Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Завідувач —
Карамушка Віктор Іванович
кандидат біологічних наук, доцент
 
корпус 3, кімната 213
(044) 425 60 57
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст —
Чорнобук Людмила Володимирівна

 
корпус 3, кімната 227
(044) 425 60 57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Склад науково-педагогічного персоналу  

кафедри екології факультету природничих наук НаУКМА 

(станом на 01.01.2023 р.) 

 

Постійний склад 

 

1. Карамушка Віктор Іванович  (к.б.н.,  доцент) — завідувач кафедри екології, гарант аспірантури за спеціальністю «Біологія»  

Викладає: 

 • Екологічне планування та екологічні проєкти 
 • Екологічне управління
 • Основи наукових досліджень
 • Здоров’я і довкілля
 • Керівник аспірантів 

 

2. Васильківський Борис Миколайович (старший викладач) 

Викладає:

 • Вступ до соціальної екології  
 • Екологія міських систем
 • Екологічне право
 • Біомімікрія

 

3. Вишенська Ірина Георгіївна (к.б.н.,  доцент) 

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Екосистемологія
 • Загальна біологія
 • Практика ознайомчо-польова
 • Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

 

4. Горошкова Лідія Анатоліївна (д.е.н., професор) 

Викладає:

 • Методика наукових досліджень в екології
 • Основи менеджменту
 • Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Практика педагогічна
 • Екологічна (зелена) логістика
 • Керівник аспірантів 

 

5. Деревська Катерина Ігорівна (д.г.н., професор) 

Викладає:

 • Системний аналіз стану довкілля
 • Основи геології з основами геоморфології
 • Геохімія

 

6. Ісаєв Сергій Дмитрович (д.х.н., професор) 

Викладає:

 • Екологічна інженерія
 • Техноекологія

 

7. Козак Олена Міланівна (к.б.н., старший викладач)

Викладає:

 • Основи загальної екології
 • Чорнобильські студії
 • Екологія наземних систем
 • Екологічна біоіндикація
 • Біогеографія

 

8. Маслюківська Олена Павлівна (к.е.н., доцент) 

Викладає: 

 • Вступ до екологічної політики
 • Екологічна політика
 • Практика профільна
 • Практика виробнича

 

9. Мацукі Йошіо (д.н. в галузі енергетики, доцент) 

Викладає:  

 • Зелений бізнес
 • Альтернативна енергетика

 

10. Назарова Ольга Вікторівна (старший викладач)

Викладає:

 • Оцінка впливу на довкілля
 • Практика ознайомчо-польова
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 

11. Хлобистов Євген Володимирович (д.е.н., професор)

Викладає:

 • Екологічна економіка
 • Теорія і практика сталого розвитку
 • Економіка природокористування
 • Керівник аспірантів

 

12. Шевцова Людмила Василівна (д.б.н., професор) — гарант ОНП «Екологія та охорона навколишнього середовища»  

Викладає:

 • Біорізноманіття

 

13. Яремич Андрій Володимирович (старший викладач) 

Викладає:

 • Екологічна безпека
 • Екологічні біотехнології
 • Техноекологія
 • Екологічна інженерія

 

14. Вишневська Галина Володимирівна (спеціаліст I категорії) 

Готує лабораторні роботи з курсів:

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Популяційна екологія
 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства

          

Сумісники 

 

1. Андрієнко Віталій Олександрович (к.с.-г.н.,  доцент ) — старший науковий співробітник Київського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою

Викладає:

 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 • Агроекологія 

 

2. Бойченко Світлана Григорівна (д.г.н.,  доцент) — старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. І. С. Суботіна НАНУ

Викладає:

 • Метеорологія і кліматологія
 • Прикладна кліматологія
 • Адаптація до змін клімату

 

3. Ємельянов Ігор Георгійович   (д.б.н.,  професор) — академік НАН України, директор Національного науково-природничого музею НАНУ

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Методика наукових досліджень в екології
 • Популяційна екологія

 

4. Кучма Тетяна Леонідівна (к.с.-г.н., старший викладач) науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України

Викладає:

 • Геоінформаційні системи

 

5. Мельник Віктор Іванович   (д.б.н.,  професор) — завідувач відділу флори Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологічні основи охорони флористичного різноманіття

 

6. Покиньчереда Василь Федорович (старший викладач) — науковий співробітник Карпатського біосферного заповідника

Викладає:

 • Практика навчальна-польова

 

7. Рак Олександр Олексійович (к.б.н.,  старший викладач) — науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологія рослин з основами ботаніки

 

8. Риженко Наталія Олександрівна (д.б.н., професор) — старший науковий співробітник Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Викладає:

 • Екологічна токсикологія
 • Ландшафтна екологія

 

9. Середа Леонід Іванович (старший викладач) — спеціаліст Українського центру оцінювання якості освіти

Викладає:

 • Основи статистичного аналізу даних

 

10. Щербак Володимир Іванович   (д.б.н., професор) — провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України

Викладає:

 • Екологія водних систем

 

 

Аспіранти кафедри екології

 

1. Назарова Ольга Вікторівна, аспірант 3 р.н.

Тема роботи «Особливості сукцесій екосистем Полісся, постраждалих від пірогенного фактору»

Науковий керівник роботи: доцент В. І. Карамушка

 

2. Скринченко Карина Андріївна

Тема роботи «Системний аналіз та моделювання стану водних й прибережних екосистем та їх біорізноманіття на прикладі Запорізької області»

Науковий керівник роботи професор Л. А. Горошкова

 

3. Варяничко Валерія Сергіївна

Тема роботи «Системний аналіз та моделювання впливу природних та техногенних ризиків на стан повітряних ресурсів та біорізноманіття на прикладі Південних областей України»

Науковий керівник роботи професор Л. А. Горошкова

 

4. Сова Людмила Олегівна

Тема роботи «Еколого-економічна оцінка екосистемних послуг поверхневих вод України»

Науковий керівник роботи професор Є. В. Хлобистов

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна