Наукова робота

Загальна інформація

Викладачі

Магістерська програма

Наукова робота

Публікації

 

На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. 

 

З моменту відкриття кафедри (2012 р.) підготовлено сім дисертацій співробітників кафедри, а також три дисертації випускників кафедри, які було захищено у спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Borbuliak

 1. Руссу (Борбуляк) Ірина Зіновіївна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціонування клітин-попередниківв кісткового мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90».

Захист відбувся 24 лютого 2012 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» .

 

 

Malysheva2. Малишева Світлана Вікторівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Морфофункціональна характеристика плюрипотентних стовбурових клітин иші, одержаних за допомогою системи транспозонів Sleepeng Beaty”.

Захист відбувся 16 січня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Chaplia3. Чапля Ольга Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 - «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості доімплантаційного розвитку культивованих ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями».

Захист відбувся 23 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.254.01 у Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

 

 

Dysertant2015

 4. Пилип Лариса Ярославівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.15 - генетика на тему «Особливості мейотичної сегрегації транслокацій у сперматозоїдах чоловіків із безпліддям».

Захист відбувся 29 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.562.02 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

 

 

 

Dyachenko5. Дяченко Марія Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему «Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією».

Захист відбувся 11 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

 6. Свєженцева Ілона Олександрівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Морфофункціональна характеристика клітин еритроїдної та гранулоцитарно-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією у культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ».

Захист відбувся 02 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

7. Будаш Галина Володимирівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.11 – «цитологія, клітинна біологія, гістологія» на тему: «Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro».

Захист відбувся 23 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

8. Прохорова Євгенія Михайлівна (випускниця кафедри) успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого йоду-131».

Захист відбувся 24 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

 

 

9. Бойко Оксана Анатоліївна (випускниця кафедри) успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за напрямом 03.00.01 – «радіобіологія» на тему: «Експериментальне моделювання структурно-функціональних змін в органотипових культурах клітин щитоподібної залози щурів, опромінених пренатально радіоізотопом 131І».

Захист відбувся 10 грудня 2019 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.562.01 у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

cmcr_website_button_.fw

 

Науково-дослідна та навчальна робота на кафедрі проводиться у лабораторіях Центру молекулярних і клітинних досліджень за грантами Міністерства освіти і науки України.

Експериментальна база для проведення наукових досліджень на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем сформувалася в НаУКМА починаючи з 2003 року – із початком діяльності Центру молекулярних і клітинних досліджень. На сьогодні Центр має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері клітинної та молекулярної біології й біотехнології.  

 

Програма навчання на кафедрі передбачає проходження студентами науково-дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва згідно з укладеними угодами про співпрацю.

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має укладені угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Факультет біотехнології НТУУ «КПІ», ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Медичний центр «Ембріотек», Міжнародна школа технічного законодавства, Medical Project Audit.

 

На кафедрі лабораторної діагностики підготовлено з моменту відкриття (2012 р.)

5 дисертацій, які було захищено в спеціалізованих вчених радах відповідних інститутів

Національної академії наук і Національному університеті ім. Тараса Шевченка 

Актуальні проекти

«Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування».

Керівник: 

Стародуб Микола Федорович, проф., докт. біол. наук, професор кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА

Тривалість проекту: два роки (2016-2018)

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна