Публікації

Про кафедру

Професорсько-викладацький склад

Публікації

Навчання

Анотації курсів

Контакти

Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Біляєва С. О. Аккерманська фортеця : дослідження 1999–2010 років / С. О. Біляєва, Ю. В. Болтрик, О. Є. Фіалко ; [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2022. – 275, [1] с. : іл.
 • Гошко Т. Ю. Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи : монографія / Т. Ю. Гошко, С. О. Агапов, В. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2018. – 327 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [рец.: В. І. Клочко, В. В. Отрощенко ; ред. О. Петренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Київ] : Темпора, 2019. – 639 с.
 • Методичні рекомендації з польової антропології / Олександра Козак, Інна Потєхіна, Тетяна Слободян, Віра Гупало ; Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України. – Львів : НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2019. – 103 с.

 

Публікації /статті

2022

Cтатті

 • Біляєва С. О. Результати археологічних досліджень центральної частини стародавнього Очакова / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Фіалко Олена Євгенівна // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 4. – С. 54–63. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25200
 • Болтрик Ю. В. Зухвале пограбування елітного скіфського кургану Юрицина Могила / Ю. Болтрик, О. Смирнов // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 153–155. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24726
 • Болтрик Ю. В. Знахідка ольвійської монети на півночі Арабатської стрілки / Ю. Болтрик, О. Войцехівський // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 299–300. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24728
 • Поховання лідера катакомбного населення Арабатської стрілки / Ю. Болтрик, О. Фіалко, О. Пробийголова, Л. Кармазіна, С. Теліженко // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 300–303. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24729
 • Пам’ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти) / А. В. Борисов, В. А. Гнера, В. М. Мисак, О. В. Марченко // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 252–262. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.14. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25172
 • Томашевський А. П. Середньовічна кераміка України та її дослідження М. П. Кучерою / А. П. Томашевський, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 39–59. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.02. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25173
 • Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень / І. А. Готун, О. М. Казимір, О. В. Манігда, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 196–215. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.11. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24961
 • Томашевський А. П. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки / А. П. Томашевський, С. В. Павленко, А. В. Борисов // Археологія і давня історія України. – 2022. – Вип. 3 (44). – C. 6–32. – https://doi.org/10.37445/adiu.2022.03.01. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24959
 • Гнера В. А. Дослідження поселення Хомутець / В. Гнера, А. Борисов // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 38. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24989
 • Топографічні та стратиграфічні дослідження на городищах Бушеве і Піщана у Пороссі / В. Івакін, О. Манігда, А. Борисов, М. Беленко, Є. Пічкур // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 126–130. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24991
 • Борисов А. В. Відображення ступеня археологічної дослідженості територій засобами просторової статистики / Артем Борисов, Володимир Мисак // Простір в історичних дослідженнях. – 2022. – Вип. 3. – C. 4–11. – https://doi.org/10.5281/zenodo.7323469. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24732
 • Чекановський А. Знахідки глиняних люльок для куріння тютюну з поселення в ур. Дондор (Буджак, Одеська обл.) / Андрій Чекановський, Володимир Гнера, Артем Борисов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Науково-дослідний центр «Часи козацькі» Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України. – Київ, 2022. – Вип. 31. – С. 44–55. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25726
 • Buiskikh A. Etruscan bucchero pottery in the Northern Black Sea littoral / Alla V. Buiskikh, Alessandro Naso // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. – 2022. – Vol. 28, Issue 1. – P. 1–22. – https://doi.org/10.1163/15700577-20221399.
 • Fornasier J. Urban planning with divine protection? On the location of (sub-) urban sanctuaries in Olbia Pontica in the Archaic-Classical period / J. Fornasier, A. V. Buiskykh, O. H. Kuzmishchev // Археологія. – 2022. – № 2. – C. 67–95. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.02.067. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24825
 • Буйських А. В. Роботи на розкопі «Орієнт» некрополя Ольвії / А. Буйських, А. Івченко // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 158–163.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24815
 • Дослідження ольвійського передмістя / А. Буйських, Й. Форнасьє, О. Кузьміщев, О. Сінельніков // Археологічні дослідження в Україні 2020 : [щорічник] / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – С. 164–167. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24817
 • Community negotiation and pasture partitioning at the Trypillia settlement of Maidanetske / Cheryl A. Makarewicz, Robert Hofmann, Mykhailo Y. Videiko, Johannes Müller // Antiquity. – 2022. – Vol. 96, Issue 388. – P. 831–847. – https://doi.org/10.15184/aqy.2022.32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24687
 • Inverse filtering of magnetic prospection data – a gateway to the social structure of Cucuteni-Tripolye settlements? / Natalie Pickartz, Wolfgang Rabbel, Knut Rassmann, Robert Hofmann, René Ohlrau, Martin Thorwart, Dennis Wilken, Tina Wunderlich, Mykhailo Videiko, Johannes Müller // Remote Sensing. – 2022. – Vol. 14 (3). – Article 484. – 17 р. – https://doi.org/10.3390/rs14030484. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24693
 • Re-identification of plant impressions on prehistoric pottery from Ukraine / Eiko Endo, Hiroo Nasu, Dmytro Haskevych, Yakiv Gershkovych, Mykhailo Videiko, Olexandr Yanevich // Journal of Archaeological Science: Reports. – 2022. – Vol. 42. – Article 103364.– P. 1–26. – https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103364.
 • Огнев’юк В. О. Історичний досвід української цивілізації / Віктор Огнев’юк, Михайло Відейко // СвітОгляд. – 2022. – № 4. – С. 2–19.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24911
 • Goshko T. Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine / Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko // Revista Arheologica. – 2022. – Vol. 18 (1). – P. 60–72.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25007
 • Залізняк Л. Л. Про кавказьку міграцію та українську неолітизацію / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2022. – № 4. – C. 120–128. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.04.120. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24692
 • Дослідження палеолітичних пам’яток Житомирщини / Л. Залізняк, С. Переверзєв, А. Сорокун, І. Хоптинець, В. Денисюк, М. Курзенков // Археологічні дослідження в Україні 2021 : щорічник / голов. ред. Ю. В. Болтрик ; Інститут археології НАН України. – Київ, 2022. – C. 17–22.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25155
 • Archaeozoological analysis of animal remains from the Mesolithic site of Kukrek Culture Igren’8 (Ukraine) / Alina Stupak, Leonid Gorobets, Viktoria Smagol, Leonid Zalizniak // Interdisciplinaria Archaeologica. – 2022. – Vol. 13, Issue 1. – P. 7–17. – https://doi.org/10.24916/iansa.2022.1.1. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23181
 • Kośko A. The Crimea-Jutland route and fluted mace distribution (2500–800 BC). 21st-century attempts to update the conception and suggestions for future research / Aleksander Kośko, Viktor I. Klochko, Przemysław Makarowicz // From farmers to heroes? Archaeological studies in honor of Sławomir Kadrow / editors: Maciej Dębiec, Jacek Górski, Johannes Müller, Marek Nowak, Andrzej Pelisiak, Thomas Saile, Piotr Włodarczak. – Bonn : Verlag dr. Rudolf Habelt GMBH, 2022. – P. 505–521. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25781
 • Baltic migrants in the Middle Dnipro region: a comparative study of the late Viking Age archaeological complex of Ostriv, Ukraine / Roman Shiroukhov, Vyacheslav Baranov, Vsevolod Ivakin, Oleksandra Kozak, Artem Borysov, Claus Von Carnap-Bornheim, Lorenz Kienle, Ben Krause-Kyora, John Meadows, Khurram Saleem, Ulrich Schuermann, Justina Kozakaitė & Žydrūnė Miliauskienė // Medieval Archaeology. – 2022. – Vol. 66, Issue 2. – P. 221–265. – https://doi.org/10.1080/00766097.2022.2118419. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24955
 • Козак О. Д. Історія «створення» останків князя Юрія Довгорукого, засновника Москви, або хто ж був похованийу саркофагах біля церкви Спаса на Берестові / Олександра Козак // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – Київ, 2022. – № 17. – С. 86–118. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25012
 • Отрощенко В. В. Археологічні артефакти: інший погляд на Небесного Оленя / Віталій Отрощенко // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. – 2022. – № 20. – С. 87–100. – https://doi.org/10.31392/iscs.2022.20.87. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24694
 • Отрощенко В. В. Українські археологи-нонконформісти тоталітарної доби / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2022. – № 3. – С. 131–146. – https://doi.org/10.15407/arheologia2022.03.131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24695
 • Population genomics of Stone Age Eurasia / Morten E. Allentoft, Martin Sikora ... Inna Potekhina [et al.] // BioRxiv. – 2022. – P. 1–52. – https://doi.org/10.1101/2022.05.04.490594. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25157
 • Radiocarbon dating and stable isotope analysis of human remains from the Usatove culture site of Mayaky in Ukraine / Alexey G. Nikitin, Svetlana Ivanova, Chelsea E. Budd, Brendan J. Culleton, Inna Potekhina, Malcolm C. Lillie, David Reich // SSRN. – 2022. – 22 p. – http://doi.org/10.2139/ssrn.4236123. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25162
 • Скиба А. В. Про Дунай, князя Кия та початки слов’янської державності / Скиба Андрій Володимирович // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 6. – С. 76–79.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25202

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. Дослідження археологічної експедиції Києво-Могилянської академії в 2021 році / Олег Білинський, Олексій Потоцький, Юлія Ходукіна // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 3–9. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24999
 • Boltryk Yu. Spatial placement of archaeological monuments as a reflection of the dynamics of the historical development of the Black Sea steppe during the early Iron Age / Boltryk Yu., Karjaka O. // Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment : proceedings of the 5th International Congress of Archaeology of the Eurasian Steppes (Turkіstan, 11–14 October, 2022) : in 5 volumes. – Almaty, Turkistan : Margulan Institute of Archaeology, 2022. – Vol. 2. – P. 63–76.
 • Borysow A. Domniemane cmentarzysko Lachów w Mykolajiwce nad Rosią, obw. Czerkaski, Ukraina. Nowy etap badań / Artem Borysow, Michał Dzik, Marta Kurek // Funeralia Lednicko-Gnieźnieńskie : Cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Antropologiczne / Instytut Kultury Europejskiej [et al.]. – [S. l.], 2022. – S. 12.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25201
 • Буйських А. В. Спільний україно-німецький проєкт «Ukrainian-Archaeological Heritage, Threatened by War: Saving and Protection» / Алла Буйських, Всеволод Івакін // Науково-практичний семінар «Охорона та збереження археологічної спадщини України», 23 листопада 2022 р., Київ, Україна : тези доповідей / [відп. ред. Шидловський П. С. та ін. ; редкол.: Буйських А. В. та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Центр консервації предметів археології, 2022. – C. 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24814
 • Буйських А. В. Попередні результати моніторингу археологічних пам’яток у Києва та Київській області / Алла Буйських, Іван Зоценко, Павло Шидловський // Науково-практичний семінар «Охорона та збереження археологічної спадщини України», 23 листопада 2022 р., Київ, Україна : тези доповідей / [відп. ред. Шидловський П. С. та ін. ; редкол.: Буйських А. В. та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Центр консервації предметів археології, 2022. – C. 12. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24993
 • Bujskikh A. Aphrodite in Olbia: sacred gifts in cult practice / Alla Bujskikh // Comparing Greek colonies: mobility and settlement consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8th–6th century BC) : proceedings of the international conference (Rome, 7.–9.11.2018) / edited by C. Colombi, V. Parisi, O. Dally, M. A. Guggisberg and G. Piras. – Berlin ; Boston : De Gruyter, 2022. – P. 494–507. – https://doi.org/10.1515/9783110752151-031.
 • Videiko M. The dynamics of the development of the system of “centers of power” in the Precucuteni-Cucuteni-Trypillia cultural complex / Mykhailo Videiko // Conferinţa ştiinţifică “A muzeului naţional de istorie a Moldovei” (ediţia a XXXII-a) 27–28 octombrie 2022 / red.: C. Cemârtan, M. Balan ; Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. – Chişinău, 2022. – Р. 40–41.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25005
 • Залізняк Л. Л. Батьківщина степового енеоліту: Надчорномор’я чи Заволжя? / Леонід Залізняк // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 25–32.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24994
 • Палеоліт лісостепового межиріччя Дніпра та південного Бугу / Залізняк Л. Л., Вєтров Д. О., Нездолій О. І., Хоптинець І. М, Переверзєв С. В., Сорокун А. А. // XXXVII lubelska konferencja “Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, 7–8 listopada 2022 roku : streszczenia wystąpień / red.: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marta Stasiak-Cyran. – Lublin : Instytut archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum narodowe w Lublinie, 2022. – S. 8–9. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25727
 • Клочко В. І. Поховання Гасансу І в Аксафінському районі Азербайджану та питання міграцій індоєвропейців на Кавказ / Віктор Клочко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022 : тези конференції, 27 січня 2022 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2022. – C. 39–44.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24990

 

Інше

 • Wazny T. Dendrochronological dating of the Aqkerman Fortress: preliminary results / T. Wazny, Yu. Boltryk, S. Sagaidak // Аккерманська фортеця : дослідження 1999–2010 років / С. О. Біляєва, Ю. В. Болтрик, О. Є. Фіалко ; [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Додаток 4. – C. 184–188. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25325
 • Біляєва С. О. Результати археологічних досліджень центральної частини стародавнього Очакова / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Фіалко Олена Євгенівна // Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи : нариси / [наук. ред. О. П. Моця] ; Інститут археології НАН України, Міжнародний союз Академій наук. – Київ : ІА НАН України, 2022. – Нарис 4. – С. 54–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24725
 • Буйських А. В. Борисфен / Алла Буйських // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 217–222.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24998
 • Буйських А. В. Ольвія Понтійська / Алла Буйських // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 223–228. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24996
 • Залізняк Л. Л. Гортаючи перші сторінки історії: давні збирачі та мисливці / Леонід Залізняк // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – С. 9–26. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25009
 • Залізняк Л. Л. Найдавніші мешканці Центральної України / Леонід Залізняк // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 46–57. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25011
 • Бровендер Ю. М. Картамиський гірничометалургійний комплекс доби бронзи / Юрій Бровендер, Віталій Отрощенко // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 131–136. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25013
 • Сохацький М. Таємниці печери Вертеба / Михайло Сохацький, Інна Потєхіна // Археологія України за роки Незалежності / відп. ред.: Я. П. Гершкович, Д. С. Гречко ; Ін-т археології НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України». – Київ : Інститут археології НАН України, 2022. – C. 111–119.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25165

 

2021

Cтатті

 • Гречко Д. С. Человек и ландшафт в скифское время в Днепровском лесостепном Левобережье / Гречко Д. С., Билинский О. О., Кушнир А. С. // Stratum Plus. – 2021. – № 3. – С. 321–342. – https://doi.org/10.55086/sp213321342.
 • Болтрик Ю. В. Сліди стародавніх шляхів степової Таврії / Ю. В. Болтрик, О. В. Каряка // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 3 (40). – С. 199–214. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.03.13 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22848 
 • Комар А. В. «Свои поганые» Киевской земли: этапы заселения и ландшафтно-географическая ниша кочевников в земледельческом обществе / Комар А. В., Борисов А. В. // Stratum plus. – 2021. – № 5. – С. 15–39. – https://doi.org/10.55086/sp2151539 
 • Городища Пороської оборонної лінії Бушеве та Піщана. Топографічні та стратиграфічні дослідження / О. В. Манігда, А. В. Борисов, М. М. Беленко, Є. В. Пічкур // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 1 (38). – С. 113–124. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.01.10 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22856 
 • Борисова Т. О. Археологічні памятки Казанківського району Миколаївської області (за матеріалами А. О. Сікорського) / Тетяна Борисова, Артем Борисов // Емінак. – 2021. – № 1 (33). – С. 82–92. – https://doi.org/10.33782/eminak2021.1(33).493.
 • Борисов А. В. Моделювання шляхів сполучення у давньоруському Пороссі / Артем Борисов // Простір в історичних дослідженнях. – 2021. – Вип. 2. – С. 35–40. 
 • Буйських А. В. Архітектурна теракота з Ольвії за розкопками 1920-х рр. / А. В. Буйських, Н. М. Гаркуша, М. І. Чепкасова // Археологія. – 2021. – № 1. – С. 96–107. – https://doi.org/10.15407/archaeologyua2021.01.096 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20120 
 • Буйских А. В. Градостроительный план Ольвии Понтийской / А. В. Буйских // Вестник древней истории. – 2021. – Т. 81, № 3. – C. 673–698. – https://doi.org/10.31857/S032103910011954-2
 • Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт Житомирського Полісся / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2021. – № 3. – С. 5–27. – https://doi.org/10.15407/arheologia2021.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21244 
 • Залізняк Л. Л. Батьківщина індоєвропейських скотарів євразійського степу за даними археології / Залізняк Л. Л. // Кам’яна доба України. – 2021. – Вип. 21. – С. 225–248. 
 • Klochko V. I. Metal axes of the Kolontaiv-Corbaska type of Ukrainian Catacomb culture circle and its connections to Helladic area / Viktor Klochko // International Journal of Archaeology. – 2021. – Vol. 9, No. 2. – P. 50–54. – https://doi.org/10.11648/j.ija.20210902.13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22857 
 • Рудич Т. О. Населення Київського Подолу давньоруської доби / Т. О. Рудич, О. Д. Козак // Археологія. – 2021. – № 2. – С. 63–79. –https://doi.org/10.15407/arheologia2021.02.063. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20448 
 • Козак О. Д. «Вершник без голови»: скіфське поховання в кургані біля Кусторівки / О. Д. Козак, В. M. Окатенко, Т. B. Бітковська // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 3 (40). – С. 264–281. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.03.17.
 • Не хлебом единым: мясо и рыба в рационе жителей Киевского Подола при Ярославе Мудром / Хамайко Н. В., Кублий М. В., Горобец Л. В., Яниш Е. Ю. // Stratum Plus. – 2021. – № 5. – P. 239–258.https://doi.org/10.55086/sp215239258
 • Кублий М. В. Исследование состояния животноводства периода Киевской Руси по материалам раскопок памятника Игрень–8 / Кублий М. В. // Stratum Plus. – 2021. – № 5. – P. 231–238. – https://doi.org/10.55086/sp215231238
 • Отрощенко В. В. Міркування щодо концепцій культурогенезу / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2021. – Вип. 2 (39). – С. 52–58. – https://doi.org/10.37445/adiu.2021.02.01. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22851 
 • Рижов С. М. Результати археологiчних дослiджень бiля с. Мошурiв на Черкащинi / С. М. Рижов, В. О. Шумова // Археологія. – 2021. – № 2. – С. 80–91. – https://doi.org/10.15407/arheologia2021.02.080. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20449 

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. Система заселення скіфського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя як відображення культурно-історичних процесів (на прикладі басейнів Сейму та Псла) / Олег Білинський // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 56–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20923 
 • Болтрик Ю. В. Досвід реставрації золотих платівок із Литої Могили / Юрій Болтрик, Марія Джулай // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»), 23–24 вересня 2021 р., Київ, Україна / [редкол.: Рудник О. В. та ін.]. – Київ : Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», 2021. – С. 51–55. 
 • Залізняк Л. Л. Балтійське мезолітичне підґрунтя найдавніших індоєвропейців Європи / Леонід Залізняк // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 3–7. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20932 
 • Клочко В. І. Про маршрути перших рейдів східних кочовиків «протоскіфів» територією України наприкінці IX ст. до н. е. / Віктор Клочко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2021 : тези онлайн-конференції, 27 січня 2021 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Ю. Ходукіна] ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Кафедра археології. – Київ : НаУКМА, 2021. – С. 23–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20928

 

 

2019

Cтатті

 • Білинський О. О. Проблема поховального обряду населення скіфського часу Посейм’я / Олег Білинський // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 255–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17426
 • Болтрик Ю. В. Елементи інтер’єру з поховальних споруд Скіфії / Юрій В. Болтрик, Олена Є. Фіалко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 557–584. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17756
 • Буйських А. В. Самоський килік із колекції Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» / А. В. Буйських, М. І. Чепкасова // Археологія. – 2019. – № 1. – С. 73–78. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15385
 • Відейко М. Ю. Гончарні горни трипільської культури: нові горизонти досліджень / Михайло Ю. Відейко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 847–859.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17902
 • Залізняк Л. Л. «Град русичів ім’ям Пересічень» у м. Дніпро та археологічні реалії / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 1. – С. 95–104.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15386
 • Залізняк Л. Л. Історія української індоєвропеїстики / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 2. – С. 5–18.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16197
 • Залізняк Л. Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 126–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16903
 • Залізняк Л. Л. Українська археологія: стан і перспективи (суб’єктивне враження про об’єктивний стан) / Л. Л. Залізняк // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 388–395.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17430
 • Дослідження середньовічного кургану поблизу с. Тепениця (до питання про кургани з кам’яними конструкціями у Середньому Подніпров’ї) / Петраускас А. В., Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Павленко С. В. // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 75–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17651
 • Клочко В. І. Металеві сокири раннього етапу ямної культури України / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 2 (31). – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17427
 • Клочко В. І. Початок металургії доби пізньої бронзи у Східній Європі / В. І. Клочко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 677–693. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17428
 • Отрощенко В. В. Знаки на кераміці доби пізньої бронзи / Віталій Отрощенко // Археологічна керамологія. – 2019. – № 1 (1). – С. 53–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17645
 • Отрощенко В. В. Професор Олександр Кошко в контексті археології України: погляд із Києва / Віталій В. Отрощенко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 771–774.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17757
 • Отрощенко В. В. До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 2 (31). – С. 149–156.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17657
 • Отрощенко В. В. Антропозооморфні шаманські пряжки перехідного періоду від середньої до пізньої бронзи / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 12–21.–https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.04.012. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16982
 • Кремацiйне поховання на укрiпленому поселеннi трипiльської культури Мирогоща 15 / А. Б. Бардецький, Д. Ю. Вертелецький, І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 5–18. – https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17641
 • Потєхіна І. Д. Перші результати вивчення МтДНК і повного геному трипільців / І. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 383–384. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17663
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з розкопок у Старому місті, Вінниця / І. Потєхіна, Ю. Долженко // АрхеологічнідослідженнявУкраїні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 384–387.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15693
 • Скиба А. В. Пастирське городище: керамічний комплекс із засипки внутрішнього рову (за результатами досліджень у 2017 р.) / А. В. Скиба, В. І. Баранов // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17640

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. До питання про виділення локальних варіантів скіфського часу на півночі Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Олег Білинський // Фактор простору в історичних дослідженнях : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 23 травня 2019 р.) / упоряд. С. М. Вовкодав ; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : Аванпост-Прим, 2019. – С. 13–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17424
 • Залізняк Л. Л. Д. Я. Телегін – один з першовідкривачів найдавніших індоєвропейських спільнот Східної Європи / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17472
 • Залізняк Л. Л. Д. Я. Телегін і доба культуротворення в мезолітознавстві України / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17471
 • Залізняк Л. Л. Пізньомезолітична стоянка Ласпі-7 на Південному березі Криму (Україна) / Л. Залізняк, О. Ясневич // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 60–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17473
 • Shiroukhov R. The Balts and Kievan Rus’. New Baltic Cemetery of the 11th Century in Ukraine / Shiroukhov Roman, Baranov Vyacheslav, Ivakin Vsevolod // 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019) : programme book / European Association of Archaeologists. – Biel : Gassmann Print, 2019. – P. 15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17644
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження західно-балтського могильника Острів-1 у Пороссі / Всеволод Івакін, В’ячесав Баранов // Per aspera ad astra: до 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.) / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 54–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17653
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження на території Національного заповідника «Софія Київська» (2018–2019 рр.) / Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 245–247.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19596
 • Івакін В. Г. Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р. / Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 247–248. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19597
 • Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р. / Івакін В. Г., Баранов В. І., Джік Михал, Сорокун А. А. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 249–251. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19598
 • Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі / Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 252–253. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19599
 • Івакін В. Г. Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект / Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України [та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. – С. 253–255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19600
 • Клочко В. І. Трипільська кам’яна сокира-молот з Дунаєвецького району Хмельниччини / Клочко В. І. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 41–42. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18856
 • Клочко В. І. Ніж з селища Мурафа та питання типології великих листоподібних ножів культури Ноуа / Клочко В. І., Потупчик М. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 78–81.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18857
 • Отрощенко В. В. Поховання з кутовими ямками в контексті Гордіївського могильника / Отрощенко В. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 70–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18858
 • Raw material analyses of the Modern Age ceramic from Kyiv pottery production sites / Chmil L., Khamaiko N., Buhay O., Bilyk V., Shulzhenko A., Sushko A. // The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON “Ceramics and glass as a source for research on the past” (Wrocław, 26–28 September, 2019) / Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. – Wrocław : [s. n.], 2019. – P. 42–43. – https://doi.org/10.13140/rg.2.2.34845.26086. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17639

 

Інше

 • Буйських А. В. О. А. Ручинская. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков : Майдан, 2017. 286 с. : [рецензія] / Буйських А. В. // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 132–137.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16907
 • Івакін В. Г. Конференція «Слов’яно-руська археологія: новітні дослідження 2017 р.» – відродження давньої традиції проведення наукових обговорень новітніх археологічних досліджень зі слов’яно-руської проблематики / Івакін В., Зоценко І. // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 290–292. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17652
 • Отрощенко В. В. Міллер Михайло Олександрович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 37–38.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18859
 • Отрощенко В. В. Мовчан Іван Іванович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 268.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18860
 • Отрощенко В. В. Perpetuum mobile української археології (до 70-річчя від дня народження Ю. В. Болтрика) / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 4. – С. 6–24.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17868
 • Березанська С. С. До ювiлею Iрини Миколаївни Шарафутдiнової / Березанська С. С., Отрощенко В. В. // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 133–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18509
 • Гаскевич Д. Л. Міжнародна наукова конференція «Від палеоліту до козацької України» до 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / Д. Л. Гаскевич, І. Д. Потєхіна // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 128–130.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17008
 • Пустовалов С. Ж. До 100-річчя Дмитра Яковича Телегіна / С. Ж. Пустовалов, І. Д. Потєхіна // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 130–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16981

 

2018

 

Cтатті

 • Болтрик Ю. В. Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика) / Ю. В. Болтрик, В. М. Окатенко, Г. М. Тощев // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 147–174.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15288
 • Дослідження городища на горі Лисуха / Ю. В. Болтрик, О. С. Пробийголова, Л. В. Кармазіна [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 283–287.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15780
 • Сапожников І. В. Ягорлинські кургани на Лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) / І. В. Сапожников, Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 45–65.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15289
 • Борисова Т. А. Археологічні пам’ятки біля с. Сергіївки на Миколаївщині (за матеріалами А. О. Сікорського) / Борисова Т. А., Борисов А. В. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 59–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13530
 • Секерська Н. М. Про час заснування Ніконія (за матеріалами східногрецької кераміки) / Н. М. Секерська, А. В. Буйських // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 37–44. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12811
 • Відейко М. Ю. Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію? / М. Ю. Відейко, Т. Ю. Гошко // Археологія. – 2018. – № 4. – С. 79–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15323
 • Залізняк Л. Л. Неолітизація України. Від «східного імпульсу» до «балканізації» / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 4–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13537
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14725
 • Залізняк Л. Л. Надчорноморські індоєвропейці в Трої / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15055
 • Залізняк Л. Л. Дослідження похованого яру на мустьєрській стоянці Андріївка 4 на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, Т. О. Шевченко // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15781
 • Палеолітичні стоянки Овруцького кряжу / Л. Л. Залізняк, А. П. Томашевський, С. В. Перевєрзєв [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15782
 • Залізняк Л. Л. Дослідження Граветської стоянки Троянове 4В під Новомиргородом / Л. Залізняк, Д. Вєтров, І. Хоптинець // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15783
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Коробчине-курган / Л. Л. Залізняк, О. І. Нездолій // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15784
 • Залізняк Л. Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні / Л. Залізняк // Українознавство. – 2018. – № 1 (66). – С. 8–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15316
 • Капустін К. М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) / К. М. Капустін // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 3 (28). – С. 147–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15319
 • Klochko V. I. Yamnaya Culture Hoard of Metal Objects, Ivanivka, Lower Murafa: Autogenesis of “Dniester Copper/Bronze Metallurgy” / Viktor I. Klochko // Baltic-Pontic Studies. – Poznan : [s. n.], 2018. – Vol. 22. – P. 226–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15349
 • Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations [electronic resource] / Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V. I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, Issue 1. – Article number 11603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15843
 • Клочко В. І. Наконечники списів бородінського типу / Клочко В. І. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 64–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15343
 • Отрощенко В. В. Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи / Отрощенко В. В., Шарафутдінова І. М. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 50–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13531
 • Отрощенко В. В. Проблеми датування та інтерпретації Кипчацького комплексу Чингульської Могили / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 119–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13635
 • Отрощенко В. В. Синташтинская культура и концепция харизматических кланов О. Прицака / В. В. Отрощенко // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сборник научных трудов к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2018. – С. 82–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15340
 • Отрощенко В. В. Троя в дискурсі української археології / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 4. – С. 5–10. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15322
 • Потєхіна І. Д. Походження трипільців із печери Вертеба у світлі краніології і археогенетики / Потєхіна І. Д. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 25–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13535
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з пізньомезолітичного та енеолітичного могильників у Степовому Побужжі / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 344–345. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15341
 • Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads / Maja Krzewińska, Gülşah Merve Kılınç, ... Inna Potekhina [et al.] // Science Advances. – 2018. – Vol. 4. – [12 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15344
 • The Genomic History Of Southeastern Europe / I. Matheison, S. Alpaslan-Roodenberg, ... I. Potekhina [et al.] // Nature : international journal of science. – 2018. – Vol. 555. – P. 197–203. https://doi.org/10.1038/nature25778
 • Потєхіна І. Д. Перший досліджений череп з поселення культури лінійно-стрічкової кераміки на теренах України / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 345–347. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15342
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з розкопок у Старому місті, Вінниця / І. Потєхіна, Ю. Долженко // Археологічні дослідження в Україні 2017. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 384–387. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15693
 • Сушко А. О. Керамічні іграшки з фондів Музею історії міста Києва / Сушко А. О. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13526
 • Fedorchenko O. Taphonomic “chronicles”: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III) / Olena Fedorchenko // Revista Arheologică. – 2018. – Vol. 14, Issue 2. – P. 159–169. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15900

 

Матеріали конференцій

 • Капустін К. М. До питання розвитку поселенської агломерації Городська ( за матеріалами розвідок 2017 р.) / К. Капустін // І Всеукраїнський археологічний з’їзд: програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. Чабай В. П. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 158–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15320
 • Кухарчук Ю. В. Внесок Миколи Макаренка в археологічну науку / Юрій Кухарчук // Православ’я в Україні : збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції «Українська Церква в історії українського державотворення», 20 листопада 2018 р. : до 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 366–381. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15691
 • Отрощенко В. В. О погребенном в Чингульской могиле: Юрий Кончакович или Тигак Котянович? / В. В. Отрощенко // Средневековая история Дешт-и-Кыпчака : Международная научная конференция, 13–14 сентября 2017 года. – Астана-Павлодар : Эко, 2018. – С. 48–52.
 • Потєхіна І. Д. Археогенетичні дослідження матеріалів епох неоліту – раннього енеоліту в Україні: результати і перспективи / І. Д. Потєхіна // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. В. П. Чабай. – Київ : ІА НАНУ, 2018. – С. 74–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15339
 • Нові знахідки стріл скіфського часу на Пастирському городищі / Олександр Могилов, В’ячеслав Баранов, Андрій Скиба, Ярослав Володарець-Урбанович // Археологія & Фортифікація України : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергія Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша / відп. ред. О. О. Заремба. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2018. – С. 69–75.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15345

 

Інше

 • Залізняк Л. Л. Біля витоків етнічного поділу людства / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 1.1. – С. 7–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15291
 • Залізняк Л. Л. Походження індоєвропейців / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 1.2. – С. 25–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15317
 • Залізняк Л. Л. Походження українського народу / [Леонід Залізняк] // Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення : колективна монографія. – Київ : НДІУ, 2018. – Розділ 2.1. – С. 73–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15318
 • Кухарчук Ю. В. Волинські землі за часів палеоліту / Юрій Кухарчук // Історія Волині. – 2018. – Т. 1. – С. 55–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15536
 • Федорченко Е. С. Тафономическая характеристика фаунистических остатков из слоя ІІІ / [Федорченко Е. С.] // Поздние неандертальцы Крыма. Заскальная VI (Колосовская) Слои III и IIIа / под ред. В. Н. Степанчука, С. В. Васильева. – Киев : Слово, 2018. – Глава 4. – С. 48–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15785

 

 

2017

Авторські та колективні монографії

Cтатті

 • Болтрик Ю. В. Огуз – курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) / Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66–77. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12905
 • Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі / Залізняк Л. Л., Томашевський А. П., Переверзєв С. В. [та ін.] // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 11–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11843
 • Залізняк Л. Л. Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів / Леонід Залізняк // Українознавство : науковий часопис. – 2017. – № 1–2 (62–63). – С. 40–62. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12919
 • Залізняк Л. Л. Етно-генетичні витоки найдавніших індоєвропейців Європи / Залізняк Л. Л. // Україна й українство в етнокультурних процесах : збірник наукових праць / уклад. В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк, С. С. Наливайко. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 87–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12920
 • Залізняк Л. Л. «Неолітична революція» в археології України початку ХХІ ст. / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2017. – № 4. – С. 5–25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12509
 • Залізняк Л. Л. Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 115–124. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11827
 • Залізняк Л. Л. Овруцький варіант епігравету Східної Європи / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 3–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12893
 • Залізняк Л. Л. Україна та Росія: війна цивілізацій / Леонід Залізняк // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – 2017. – № 3–4 (281–282). – С. 4–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12954
 • Zalizniak L. Neolithization of Right – Bank Ukraine / Leonid Zalizniak // Археологія річок та озер і первісні спільноти Європи : Міжнародна наукова конференція НЕЕНАВА, 15–18 вересня 2017 року / ред. Я. Морозова, П. Шидловський. – Київ-Канів, 2017. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12936
 • Клочко В. І. Івонівський скарб і проблема «дністровської» міді / Клочко В. І. // Магістеріум. – 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 25–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11841
 • Клочко В. І. Початок еволюції втульчастих сокир-кельтів бронзової доби на території України / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 24–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12894
 • Отрощенко В. В. Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю / Отрощенко В. В. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2017. – Вип. 67. – С. 43–53. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11839
 • Отрощенко В. В. Остання стаття Олексія Івановича Тереножкіна / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 509–514. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12914
 • Скиба А. В. До питання про функціональне використання Т-подібних бляшок в поясних наборах «геральдичного» стилю / Скиба А. В. // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ: Ін-т археології НАН України, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія : дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 347–356. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12917
 • Скиба А. В. Поясні гарнітури кочовиків з колекції Національного музею історії України / А. В. Скиба, В. М. Хардаєв // Європейська археологія І тисячоліття н.е. : збірник наукових статей на честь Ліани Василівни Вакуленко / відп. ред. А. В. Скиба, С. А. Горбаненко. – Київ, 2017. – С. 221–237.

Матеріали конференцій

 • Отрощенко В. В. В. І. Бідзіля – дослідник давніх курганів / Отрощенко В. В. // Музейні читання : матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки», 21–22 листопада 2016 р. / редкол. Клочко Л. С., Полідович Ю. Б.. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7–13.

Інше

 • Конча С. В. Індоєвропейці : пізнання доісторії / Сергій Конча; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк : Центр учбової літератури, 2017. – 414 с

2016

Статті

 • Болтрик Ю. В. Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам’яток Скіфії / Болтрик Ю. В. // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 27–32. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11286
 • Болтрик Ю. В. Раннесарматские погребения у пгт. Акимовка Запорожской области / Болтрик Ю. В., Кропотов В. В. // Российская археология. – 2016. – № 3. – С. 156–162.
 • Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень / Л. Л. Залізняк, А. А. Сорокун, С. В. Переверзєв, І. М. Хоптинець // Археологія : науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 3–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11279
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2016. – № 3. – С. 3–17. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11280
 • Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся / Залізняк Л. Л. // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 3 (20). – С. 9–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11287
 • Залізняк Л. Л. Чи повинні українці вибачатися за Другу Світову і перед ким? / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 1 (58). – С. 270–277. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11289
 • Залізняк Л. Л. Результати роботи Овруцької етно-археологічної експедиції Інститутів українознавства МОНУ та археології НАНУ у 2016 році / Леонід Залізняк, Юрій Фігурний // Українознавство. – 2016. – № 2 (59). – С. 136–146. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11290
 • Залізняк Л. Л. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (за результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 3 (60). – С. 60–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11291
 • Залізняк Л. Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014–2016 рр. / Леонід Залізняк // Українознавство. – 2016. – № 3 (60). – С. 26–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11292
 • Клочко В. І. Про втульчасті сокири-кельти чорноліської культури / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 100–102. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11284
 • Отрощенко В. В. Геррос Мозолевського / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 2 (19). – С. 152–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11285
 • Отрощенко В. В. Пригоди одного клейнода / В. В. Отрощенко // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць]. – 2016. – № 9. – С. 73–78.  

Матеріали конференцій

 • Болтрик Ю. В. Три раннесарматских комплекса Левобережного Поднепровья / Ю. В. Болтрик, В. В. Кропотов // Урал–Алтай : через века в будущее : материалы VII Всероссийской тюркологической конференции (с международным участием), посвященной 95-летию видного ученого-тюрколога Э. Р. Тенишева (Уфа, 31 мая – 3 июня 2016 г.). – Уфа, 2016. – С. 207–209. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11293
 • Болтрик Ю. В. Курган Огуз – маркер перехрестя головних шляхів Скіфії : [теза доповіді] / Юрій Болтрик // «Освоєння простору : житло, поселення, регіон» : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (27–28 жовтня 2016 р., м. Львів–Винники). – [Б. м. : б. в.], 2016. – С. 4. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11296
 • Залізняк Л. Л. Україна та Росія: війна цивілізацій / Леонід Залізняк // Російська окупація і деокупація України : історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Леся, 2016. – С. 12–31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11295
 • Залізняк Л. Л. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 поблизу Новомиргорода = “Neanderthalian” ravine of the Mousterian Andriivka 4 site near by Novomyrhorod town : [теза доповіді] / Леонід Залізняк // Міжнародна наукова конференція «Людина та ландшафт: географічний підхід в первісній археології» (3–5 лютого 2016, Київ, Україна) : тези доповідей. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 37–38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11297

2013

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.
 • Капустін К. М. Керамічні вироби Городська другої половини ХІІІ–ХІV ст. / Капустін К. М. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 47-53.
 • Кухарчук Ю. В. До питання про критерії класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь : (у контексті дослідження палеолітичної стоянки Андріївка 4) / Кухарчук Ю. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 9-12.
 • Отрощенко В. В. Герой чи заробітчанин? / Отрощенко В. В. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 18-22.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна