Кафедра маркетингу та управління бізнесом

us

Загальна інформація

 

Pichik 01
Завідувач — 
кандидат економічних наук, доцент
корпус 6, кімната 310,
(044) 425 77 87
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Методист вищої категорії —
Ісаєнко Анна Михайлівна

корпус 6, кімната 309,
(044) 425 77 87
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

 

Кафедру як самостійний підрозділ було створено в березні 2005 року на основі напрацьованих викладачами авторських навчальних курсів та здобутого практичного досвіду (надання консалтингових послуг, проведення бізнес-семінарів, розробка і супровід бізнес-проєктів) у сферах: маркетинг, менеджмент, експертна оцінка бізнесу, управління проєктами. Від створення кафедра мала назву «Кафедра управління та підприємництва».

 

У 2008 році кафедру було перейменовано, і нині «Кафедра маркетингу та управління бізнесом» факультету економічних наук, завдяки наявному викладацькому потенціалу, а також залученню фахівців з провідних навчальних закладів та бізнес-структур, забезпечує повноцінну підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти за двома спеціальностями 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент», а також готує професіоналів на двох освітньо-наукових програмах другого (магістерського) рівня освіти — ОНП «Маркетинг» та ОНП «Розвиток бізнесу: управління і консалтинг».

 

Місія кафедри маркетингу та управління бізнесом — організувати викладання, орієнтоване на реальні потреби бізнес-середовища.

 

Завідує кафедрою кандидатка економічних наук, доцентка Пічик К.В., яка має понад 100 наукових публікацій, що переважно стосуються проблем формування, розвитку та інших маркетингових аспектів управління компанією. В складі кафедри працюють 29 співробітників, з них на постійній основі — 21 особа, в тому числі 10 докторів наук, 8 кандидатів наук 6 з яких мають звання доцента. Професійний рівень викладачів кафедри підтверджений науковими ступенями, стажуванням в українських та закордонних установах, сертифікатами про підвищення кваліфікації. За час існування кафедри її викладачами було захищено дві кандидатські та дві докторські дисертації.

 

На період 2019–2024 р.р. зареєстровано наукову тему «Теоретико-методологічні засади управління соціально-економічними системами» (реєстраційний номер в УкрІНТЕІ0119U103840)

 

Представники кафедри є членами Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Всеукраїнської експертної мережі (ВЕМ), Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ).

 

Кафедра орієнтована на розвиток відносин із зарубіжними вищими навчальними закладами та іншими організаціями з метою вивчення й використання міжнародного досвіду підготовки фахівців з маркетингу та менеджменту.

 

Є значний досвід виконання міжнародних наукових та освітніх проєктів.

 

  • international projects (530429-TEMPUS-1 -2012-1-UK-TEMPUS-JPHES (2012-2015) (INNOLAB);
  • Erasmus+ Student’s Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia – MILETUS. Project number: 574050-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP (2016-2019);
  • SEEDplus: Strengthening Entrepreneurial Ecosystem Development. Project number: 101100494 HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01 https://seed.uno
  • 4InnoPipe Project funded by EIT-HEI https://4innopipe.fi
  • SMART4FUTURE “Smart Innovation for Sustainable Future” https://www.smart4future.com
  • BOOSTalent. http://4g.it-hei.eu/prqiects/b..o,o._s-talenU

 

Також до освітнього процесу активно залучаються представники бізнесу: Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив; ТОВ з іноземними інвестиціями «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА»; Вертебрально-Оздоровчий Центр Євмінова; Громадська організація «ДІКСІ ГРУП»; ПАТ «Айбокс банк»; ТОВ «Група компаній «Вітагро»; ТОВ «ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА»; ТОВ «Пата де Гато»; ТОВ «Айті Ленд» (Genesis); ТОВ «Людстдорф»; ТОВ «КАНТАР Україна»; ТОВ «Рециклінг Груп»; Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рекламна коаліція»; RIA.com; «A-Players» LLC та інші. Представники компаній проводять гостьові лекції, орієнтовані на студентів менеджменту та маркетингу. За домовленістю з компаніями їх фахівці-експерти долучаються до обговорення освітніх програм, спільної розробки та проведення курсів, присвячених використанню інноваційних технологій. Студенти проходять практику та стажування в компаніях і часто залишаються працювати в штаті.

 

Започатковано унікальну сертифікатну програму«Customer Experience» у межах співпраці з Громадською організацією «Міжнародна Асоціація Маркетингових Ініціатив», м. Київ. Залучено 16 висококласних експертів, щоб вони мали змогу передати дорогоцінні практичні знання своїм послідовникам. Студенти набувають унікальних знань та досвіду роботи над реальними брифами сучасних компаній.

 

Кафедра підтримує співпрацю з навчальними та науковими установами: Інститутом економіко-правових досліджень НАН України; Національним університетом «Одеська політехніка»; Інженерним навчально-науковим інститутом ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника; Національним технічним університетом України Київським політехнічним інститутом ім. Ігоря Сікорського.

 

Дізнатись більше:

 

 

 

 

Креативний маркетинговий центр

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Проєкти освітніх програм

Навчальний рік 2023/2024

Проєкт освітньо-наукової програми "Менеджмент" за спеціальністю 073 Менеджмент третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

icon Проєкт освітньо-наукової програми Менеджмент

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22.06.2024 на адресу гаранта освітньо-наукової програми або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Ігнатьєва І.А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Проект змін до освітньо-наукової програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти.

icon Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 травня 2024 року на адресу гаранта освітньо-наукової програми або завідувачу кафедри міжнародних відносин або подати через електронну форму.

 

Гарант програми: Ковшова І.О. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Проєкт змін до освітньої програми "Менеджмент"  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

icon Освітня програма «Менеджмент»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 лютого 2024 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми: Пріб К.А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Проєкт змін до  освітньої програми «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг

 icon Освітня програма «Маркетинг»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 17 лютого 2024 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми: Пічик К.В.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальний рік 2022/2023

Проєкт освітньої програми "Менеджмент" спеціальності 073 Менеджмент  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

licon Освітня програма "Менеджмент"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми К. А. Пріб  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

icon Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення

 


Проєкт освітньої програми "Маркетинг" спеціальності 075 Маркетинг  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма "Маркетинг"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми К. В. Пічик Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Проєкт освітньо-наукової програми "Менеджмент" спеціальності 073 Менеджмент  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма Менеджмент

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми О. В. Гуменна  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Проєкт освітньо-наукової програми "Маркетинг" спеціальності 075 Маркетинг  другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма Маркетинг

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми О. І. Ковшова  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Проєкт освітньо-наукової програми "Розвиток бізнесу: управління та консалтинг" спеціальності 073 Менеджмент  другого (магістерського) рівня вищої освіти

icon Освітньо-наукова програма Розвиток бізнесу: управління та консалтинг

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми В. В. Храпкіна  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальний рік 2021/2022

Освітньо-наукова програма «Розвиток бізнесу: управління та консалтінг» спеціальності 073 Менеджемент другого (магістерського) рівня вищої освіти 

icon Освітньо-наукова програма "Розвиток бізнесу: управління та консалтінг"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 січня 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми В.В Храпкіна  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Освітньо-наукова програма «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти 

icon Освітньо-наукова програма "Маркетинг"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 січня 2022 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми І.О.Ковшова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зведена таблиця пропозицій та зауважень отриманих від стейкголдерів під час громадського обговорення освітньої/освітньо-наукової програми та результати їх обговорення на засіданні кафедри.

 

Навчальний рік 2020/2021

Проєкт оновленої освітньої програми  "Розвиток бізнесу: управління та консалтінг" за спеціальністю 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма "Менеджмент"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 червня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Пріб К.А    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Проєкт оновленої освітньої програми  "Маркетинг" за спеціальністю 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма "Маркетинг"

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 червня 2021 року на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Пічик К.В.    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Переглянути результати


Освітньо-наукова програма «Маркетинг» спеціальності 075 Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти 

icon Освітньо-наукова програма «Маркетинг»

 

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми І.О.Ковшова Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Центр аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна