Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють проблематику українського, слов’янського, індоєвропейського та східного мовознавства, а також проблеми професійного перекладу.

Професори кафедри керують написанням дисертаційних досліджень зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.03.03 – слов'янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Проф. В. В. Лучик співпрацює з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України як член Вченої ради, відповідальний редактор «Етимологічного словника запозичених суфіксів і суфіксоїдів української мови» (укладач П. О. Селігей) і колективного «Етимологічного словника суфіксів української мови».

Міжнародне наукове співробітництво кафедри:

1. Як член комісії з дискурс-аналізу Міжнародного комітету славістів доц. С. І. Куранова бере участь у роботі двох стратегічних груп:

а) Теория и методология дискурс-лингвистики;

б) Современные дискурсы.

2. На запрошення Шльонського університету (Катовіце, Польща) проф. А. А. Лучик керує написанням докторської дисертації С. Козловського.

3. На запрошення завідувача відділу славістики Польської АН проф. В. Косеської-Тошевої проф. А. А. Лучик увійшла до складу колективу виконавців лексикографічного проекту в межах міжнародного наукового гранту.

4. Як член ономастичної комісії Міжнародного комітету славістів В. В. Лучик входить до колективу редколегії з підготовки Загальнослов’янського ономастичного атласу.

У рамках щорічних Днів науки НаУКМА кафедра регулярно організовує секційні засідання із запрошенням мовознавців з інших університетів та інститутів НАН України.

11-12 квітня 2014 р. кафедра загального і слов’янського мовознавства провела ІІІ Міжнародну конференцію «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячену 95-річчю від дня народження видатного історика і мовознавця Омеляна Пріцака (співорганізатори: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, Наукова бібліотека НаУКМА, Інститут сходознавства НАН України, Київський університет ім. Б. Грінченка).

Наприкінці травня кафедра проводить щорічну Всеукраїнську конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», приурочену до Дня слов’янської писемності й культури.

 

Протягом 2014 року викладачі кафедри виступали з доповідями на таких наукових заходах -

Національних чи регіональних:

Антонова О. О. Доповідь. «Семантичні і функційно-стилістичні особливості прийменникових еквівалентів слова семантики часу». – Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція “Мова, культура, комунікація: нові парадигми дослідження”, м. Рівне,16-17 жовтня 2014 р.

Лучик А. А. Доповідь «Функційні властивості прислівникових еквівалентів слова як одиниць граматики мовних процесів» – Пленарне засідання міжвузівської науково-практичної конференції «Мова. Культура. Комунікація: нові парадигми дослідження» (16 – 17 жовтня 2014 р., Рівненський державний гуманітарний університет).

Лучик В. В. Доповідь «Україна в географічних назвах» — зустріч з викладачами і студентами КПІ, Київ, 26 листопада 2014 р.

Лучик В. В. Доповідь «Українська топонімія як джерело вивчення загальнослов’янських етнолінгвальних процесів» — Виїзне засідання бюро Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Умань, 9-10 жовтня 2014 р.

Міжнародних:

Антонова О.О. Доповідь. «Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний аспект» – Міжнародна наукова конференція «Українська мова та культура у загальнослов'янському контексті: здобутки і перспективи», м. Київ, 27-28 лютого 2014 р.

Голінатий О. П. «Ойконіми Кіровоградщини іншомовного походження» — ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака (11-12 квітня 2014 р., Київ, НаУКМА).

Куранова С. І. Доповідь «Дискурс-портрет публичной личности в современном английском, русском и украинском языках» — IV Международный круглый стол по дискурс-проблематике (D-ART) «Лингвистика дискурса на перекрёстке идей и научных традиций». – Ольштин, Польща, 25-28 червня 2014 р.

Куранова С. І. Доповідь «Контрастивні особливості семантичних структур виступів публічних особистостей Великої Британії, США та України» — Міжнародна наукова лінгвістична конференція «Мова: класичне – модерне – постмодерне», 22 листопада 2013 р. Київ, Україна, НаУКМА.

Куранова С. І. Доповідь «Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах» – ІІІ Міжнародна наукової конференції «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака – Київ, Україна, 11 – 12 квітня 2014 р.

Лучик А. А. Доповідь «Граматика мовних процесів: від традицій до новаторства» — Ш Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між сходом і заходом», присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака (11-12 квітня 2014 року) (Київ, 2014).

Лучик А.А. Доповідь «Теорія і практика слов’янської перекладної лексикографії: на матеріалі стійких сполучень слів». – Міжнародна конференція «Польська, українська, болгарська лексикографія: традиційні й електронні словники». Варшава (Польща), 13-14 листопада 2014 р.

Лучик В. В. Доповідь «Тюркізми козацької доби в топонімії України» — Міжнародна наукова конференція «Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.)», Сакарія, Туреччина, 3-5 листопада 2014 р.

Лучик В. В. Доповідь на пленарному засіданні "Україна в контексті давніх мов і культур: лінгвістичний погляд" — ІІІ Міжнародної конференції «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвяченої 95-річчю від дня народження видатного історика і мовознавця Омеляна Пріцака, Київ, НаУКМА, 11-12 квітня 2014 р.

Передрієнко В.А. Доповідь «Мова українського поетичного бароко в Києво-Могилянській академії першої половини XVII ст.» — ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячена 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака (м. Київ, 11-12 квітня 2014 р.).

Тома Н. М. Доповідь «Абстрактна лексика польського походження в мові творів Петра Могили» — ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячена 95-річчю з дня народження О. Пріцака , м. Київ, 11 квітня 2014 р.

Тома Н. М. Доповідь «Особливості вияву синонімії у творах Петра Могили»— XXIII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго , м. Київ, 23-25 червня 2014 р.

Тома Н. М. Доповідь «Твори Петра Могили як джерело дослідження староукраїнської мови першої половини XVII століття» — Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови», м. Київ, 13-14 листопада 2014 р.

Туранли Ф. Ґ. «Козацьке питання» в турецько-польських мирних договорах / ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Заходом і Сходом», присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака (11-12 квітня 2014 року), м. Київ.

Туранли Ф. Ґ. Арабська весна проблеми дослідження революційних подій / Туранли Ф.Ґ. І Міжнародна наукова конференція «Україна-Єгипет: проблема вивчення мови, історії, культури та економіки», 5 березня 2014 р., м. Київ.

Turanlı Ferhat. Доповідь «Турецький вектор в дипломатичній діяльності українських гетьманів / Ukrayna Hatmanlarının Türk Yönlü Diplomatik Faaliyetleri» — Міжнародна наукова конференція «Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.)», Сакарія, Туреччина, 3-5 листопада 2014 р.

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна