Відомості про самооцінювання освітніх програм

2023-2024 н.р.

Освітня програма "Менеджмент"

 

Освітня програма "Психологія"

 

Освітня програма "Зв'язки з громадськістю"

 

2022-2023 н.р.

Освітня програма "Біологія та біотехнологія"

 

Освітня програма "Комп'ютерні науки"

 

Освітня програма "Фізика"

 

2021-2022 н.р.

Освітня програма "Біологія та біотехнологія"

 

Освітня програма "Маркетинг"

 

Освітня програма "Фізика"

 

 

2020-2021 н.р.

Освітня програма "Англійська мова та українська мова"

 

Освітня програма "Мова, література, компаративістика"

 

Освітня програма "Прикладна математика"

 

Освітня програма "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

 

Освітня програма "Соціальна робота"

 

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм

2023-2024 н. р

Освітньо-наукова програма "Інженерія програмного забезпечення"

 

Освітньо-наукова програма "Зв'язки з громадськістю"

 

Освітньо-наукова програма "Журналістика"

 

Освітньо-наукова програма "Історія"

 

Освітньо-наукова програма "Громадське здоров'я"

 

Освітньо-наукова програма "Суспільна політика і врядування"

 

2022-2023 н. р

Освітньо-наукова програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

 

Освітньо-наукова програма "Економіка"

 

Освітньо-наукова програма "Молекулярна біологія"

 

Освітньо-наукова програма "Екологія та охорона навколишнього середовища"

 

Освітньо-наукова програма "Мови (англійська й українська) та комунікація"

 

Освітньо-наукова програма "Психологія"

 

Освітньо-наукова програма "Соціологія"

 

Освітньо-наукова програма "Соціальна робота"

 

Освітньо-наукова програма "Комп'ютерні науки"

 

Освітньо-наукова програма "Історія"

 

Освітньо-наукова програма "Політологія"

 

Освітньо-наукова програма "Суспільна політика і врядування"

 

Освітньо-наукова програма "Комунікації в демократичному врядуванні"

 

Освітньо-наукова програма  "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

 

2021-2022 н. р

Освітньо-наукова програма "Молекулярна біологія"

 

Освітньо-наукова програма "Мови (англійська й українська)  та комунікація"

 

Освітньо-наукова програма "Суспільна політика і врядування"

 

Освітньо-наукова програма "Комунікації в демократичному врядуванні"

 

2020-2021 н. р.

Освітньо-наукова програма "Маркетинг"

 

Освітньо-наукова програма "Теорія, історія літератури та компаративістика"

 

Освітньо-наукова програма "Теорія, історія української мови та компаративістика"

 

Освітньо-наукова програма "Археологія"

 

Освітньо-наукова програма "Антикорупційні студії"

 

Система навчання

Академічна політика

Навчальний процес та діяльність Університету регламентуються Статутом НаУКМА, Положенням про організацію освітнього процесу в НаУКМА, а також низкою інших нормативних документів.

Університет надає своїм спудеям вищу освіту на таких основних рівнях:Особливості освітнього процесу в НаУКМА:

 

 • самостійне формування індивідуального навчального плану;
 • можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму;
 • можливість змінити спеціальність у межах однієї галузі;
 • фахові вибіркові курси;
 • можливість вивчення багатьох іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська тощо);
 • можливість прослухати оригінальні авторські курси;
 • можливість вивчення дисциплін інших спеціальностей серед дисциплін вільного вибору;
 • можливість продовження освіти на будь-якій маґістерській програмі;
 • семестрова структура навчального року;
 • тиждень самостійної роботи протягом семестру;
 • рейтингова 100-бальна система оцінювання знань;
 • залучення до викладання іноземних фахівців;
 • дві робочі мови: українська та англійська;
 • навчання відбувається за системою ЄКТС.

 

БАКАЛАВРАТ

Протягом навчання в бакалавраті студент слухає базові курси, отримує фундаментальну мовну підготовку (українська й англійська мови) та здійснює професійну підготовку відповідно до обраної спеціальності.

 

Наприкінці весняного семестру студенти другого і третього років навчання пишуть і захищають курсову роботу за тематикою своєї спецiальності. Починаючи з ІІІ семестру, студент може обрати для вивчення ще одну іноземну мову: польську, хорватську, німецьку, французьку, іспанську, італійську, шведську, китайську чи іншу, за умови формування студентської групи (не менше ніж 12 осіб) та оплати її викладання.

 

Студент, який виконав усі вимоги програми підготовки бакалаврів з обраної ним спеціальності та успішно захистив кваліфікаційну роботу або склав кваліфікаційний комплексний екзамен, отримує диплом бакалавра.

 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА І ВИМОГИ БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ

 

Програма підготовки бакалавра за певною спеціальністю має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та подальшого навчання за маґістерською програмою.

 

Бакалаврська освітня програма складається з нормативних навчальних дисциплін та практики, а також вибіркових навчальних дисциплін та практики.

 

Вибіркові дисципліни поділяються на цикли:

 

 • цикл дисциплін професійної та практичної підготовки;
 • цикл дисциплін вільного вибору студента.

 

Для виконання бакалаврської програми студент має вивчити всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену відповідним навчальним планом, вибіркових дисциплін (в тому числі від 25 кредитів для дисциплін вільного вибору), а також виконати інші види робіт, передбачені навчальним планом. За рахунок цих кредитів студент може частково виконати програму додаткової спеціальності, сертифікатну програму, вивчити другу іноземну або давню мову, дисципліни інших спеціальностей. Загалом упродовж чотирьох років навчання студент має набрати 240 кредитів.

 

Програми додаткової спеціальності (minor), а також сертифікатні програми пропонуються студентам як доповнення до обраної ними бакалаврської програми (major). Ці додаткові програми дають змогу цілеспрямовано використати кредити за обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, сконцентрувати зусилля на додатковій спеціальності, що може суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір маґістерських програм) і майбутнього працевлаштування студентів.

 

Студенти, які виконали програму додаткової спеціальності або сертифiкатну програму, отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.

 

МАҐІСТЕРІУМ

Навчаючись за маґістерською програмою, студент отримує поглиблені знання і навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності, виконання самостійних наукових досліджень.

 

Програма підготовки маґістрів охоплює обов’язкові навчальні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання і захист маґістерської кваліфікаційної роботи. Тему маґістерської роботи студент обирає не пізніше вересня останнього року навчання. Успішне виконання програми підготовки маґістрів та захист маґістерської роботи дають право випускникові отримати відповідний диплом державного зразка.НАВЧАЛЬНИЙ РІК У НаУКМА

Навчальний рік у НаУКМА починається 1 вересня і складається з осіннього семестру, весняного семестру та додаткового періоду весняного семестру. В осінньому та весняному семестрах запроваджено тижні самостійної роботи, протягом яких заняття не проводяться, студенти працюють самостійно, пишуть тези та реферати з навчальних дисциплін, готуються до атестаційних заходів. Семестр закінчується екзаменаційною сесією, після якої починаються канікули. Канікули тривають до двох тижнів в осінньому семестрі і до 10 тижнів — улітку.СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у семестрі передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів за семестр (максимальна рейтингова оцінка). Ці бали розбиваються на два блоки: перший враховує роботу студента на заняттях і письмові студії (реферати тощо) протягом семестру, другий — відводиться на підсумковий залік, екзамен чи тезу наприкінці курсу. При цьому максимальна частка екзамену у визначенні рейтингу не повинна перевищувати 50, а заліку — 30 відсотків.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

 

Навчання студентів НаУКМА здійснюється на основі індивідуального планування. Щороку, згідно з вимогами бакалаврських і маґістерських програм, кожний студент складає власний план опанування дисциплін. Запис на вибіркові дисципліни і формування індивідуальних навчальних планів на наступний навчальний рік відбувається в березні за допомогою системи автоматизованого запису (САЗ). Запис на вибіркові дисципліни та корекція індивідуального навчального плану регламентується методичними вимогами.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ БАЗОВОЇ ОСВІТИ

 

Студенти НаУКМА обирають спеціальність базової освіти під час вступу до університету. За наявності вакантних місць студент може змінити спеціальність в межах галузі знань, звернувшись із відповідною заявою до віцепрезидента з науково-педагогічної роботи (навчальна робота) НаУКМА.ПЕРЕХІД ДО НаУКМА З ІНШИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Перехід до НаУКМА студентів із інших вищих закладів освіти України відбувається відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОНУ від 15.07.96 № 245 та листа МОНУ від 21.01.10 № 1/9-21, наказ про затвердження Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НаУКМА» від 20.04.2012р. № 228. Під час навчання в НаУКМА студент може перезараховувати деякі навчальні дисципліни з того ВНЗ, де він навчався раніше.АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Після завершення навчання на кожному освітньому рівні, за умови виконання всіх вимог навчального плану й отримання визначеного мінімуму кредитів з обраної спеціальності, студент допускається до атестації — захисту кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії або до складання кваліфікаційних комплексних екзаменів.

 

Студентові, який успішно захистив кваліфікаційну роботу та/або склав кваліфікаційний комплексний екзамен, рішенням екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється освітній ступінь бакалавра чи маґістра, вручається диплом та додаток до нього. Якщо студент складе на «відмінно» 75 % обов’язкових і вибіркових дисциплін навчального плану, а решту дисциплін — з оцінкою «добре», захистить кваліфікаційну роботу та/або складе кваліфікаційний комплексний екзамен з оцінкою «відмінно», йому буде видано документ НаУКМА про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

 

Студенти, які виконали умови Положення про залучення студентів до розбудови НаУКМА, отримують також «Диплом академічної спільноти НаУКМА».

 

Щорічні ґранти та іменні стипендії

У НаУКМА існує багато різних форм підтримки та заохочення студентів, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті. Такими формами є, зокрема, призначення:

І. Академічних стипендій:

 • Президента України
 • Кабінету Міністрів України
 • Верховної Ради України
 • ім В. Чорновола
 • Голови Київської державної адміністрації
 • Фонду інтелектуальної співпраці «Україна — ХХІ століття» для переможців Універсіади «Інтелектуал ХХІ століття» (на весь термін навчання)
 • Громадського фонду Святого Андрія Первозванного, призначені за результатами проведення щорічного конкурсу «Студент Києва»

 

щорічних іменних стипендій НаУКМА для кращих студентів бакалаврату:

Факультет гуманітарних наук

 • Стипендія ім. Петра Могили
 • Стипендія ім. Григорія Сковороди
 • Стипендія ім. Івана Мазепи

Факультет правничих наук

 • Стипендія ім. Пилипа Орлика Факультет природничих наук
 • Стипендія ім. Володимира Вернадського Факультет економічних наук
 • Стипендія ім. Євгена Слуцького Факультет соціальних наук і соціальних технологій
 • Стипендія ім. Микити Шаповала

Факультет інформатики

 • Стипендія ім. Сергія Лебедєва

 

щорічних іменних стипендій НаУКМА для слухачів маґістерських програм:

 

 • ім. Михайла Брайчевського
 • ім. Володимира Любименка
 • ім. Володимира Полтавця
 • ім. Віктора Китастого
 • ім. Соломії Павличко

 

персональних стипендій.

ІІ. Щорічних ґрантів на зарахування внеску у розбудову НаУКМА:

 • Кафедра історії

  • Грант Фонду Діонізи та Миколи Ненадкевичів (США) — для студента, який написав найкращу тезу з історії України
   
 • Кафедра філології

  • Грант Володимира Безсоніва — за краще володіння другою іноземною мовою

 • Кафедра української мови

  • Грант Дарії Кузик, Ольги Дубик та Віри Сендзік у світлу пам’ять Марії та Теодозія Кассіян — студенту ФПвН, який показав найкращі знання у вивченні української мови
  • Грант Стипендійної Фундації Богдана і Наталії Ковалів — двом студентам, які показали найкращі знання з української мови
  • Грант Богдана і Глорії Чемеринських — студентові ФЕН, який показав найкращі знання української мови

 • Факультет природничих наук

  • Грант інженера Романа Грабця пам’яті дружини Мирослави — для студента ФПрН, що показав найкращі результати у навчанні

 • Кафедра екології

  • Грант доктора Мирослави Іванців — студентові, визначеному кафедрою екології
  • Грант Стипендійного фонду імені Івана і Анастазії з Юркевичів Коцур (США) — для студента, який показав найкращі результати у вивченні екології (визначає кафедра екології)

 • Факультет економічних наук

  • Грант Григорія Малиновського — студентові ФЕН, який походить із села і показав найкращі результати у навчанні

 • Факультет правничих наук

  • Пропам’ятний грант ім. Степана Бицька — студентові ФПвН, який походить із села і показав найкращі результати в навчанні
  • Грант пам’яті о. Протопресвітера Богдана Желахівського — студенту, визначеного факультетом правничих наук

 • Наукова бібліотека НаУКМА

  • Пропам’ятний грант ім. Юрія Паславського — двом студентам (бакалаврат і магістеріум) — кращим читачам бібліотеки НаУКМА

 • Кафедра англійської мови

  • Пропам’ятний грант ім. Юрія Кузіва — двом студентам, визначеним кафедрою англійської мови

 • Кафедра фізичного виховання

  • Пропам’ятний грант ім. Андрія Господина — найкращому спортсмену, що представляє НаУКМА

 • Кафедра філософії та релігієзнавства

  • Пропам’ятний грант ім. Євгенії та Тимоша Таборовських — студентові, який показав найкращі результати у вивченні релігієзнавства
  • Грант пам’яті о. Протопресвітера Богдана Желахівського — студенту, що показав високі знання у вивченні релігієзнавства

 • Магістеріум

  • Грант відділу Українського Конгресового Комітету у м. Мілвокі — найкращому студенту магістерської програми з української філології

 • Кафедра культурології

  • Пропам’ятний грант ім. Петра Сабари — двом студентам, визначеним кафедрою культурології
  • Грант Фонду Степана і Люсі Дудяків — двом студентам, визначеним кафедрою культурології

 • Факультет соціальних наук і соціальних технологій

  • Грант пані Ірени Гриневич (США) — для студента Школи соціальної роботи, який показав найкращі результати у навчанні

 • Служба віцепрезидента з розвитку

  • Пропам’ятний грант ім. Богдана Головіда — студентові, який активно працював у залученні коштів, або грантів для НаУКМА
  • Пропам’ятний грант ім. Ярослава Зеленського — студентові, який не менше ніж 5 разів виступав у ЗМІ про НаУКМА

 • Деканат з роботи зі студентами

  • Грант пані Ярослави Барусевич (США) — для студента, який виявив протягом академічного року найбільшу активніть у боротьбі за вживання української мови (визначає Вчена рада за поданням декана студентів)
  • Пропам’ятний грант ім. Андрія Винничука — за активність в організації студентського самоврядування (за поданням Студентської колегії призначає Вчена рада)
  • Грант Стипендійного фонду Богдана та Лідії Сосницьких — для студента з Тернопільщини, що показав найкращі успіхи у навчанні
  • Грант Української кредитної спілки (Рочестер, США) — студенту, визначеному Полтавським земляцтвом

   

ІІІ. Щорічних премій кращим студентам

 • голови Київської державної адміністрації
 • голови Подільської державної адміністрації
 • видавництва «Смолоскип»
 • кращому випускникові маґістерської програми/спеціалісту на Конвокації (церемонії вручення дипломів) вручається премія Миколи Кравця — за практичний внесок у справу розбудови України (наукова, громадська діяльність і підприємництво)

 

Наша щира подяка усім ґрантодавцям

 

DistEdu — освітня електронна платформа НаУКМА

Центр електронної освіти та технічних навчальних засобів

Центр Електронної Освіти — структурний підрозділ НаУКМА, який координує та консолідує напрацювання могилянців в галузі електронного (змішаного) навчання на бакалаврських, магістерських та PhD-програмах, а також створення МВОК (пілотний проєкт). 

 

Детальніше про Центр, проєкти, контакти

 

Основні завдання ЦЕО:

 

 • Розробка університетських стандартів нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, програмного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення електронного навчання (застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, використання технологій дистанційного навчання тощо).
 • Впровадження новітніх форм, методів, методологій і технологій підтримки основних компонентів змішаної електронної освіти (е-освіти) шляхом побудови методології та спеціалізованого редактора створення електронних курсів для DistEdu та еталонних МООС.
 • Визначення базового інструментарію та форматів зберігання електронних навчальних матеріалів.
 • Реалізація ресурсних можливостей НаУКМА для підвищення якості навчання за рахунок оновлення змісту та методів навчання, в тому числі особистісного підходу в навчанні.
 • Індивідуалізація процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей кожного зі студентів/слухачів.
 • Створення системи дистанційного навчання на платформі DistEdu, включаючи онлайн та змішані курси для внутрішньої та зовнішньої аудиторій.
 • Поширення якісних освітніх послуг НаУКМА.

 

Керівник ЦЕО:

Подденежний Олександр Георгійович,

Контакти:  корпус 7, аудиторії 320, 319, 318, 309, Е-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Документи НаУКМА з питань електронного навчання

 

 

Онлайн-курси від Могилянки

Масові онлайн-курси

Масові онлайн-курси створені в НаУКМА за підтримки Києво-Могилянської Фундації в Америці у співпраці з платформою е-навчання Prometheus

 

Яременко Максим Васильович

 

Братик Михайло

 

Піроженко Ірина

 

Наукова комунікація в цифрову епоху

Викладачі НаУКМА: Ярошенко Т. О., Ярошенко О. І., Чуканова С. О., Криворучка Л. Д.

 
Курс призначений для молодих дослідників: здобувачів ступеня PhD, викладачів університетів на ранніх етапах їхньої наукової кар’єри, всіх, хто прагне дізнатися більше про наукову комунікацію, її основні складники, новітні тренди та технології, секрети ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження, а також отримати відповідні навички.

 

Могилянці — викладачі масових онлайн-курсів

Анастасія Нуржинська (Троцька)

 

Олексій Геращенко

 

Тамара Марценюк

 

Олександр Дем’янчук

 

Сергій Квіт, Світлана Чуканова

 

Лариса Хоманс

 

Курси, розроблені у співпраці

Тетяна Степурко (НаУКМА), Ольга Звонарьова (Maastricht University)

 

Максим Яковлєв (НаУКМА), Лідія Смола(НТТУ КПІ)

 

Діана Проценко (НаУКМА), Марина Омелінська (Український центр медіації) 

 

Школа політичної аналітики НаУКМА

 

Сергій Квіт, Михайло Винницький

 

Віра Агеєва, Ростислав Семків

Акредитація та ліцензування

Відкриті зустріч з експертною групою НАЗЯВО

 

 

 

Наукові форуми 2005–2006 років

Назва форуму Рівень форуму Кількість учасників Голова Оргкомітету (ПІБ, посада) Співорганізатори Термін проведення (місяць, рік)
2 Круглий стіл: “Презентація Концепції політичної освіти в Україні”     Рябов С., керівник інституту громадянської освіти   березень 2005 року
3 Конференція з політичної науки     Рябов С., керівник інституту громадської освіти   квітень–травень 2005 року
4 Конференція ”Інноваційні підходи до підготовки спеціалістів і магістрів права” Міжнародна конференція 120 Артикуца Н. В., науковий керівник ЦІМПО   26–28 травня 2005 року
5 Electronic Media Resource Centre, Ukraine 4th International Project Workshop 30–40 Глибовець М. M., декан ФІ, НаУКМА Organized by National University of Ostroh Academy, in cooperation with National University of Kyiv Mohyla Academy, University of Applied Sciences, Leipzig, and IBA-media & book, Berlin 19–20 May, 2005, Ostroh, Ukraine
6 Другий Ольвійський форум „Проблеми регіонального соціально-економічного розвитку” Міжнародна конференція 120 Бажал Ю. М., завідувач кафедри, декан ФЕН, НаУКМА МДГУ ім. П. Могили. травень 2005 року
7 Науково-практична конференція „Фінанси України (проблеми державного регулювання трансформаційної економіки та перспективи інтеграції України у світову фінансову систему)” Регіональна конференція (Київ, Київська область) до 50 Сунцова О. О., доцент, вчений секретар кафедри фінансів, НаУКМА   20 жовтня 2005 року
8 Семінар "Релігійно-філософське джерело японського соціокультурного феномену" Міський семінар 20 Резаненко В., керівник Центру сходознавства Київський інститут східної лінгвістики і права жовтень 2005 року
9 Конференція, присвячена 390-річчю з дня застосування КМА Міжнародна конференція   Брик М. Т., Яременко М. В., керівник НДЦ “Спадщина КМА” Наукова частина жовтень 2005 року
10 Cемінар “Жінки і політика в Україні: перспективи представленості та впливу” Міжнародний семінар 20 Оксамитна С., завідувач кафедри соціології, НаУКМА Організатори: Норвезький інститут міжнародних відносин та НаУКМА (кафедра соціології), за участі Гендерного бюро ПРОООН України жовтень 2005 року
11 Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем Міжнародна конференція 50–100 Глибовець М. M., декан ФІ, НаУКМА 1. Київський Національний університет ім. Т. Шевченка 2. Інститут програмних систем НАН України жовтень 2005 року
12 Семінар „Характер взаємодії кровотворних клітин і матриксу в умовах культивування” Міський семінар 30 Білько Н. М., керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень 1. Інститут молекулярної біології НАНУ 2. Інституту гематології АМНУ листопад 2005 року
13 Науково-практичний колоквіум „Проблеми вищої економічної освіти в Україні”, присвячений п’ятиріччю Факультету економічних наук НаУКМА   70 Бажал Ю. М., завідувач кафедри, декан ФЕН, НаУКМА   листопад 2005 року
14 Наукова конференція "Науково-методичні та організаційні питання викладання предмету “Зв’язки з громадськістю (PR)” у Вузах та навчальних центрах України" Всеукраїнська конференція до 70 Королько В. Г., завідувач кафедри PR, НаУКМА МОН України, "Українська ліга зі зв’язків із громадськістю", провідні Вузи України осінь–зима 2005 року
15 Дні науки та щорічна наукова конференція НаУКМА   500 Брик М. Т. Наукова частина, наукові підрозділи, кафедри 23–27 січня 2006 року
16 Круглий стіл “Клітинна терапія. Проблеми і перспективи” . НаУКМА 40 Білько Н. М., керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень 1. Інститут молекулярної біології НАН України 2. Інституту гематології АМН України 3. Центр клітинної і тканинної терапії „Ембріотек” січень 2006 року
17 V Всеукраїнська археологічна конференція “Археологія в НаУКМА. Досягнення й перспективи” (у рамках Днів науки НаУКМА) Всеукраїнська конференція 50 Залізняк Л. Л., керівник Центру “Археологічна експедиція НаУКМА”   січень 2006 року
18 V науково-практична конференція “Конфліктологічна експертиза: теорія та методика” Міжнародна конференція 30 Гірник А. М., завідувач кафедри, НаУКМА 1. Центр соціальної психології та управління конфліктами НаУКМА 2. Міжнародна кафедра ЮНЕСКО в НаУКМА 8–9 лютого
19 Семінар „Актуальні проблеми сучасної фітогеографії: палеоботанічні та актуоботанічні аспекти” Міський семінар 40 Безусько А. Г., завідувач лабораторії палеоботанічних та палеоекологічних досліджень НаУКМА; Мосякін С. Л., завідувач відділу систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ лютий 2006 року
20 Круглий стіл “Охорона Культурно-історичної спадщини: міжнародний аспект” Міжнародний круглий стіл   Залізняк Л. Л., керівник Центру “Археологічна експедиція НаУКМА” 1. “Археологічна експедиція Київ Поділ” Інститут археології НАНУ 2. Сагайдак М. А., ст. наук. співробітник ІА НАНУ, доцент НаУКМА 3. Мирон Олег Стахів, професор Університету ім. Роджера Вільямса 4. Факультет Архітектури, Мистецтва і охорони історичних пам’яток, м. Бостон лютий-березень 2006 року
21 Конференція “Актуальні проблеми кодифікації трудового права” Всеукраїнська конференція 40 Костюк В. Л., доцент (кафедра галузевих правових наук)   квітень 2006 року
22 Семінар “Українська літературна мова в її соціальній і територіальній стратифікації” Всеукраїнський семінар 20–25 Масенко Л. Т., завідувач кафедри, НаУКМА Кафедра української мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича друга половина квітня 2006 року
23 Третій Ольвійський форум “Проблеми регіонального соціально-економічного розвитку” Міжнародна конференція 120 Бажал Ю. М., завідувач кафедри, декан ФЕН, НаУКМА МДГУ ім. П. Могили. травень 2006 року
24 Конференція “Роль стовбурових клітин у регенераційних процесах” Міжнародний круглий стіл 150 Білько Н. М., керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень Можливі співорганізатори: Німеччина, США. З України: 1. Інститут молекулярної біології НАН України 2. Інститут біохімії НАН України 3. Інститут гематології АМН України травень 2006 року
25 Electronic Media Resource Centre, Ukraine 5th International Project Workshop   30–40 Глибовець М. М., декан ФІ, НаУКМА Organized by National University of Kyiv Mohyla Academy, in cooperation with National University of Ostroh Academy, University of Applied Sciences, Leipzig, and IBA-media & book, Berlin травень 2006 року
26 Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем Міжнародна конференція 50–100 Глибовець М. М., декан ФІ, НаУКМА 1. Київський Національний університет ім. Т. Шевченка 2. Інститут програмних систем НАН України жовтень 2006 року

Система оцінювання знань

Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у триместрі передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів за триместр (максимальна рейтингова оцінка). Ці бали розбиваються на два блоки: перший враховує роботу студента на заняттях і письмові звіти протягом триместру, другий відводиться на підсумковий залік, іспит чи тезу наприкінці курсу. При цьому максимальна частка іспиту у визначенні рейтингу не повинна перевищувати 50, а заліку – 30 відсотків.

Навчальний рейтинг переводиться в традиційні оцінки за такою шкалою:

 • менше як 60 балів – «незадовільно»;
 • 60–75 балів – «задовільно»;
 • 76–90 балів – «добре»;
 • 91–100 балів – «відмінно».
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна