Публікації

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

1Pic2Pic3Pic4Pic5Pic6

 Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Підручники, навчальні посібники

 • Безпека. Методи контролю важких металів у довкіллі та сільськогосподарській продукції : навчальний посібник / Войціцький В. М., Стародуб М. Ф., Хижняк С. В., Мідик С. В., Слива Ю. В., Корнієнко В. І. ; за ред. В. І. Корнієнко ; [рец.: Білько Н. М. та ін.]. – Київ : Прінтеко, 2022. – 251 с.
 • Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2021. – 63 с.
 • Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 82 c. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17452
 • Білько Д. І. Методи культури клітин і тканин у біології, біотехнології та медицині : навчально-методичний посібник / Д. І. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : [НаУКМА], 2017. – 87 с.
 • Білько Н. М. Методи експериментальної гематології / Н. М. Білько ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. - 66 с.

 

Публікації /статті

2023

Cтатті

 

Матеріали конференцій

 • Аналіз ефективності колонієутворення гемопоетичних клітин-попередників летально опромінених мишей CBA у культурі клітин із застосуванням математичного моделювання / Білько Н. М., Руссу І. З., Білько Д. І., Бойко Р. В. // Ольвійський форум – 2023:стратегії країн Причорноморського регіонув геополітичному просторі : ХVII Міжнародна наукова конференція : тези : XVII наукова конференція«Радіаційна і техногенно-екологічнабезпека людини та довкілля: стан, шляхиі заходи покращення», 16 червня 2023 р., м. Миколаїв,Україна / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Південний науковий центр НАН та МОН України [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2023. – С. 105–109.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28231
 • Siromolot A. Alternative routes for HB-EGF mitogenic effects inhibition / A. Siromolot, D. Kolybo // FEBS Open Bio. – 2023. – Vol. 13, supplement 2 : Together in bioscience for a better future : 47th FEBS Congress, July 8–12, 2023, Tours, France. – P. 63.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28240

 

2022

Cтатті

 • Білько Д. І. Функціональна активність гемопоетичних клітин-попередників кордової крові у довготривалій культурі на гідрогелевій підложці in vitro / Д. І. Білько, І. С. Дягіль // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 6. – C. 44–50. – https://doi.org/10.15407/fz68.06.044. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24688
 • Аналіз впливу пролонгованого опромінення на гемопоетичні клітини/попередники у гелевих дифузійних камерах за допомогою математичного моделювання / Д. І. Білько, Р. В. Бойко, І. З. Руссу, І. С. Дягіль, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2022. – Вип. 27. – С. 203–215. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2022-27-203-215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24497
 • Білько Д. І. Особливості функціонування гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром у культурі in vitro і в гелевих дифузійних камерах in vivo / Білько Д. І., Пахаренко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2022. – Т. 5. – С. 33–38. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.33-38. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24130
 • Bilko D. Morphofunctional features of hematopoietic bone marrow progenitor cells in patients with chronic myeloid leukemia in long-term culture of gel diffusion chambers in vivo / Bilko D. I., Dyagil I. S., Chaikovsky Y. B. // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, Issue 1. – P. 9–15. – https://doi.org/10.3103/S0095452722010030.
 • Морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку у гуманізованій культуральній системі in vivo / Д. І. Білько, Ю. Б. Чайковський, І. З. Руссу, М. В. Пахаренко, І. Ю. Лагоднюк, Н. М. Білько // Фізіологічний журнал. – 2022. – Т. 68, № 2. – С. 14–22. – https://doi.org/10.15407/fz68.02.014. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23241
 • Detection of specific antibodies using MPT83-MPT63 fusion protein in patients with destructive pulmonary tuberculosis / Olena Rekalova, Oksana Panasyukova, Marina Pogrebna, Svitlana Yasir, Andriy Siromolot, Svitlana Romaniuk, Denis Kolybo, Sergiy Komisarenko, Yuri Feshchenko // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки. – 2022. – Т. 69, № 2. – С. 40–49. – https://doi.org/10.25040/ntsh2022.02.04. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25059
 • Development of a dietary supplement for improving the cognitive and lowering the homocysteine level / Romaniuk S. I., Tykhonenko T. M., Siromolot A. A., Guzyk M. M., Lugovska N. E., Galkin O. Yu., Kuchmerovska Т. М., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. // Science and Innovation. – 2022. – Vol. 18, No. 1. – P. 66–75. – https://doi.org/10.15407/scine18.01.066. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25063
 • Kulyk Ya. Epitopes identification of broadly neutralizing monoclonal antibodies against Corynebacterium diphtheriae exotoxin / Kulyk Ya. S., Siromolot A. A., Kolybo D. V. // Biotechnologia Acta. – 2022. – Vol. 15, No. 4. – P. 37–40. – https://doi.org/10.15407/biotech15.04.037. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25065
 • Polyamines as new potential biomarkers for differential diagnosis of prostate cancer and estimation of its aggressiveness / Zaletok S. P., Klenov O. O., Bentrad V. V., Prylutskyi M. P., Vitruk Y. V., Stakhovsky E. O., Timoshenko A. V. // Experimental Oncology. – 2022. – Vol. 44, Issue 2. – P. 148–154. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-2.17758. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25068
 • Application of gold nanoparticles to determine spermine in the presence of other polyamines / Yu. V. Yanish, M. P. Prylutskyi, S. P. Zaletok, Yu. P. Mukha // Ukrainian Biochemical Journal. – 2022. – Vol. 94, Issue 2. – P. 66–75. – https://doi.org/10.15407/ubj94.02.066. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25070
 • Ефективність фотон-захватної променевої технології та фотодинамічного впливу на злоякісні та нормальні клітини людини in vitro / В. В. Талько, Г. Й. Лавренчук, О. Д. Почапінський, Н. П. Атаманюк, А. В. Чернишов // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2022. – Вип. 27. – С. 234–248. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2022-27-234-248.

 

Матеріали конференцій

 • Руссу І. З. Стан гемопоетичної системи мишей Balb/C за умов гострої та тривалої дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. М. Білько // XХVIІІ Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ, 27 вересня – 1 жовтня 2021 року) : анотації до доповідей / [уклад. О. О. Бурдо] ; НАН України, Інститут ядерних досліджень. – Київ, 2022. – С. 233–234. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25186

 

2021

Cтатті

 • Orally administered activated charcoal as a medical countermeasure for acute radiation syndrome in rats / Elisaveta Snezhkova, Natalia Rodionova, Dennis Bilko, Joaquin Silvestre-Albero, Alexey Sydorenko, Olga Yurchenko, Marharyta Pakharenko, Mo Alavijeh, Kvitoslava Bardakhivska, Natalia Riabchenko and Vladimir Nikolaev // Applied Sciences. – 2021. – Vol. 11, Issue 7. – Article 3174. – [12] p. – https://doi.org/10.3390/app11073174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21553
 • Білько Д. І. Роль жорсткості підложки для підтримки плюрипотентності ембріональних стовбурових клітин у культурі in vitro / Д. І. Білько, Ю. Б. Чайковський // Фізіологічний журнал. – 2021. – Т. 67, № 3. – С. 27–34. – https://doi.org/10.15407/fz67.03.027. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21552
 • Гуманізована модель культивування ізольованої суспензії гемопоетичних клітин-попередниць для вивчення впливу іонізуючої радіації invivo / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Р. В. Бойко, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2021. – Вип. 26. – C. 235–247. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2021-26-235-247. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22630
 • Білько Д. І. Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі exvivo хворих на мієлодиспластичний синдром / Білько Д. І., Пахаренко М. В., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – C. 21–25. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.21-25. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20849
 • Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, А. О. Гуренко, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2021. – № 6. – С. 108–119. – https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108.
 • Bolgova L. Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer / L. Bolgova, Т. Tuganova, А. Ponomarenko // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2021. – Т. 4. – С. 26–31. – https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.26-31. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20846
 • Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: a fluorescence study / Kateryna Vus, Uliana Tarabara, Ihor Danylenko, Yaroslav Pirko, Tetiana Krupodorova, Alla Yemets, Yaroslav Blume, Vitalii Turchenko, Dmytro Klymchuk, Petro Smertenko, Olga Zhytniakivska, Valeriya Trusova, Sergii Petrushenko, Sergey Bogatyrenko, Galyna Gorbenko // Journal of Molecular Liquids. – 2021. – Vol. 342. – Article 117508. – [13] p. – https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117508.
 • Yemets A. Cadmium, nickel, copper, and zink influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells / Alla Yemets, Inna Horiunova and Yaroslav Blume // Cell Biology International. – 2021. – Vol. 45, Issue 1. – P. 211–226. – https://doi.org/10.1002/cbin.11485.
 • Synthesis, properties and bioimaging applications of silver-based quantum dots / Mariya Borovaya, Inna Horiunova, Svitlana Plokhovska, Nadia Pushkarova, Yaroslav Blume and Alla Yemets // International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Vol. 22, Issue 22. – Article 12202. – [23] p. – https://doi.org/10.3390/ijms222212202. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23104
 • Study of modifying effects of astaxanthin on cytogenetic manifestations of bystander response in human peripheral blood lymphocytes in vitro / M. A. Pilinska, O. V. Shemetun, O. О. Talan, O. B. Dibska, V. V. Talko // Experimental Oncology. – 2021. – Vol. 43, No. 2. – P. 173–176. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-2.16301. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23139

 

2020

Cтатті

 • Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2020. – Вип. 25. – С. 300–308. –https://doi.org/10.33145/2304-8336-2020-25-300-308. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20383
 • Функціональна активність кровотворних клітин-попередників при мієлодиспластичному синдромі в умовах in vitro / Пахаренко М. В., Білько Д. І., Третяк Н. М., Стародуб Г. С., Лагоднюк І. Ю., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. – 2020. – Т. 3. – С. 48–52. –https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.48-52. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18845
 • Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук – похідних піримідину / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, Р. М. Соломянний, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 62–70. –https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18823
 • Получение трансгенных растений картофеля, экспрессирующих ген лактоферрина человека, и анализ их устойчивости к фитопатогенам / А. Бузиашвили, Л. Чередниченко, С. Кропивко, Я. Б. Блюм, А. Емец // Цитология и генетика. – 2020. – Т. 54, № 3. – С. 3–15. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19396
 • Отримання ліній пшениці (Triticum aestivum L.) з дріжджовими генами біосинтезу трегалози / А. Ю. Кваско, С. В. Ісаєнков, К. В. Дмитрук, А. А. Сибірний, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 4. – С. 3–14. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19397
 • Структурно-биологическая характеристика изотипов СК1-подобных протеинкиназ, непосредственно связанных с регуляцией системы микротрубочек высших растений / П. А. Карпов, А. В. Раевский, Я. А. Шеремет, А. И. Емец, Я. Б. Блюм // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 4. – С. 15–29. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19398
 • Створення рослин пшениці з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 i TPS2 / А. Ю. Кваско, С. В. Ісаєнков, К. В. Дмитрук, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 6. – С. 92–100. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19399
 • Лінії томатів, які експресують ген лактоферину людини, характеризуються стійкістю до фітофторозу / А. Ю. Бузіашвілі, Л. М. Чередніченко, С. В. Кропивко, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 5. – С. 95–102. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19400
 • Формування аутофагосом та транскрипційна активність генів atg8 у клітинах кореня арабідопсису при розвитку аутофагії за умов мікрогравітації / Р. Ю. Шадріна, І. І. Горюнова, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 77–85. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19401
 • Плоховська С. Г. Залучення оксиду азоту до відповіді мікротрубочок рослинної клітини на дію високої температури / Плоховська С. Г., Ємець А. І., Блюм Я. Б. // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 8. – С. 66–72. –https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.08.066. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19402

 

Матеріали конференцій

 • The influence of orally administered nanostructural highly activated charcoal on functional activity of hematopoietic progenitor cells in the culture of diffusion chambers in vivo / Nadiia Bilko, Yelyzaveta Sniezhkova, Denis Bilko, Marharyta Pakharenko, Iryna Russu // Medicina. – 2020. – Vol. 56, Suppl. 1. – P. 17. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20384
 • Morphofunctional characteristics of hematopoietic progenitor cells in myelodysplastic syndrome in culture in vitro / Marharyta Pakharenko, Halyna Starodub, Ihor Lahodniuk, Natalia Tretiak, Nadiia Bilko // Medicina. – 2020. – Vol. 56, Suppl. 1. – P. 5. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20385

 

2019

Cтатті

 • Микитенко Д. О. Деонтологічні питання медико-генетичного консультування у контексті соціально-економічної моделі розвитку України / Д. О. Микитенко, В. М. Бадюк, В. В. Микитенко // Економіка і право охорони здоров’я. – 2019. – № 1 (9). – С. 17–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17408
 • Білько Д. І. Оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на гемопоетичну систему мишей Balb/C при опроміненні іонізуючою радіацією у сублетальній дозі / Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2019. – Вип. 24. – С. 210–219. – https://doi.org/10.33145/2304-8336-2019-24-210-219 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17395
 • Budash H. V. Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells and Their Differentiation in the Cardiomyocyte Direction in the Presence of Dimethyl Sulfoxide / H. V. Budash and N. M. Bilko // Cytology and Genetics. – 2019. – Vol. 53, No. 1. –P. 34–41. –https://doi.org/10.3103/S0095452719010055.
 • Будаш Г. В. Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО / Г. В. Будаш, Н. М. Білько // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 1. – C. 41–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15248
 • Квантовые точки CDS, полученные путем «зеленого» синтеза: сравнительный анализ токсичности и влияния на пролиферативную и адгезионную активность клеток человека / Л. В. Гарманчук, М. Н. Боровая, A. A. Негеля, М. Иномистова, H. H. Храновская, А. Н. Толстанова, Я. Б. Блюм, А. И. Емец // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 2. – С. 43–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15699
 • Потенційна роль протеїнкіназ SnRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana / О. Є. Краснопьорова, Д. Д. Буй, І. І. Горюнова, С. В. Ісаєнков, П. А. Карпов, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 3. – С. 3–11. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16094
 • Ємець А. І. Національний фонд досліджень України як нова національна інституція для підтримки науки / Ємець Алла Іванівна // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 5. – С. 41–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16102
 • Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек клеток корня Arabidopsis thaliana / П. А. Карпов, Я. А. Шеремет, Я. Б. Блюм, А. И. Емец // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 6. – С. 3–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16900
 • Influence of human HB-EGF secreted form on cells with different EGFR and ErbB4 quantity / O. I. Krynina, N. V. Korotkevych, A. J. Labyntsev, S. I. Romaniuk, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, Issue 5. – P. 25–33. –https://doi.org/10.15407/ubj91.05.025. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17406
 • Role of the heparin-binding domain in intracellular trafficking of sHB-EGF / O. I. Krynina, K. Yu. Manoilov, D. V. Kolybo, S. V. Komisarenko // Ukrainian Biochemical Journal. – 2019. – Vol. 91, Issue4. – P. 26–32. – https://doi.org/10.15407/ubj91.04.026. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17407
 • Prylutskyi M. P. Detection of biogenic polyamines in blood of patients with breast cancer / M. P. Prylutskyi, N. M. Bilko, N. F. Starodub // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Vol. 10, No. 2. – P. 257–263. –https://doi.org/10.15421/021939. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17405
 • Prylutskyi M. P. Detection of polyamines using immunobiosensor based on zinc oxide nanoparticles / M. P. Prylutskyi, M. F. Starodub // Experimental oncology. – 2019. – Vol. 41, No. 4. – P. 363–365. – https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13920. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17404
 • Прилуцький М. П. Порівняння ефективності імнобіосенсорів [тобто імунобіосенсорів] на основі золота та наночастинок ZnO за аналізу рівнів сперміну в культурі клітин in vitro / М. П. Прилуцький, М. Ф. Стародуб, М. І. Феделеш-Гладинець // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 36–43. – http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.03.036 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17730
 • Контроль рівня генотоксичності мікотоксинів за допомогою опто-волоконого біосенсору SOS-типу / М. Ф. Стародуб, М. В. Савчук, М. І. Феделеш-Гладинець, О. П. Таран, Л. Н. Шуляк // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 38–43. – http://dx.doi.org/10.31548/biologiya2019.02.038 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17409
 • Гематологічні та цитогенетичні ефекти у потомків лабораторних щурів, опромінених інкорпорованим 131I / О. Б. Ганжа, Н. М. Рябченко, А. І. Липська, Н. К. Родіонова, В. В. Талько // Ядерна фізика та енергетика. – 2019. – Т. 20, № 2. – С. 178–186. – http://doi.org/10.15407/jnpae2019.02.178 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17396

 

Матеріали конференцій

 • Прилуцький М. П. Аналіз рівня поліамінів у сироватці крові хворих на рак молочної залози з використанням оптичного імунного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої : «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку», 11–12 квітня 2019 року / [відп. ред. Г. Д. Фадєєнко]. – Харків : ДімРеклами, 2019. – С. 196. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18328

 

2018

Cтатті

 • Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у початковій фазі гострого фракціонованого опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2018. – Т. 23. – С. 229–234. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15848
 • Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. – Т. 19, № 3. – С. 265–269. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15572
 • Гистохимический анализ тканеспецифического ацетилирования α-тубулина как ответной реакции на индукцию аутофагии у Аrabidopsis thaliana различными стрессовыми факторами / Литвин Д. И., Оленева В. Д., Емец А. И., Блюм Я. Б. // Цитология и генетика : международный научный журнал. – 2018. – Т. 52, № 4. – С. 3–13. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13943
 • Бузіашвілі А. Ю. Отримання ліній рослин картоплі та томатів з геном лактоферину людини / А. Ю. Бузіашвілі, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 10. – С. 88–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14721
 • Chromosomal abnormalities in products of conception of first-trimester miscarriages detected by conventional cytogenetic analysis: a review of 1000 cases / L. Y. Pylyp, L. O. Spynenko, N. V. Verhoglyad, A. O. Mishenko, D. O. Mykytenko, V. D. Zukin // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. – 2018. – Vol. 35, No. 2. – P. 265–271. https://doi.org/10.1007/s10815-017-1069-1
 • Analytical, thermodynamical and kinetic characteristics of photoluminescence immunosensor for the determination of Ochratoxin A / R. Viter, M. Savchuk, ..., N. Starodub [et al.] // Biosensors and Bioelectronics. – 2018. – Vol. 99. – P. 237–243. https://doi.org/10.1016/j.bios.2017.07.056
 • Савчук М. В. Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи / М. В. Савчук, М. М. Лісовий, ..., М. Ф. Стародуб // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5. – С. 32–35. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15563
 • Савчук М. В. Еколого-токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на Daphnia Magna / М. В. Савчук, М. Ф. Стародуб // Агроекологічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 132–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15564
 • Peculiarities of sample preparation for the determination of certain mycotoxins in grain products and fruits by immunobiosensor analysis / N. F. Starodub, M. V. Savchuk, A. Székács, J. L. Marty // World Journal of Engineering Research and Technology. – 2018. – Vol. 4, Issue 3. – P. 174–185. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15567
 • Detection of air-borne mycotoxin levels by immunobiosensor / N. F. Starodub, M. M. Kluchevich, A. Székács, S. M. Vigera // World Journal of Engineering Research and Technology. – 2018. – Vol. 4, Issue 5. – P. 1–6. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15575

 

Матеріали конференцій

 • Гемопоетичні клітини-попередники щурів Wistar при довготривалому внутрішньому опроміненні 90Sr / Руссу І. З., Білько Д. І., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 195–196. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15574
 • Радіобіологічні ефекти опроміненння in utero радіоізотопом 131I у системі тиреоїдної гормональної регуляції щурів Вістар / О. А. Бойко, Є. М. Прохорова, Н. П. Атаманюк, О. Я. Плескач, І. П. Дрозд, А. І. Липська, Г. Й. Лавренчук, В. В. Талько // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 175–176. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15561
 • Експериментальне дослідження мутагенного впливу інкорпорованого 131I in utero / Неумержицька Л. В., Прохорова Є. М., ..., Талько В. В. [та ін.] // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 193–195. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15568
 • Експериментально-клінічне визначення впливу пренатального опромінення 131I на нейрогенез та розвиток когнітивних і емоційно-поведінкових розладів / Талько В. В., Логановський К. М., Чумак А. А. [та ін.] // ХХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16–20 квітня 2018 року) : тези доповідей. – Київ, 2018. – C. 198–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15569
 • Субклітинна локалізація та функція іонного каналу TRPV1 в детрузорі щура / Єльяшов С., Шаропов Б., ..., Шуба Я. // Молодь і поступ біології : програма і тези доповідей XIV міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (Львів, 10–12 квітня 2018). – Львів, 2018. – C. 281–282. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15570
 • Експресія іонного каналу TRPV1 у гладеньких міоцитах сечового міхура щура / Алєксєєва А., Шаропов Б., ..., Шуба Я. // Молодь і поступ біології : програма і тези доповідей XIV міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 185 річниці від дня народження Б. Дибовського (Львів, 10–12 квітня 2018). – Львів, 2018. – C. 277. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15571

 

2017

Cтатті

 • Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини/попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. – Вип. 22. – С. 224–230. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13163
 • Новая мутация гена андрогенового рецептора у пациентки с полной формой синдрома нечувствительности к андрогенам / Л. Я. Пилип, Д. А. Микитенко, И. А. Судома, В. Д. Зукин // Цитология и генетика. – 2017. – Т. 51, № 4. – С. 39–43. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11911
 • Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей СВА та Н у процесі тривалого γ-опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11938
 • Прилуцький М. П. Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах / Прилуцький М. П., Стародуб М. Ф. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. – 2017. – Т. 197. – С. 27–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12370
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – № 5 (2). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13168
 • A Novel Androgen Receptor Mutation in a Patient with Complete Androgen Insensitivity Syndrome / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, I. O. Sudoma, V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, issue 4. – P. 268–271. http://dx.doi.org/10.3103/S0095452717040089

 

Матеріали конференцій

 • Будаш Г. В. Ембріоїдні тільця – ефективна модель диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцитарному напрямку / Будаш Г. В., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 258. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13167
 • Гетерогенність гемопоетичних клітин-попередників у культурі клітин in vitro / Пахаренко М. В., Сорочинська Х. І., Білько Н. М., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13165
 • Закономірності функціонування гемопоетичної стовбурової клітини та клітин-попередників у процесі перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії / Білько Н. М., Дяченко М. В., Дягіль І. С., Білько Д. І. // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 256. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13166
 • Руссу І. З. Мезенхімальні стовбурові клітини в умовах дії малих доз іонізуючої радіації / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // Клітинна та органна трансплантологія. – 2017. – Т. 5, № 2 : Додаток: Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині», 9–10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна. – С. 255. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13164

2016

Статті

 • Будаш Г. В. Диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в суспензійній культурі з постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах з мікролунками / Г. В. Будаш, Н. М. Білько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1 (71) : Біологія. – С. 46–50. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11414
 • Entrapment modification of the polyacrylamide gel with chitosan polymers for the purposes of surface activation for tissue engineering / D. Bilko, … N. Antoniuk, I. Kolesnyk, A. Burban // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 30–36. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9385
 • Морфофункціональні характеристики клітин-попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління / Свєженцева І. О., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. – 2016. – Т. 184. – С. 34–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9817
 • Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by chornobyl accident / N. M. Bilko, I. S. Dyagil, I. Z. Russu, D. I. Bilko // Experimental Oncology. – 2016. – № 38 (December). – P. 242–244. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11417
 • Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Nuclear Physics and Atomic Energy. – 2016. – Vol. 17, no. 2. – P. 176–179. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11420
 • Budash G. V. Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies / G. V. Budash, D. I. Bilko, N. M. Bilko // Biopolymers and Cell. – 2016. – Vol. 32, no. 2. – P. 118–125. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11415
 • A case of prenatal detection of a de novo unbalanced complex chromosomal rearrangement involving four chromosomes / L. Y. Pylyp, D. O. Mykytenko, … V. D. Zukin // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, Issue 5. – P. 339–342.
 • Prylutskyi M. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer / Prylutskyi M., Starodub N., Bilko N. // Journal of Biosensors & Bioelectronics. – 2016. – Vol. 7, Issue 4. – 7 p. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11418

2015

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Functional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / I. O. Sviezhentseva, ... D. I. Bilko, A. I. Gordienko [et al] // Experimental Oncology. - 2015. - Т. 37, Vol. 1. - P. 70-72.
 • Chaplia O. V.Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro / O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko // Cytology and Genetics. - 2015. - Т. 49, № 4. - P. 254-261.
 • Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90 / І. З. Руссу, Н. К. Родіонова, Д. І. Білько, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2015. - Вип. 20. - С. 533-542.
 • Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 389-398.

В інших виданнях України

 • Функціональна активність клітин кісткового мозку щурів при їх хронічному та гострому опроміненні стронцієм-90 / І. З. Руссу, Д. І. Білько, Н. К. Родіонова, Н. М. Білько // VI з’їзд Радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня 2015 року : тези доповідей / Радіобіолог. т-во України, Ін-т клітинної біології та генет. інженерії НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : [б. в.], 2015. - С. 114.

В іноземних виданнях

 • Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., ... Bilko D. [et al] // Georgian medical news. - 2015. - № 240 (March). - P. 43-50.
 • Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ / И. А. Свеженцева, Д. И. Билько, И. З. Руссу, Н. М. Билько // Клеточные культуры : информационный бюллетень / Ассоциация специалистов по клеточным культурам, Институт цитологии РАН. - Санкт-Петербург : [Изд-во Политехн. ун-та], 2015. - Вып. 31. - С. 14-25.
 • Ascorbic Acid-Induced Cardiac Differentiation of Murine Pluripotent Stem Cells : Transcriptional Profiling and Effect of a Small Molecule Synergist of Wnt/β-Catenin Signaling Pathway / Ivanyuk D., Budash G., Zheng Y. [et al] // Cellular Physiology and Biochemistry. - 2015. - Vol. 36. - P. 810-830.

 Інше

 • Sviezhentseva I.O., Perekhrestenko T.P., Bilko D.I., Gordienko A.I., Diachenko M.V., Dyagil I.S unctional activity of CD34-positive cells in chronic myeloid leukemia patients with different response to imatinib therapy / Sviezhentseva I.O. // Experimental Oncology. – 2015. - № 37, Vol. 1. – P. 70 - 72.

 

 • Perekhrestenko T. Mechanisms of resistance in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / Perekhrestenko T., Diachenko M., Sviezhentseva I., Gordienko A., Bilko D. //Georgian Med News. - 2015. - 240 . – P. 43-50.

 

 • Свеженцева И.А., Билько Д.И., Руссу И.З. Билько Н.М. Сравнительное исследование морфофункциональной активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ// Клеточные культуры. – 2015. - №31. – С. 14 – 25.

 

 • Бойко Р. В., Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. Математичний аналіз зміни функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього опромінення з різною потужністю дози // Ядерна фізика та енергетика. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 389-397.

 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С., … Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 8-15.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10) / Л. Я. Пилип, Л. А. Спиненко, В. Д. Зукин, Н. М. Билько // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 3. – С. 48-53 : табл.
 • Визначення ризику рецидиву у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію за показниками функціональної активності клітин кісткового мозку та індексу Sokal / Д. І. Білько, І. О. Жалейко, Т. П. Перехрестенко, І. С. Дягіль // Досягнення біології та медицини. – 2014. – № 1. – С. 28-31.
 • Чапля О. В. Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку / О. В. Чапля, Ю. В. Гонтар, Н. М. Білько // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – № 5. – С. 17-22.
 • Руссу І. З. Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90 / Руссу І. З., Родіонова Н. К., Білько Н. М. // Наукові праці : науково-методичний журнал. Техногенна безпека. – Миколаїв : Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 221, Т. 233. – С. 92-95.

В інших виданнях України

 • Determination of the optimal chemotherapy drugs pretreatment time through cultivation of hemopoietic cells in cml-patients treated with tyrosine kinase inhibitors / I. O. Zhaleiko, ... D. I. Bilko, ... N. M. Bilko [et al] // Experimental Oncology. – 2014. – № 36, Vol. 2. – P. 112-116.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Пилип Л. Я. Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій / Пилип Л. Я., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013.- Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 35-41.
 • Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин / Білько Д. І., … Борбуляк І. З, Антонюк Н. Г. [та ін.] // Маґістеріум. - 2013.- Вип. 51 : Хімічні науки. - С. 44-49.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Chaplia O. Developmental capacity of human embryos possessing numerical chromosomal abnormalities / O. Chaplia, J. Gontar, N. Bilko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Біологія. - 2013.- № 2 (64). - С. 35-38.

В іноземних виданнях А

 • Pylyp L. Chromosomal segregation in sperm of Robertsonian translocation carriers / Larysa Y. Pylyp, Valery D. Zukin, Nadiya M. Bilko // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. - 2013. - Vol. 30, Issue 9. - P. 1141-1145.

2012

У виданнях НаУКМА

 • Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В., Білько Н. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 21-24.


У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію / ... І. З. Борбуляк, Д. І. Білько, ... Н. М. Білько [та ін.] // Вісник Дніпропетровського університету : наук. журн. Серія : Біологія. Медицина. Вип. 3, т. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. - № 7/2, т. 20. - С. 26-31.


В інших виданнях України

 

 • Будаш Г. В.  Вдосконалення методів диференціювання ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / Г. В. Будаш, Д. І. Білько, С. В. Малишева // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 100.
 • Малишева С. В. Характеристики плюрипотентних стовбурових клітин миші, одержаних за допомогою системи транспозонів : [тези доп. конф. молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012"] / С. В. Малишева, Г. В. Будаш, Д. І. Білько // Український біохімічний журнал. - 2012. - Т. 84, № 4. - С. 112.


В іноземних виданнях

 • Assessment of functional activity of primitive leukemic cells from patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors / N. Bilko, M. Diachenko, D. Bilko, I. Dyagil // XІХ Wilsede meeting "Modern trends in human leukemia and cancer", June 16-20, 2012. - [Wilsede : 2012]. - P. 105.
 • Leukemia stem cells in chronic myeloid leukemia patients undergoing treatment by tyrosine kinase inhibitor / Bilko N., Diachenko M., Borbulyak I. ... [et al] // 7th Annual congress of the german society for stem cell research "Stem cells and clinical applications", 29-30 November, 2012. - Leipzig : German society for stem cell research, [2012]. - P. 67.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна