privat

Факультет правничих наук

Перелік спеціальностей підготовки за ступенем магістр

Перелік спеціальностей

Освітній ступінь - магістр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма:

 

034 Культурологія

Освітньо-наукова програма:

 

033 Філософія

Освітньо-наукова програма:

 

035.01 Філологія (українська мова та література)
Освітньо-наукова програма:

035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Освітньо-наукова програма

 

Факультет економічних наук

051 Економіка

Освітньо-наукова програма:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукова програма:

 

073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма:

 

075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма:

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма:

 

122 Комп'ютерні науки

Освітньо-наукова програма:

 

124 Системний аналіз

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

 

053 Психологія

Освітньо-наукова програма:

 

073 Менеджмент в охороні здоров’я

Освітньо-наукова програма:

 

229 Громадське здоров'я

Освітньо-наукова програма:

 

231 Соціальна робота

Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет правничих наук

081 Право

Освітньо-наукова програма:

 

281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітньо-наукова програма:

 
101 Екологія
Освітньо-наукова програма:

 

102 Хімія

Освітня програма:

 

104 Фізика та астрономія

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

 

Факультет «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»

 

052 Політологія, 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма:

 

Перелік спеціальностей підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст

«Києво-Могилянська бізнес-школа»
 

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Перелік сертифікатних програм

Cертифікатні програми розраховані на студентів НаУКМА, які здобувають відповідний до вимог сертифікатної програми ступінь освіти з будь-якої спеціальності. Студент, який успішно прослухав сертифікатну програму, отримує відповідний сертифікат разом із дипломом. Для студентів сертифікатні програми є безкоштовними. Форма навчання - денна. Програми розраховані на кілька років навчання та здійснюються у межах циклу вибіркових дисциплін.

Особи, які не навчаються в НаУКМА, можуть стати слухачами сертифікатних програм на платній основі. На деяких програмах можуть організовуватися вечірні заняття за наявності достатньої кількості зацікавлених слухачів. Можливість такого навчання необхідно попередньо уточнювати у керівників відповідних програм

 

Поточний рік 2017-2018
Cтупінь - бакалавр
Факультет гуманітарних наук
 1. Релігієзнавство
 2. Мистецтвознавство
 3. Музеєзнавство
 4. Перекладознавство
 5. Юдаїка
 6. Історія дипломатії
 7. Друга іноземна мова
 1. Релігієзнавство
 2. Мистецтвознавство
 3. Музеєзнавство
 4. Перекладознавство
 5. Юдаїка
 6. Історія дипломатії
 7. Друга іноземна мова
Факультет правничих наук
 1. Міжнародний захист прав людини
 2. Основи підприємницького права
 1. Міжнародний захист прав людини
 2. Основи підприємницького права
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
 1. Соціальна психологія та конфліктологія
 2. Психологія особистого розвитку
 3. Теорія і методика зв’язків з громадськістю (Public Relations)
 4. Медіація та управління конфліктами
 1. Соціальна психологія та конфліктологія
 2. Психологія особистого розвитку
 3. Медіація та управління конфліктами
 4. Діджитал комунікації
 5. Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології
Ступінь - магістр
Факультет правничих наук
 1. Проблеми європейського права
 1. Порівняльне і Європейське право / Comparative and European law
 2. Оподаткування в сфері бізнесу
Факультет природничих наук
 1. Зелений бізнес
 1. Зелений бізнес
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
 1. Аналіз публічної політики
 2. Практична психологія
 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations)
 4. Німецькі та європейські студії
 1. Аналіз публічної політики
 2. Практична психологія
 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations)
 4. Німецькі та європейські студії

Перелік спеціальностей

Освітній ступінь - бакалавр

 

Факультет гуманітарних наук

 
032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія(українська мова та література)

Освітня програма:
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)
Освітня програма:
 

Факультет економічних наук

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

 

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

 

Спеціальність 053 «Психологія»

Спеціальність 231 «Cоціальна робота»

Спеціальність 229 "Громадське здоров'я"

 

Факультет правничих наук

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня  програма

 

Факультет природничих наук

 

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітні програми:

Фізика
Комп’ютерна фізика
Фізика біологічних систем 

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

054 Соціологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

061 Журналістика

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна