Викладачі

Загальна інформація

Викладачі

Наука

Публікації

Анотації курсів

 

Завідувач –
Карамушка Віктор Іванович
кандидат біологічних наук, доцент
корпус 3, кімната 213
(044) 425 60 57
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний спеціаліст
Чорнобук Людмила Володимирівна

корпус 3, кімната 227
(044) 425 60 57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Склад науково-педагогічного персоналу  

кафедри екології факультету природничих наук НаУКМА 

(станом на 01.01.2021р) 

 

Постійний склад 

 

1. Карамушка Віктор Іванович  (к.б.н.,  доцент)-завідувач кафедри екології, гарант освітньої програми «Екологія» 

Викладає: 

 • Екологічне планування та екологічні проекти 
 • Екологічне управління
 • Основи наукових досліджень
 • Екологічний менеджмент
 • Керівник аспірантів 

 

2. Васильківський Борис Миколайович (старший викладач) 

Викладає:

 • Вступ до соціальної екології  
 • Екологія міських систем
 • Екологічне право
 • Вступ до адміністративного управління
 • Біомімікрія

 

3. Вишенська Ірина Георгіївна (к.б.н.,  доцент) 

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Екосистемологія
 • Загальна біологія
 • Практика ознайомчо-польова

 

4. Деревська Катерина Ігорівна (д.г.н., професор) 

Викладає:

 • Системний аналіз стану довкілля
 • Основи геології з основами геоморфології
 • Геохімія
 • Керівник аспірантів 

 

5. Зайцев Володимир Миколайович (д.х.н., професор) 

Викладає:

 • Керівник магістерських і кваліфікаційних робіт студентів 

 

6. Ісаєв Сергій Дмитрович (д.х.н., професор) 

Викладає:

 • Екологічна інженерія
 • Моніторинг довкілля з основами метрології
 • Техноекологія
 • Органічна хімія з основами біохімії

 

7. Козак Олена Міланівна (к.б.н., старший викладач) 

Викладає:

 • Основи загальної екології
 • Чорнобильські студії
 • Екологія наземних систем
 • Екологічна біоіндикація

 

8. Маслюківська Олена Павлівна (к.е.н., доцент) 

Викладає: 

 • Вступ до екологічної політики
 • Екологічна політика
 • Практика профільна
 • Практика виробнича

 

9. Мацукі Йошіо (д.н. в галузі енергетики, доцент) 

Викладає:  

 • Зелений бізнес
 • Альтернативна енергетика

 

10. Назарова Ольга Вікторівна (старший викладач) 

Викладає:

 • Оцінка впливу на довкілля
 • Практика ознайомчо-польова
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 

11. Спінова Юлія Олексіївна (старший викладач) 

Викладає:

 • Екологія людини
 • Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа

 

12. Хлобистов Євген Володимирович (д.е.н., професор) 

Викладає:

 • Екологічна економіка
 • Менеджмент сталого розвитку
 • Теорія і практика сталого розвитку
 • Економіка природокористування
 • Керівник аспірантів

 

13. Шевцова Людмила Василівна (д.б.н., професор) - гарант аспірантури за спеціальністю «Біологія»  

Викладає:

 • Біорізноманіття
 • Основи загальної екології

 

14. Яремич Андрій Володимирович (старший викладач) 

Викладає:

 • Екологічна безпека
 • Екологічні біотехнології
 • Моніторинг довкілля з основами метрології
 • Техноекологія
 • Екологічна інженерія

 

15. Вишневська Галина Володимирівна (спеціаліст Iкатегорії) 

Готує курси :

 • Загальна екологія
 • Екологія рослин з основами ботаніки
 • Популяційна екологія
 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства

          

Сумісники 

 

1. Андрієнко Віталій Олександрович (к.с.-г..н.,  доцент )- старший науковий співробітник Київського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою

Викладає:

 • Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 • Агроекологія 

 

2. Бойченко Світлана Григорівна (д.г..н.,  доцент)- старший науковий співробітник   Інституту геофізики ім. І. С. Суботіна НАНУ

Викладає:

 • Метеорологія і кліматологія
 • Прикладна кліматологія

 

3. Ємельянов Ігор Георгійович   (д.б..н.,  професор)- академік НАН України, директор Національного науково-природничого музею НАНУ

Викладає:

 • Загальна екологія
 • Методика наукових досліджень в екології
 • Популяційна екологія

 

 

4. Картавцев Олег Миколайович (старший викладач) керівник ДП Науково-дослідницький інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма»

Викладає:

 • Інформатика з основами ГІС

 

5. Кучма Тетяна Леонідівна (к.с.-г.н., старший викладач) науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України

Викладає:

 • Геоінформаційні системи

 

6. Мельник Віктор Іванович   (д.б..н.,  професор)- завідувач відділу флори Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологічні основи охорони флористичного різноманіття

 

7. Парнікоза Іван Юрійовичч (д.б.н., доцент )- співробітник відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики. Завідувач відділу біології і екології Національного антарктичного центру МОН України

Викладає:  

 • Керівник аспіранта

 

8. Покиньчереда Василь Федорович (старший викладач )- науковий співробітник Карпатського біосферного заповідника

Викладає:

 • Практика навчальна-польова

 

9. Пустовіт Наталія Афанасіївна (к.п..н., доцент)- науковий співробітник Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Викладає:

 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Практика педагогічна

 

10. Рак Олександр Олексійович (к.б.н.,  старший викладач)- науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України

Викладає:

 • Екологія рослин з основами ботаніки

 

11. Риженко Наталія Олександрівна (д.б.н., професор)- старший науковий співробітник Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Викладає:

 • Екологічна токсикологія
 • Ландшафтна екологія

 

12. Середа Леонід Іванович ( старший викладач) спеціаліст Українського центу оцінювання якості освіти

Викладає:

 • Основи статистичного аналізу даних

 

13. Щербак Володимир Іванович   (д.б..н.,  професор)-провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України

Викладає:

 • Екологія водних систем

 

Аспіранти кафедри екології

 

1. Макарчук Сергій Олександрович, аспірант 4 р.н.

Тема роботи   «Розробка системи управління для збереження та відтворення біорізноманіття в регіонах Придніпровського Полісся» (Динаміка оселищ в умовах змін клімату в регіоні Українського Полісся)

Науковий керівник роботи: доц. В. І. Карамушка 

 

2. Лукавенко Ярослава Ігорівна, аспірант 4 р.н.

Тема роботи   «Особливості динаміки розвитку екосистеми Оболонської низовини під впливом природних і антропогенних факторів»

Науковий керівник роботи: професор К. І. Деревська

 

3. Євчун Ганна Володимирівна, аспірант 3 р.н.

Тема роботи   «Оцінка біорізноманіття Аргентинських островів для його збереження, заповідання та управління»

Наукові керівники роботи: доцент В. І. Карамушка, Парнікоза І. Ю. 

 

4. Кузьменко Марія Володимирівна , аспірант 2 р.н.

Тема роботи   «Еколого-економічна оцінка асиміляційного потенціалу біорізноманіття»

Науковий керівник роботи: професор Є.В. Хлобистов

 

5. Бичкова Юлія Володимирівна , аспірант 2 р.н.

Тема роботи   «Аналіз вразливості біорізноманіття України до надзвичайних екологічних ситуацій»

Науковий керівник роботи: професор Є.В. Хлобистов

 

6. Назарова Ольга Вікторівна, аспірант 1 р.н.

Тема роботи   «Особливості сукцесій екосистем Полісся, постраждалих від пірогенного фактору»

Науковий керівник роботи: доцент В. І. Карамушка 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна