6, 6д)

Професійно-орієнтована дисципліна, вивчає чисельні методи, які використовують для розв'язання задач математичної фізики. Методи розв'язання систем лінійних рівнянь, методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь та їх систем, метод різнецевих схем, елементи теорії стійкості різнецевих схем, метод сіток. В процесі виконання задач набуваються навики розробки і написання програм та поглиблюються знання мов програмування.


Моделювання фізичних систем
(семестр 6)

Вибіркова дисципліна, яка розглядає деякі розділи комп’ютерної фізики, зокрема вивчаються явища хаосу і молекулярної динаміки методом Монте-Карло, процеси росту бактеріальних колоній, процеси еволюції, структура фрактальних систем і ріст неупорядкованих поверхонь.


Навчально-науковий семінар з фізики
(семестри 6, 7, 8)

Вибіркова професійно-орієнтована дисципліна. Має на меті познайомити із сучасними напрямками науки та її застосуванням у різних сферах людської діяльності, виробити у студентів навички пошуку наукової інформації, її обробки та презентації.


Астрофізика
(семестр 6д)

Професійно-орієнтована дисципліна, яка вивчає астрофізичні об’єкти і методи їхнього спостереження. Еволюція зірок і галактик, ядерні джерела випромінювання. Астрофізика Сонця, основні закони сонячної циклічності, сонячно-земні зв’язки. Сучасні моделі астрофізичних об’єктів: нейтронних зірок, пульсарів, інших об’єктів Всесвіту. Проблеми нейтронного випромінювання прихованих мас і «чорних дірок».


Курсова робота
(семестр 6д)

Завдання курсової роботи – виробити навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).


Диференціальна геометрія і гравітація
(семестр 7)

Базова математична дисципліна, яка вивчає гладкі многовиди та диференціально-геометричні структури на них. Основні поняття класичної теорії кривих і поверхонь, елементи ріманової геометрії та геометрії, що базуються на понятті афінної зв’язності. Векторний і тензорний аналіз на многовидах. Тензорні поля кривизни та кручення. Інтегральні теореми векторного й тензорного аналізу. Загальний принцип відносності. Гравітаційне поле і метрика. Рівняння гравітаційного поля у формі Ейнштейна-Гільберта, космологічні наслідки спеціальних розв’язків цих рівнянь.


Симетрія та методи теорії груп у фізиці
(семестр 7)

Вибіркова математична дисципліна, яка знайомить із математичним апаратом теорії симетрій, якою є теорія груп. Сучасні уявлення про науку ставлять симетрію на місце універсального принципу світобудови. Вивчаються елементи теорії груп (дискретних), групи симетрій правильних багатогранників та їхній зв’язок із групами перестановок. Кристалографічні групи. Симетрії багатоатомних молекул. Елементи теорії представлення групи та їхнє застосування до теорії малих коливань і опису симетрії електронних станів багатоатомних молекул. Механізми порушення симетрії. Дисципліна є базовою для дисципліни магістерської програми Групі Лі у фізиці


Фізика ядра і елементарних частинок
(семестр 7)

Базова дисципліна циклу загальної фізики, яка вивчає будову ядра та елементарні частинки. Основні етапи розвитку фізики ядра. Загальні властивості атомних ядер. Моделі атомних ядер. Ядерні реакції та методи їхнього опису. Взаємодія ядерного випромінювання з речовиною. Питання практичного використання ядерної енергії та екологічні аспекти ядерної проблеми. Загальні принципи класифікації елементарних частинок, поняття про кварки. Сучасний стан фізики високих енергій і теорії елементарних частинок.


Практикум з фізики ядра
(семестр 7)

Додаткова дисципліна, спрямована на засвоєння знань з дисципліни Фізика ядра і елементарних частинок, знайомство з експериментальними установками та методами вивчення ядер та ядерних процесів


Термодинаміка і статистична фізика
(семестри 7, 8)

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики,, яка вивчає загальні властивості великих сукупностей атомів і молекул при встановленні рівноваги в таких системах. Термодинамічні параметри, закони термодинаміки. Середнє по ансамблю, ергодична гіпотеза. Метод Гібса, функція розподілу ймовірностей мікроскопічних станів. Мікроканонічний і канонічний ансамбль Гібса, статистичний інтеграл. Великий канонічний ансамбль. Основні поняття квантової статистики: матриця густини, статистичний оператор, статистична сума. Квантова статистика ідеального газу. Розподіли Фермі-Дірака та Бозе-Ейнштейна. Термодинамічні властивості виродженого електронного газу. Бозе-газ, бозе-конденсація. Термодинаміка рівноважного електромагнітного випромінювання, формула Планка. Фазова рівновага та фазові переходи. Термодинамічна теорія флуктуації.


Квантова теорія
(семестри 7, 8)

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики, яка знайомить із фізичними основами і принципами мікросвіту на масштабах атома. Операторна природа спостережних величин. Основні рівняння квантової механіки, рівняння Гайзенберга та Шредінгера. Середні та власні значення спостережуваних величин. Найважливіші одночастинкові задачі. Теорія атомних спектрів. Стаціонарна і нестаціонарна теорія збурень. Теорія квантових переходів. Спектри. Спін електрона й способи його описання. Атом у магнітному полі. Квантова теорія систем багатьох частинок та її застосування до багатоелектронних атомів. Квантова природа ковалентного зв’язку. Будова молекул. Принцип релятивістської квантової механіки і квантової теорії поля.


Фізика високих енергій
(семестр 8)

Базова дисципліна циклу загальної фізики. Вивчає основні фізичні властивості елементарних частинок та взаємодій між ними, а також їх класифікацію за допомогою Стандартної моделі фізики частинок. Ознайомлює з сучасними уявленнями про фізику частинок за рамками Стандартної моделі.


Теорія суцільного середовища
(семестр 8)

Професійно-орієнтована дисципліна, яка вивчає основні принципи і рівняння суцільного середовища. Рівняння руху ідеальної та в’язкої рідини. Рівняння Нав’є–Стокса. Елементи механіки пружного середовища. Поширення звуку в рідинах, газах і твердих тілах. Елементи магнітогідродинаміки та теорії плазми. Теорія впорядкованого та слабковпорядкованого конденсованого середовища. Плинні кристали. Нелінійні хвилі в рідинах і газах, солітонні явища.


Практика виробничо-наукова
(семестри 7, 8)

Практика без відриву від навчанн, яка полягає у проведенні наукової роботи, зокрема ґрунтовного опановують науковий експеримент, теоретичні аспекти роботи.


Кваліфікаційна робота
(семестр 8д)

Важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента. Кваліфікаційна робота – це самостійне дослідження наукової проблеми, яке має елементи наукового пошуку або практичної новизни.

Магістерська програма «Фізика»


Квантова теорія багаточастинкових систем
(семестр 1)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна, яка вивчає принцип нерозпізнавальності частинок і його наслідки; теорію багатоелектронних атомів, самоузгоджене поле; багатоатомні молекули та їхню симетрію, електронні стани молекул; слабковзаємодіючий бозе-газ, явище надплинності; теорію фермі-газу і фермі-рідини; електрони в твердому тілі та їхню взаємодію з коливаннями ґратки; явище надпровідності.


Фізика твердого тіла
(семестр 1)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна, яка розглядає електронні, фононні й оптичні властивості твердих тіл – металів та провідників. Першу частину присвячено теорії елементарних збуджень у твердих тілах: квазіелектронів, плазмонів, фононів, магнонів й екситонів. Друга частина вивчає взаємодію елементарних збурень: електрон-фононне, електрон-електронне та фонон-фононне.


Фізика твердого тіла-2
(семестр 2)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна, яка розглядає проблеми спектроскопії твердого тіла, знайомить з оптичними методами діагностики твердого тіла та новітніми досягненнями в твердотільній нанофізиці. Розкривається фізична суть явищ, які відбуваються під час взаємодії електромагнітних хвиль із різних спектральних діапазонів з твердим тілом, та фізичні принципи, що лежать в основі спектроскопічних досліджень твердого тіла. Студентів знайомлять з основними експериментальними методами спектроскопічних досліджень твердого тіла і новітніми досягненнями в області твердотільної нанофізики і фотоніки.


Фізична кінетика
(семестр 2)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна, яка вивчає макроскопічну теорію процесів у статистично нерівноважних системах. Розглядаються наступні теми. Кінетична теорія газів та рідин; статистичний опис електромагнітних процесів; нерівноважні явища в біологічних та хімічно реагуючих системах; кінетичні процеси в конденсованих середовищах; кінетика фазових перетворень.


Вступ до квантової теорії поля
(семестр 2)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна, яка вивчає (із використанням операторних методів і квантової статистики) квантових систем з нефіксованим, зокрема необмеженим, числом ступенів вільності. Методами нерелятивістської квантової теорії поля досліджуються явища надплинності та надпровідності, магнітне впорядкування і фазові переходи. Релятивістична квантова теорія поля – фундамент фізики елементарних частинок і їхніх взаємодій.


Квантова електродинаміка та неабелеві калібрувальні теорії поля
(семестр 3,4)

Нормативна професійно-орієнтована дисципліна. Застосовує принципи квантової теорії поля до опису взаємодій заряджених ферміонів (електронів та позитронів, кварків) з квантованим електромагнітним полем або, у більш загальному випадку, - з неабелевим калібрувальним полем. Окрім загальних принципів релятивістичної теорії квантованих полів, викладаються потужні обчислювальні методи (діаграмна техніка, узагальнені функції, методи континуального інтегрування), на основі яких обраховуються тонкі ефекти квантової фізики: фотоефект, комптонівське розсіювання, лембовський зсув, аномальний магнітний момент електрона тощо. Аналізується проблема "розбіжностей" в квантовій теорії поля та концепція перенормування фізичних величин. Викладаються також основи теорії неабелевих калібрувальних полів та побудовані у відповідності з принципом калібрувальної інваріантності маделі електро-слабких та сильних взаємодій. Обговорюється сучасний стан проблем квантової теорії поля та фізики високих енергій.

Групи Лі у фізиці (семестр 1)

Вибіркова дисципліна, де викладаються основні поняття теорії груп та алгебр Лі, а також елементи теорії представлень цих груп та алгебр. В першій частині курсу відбувається знайомство з групами Лі як аналітичними многовидами, вивчається зв’язок груп Лі з алгебрами Лі, коренева структура напівпростих алгебр Лі. Другу частину складає теорія представлень груп та алгебр Лі. Окрім загальної теорії, детально викладається представлення групи обертань та її спінорної закриваючої SU(2), групи Лоренца SU(1,3) та групи унітарної симетрії елементарних частинок SU(3). Наводяться приклади застосувань цих представлень у фізиці та математиці.


Основи фізики плазми
(семестр 1)

Вибіркова дисципліна, яка дає систематичний виклад основ фізики плазми: основи кінетичної теорії газів; одночастинковий, гідродинамічний описи плазми, наближення самоузгодженого поля; зіткнення у плазмі, кінетичний опис, розсіяння і випромінювання хвиль, нестійкість у плазмі, кінетична теорія частинок, хвиль плазми; застосування в науці і техніці.


Квантова оптика
(семестр 2)

Вибіркова дисципліна, яка вивчає квантування електромагнітного поля, природу квантових кореляцій, детектування фотонів тощо. Окрім цих традиційних для даної області фізики тем, значну увагу приділено сучасним проблемам. Це, зокрема, детальна теорія ефекту Казимира, теорія взаємодії дворівневих систем з випромінюванням та можливість неруйнівного вимірювання її стану, метод функції розподілу фотонів у фазовому просторі, квантова криптографія. Викладається також математичний апарат квантової оптики. Детально описані стани Фока, когерентні та стиснені стани. Виклад супроводжується задачами, розв’язання яких полегшить оволодіння теоретичними методами квантової оптики.


Електродинаміка суцільного середовища та нелінійна оптика

Вибіркова дисципліна, яка вивчає властивості матеріальних середовищ під впливом електричних та магнітних полів; поширення електромагнітних хвиль у речовині з урахуванням ефектів часової та просторової дисперсії; випромінювання електромагнітних хвиль під час руху заряджених частинок в середовищі; розповсюдження в речовині інтенсивного електромагнітного (лазерного) випромінювання та спричинені ним нелінійнооптичні ефекти.

 

Фізика змішаних квантових станів (семестр 4)

Вибіркова дисципліна, що вивчає математичний апарат теорії станів квантових систем, яким не можна поставити у відповідь хвильову функцію, та його застосування в квантовій механіці і квантовій статистиці.

Науково-дослідний семінар (семестр 3,4)

Вибіркова дисципліна, де виробляється навик проводити наукові дослідження. Зокрема, систематично вивчати літературу певного наукового напрямку, працювати над постановкою наукового завдання та його розв'язанням.


Теорія магнетизму
(семестр 3)

Вибіркова дисципліна про магнітні властивості конденсованої матерії, зокрема твердотільних матеріалів, квантових рідин і газів. Основна частина курсу охоплює квантову теорію магнетизму кристалічних твердих тіл (феро- та антиферомагнітне впорядкування, доменна структура і процеси намагнічування, поведінка магнітних матеріалів у змінних електромагнітних полях тощо). Викладається також теорія магнітних структур у надплинному гелії He та квантовій рідині Лафліна (квантовий ефект Холла). Курс тісно пов’язаний з такими дисциплінами: квантова теорія, фізика твердого тіла, статистична фізика, квантова теорія багаточастинкових систем, основи квантової теорії поля.


Нелінійні хвилі і дисипативні структури
(семестр 4)

Вибіркова дисципліна про хвильові процеси в нелінійних пасивних та активних (відкритих або нерівноважних) системах. У вступній частині розглядаються лінійні хвилі, в тому числі хвилі з від’ємною енергією, та їх взаємодія за наявності зв’язку, що приводить до виникнення нестійкостей. Далі вивчаються нелінійні хвилі в системах із сильною (самовплив, помноження частоти, трихвильова взаємодія) та слабкою (солітони, ударні хвилі) дисперсією. Послідовно проаналізовано основні типи автохвильових процесів у активних середовищах (бістабільних, із відновленням та автоколивного типу). Розглянуті також два основні механізми виникнення дисипативних структур – за рахунок розподіленого зворотного зв’язку та за рахунок розвитку аперіодичних нестійкостей.


Фізика конденсованих середовищ
(семестр 4)

Вибіркова дисципліна, яка вивчає квантування електромагнітного поля, природу квантових кореляцій, детектування фотонів тощо. Окрім цих традиційних для даної області фізики тем, значну увагу приділено сучасним проблемам. Це, зокрема, детальна теорія ефекту Казимира, теорія взаємодії дворівневих систем з випромінюванням та можливість неруйнівного вимірювання її стану, метод функції розподілу фотонів у фазовому просторі, квантова криптографія. Викладається також математичний апарат квантової оптики. Детально описані стани Фока, когерентні та стиснені стани. Виклад супроводжується задачами, розв’язання яких полегшить оволодіння теоретичними методами квантової оптики.


Теорія солітонів
(семестр 3)

Вибіркова дисципліна, яка вивчає модельні рівняння теорії конденсованого стану і їхні солітоноподібні розв’язки. Закони збереження та інтеґрованість нелінійних ґамільтонових систем. Метод оберненої задачі розсіювання в теорії солітонів. Солітони в дискретних молекулярних ланцюжках. Солітонні моделі в біофізиці.


Теорія інтегровних систем
(семестр 3)

Вибіркова дисципліна, де викладаються сучасні методи розв’язання спеціального класу нелінійних рівнянь, які виникають у різноманітних галузях фізики, зокрема, у фізиці конденсованого стану низькорозмірних систем (одно- та двовимірних). Зокрема, до цього класу належать рівняння Кортевега-де Вріза, рівняння sin-Гордон, нелінійне рівняння Шредінгера, рівняння Ландау-Ліфшиця. Існування нескінченної низки комутативних інтегралів руху забезпечує інтегровність динамічних систем, які описують такими рівняннями. Викладається метод біжучої хвилі, метод оберненої задачі розсіювання, теорія скінченнозонного інтегрування. Виклад методів проводиться на прикладі згаданих вище рівнянь.


Топологічні методи у фізиці

Вибіркова дисципліна, яка має на меті ознайомити з основними поняттями та методами диференціальної топології: групами гомологій і когомологій, числами Бетті, двоїстістю де’Рама та Пуанкаре, методами топологічної класифікації гладких відображень тощо. Ці базові поняття складають зміст першої частини курсу. У другій частині розглядаються моделі конденсованого середовища та квантової фізики, де топологічні методи відіграють ключову роль. Досліджуються топологічні збудження в магнетиках, плинних кристалах і квантових рідинах, наводяться формули для обрахунку «топологічних зарядів» таких збуджень. Демонструється застосування топології в квантовій теорії поля та фізиці високих енергій (теорія інстантонів і монополів у калібрувальних моделях сильних взаємодій, топологічні ефекти порушення симетрії та механізми генерації мас елементарних частинок).


Фрактали у природничих науках

Вибіркова дисципліна, де викладається фрактальна концепція та її роль у феноменології та інженерних науках. Основні визначення і термінологія. Невпорядкованість і фрактальність, самоподібні системи, методи визначення фрактальної вимірності, методи формування фрактальних об’єктів, симуляція росту фрактальних структур. Біофізичні реакції у фрактальних системах, процеси абсорбції, протікання в пористих середовищах, міграції, дезінтеграції і дисипації енергії. Фрактальний характер поширення епідемічних захворювань.


Охорона праці в галузі
(семестр 2д)

Нормативна дисципліна, яка знайомить з негативними впливами на здоров'я фізика-дослідника внаслідок дії різного роду електромагнітного випромінювання, ураження електричним струмом та хімічними речовинами; засобами захисту від цих впливів та надання швидкої допомоги. Розглядаються нормативні документи та порядок забезпечення охорони праці в галузі фізики.


Актуальні проблеми фізики
(семестр 2д)

Вибіркова дисципліна, яка має на меті ознайомити студентів з найновішими досягненнями сучасної фізики. Конкретну тему і робочий план формує запрошений лектор.


Філософські проблеми фізики
(семестр 3)

Нормативна дисципліна, яка ставить за мету надати комплексну систему знань, сконцентровану у вигляді універсальних принципів та їх наслідків, що дає цілісну картину світобудови й, водночас, звертає увагу на неповноту наших знань, чим й створює мотивації до наукової творчості. Зокрема піднімаються такі питання. Чи існують якісь загальні принципи побудови наукової й, зокрема, фізичної теорії? Яким повинен бути відповідний математичний апарат? Чи існують якісь загальні принципи вибору такого математичного апарату? Чи дійсно він описує закони Природи, а чи є просто зручним для нас способом їх формалізації? Акцентується увага на тих моментах історії природознавства й математики, які мали вирішальне значення у формування сучасної науки. Проводиться критичний аналіз та осмислення нестандартних (так званих "пекулярних") теорій, які "не вписалися" в загальний контекст еволюції фізики.


Кібернетичні моделі у фізиці

Вибіркова дисципліна, яка вивчає основні методи кібернетики, орієнтовані на оцінювання, ідентифікацію, адаптацію, пошук екстремуму та оптимальне керування стосовно біофізичних систем


Самоорганізація у фізичних системах

Вибіркова дисципліна, має на меті вивчення фундаментальних закономірностей виникнення та еволюції впорядкованих структур в живій та неживій природі, знайомство з явищами структурної та еволюційної самоорганізації, з математичними методами, що використовуються для теоретичного опису цих явищ, основою яких є самоорганізація, а також вироблення навичок розв‘язання відповідних задач.


Практика профільна

Практика проводиться в науково-дослідних Інститутах НАНУ: Інституті фізики, Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інституті фізики напівпровідників. Зміст наукових досліджень під час практики пов'язаний з темою магістерської праці і визначається науковим керівником.


Магістерська робота

Магістерська праця має бути завершеним науковим дослідженням актуальної проблеми сучасної фізики. Допускаються також оглядові роботи, якщо вони стосуються нового напрямку досліджень і вимагають нового математичного апарату. Теми магістерської праці визначає керівник і затверджує кафедра. Магістерська праця має містити такі складові частини: вступ, де окреслюється задача і зазначається її актуальність; огляд літератури з досліджуваної проблеми; виклад отриманих результатів та методів дослідження; обговорення результатів та висновки. Допуск до захисту надається після попереднього заслуховування на кафедрі і за наявності відгуку наукового керівника та рецензента.

Інші програми

Викладачі кафедри фізико-математичних наук читають

курси фізичного і математичного спрямування для інших напрямів підготовки

Бакалаврські програми «Хімія» та «Біологія»


Загальна фізика

Загальна фізика – базова дисципліна циклу природничої освіти. Має на меті дати панораму фізичної науки, як основи сучасного природознавства. Перша частина – фізичні основи механіки – демонструє методологію фізичної науки при вивченні простих явищ механічного руху. У другій частині (речовина і поле) подано огляд фізичних методів вивчення речовини як суцільного середовища, електричного та магнітного полів, законів випромінювання і розповсюдження електромагнітних хвиль, фізики атома і атомних явищ, елементів квантової теорії.


Практикум з загальної фізики

Супроводжує викладання дисципліни Загальна фізика і має на меті поглиблення набутих знань. Поділяється на дві частини: «Механіка» і «Речовина і поле». У першій частині вивчаються механічні явища, зокрема півноприскорений, обертальний рух, коливання маятника, робота гіроскопа. Другу частину присвячено явищам, які досліджують молекулярна фізика, гідродинаміка, електрика та магнетизм, теорія хвиль. На лабораторних роботах студенти відтворюють фізичні явища у лабораторних умовах, вимірюють певні величини і здійснюють математичну обробку даних, інтерпретацію результатів експерименту.

Бакалаврська програма «Екологія»


Фізика

Фізика – базова дисципліна циклу природничої освіти. Має на меті дати панораму фізичної науки, як основи сучасного природознавства. Перша частина – фізичні основи механіки – демонструє методологію фізичної науки при вивченні простих явищ механічного руху. У другій частині (речовина і поле) подано огляд фізичних методів вивчення речовини як суцільного середовища, електричного та магнітного полів, законів випромінювання і розповсюдження електромагнітних хвиль, фізики атома і атомних явищ. Відрізняється від дисципліни Загальна фізика більш стислим викладом.


Практикум з фізики

Супроводжує викладання дисципліни Фізика і має на меті поглиблення набутих знань. Поділяється на дві частини: «Механіка» і «Речовина і поле». У першій частині вивчаються механічні явища, зокрема півноприскорений, обертальний рух, коливання маятника, робота гіроскопа. Другу частину присвячено явищам, які досліджують молекулярна фізика, гідродинаміка, електрика та магнетизм, теорія хвиль. На лабораторних роботах студенти відтворюють фізичні явища у лабораторних умовах, вимірюють певні величини і здійснюють математичну обробку даних, інтерпретацію результатів експерименту.

Бакалаврська програма «Програмна інженерія»


Фізика

Фізика – базовий курс, основна мета якого – дати панораму фізичної науки, як основи сучасного природознавства. Перша частина – механіка – демонструє методологію фізичної науки при вивченні простих явищ механічного руху. У другій частині (речовина і поле) подано огляд фізичних методів вивчення речовини як суцільного середовища, електричного та магнітного полів, законів випромінювання і розповсюдження електромагнітних хвиль, елементів квантової теорії. Містить в собі практикум з фізики, який теж складається з двох частин: «Механіка» і «Речовина і поле».

Бакалаврська програма «Прикладна математика»


Теоретична фізика

Дисципліна дає уявлення про сучасну теоретичну фізику. Складовими частинами є класична механіка, електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика. Елементи класичної механіки включають механіку Ньютона, аналітичну механіку Лагранжа та Гамільтона. В розділі «Електродинаміка» вивчається електричні та магнітні поля у вакуумі та матеріальних середовищах, закони випромінювання та поширення електромагнітних хвиль. Розділ «Квантова механіка» містить основні поняття квантової теорії та методи розв’язання простих задач. У розділі «Статистична фізика» вивчається поведінка і властивості макроскопічних тіл, тобто систем, що складаються з дуже великої кількості окремих частинок ¬– атомів і молекул. Наявність великої кількості ступенів вільності приводить до якісно нових закономірностей. Подано також загальні уявлення про сучасну квантову теорію поля та фізику високих енергій.

Магістерська програма «Лабораторна діагностика біологічних систем»


Концепції та парадигми сучасного природознавства

Подається аналіз структури сучасного природознавства, історія формування понятійної системи та концепцій класичної фізики. Особливості фізичних законів та фізичного способу мислення. Виникнення нової парадигми сучасної фізики. Особливості квантової теорії та квантового мислення. Особлива роль математики. Сучасна метафізика.

Дисципліни вільного вибору


Комерціалізація результатів наукових досліджень
(весняний семестр)

Вибіркова дисципліна, яка входить до циклу дисциплін економіко- управлінського спрямування. Розглядає методологічні основи, методику та практику управління інноваціями, розробленими на основі результатів наукових досліджень. Опанування дисципліни дозволить студентам набути сукупності знань з основ права інтелектуальної власності, економіки підприємства, фінансів та маркетингу, управління знаннями, практичного використання аналітичних інструментів для прийняття рішень щодо комерціалізації наукових результатів, навичок визначення споживацько- ціннісних параметрів інновацій, бізнес-планування щодо розробки та виведення нових товарів на ринок.


Оптичні інструменти у природничих науках
(осінній семестр)

Практикум для студентів природничих спеціальностей, який вчить працювати із оптичними інструментами та знайомить з основами геометричної оптики. Кожній лабораторній роботі передує лекція, яка знайомить з принципами роботи оптичних інструментів на лабораторних стендах.


Експериментальні методи фізики суцільного середовища
(осінній семестр)

Практикум для студентів природничих спеціальностей по вивченню фізики суцільних середовищ. Дає уявлення про седиментацію, процеси переносу, застосування віскозиметрів, реологічний експеримент. Лабораторні роботи є навчальними комплексами, які дозволяють засвоїти матеріал, починаючи з базових понять і завершуючи науковим експериментом. Кожному комплексу передує лекція, яка знайомить із принципами роботи оптичних інструментів на лабораторних стендах. В ході практикуму виробляються навики комп’ютерної обробки результатів вимірювань.


Спектрофотометрія
(весняний семестр)

Практикум має на меті знайомство зі спектральними приладами і набуття навичок роботи на них. Роботі з приладами передує лекційний матеріал, де викладаються необхідний теоретичний матеріал та принципи роботи оптичних елементів на лабораторних стендах, а також правила обробки експериментальних даних.

 

 

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023-2024

Навчальний рік 2022-2023

Навчальний рік 2020-2021

Проект змін до освітньої програми "Фізика" за спеціальністю 104 Фізика та астрономія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

icon Освітня програма Фізика за спеціальністю 104 Фізика та астрономія

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 серпня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Мельник Р.М.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

icon Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньої/освітньо-наукової програми та результати їх обговорення на засіданні кафедри

 

 

Наші випускники

Вивчаючи цю карту, Ви можете дізнатись, де навчались, працювали і працюють зараз наші випускники, які університети та дослідницькі центри відвідують наші співробітники.

 

 

Інформація не претендує на повноту, але дає уявлення про перспективи кар'єрного росту.

 

Трохи статистики. З 1992, коли кафедра прийняла перших студентів, до 2009 року, диплом спеціаліста в галузі Фізики біологічних систем отримало близько 80 студентів. Починаючи з 2010 року була відкрита магістратура за спеціальністю Фізика (спеціалізація Теоретична фізика). З того часу близько 100 студентів отримали ступінь бакалавра фізики та 64 студента --- ступінь магістра фізики. Половина (55%) випускників-магістрів продовжує наукову кар'єру, з них 30% за кордоном і 25% в Україні.

 

Контакти

Завідувач кафедри
Мельник Руслан Михайлович,
доцент, кандидат фізико-математичних наук
корпус 2, кімната 301
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(044) 425 60 68

 

 

Завідувач навчальної лабораторії
Оводенко Галина Віталіївна

корпус 2, кімната 313
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(044) 425 60 68

 

 

 

 

Зв'яжіться з нами через facebook:

Physics Department at 'Kyiv-Mohyla Academy' (актуально для студентів: гранти, наукові школи, конференції та інше)

Кафедра фізико-математичних наук НаУКМА (події в Могилянці - актуально для абітурієнтів)

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна