Наукова робота кафедри

Загальна інформація

Викладачі

Наукова робота кафедри

Публікації

Анотації курсів

 

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють проблематику українського, слов’янського, індоєвропейського та східного мовознавства, а також проблеми професійного перекладу.

Професори кафедри керують написанням дисертаційних досліджень зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.03.03 – слов'янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Міжнародне наукове співробітництво кафедри:

1. Як член комісії з дискурс-аналізу Міжнародного комітету славістів доц. С. І. Куранова бере участь у роботі двох стратегічних груп:

а) Теорія і методологія дискурс-лінгвістики;

б) Сучасні дискурси.

2. На запрошення Шльонського університету (Катовіце, Польща) проф. А. А. Лучик керує написанням докторської дисертації С. Козловського.

3. На запрошення завідувача відділу славістики Польської АН проф. В. Косеської-Тошевої проф. А. А. Лучик увійшла до складу колективу виконавців лексикографічного проекту в межах міжнародного наукового гранту.

4. Доц. Л. В. Непоп-Айдачич є членом Міжнародної Комісії з етнолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів ЮНЕСКО, є членом авторського колективу Словника народних стереотипів і символів (Słownik stereotypów i symboli ludowych), який готується під керівництвом проф. Є. Бартмінського (Університет Марії Склодовської-Кюрі в м. Люблін (Польща))

 

У рамках щорічних Днів науки НаУКМА кафедра регулярно організовує секційні засідання із запрошенням мовознавців з інших університетів та інститутів НАН України.

 

Наприкінці травня кафедра проводить щорічну Всеукраїнську конференцію студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», приурочену до Дня слов’янської писемності й культури.

 

Протягом 2019 року викладачі кафедри виступали з доповідями на таких наукових заходах

1. Антонова О. О. Омонімія прийменникових і прислівникових еквівалентів слова (на матеріалі польської мови) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

2. Близнюк К. Р. Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація / V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу», НаУКМА, Україна, Київ, 24 травня 2019 р.

3. Близнюк К. Р. Особливості вербалізації почуття гордості у лексико-семантичних полях «патріотизм» в українській, «patriotyzm» у польській та «patriotism» в англійській мові / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

4. Куранова С. І. Лінгвістичні ціннісні параметри дискурсів публічних особистостей епохи глобалізації в соціальних мережах: міжнародно-порівняльний аспект / Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», 16 квітня 2019 р., Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна.

5. Куранова С. І. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

6. Лучик А. А. Виступ на пленарному засіданні / ІV Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація», 25-27 вересня 2019 р., Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.

7. Лучик А. А. Компенентний аналіз як провідний прийом при укладанні «Семантичного словника української мови» / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

8. Лучик В. В.Найближчий топонім ний простір професора Алли Лучик / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

9. Непоп-Айдачич Л. В. Дослідження флорономінацій методами когнітивної етнолінгвістики (на прикладі польського мовного образу конвалії) / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р

1. Nepop-Ajdaczić L. Symbolika goździka, konwalii i niezapominajki w polskim języku i kulturze na tle porównawczym / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbolika roślin w polskiej tradycji ludowej (na tla porównawczym)”, 21-22 listopada 2019 r., Lublin (Polska), Instytut Filologii Polskiej UMCS

2. Тома Н. М. Казання Петра Могили «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка» у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

3. Тома Н. М. Особливості вербалізації концепту «любов» у творах Петра Могили / XXVIIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 24-27 червня 2019 р., Київ, Україна,

4. Тома Н.М. Специфіка лексико-семантичних відношень української термінології соціальної роботи / IV Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне-модерне-постмодерне, 10 жовтня 2019 р., Київ, Україна, НаУКМА.

5. Туранли Ф. Історія династії Гіраїв у кримськотатарських і турецьких писемних джерелах та в історіографії / Міжнародна наукова конференція до 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919 – 2006), 16 травня 2019 р., м. Київ.

6. Туранли Ф. Турецькі рукописні документи: термінолексика, методи інтерпретації / Науковий семінар до ювілею доктора філологічних наук, професора Алли Анатоліївни Лучик, НаУКМА, м. Київ, 5 червня 2019 р.

7. Туранли Ф.-Г. Дипломатична дільність гетьмана Петра Дорошенка: турецька ретроспекція / Міжнародна наукова конференція "Турецько-українські союзи в історії"/ Інститут ім. Юнуса Емре при Посольстві Республіки Туреччина в Україні, 27 листопада 2019 р., Київ, Україна.

8. Turanly Ferhad, KARLOVICE TREATY OF 1699: REASONS FOR THAT AND ITS CONSEQUENCES / Concepts, Sources and Methodology in Eastern European Studies // Congress of International Eastern European Studies (CIEES). International Balkan University, Skopje / Nort Macedonia. 10–12 October 2019.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна