Голод Петро Іванович

 

Петро Іванович Голод

Петро Іванович Голод
завідувач кафедри фізико-математичних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, професор кафедри теоретичної фізики Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, академік Академії наук вищої школи України

 

 

Розповідь про життєвий і творчий шлях Петра Івановича Голода, відомого українського науковця, працівника освіти, непересічну людину у статті (pdf), яка опублікована у Математичному віснику наукового товариства ім. Шевченка, Том 11 (2014), стор 108-141

 

 

Життєвий шлях

 

(17.11.1946 - 3.01.2014)

 

Народився Петро Іванович у Ходорові 17 листопада 1946 року. Родовід веде від так званих «переселенців», які у зв’язку з подіями 1945 року з посуванням кордонів залишили Добромильський повіт, який відійшов до Польщі, і рушили на схід, осівши в Ходорові. Батько – швець, майстер, мав ліцензію на відкриття власної майстерні, що було ознакою високої кваліфікації у ремісничій справі.

Навчаючись у школі, Петро Голод мав багато захоплень. Любив малювати і розвивав ці здібності, будучи дорослим, малював у стилі експресіонізму. Захоплювався літературою, особливо поезією. Під час навчання у школі грав у шкільному театрі. Школу закінчив у 1963 році із золотою медаллю. Окрім того, навчаючись у спеціалізованому класі, дістав другий розряд електрика і вже міг працювати як електромонтер.

Слідуючи своїм романтичним ідеям, поїхав працювати на Київську ГЕС, і хоча ще не мав достатнього віку (вісімнадцяти років) наполіг, щоб його взяли працювати в організацію, яка займалась мережею всіх електроліній на Київській ГЕС. Водночас вступив на вечірнє відділення Київського державного університету ім. Т. Шевченка на фізичний факультет. Вдень працював на ГЕС, ввечері їздив на навчання, а вночі вчився. Так минув рік, а на другий його взяли на денне відділення за спеціальністю теорія елементарних частинок. Водночас Петро знайшов застосування своїм художнім та літературним здібностям у роботі над стінною газетою, під час якої познайомився зі своєю майбутньою дружиною Галиною Паламарчук, нині відомою українською поетесою. Важливим моментом в житті Петра Івановича було знайомство на третьому курсі з Остапом Степановичем Парасюком, якого він називав своїм Вчителем. Закінчивши університет у 1969 році, пішов служити в армію. Службу проходив на полігоні «Капустін Яр», відомому тим, що на ньому проводились випробування перших ракет, які завершились запуском першого у світі супутника, – там займався задачами перенацілювання реактивних літаків.

По завершенні служби у 1971 році вступив до аспірантури Інституту теоретичної фізики і працював під керівництвом О.С. Парасюка. Із цим інститутом пов’язана значна частина життя Петра Івановича. Там він здобув свій фах як фізика-теоретика, займаючись математичними методами в теоретичній фізиці, зокрема методами теорії груп і алгебр Лі, розвиваючи їх як апарат для опису симетрій класичних і квантових систем. Йому пощастило відвідувати семінари М.М. Боголюбова, якого називав науковцем найвищого рівня. У 1979 році в Інституті теоретичної фізики захистив кандидатську дисертацію «Конформна симетрія, представлення конформної та симплектичної груп, деякі інтегровні моделі класичної теорії поля» і продовжував працювати старшим науковим співробітником у відділі Математичних методів у теоретичній фізиці.

Водночас Петро Іванович мав потяг і хист до викладацької діяльності, яку розпочав у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка, викладаючи студентам фізичного факультету розділи математики, які не ввійшли у програму. Завдяки високій фаховості у теоретичній фізиці його запросили на кафедру фізико-математичних наук у відроджений університет «Києво-Могилянська академія», де він почав викладати у 1995 році, а з 1996 року очолив її. Цю кафедру Петро Іванович вважав своїм творінням. Так трапилось, що свою роботу на посаді завідувача він почав з ліцензування освітньої діяльності. Треба було шукати нішу в системі освіти поряд із великими престижними університетами. І на той час таку нішу він із колегами бачив у біофізиці, спеціальність назвали «фізика біологічних систем». Декілька років пішло на підготовку і проведення ліцензійної і акредитаційної справ. Вибрана ніша справді була вільна, однак не дуже велика, і за десять років випускники кафедри зайняли її в Києві, а багато з них знайшли собі роботу за межами України. У 2008 році при створенні магістерської програми «Фізика» було вирішено змінити напрямок підготовки і взяти орієнтацію на класичний і значно ширший напрямок «теоретична фізика».

Опікуючись кафедрою, Петро Іванович не залишав наукову діяльність, слідкував за розвитком науки, друкувався у престижних міжнародних журналах, виховував молоде покоління науковців. У 2010 році захистив докторську дисертацію «Метод орбіт в теорії нелінійних інтегровних гамільтонових систем». Петро Іванович мав дивовижне внутрішнє чуття важливих і перспективних напрямків у науці, інтуїтивне бачення вірного розв’язку задач, над якими міркував. Не задовольняючись стандартним викладом теорій, він переосмислював їх, ставлячи питання, які ведуть до глибшого розуміння фізичної картини. Цікавився історією фізики. Не довіряючи підручникам, занурювався у статті науковців минулих століть, щоб знайти витоки ідей і прослідкувати за їх розвитком.

Петро Іванович Голод разом із А.У. Клімиком є автором монографії «Математичні основи теорії симетрій» (1992), яка здобула широку популярність серед фахівців у теоретичній фізиці і була перевидана російською мовою у 2001 році, а також автором навчального посібника «Симетрія та методи теорії груп у фізиці» (2005), який вже отримав визнанання фахівців. Автор 72 друкованих праць, лауреат премії імені Петра Могили 2005 року. У 2011 році його обрано академіком АН вищої школи України за відділенням фізики і астрономії. У 2013 році визнано кращим викладачем року НаУКМА від факультету природничих наук.

Ю.Бернацька

Праці


Монографії

 

П. Голод, А. Клімик, Математичні основи теорії симетрій

Наукова думка, Київ (1992), 528p.

 

П. Голод, А. Климык, Математические основы теории симметрий

НИЦ «Регулярная и стохастическая динамика», Ижевск (2001), 528p.

 

П. Голод, Симетрія та методи теорії груп у фізиці. Навчальний посібник

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», (2004), 215.

 

Статті та препринти

 

П. Голод, Орисферическое преобразования и гармонический анализ на однополостном гиперболоиде

Препринт АН УССР ИТФ-74-8Р, Киев (1974), 25c.

 

П. Голод, Неприводимые представления конформной группы. Формула действия елементов алгебры Ли

Препринт АН УССР ИТФ-74-100Р, Киев, (1974), 26c.

 

П. Голод, Неприводимые представления конформной группы. Достаточные условия неприводимости основной неунитарной серии

Препринт АН УССР ИТФ-74-169Р, Киев (1974), 11c.

 

П. Голод, О конечномерных представлениях конформной группы

Препринт АН УССР ИТФ-75-78Р, Киев (1975), 11c. scan

 

П. Голод, Структура одной вырожденной серии представлений конформной группы

Препринт АН УССР ИТФ-76-22Р, Киев (1976), 16c.   scan

 

П. Голод, О неприводимости элементарных представлений группы SU(2,2)

Укр. мат. журнал 29:4 (1977), 513–519.   scan

 

П. Голод, Структура одной вырожденной серии представлений конформной группы, Докл. АН УССР, Сер.А:12 (1977), 1062–1065. scan

 

P. Holod and A. Klimyk, Representation of the group Sp(n,1). I, Препринт АН УССР ITP-77-73E, Кiev (1977), 34p.   scan

 

P. Holod and A. Klimyk, Representation of the group Sp(n,1). II, Препринт АН УССР ITP-77-80E, Кiev (1977), 36p.

 

П. Голод and А. Климык, Представления симплектических групп, Докл. АН УССР, Сер.А:2 (1978), 102–105.

 

П. Голод and А. Прикарпатский, Классические решения двумерной модели Тирринга с периодическими начальными условиями, Препринт АН УССР ИТФ-78-18Р, Kиев (1978), 28c.

 

А. Прикарпатский and П. Голод, Периодическая задача для классической двумерной модели Тирринга, Укр. мат. журнал, 31:4 (1979), 454–459.   scan

 

П. Голод, Псевдопотенциалы и преобразования Бэклунда для уравнения Тирринга, Препринт АН УССР ИТФ-78-100Р, Киев (1978), 14с.

 

П. Голод, Многокомпонентная массивная модель Тирринга: представление Лакса, периодическая задача и солитонные решения, Препринт АН УССР ИТФ-78- 159Р, Киев (1978), 28с.

 

П. Голод, Модели типа Тирринга с антикоммутирующими полями и супералгебры Ли, Препринт АН УССР ИТФ-79-46Р, Киев (1979), 17с.

 

П. Голод, Конформная симметрия, представления конформной и симплектических групп, некоторые интегрируемые модели классической теории поля. Диссертация на степень кандидата физ.-мат. наук, Киев (1980), 148с.

 

П. Голод, Представления конформной группы в пространствах конечнокомпонентных полей, Препринт АН УССР ИТФ-81-133Р, Киев (1981), 38с.   scan

 

П. Голод, Интегрируемые гамильтоновы системы на орбитах аффинных групп Ли и периодическая задача для модифицированных уравнений Кортевега-де Фриза, Препринт АН УССР ИТФ-82-144Р, Киев (1982), 21с.   scan

 

П. Голод, Канонические координаты и лагранжианы на орбитах аффинных групп Ли, Препринт АН УССР ИТФ-83-40Р, Киев (1983), 24c.

 

П. Голод, Гамільтонові системи, пов’язані з анізотропними афінними алгебрами Лі і вищі рівняння Ландау-Ліфшиця, Доповіді АН УРСР, Сер.А:5 (1984), 5–8.

 

P. Holod, Hamiltonian systems on the orbits of affine Lie groups and finite-band integration of nonlinear equation, in Proc.Intern. workshop on nonlinear and turbulent processes in physics, Horwood Akad.Press, Kiev (1984), 1361–1367.

 

П. Голод, Конечнозонное расширение гамильтоновых уравнений задачи Кирхгофа в интегрируемом случае Стеклова, Препринт АН УССР ИТФ-84-87Р, Киев (1984), 21с.   scan

 

В. Барьяхтар, Е. Белоколос, and П. Голод}, Одномерные магнитные структуры и высшие уравнения Ландау-Лифшица, Препринт АН УССР ИТФ-84-128Р, Киев (1984), 28с.   scan

 

П. Голод, Интегрируемые гамильтоновы системы. Элементы анализа на многообразиях, Препринт ИТФ-84-193Р, Kиев (1984), 60с. scan

 

P. Holod and A. Klimyk, On representation of the groups Sp(n,1) and Sp(n), Report of Math.Phys. 21:1 (1985), 127–142.   scan

 

П. Голод, Гамильтоновы системы на орбитах афинных групп Ли и нелинейные интегрируемые уравнения, in Физика многочастичных систем, № 7, Наукова думка (1985), 30–39.

 

П. Голод, Одна деформация аффинной алгебры A1(1) и гамильтоновы системы на орбитах ее подалгебр, in Теоретико-групповые методы в физике, Т.1, Наука, Москва (1986), 368–377.

 

В. Барьяхтар, Е. Белоколос, and П. Голод, Скрытая симметрия уравнения Ландау-Лифшица, его высшие аналоги и двойственное уравнение для ассиметричного кирального поля, in Современные проблемы магнетизма. Сб. науч. тр., Наукова думка (1986), 30–47.

 

П. Голод, Двумерное обобщение интегрируемого уравнения Стеклова в задаче о движении твердого тела в жидкости, ДАН СССР 292:5 (1987), 1087–1091.

 

П. Голод, Скрытая симметрия уравнений Ландау-Лившица, иерархия высших уравнений и двойственное уравнение для ассиметрического кирального поля, Теор. Мат. Физ. 70:1 (1987), 18--29.   scan

 

П. Голод and С.~Пакуляк, Конечнозонное интегрирование уравнения Лиувилля, Препринт АН УССР ИТФ-87-26Р, Киев (1987), 20с.   scan

 

П. Голод and С. Пакуляк, Индуцированные представления супергрупп OSp(2|2) и OSp(2|1), Препринт АН УССР ИТФ-88-96Р, Киев (1988), 17с.   scan

 

P. Holod and S. Pakulyak, Non-degenerated induced representation of supergroups OSp(2|2), Preprint ITP-88-141E, Kiev (1988), 13p.   scan

 

P. Holod and S. Pakulyak, On the superextension of the KP equation and the finite-gap solution of KdV type superequation, in Problems of Modern Quantum Field Theory (A. Belavin, A. Klimyk, and A. Zamolodechidov, eds.), Springer-Verlag (1989), 107–116.

 

P. Holod and S. Pakulyak, On the superextentsion of the Kadomsev-Petviashvili equation, Preprint ITP- 89-18E, Kiev (1989), 8p.   scan

 

P. Holod and S. Pakulyak, On the superextension of the Kadomtsev-Petviashvili equation, Phys. Lett. A 147:4 (1990), 184–189.

 

P. Holod and V. Loktev, Vibration and electron-vibration states of fullerene molecule, Preprint ITP- 91-97E, Kiev (1991), 9p.

 

П. Голод and О. Кісілевич, Нелінійна динаміка намагніченостей підграток в однорідному антиферромагнетику, Препринт АН УССР ІТФ-91-45У, Київ (1991), 13с.

 

П. Голод and В. Локтєв, Симетрія коливних та електронно-коливних станів фулерена, Укр. фіз. журнал 37:6 (1992), 818–823.

 

П. Голод and О. Кісілевич, Інтегровна динаміка SU(3) магнетика, Препринт ІТФ-93-30У, Київ (1993), 12с.

 

П. Голод and О. Кісілевич, Інтегровна модель динаміки векторів намагніченостей в одномірному магнетику з двома підгратками, Укр. фіз. журнал 40:1,2 (1995), 76–84.

 

P. Holod and S. Pakulyak, The dressing techniques for intermediate hierarchies, Теор. и мат. физика 103 (1995), 422–436.   scan

 

P. Holod and T. Skrypnik, On geometric aspects of representation theory of compact lie groups: Dolbeaut cogomology groups and intertwining operators, in Non-Euclidean Geometry in Modern Physics, Uzhgorod (1997).

 

P. Holod, O. Kisilevich, and S. Kondratyuk, An orbit structure for integrable equation of homogeneous and principal hierarchies, in Proceedings of the Second International Conference `Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics'. Vol.2 (M. Shkil, A. Nilitin eds.), Kyiv (1997), 343–352.   pdf

 

П. Голод, Сто років з електроном, Світ фізики (1998), 3–8.

 

П. Голод and Т. Скрипник, Про геометричні аспекти теорії представлень компактних груп Лі, Укр. фіз. журнал 43:7 (1998), 798–801.

 

П. Голод and Т. Скрипник, Явна реалізація незвідних зображень класичних компактних груп Лі в просторах січних лінійних розшарувань, Укр. мат. журнал 50:10 (1998), 1316–1324.

 

П. Голод and О. Кісілевич, Орбітна структура скінченнозонного сектора системи рівняння Тоди та рівнянь типу КдВ (МКдВ), Журнал фізичних досліджень 3:4 (1999), 391–398.

 

P. Holod and T. Skrypnik, Geometric quantization, cohomology groups and intert wining operations, in Proc. of international conf. «Geometry, integrability and quantization» (I. Mladenov and G. Naber eds.), Sofia (2000), 95–104.   pdf

 

П. Голод and Т. Скрипник, Теорія Ботта і оператори переплетення, Доповіді НАН України 9 (2000), 11–17.

 

П. Голод and Т. Скрипник, Анізотропні квазіградуйовані алгебри на гіпереліптичних кривих та інтегровані гамільтонові системи, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 18 (2000), 20–25.   стаття

 

P. Holod and T. Skrypnik, Hierarchies of integrable equatious via quasigraded lie algebras, J. Phys. A. 34 (2001), 11123–11137.

 

П. Голод, Про <<незбагненну>> ефективність математики у квантовій фізиці, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 19 (2001), 4--8, стаття

 

Ю. Бернацька and П. Голод, Канонічні координати в скінченнозонному секторі нелінійних рівнянь солітонного типу, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 19 (2001), 31–42.

pdf,   стаття

 

П. Голод, Т. Голод, and Р. Лутчин, Великомасштабні крайові збудження нестисливої зарядженої рідини в магнітному полі, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 20 (2002), 32–41.  стаття

 

Ю. Бернацька and П. Голод, Нелінійні альфенівські хвилі та солітони у холодній плазмі, Укр. фіз. журнал, 49:3 (2003), 236–247.   paper

 

П. Голод, До сторіччя від дня народження П. Дірака, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 21 (2003), 3–4.   стаття

 

П. Голод, О. Шиманська, Р. Мельник, and Г. Рудько, Практикум з механіки. Навчальний посібник, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», (2004).

 

П. Голод, Ю. Бернацька, and С. В. Кутній, Параметризація комплексних торів Ліувілля інтегровних гамільтонових систем на орбітах груп петель, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 51 (2006), 25–34.   стаття

 

J. Bernatska and P. Holod, On separation of variables for integrable equations of soliton type, Journal of Nonlinear Mathematical Physics 14:3 (2007), 345–366.   manuscript.

 

П. І. Голод, С. В. Кутній, and А. Є. Приходченко, Великомасштабні збурення багатокомпонентного параметра порядку в плоских магнетиках зі спіном s=1 Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 61 (2007), 27–38.

pdf,   стаття

 

J. Bernatska and P. Holod Geometry and topology of coadjoint orbits, in Proceedings of the 9th International Conference on «Geometry, Integrability and Quantization» (ed.: I. Mladenov), Sofia : SOFTEX (2008), 146–166. manuscript.

 

П. Голод and Ю. Безвершенко, Нелінійна динаміка інверсної заселеності рівнів та дипольного моменту атома в напівкласичній моделі Джейнса–Камінгса, Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 74 (2008), 28–37.  стаття

 

Ю. Бернацька and П. Голод, Впорядковані стани та нелінійні великомасштабні збудження у плоскому магнетику зі спіном s = 1, Укр. фіз. журнал 53:12 (2008), 1209–1220.   paper  manuscript.

 

J. Bernatska and P. Holod A generalised Landau-Lifshitz equation for an isotropic SU(3) magnet

J. Phys. A: Math. Theor. 42 (2009), 075401

DOI:10.1088/1751-8113/42/7/075401, manuscript.

 

J. Bernatska and P. Holod Topological excitations in a two-dimensional spin systems with high spin s⩾1, Theor. Math. Phys 160:1 (2009), 878–886. manuscript.

 

П. Голод and Ю. Безвершенко, Нелінійна динаміка дипольного моменту дворівневого атома у напівкласичній моделі Джейнса-Каммінгса, Укр. фіз. журнал 54:5 (2009), 514–524.   paper

 

П. Голод, М.М. Боголюбов і сучасна теоретична фізика. Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 87 (2009), 3–8. стаття

 

П. Голод, Микола Боголюбов і сучасна теоретична фізика. Світ фізики (2009):4, 28–34.

 

П. Голод, Метод орбіт в теорії нелінійних інтегровних гамільтонових систем. Дисертація на здобуття ступеня доктора фіз.-мат. наук, К., (2010).

 

С. В. Кутній and П. І. Голод, Чотириферміонна взаємодія у низькоенергетичному наближенні квантової хромодинаміки

Укр. фіз. журнал 55:11 (2010).   стаття   paper

 

Y. Bezvershenko, P. Holod, and A. Messina, Dynamical stabilization of spin systems in time-dependent magnetic fields

Phys. Scr. 143 (2011), 014005.

 

Y. Bezvershenko and P. I. Holod, Resonance in a driven two-level system: analytical results without the rotating wave approximation

Physics Letters A 375:45 (2011), 3936–3940.

 

П. І. Голод, Видатний експеримент фізики XX століття

Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 113 (2011), 3–6. стаття

 

П. І. Голод, Хто насправді автор ідеї про кванти світла

Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 126 (2012), 34–37.  стаття

 

Y. Bezvershenko and P. Holod, Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials

Ukrainian Journal of Physics 58:11 (2013), 1084–1091.   paper

 

J. Bernatska and P. Holod Harmonic analysis on Lagrangian manifolds of integrable Hamiltonian system

Journal of Geometry and Symmetry in Physics 29 (2013), 39–51.  manuscript

 

П. Голод, Ю. Терентьєва, Сто років атомній моделі Бора. Укр. фіз. журн. Огляди 8:1 (2013), 42–49.   стаття

 

J. Bernatska and P. Holod SU(3) magnet: finite-gap integration on the lowest genus curve

Physics and Mathematics of Nonlinear Phenomena 2013 (PMNP2013). Journal of Physics: Conference Series 482 (2014), 012004

DOI:10.1088/1742-6596/482/1/012004, open access

 

J. Bernatska and P. Holod Orbit approach to separation of variables in sl(3)-related integrable systems

Commun. Math. Phys. 333:2 (2014), 905–929

DOI:10.1007/s00220-014-2176-9, manuscript

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна