NYC Escorts

Анотації курсів

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

Біоетика та біобезпека


Біологічні основи лабораторної практики


Біосенсори та імунні сенсори


Біохімічні основи імунітету


Гістологія пухлин


Діагностика злоякісних захворювань гемопоетичної системи


Дослідження еякуляту у діагностиці чоловічого безпліддя


Ембріологія


Ендокринологія


Історико-філософські аспекти розвитку природничих наук


Кваліфікаційний екзамен


Клінічна біохімія


Клінічна генетика


Клінічна ензимологія і ензимодіагностика


Клінічна імунологія


Клінічна лабораторна діагностика і організація лабораторної служби


Клінічна патофізіологія


Клітинні технології в трансплантації


Концепції і парадигми сучасного природознавства


Лабораторна діагностика невідкладних станів


Магістерська робота


Методи культури клітин і тканин


Методи органічної хімії у дослідженні біологічних систем


Методологія наукових досліджень


Методологія створення і тестування біологічно активних сполук


Механізми злоякісної трансформації еукаріотичних клітин


Молекулярна біотехнологія


Молекулярна імуногенетика з основами імуноаналізу


Молекулярна мікробіологія


Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем


Науково-дослідний семінар


Основи молекулярної діагностики


Основи належної лабораторної і виробничої практики (GLP і GMP)


Основи сучасної фармакології


Практика науково-дослідна


Принципи сучасної лабораторної діагностики


Радіобіологічні основи променевої діагностики


Радіобіологічні основи променевої діагностики


Структура доклінічних досліджень


Структура доклінічних досліджень


Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці


Сучасні методи мікроскопічних досліджень


Фізичні методи діагностики біологічних систем


Фізіологія кровотворення


Фізіологія кровотворення


Цитогенетика


Цитохімічні та імунохімічні методи діагностики


NYC Escorts
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services