Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 87

Наукова робота

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

На кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем ведеться наукова робота за кількома різними напрямами, у тому числі виконуються проекти за грантами Міністерства освіти і науки України.

З часу відкриття кафедри  викладачі, аспіранти та студенти кафедри взяли участь у виконанні 11 наукових тем, зокрема:

· "Розробка методу раннього виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань", 2012-2013 рр.

· "Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro", 2014-2016рр.

· "Особливості сегрегації хромосом у сперматозоїдах носіїв збалансованих структурних хромосомних перебудов", 2014-2014 рр.

· "Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на гемопоетичну систему для ранньої діагностики  онкогематологічних захворювань", 2015-2016 рр.

· "Визначення антипроліферативних  та протипухлинних властивостей нових  сполук імідазольного ряду у модельній системі in vitro (Високопропускний скрінінг та відбір речовин класу імідазолів з антимітотичною та протипухлинною активністю)", 2016р.

· "Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози", 2016-2018рр.

· "Роль компонентів мікрооточення у моделюванні гемопоетичної ніші in vitro", 2016-2017 рр.

· "Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування", 2017-2018 рр.

· "Розробка технології тривимірного культивування мультипотентних стовбурових клітин для регенерації пошкоджень тканин ішемічного ґенезу", 2017-2019 рр.

· "Оцінка якості ембріонів людини на етапі передімплантаційного розвитку та пошуки шляхів їх покращення", 2019-2021 рр.

· "Визначення морфофункціональних властивостей клітин-попередників при злоякісному процесі", 2019-2021 рр.

 

 

На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. 

 

З моменту відкриття кафедри (2012 р.) підготовлено вісім дисертацій співробітників кафедри, які було захищено у спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Borbuliak

 1. Руссу (Борбуляк) Ірина Зіновіївна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціонування клітин-попередників кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90».

Захист відбувся 24 лютого 2012 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» .

 

 

Malysheva2. Малишева Світлана Вікторівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Морфофункціональна характеристика плюрипотентних стовбурових клітин иші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleepeng Beaty”.

Захист відбувся 16 січня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Chaplia3. Чапля Ольга Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості доімплантаційного розвитку культивованих ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями».

Захист відбувся 23 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Dysertant2015

4. Пилип Лариса Ярославівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.15 - генетика на тему «Особливості мейотичної сегрегації транслокацій у сперматозоїдах чоловіків із безпліддям».

Захист відбувся 29 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.562.02 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

 

 

 

Dyachenko5. Дяченко Марія Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією».

Захист відбувся 11 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

6. Свєженцева Ілона Олександрівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Морфофункціональна характеристика клітин еритроїдної та гранулоцитарно-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією у культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ».

Захист відбувся 02 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

7. Будаш Галина Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro».

Захист відбувся 23 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

8. Прилуцький Максим Петрович (випускник кафедри 2014-го року) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.20 – біотехнологія на тему: «Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro».

Захист відбувся 22 листопада 2020 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.002.28 у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Крім того, кандидатські дисертації успішно захистили ще шестеро випускників кафедри:

 

9. Прохорова Євгенія Михайлівна (випускниця кафедри 2014-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого йоду-131».

Захист відбувся 24 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

10. Бойко Оксана Анатоліївна (випускниця кафедри 2014-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Експериментальне моделювання структурно-функціональних змін в органотипових культурах клітин щитоподібної залози щурів, опромінених пренатально радіоізотопом 131І».

Захист відбувся 10 грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

11. Сапега Олена Сергіївна (випускниця кафедри 2015-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня PhD на тему: «Genotoxic stress and senescence in tumor cells: impacts on the tumor growth and anti-tumor immunity».

Захист відбувся 10 лютого 2021 р. на кафедрі молекулярної біології, генетики та вірусології Карлового університету (м. Прага, Чехія). 

 

 

12. Ступчук Марія Сергіївна (випускниця кафедри 2015-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.13 – «фізіологія людини і тварин» на тему: «Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника миші». 

Захист відбувся 15 жовтня 2019 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.198.01 у Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

 

 

13. Пахаренко Маргарита Вікторівна (випускниця кафедри 2017-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» на тему: «Гетерогенність гемопоетичних клітин-попередників у культурі клітин in vitro та in vivo у нормі та при мієлодиспластичному синдромі».

Захист відбувся 16 квітня 2024 р. на засіданні разової спеціалізованої Вченої ради 091-21-12-2023-21 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

 

 

14. Пономаренко Анна Олександрівна (випускниця кафедри 2018-го року) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» на тему: «Альвеолярний епітелій і рак легені (цитологічні дослідження)».

Захист відбувся 25 квітня 2024 р. на засіданні разової спеціалізованої Вченої ради 091-21-12-2023-22 у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

 

 

cmcr_website_button_.fw

Науково-дослідна та навчальна робота на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем проводиться, зокрема, у лабораторіях Центру молекулярних і клітинних досліджень.

Експериментальна база для проведення наукових досліджень на кафедрі сформувалася в НаУКМА починаючи з 2003 року – із початком діяльності Центру. На сьогодні Центр має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної біології й біотехнології.  

 

Програма навчання на кафедрі передбачає проходження студентами науково-дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва згідно з укладеними угодами про співпрацю.

 

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Факультет біотехнології НТУУ «КПІ», ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Медичний центр «Ембріотек», Міжнародна школа технічного законодавства, Medical Project Audit.

 

 

Актуальні проекти

«Роль стромальних клітин мікрооточення кісткового мозку в прогресії мієлодиспластичних синдромів».

Керівник: Білько Надія Михайлівна, проф., докт. мед. наук, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: чотири роки (2020-2024).

 

«Дослідження особливості взаємодії івермектину з тубуліном грибного та рослинного походження».

Керівник: Ємець Алла Іванівна, проф., докт. біол. наук, професор кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: чотири роки (2021-2025).

 

«Визначення морфофункціональних властивостей клітин-попередників при злоякісному процесі».

Керівник: Білько Надія Михайлівна, проф., докт. мед. наук, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА.

Тривалість проекту: два роки (2019-2021).

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна